Strona główna

Ethnic Origin Card Polish


Pobieranie 14.29 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar14.29 Kb.

There is a section on the school admission form that requires parent/s/carers to state their ethnicity.

Children learn better if they feel confident to say what their background is and past experience is often used by children to further their learning.

We understand that you may have suffered discrimination in the past and that you may fear authority but we are only interested in helping your children reach higher standards in their education.

This information is confidential and only shared with the local education authority.


All schools in the UK have a Race Equality Policy based on the Equality Act 2010 this was brought in to:

This ensures all children are treated with respect and their culture and backgrounds are celebrated through the school curriculum.


If you have any questions please ask a member of school staff.
………………………………………………………………………………………….
Ethnic Origin - Polish

Na formularzu zgłoszeniowym do szkoły istnieje fragment, który wymaga od rodziców/opiekunów podania przez nich pochodzenia etnicznego.

Dzieci mają lepsze osiągnięcia w nauce jeśli nie brak im pewności by powiedzieć jakie jest ich pochodzenie. Doświadczenia z przeszłości są często wykorzystywane przez dzieci we wspomaganiu procesu nauczania.

Rozumiemy, że w przeszłości mogli się Państwo spotkać z dyskryminacją i że możecie obawiać się organów władzy, ale jedyne co nas interesuje to pomaganie Państwa dzieciom osiągnąć wyższe standardy w ich edukacji.

Informacja ta jest poufna i podzielimy się nią tylko z lokalnymi przedstawicielami administracji szkolnej. Wszystkie szkoły w UK kierują się Zasadami Postępowania odnośnie Równości Rasowej opartymi na Ustawie o Równości z 2010 roku wprowadzonymi by:


  • zatrzymać bezprawną dyskryminację rasową

  • promować i celebrować równość rasową

  • zachęcać do lepszych relacji pomiędzy osobami pochodzacymi z różnych grup rasowych

Zapewnia to wszystkim dzieciom, że są traktowane z szacunkiem i że ich kultura i pochodzenie są doceniane i uwzględnione w programie nauczania


Jeśli mają Państwo jakieś pytania prosimy o skontaktowanie się z pracownikami szkoły.

Na formularzu zgłoszeniowym do szkoły istnieje fragment, który wymaga od rodziców/opiekunów podania przez nich pochodzenia etnicznego.

Dzieci mają lepsze osiągnięcia w nauce jeśli nie brak im pewności by powiedzieć jakie jest ich pochodzenie. Doświadczenia z przeszłości są często wykorzystywane przez dzieci we wspomaganiu procesu nauczania.

Rozumiemy, że w przeszłości mogli się Państwo spotkać z dyskryminacją i że możecie obawiać się organów władzy, ale jedyne co nas interesuje to pomaganie Państwa dzieciom osiągnąć wyższe standardy w ich edukacji.

Informacja ta jest poufna i podzielimy się nią tylko z lokalnymi przedstawicielami administracji szkolnej. Wszystkie szkoły w UK kierują się Zasadami Postępowania odnośnie Równości Rasowej opartymi na Ustawie o Równości z 2010 roku wprowadzonymi by:


  • zatrzymać bezprawną dyskryminację rasową

  • promować i celebrować równość rasową

  • zachęcać do lepszych relacji pomiędzy osobami pochodzacymi z różnych grup rasowych

Zapewnia to wszystkim dzieciom, że są traktowane z szacunkiem i że ich kultura i pochodzenie są doceniane i uwzględnione w programie nauczania


Jeśli mają Państwo jakieś pytania prosimy o skontaktowanie się z pracownikami szkoły.

Ethnic Origin - Polish

There is a section on the school admission form that requires parent/s/carers to state their ethnicity.

Children learn better if they feel confident to say what their background is and past experience is often used by children to further their learning.

We understand that you may have suffered discrimination in the past and that you may fear authority but we are only interested in helping your children reach higher standards in their education.

This information is confidential and only shared with the local education authority.
All schools in the UK have a Race Equality Policy based on the Equality Act 2010 this was brought in to:


  • stop unlawful racial discrimination

  • promote and celebrate race equality

  • encourage better relations between persons of different racial groups

This ensures all children are treated with respect and their culture and backgrounds are celebrated through the school curriculum.


If you have any questions please ask a member of school staff.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość