Strona główna

Ethos pielgrzyma


Pobieranie 21.66 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar21.66 Kb.
ETHOS 16(2003) nr 3-4(63-64)

ETHOS PIELGRZYMA

* Cyprian NORWID - Pielgrzym

* Od Redakcji - Między ziemią pielgrzymów a "nieba łonem" (C. R.)

* JAN PAWEŁ II - Pielgrzymować - uczestniczyć w posłannictwie Chrystusa (Fragmenty homilii wygłoszonych na rozpoczęcie pontyfikatu 22 X 1978 r. oraz 2 VI 1979 r. w Warszawie)

* Kard. Stanisław NAGY - Ćwierćwiecze pontyfikatu Jana Pawła II - Papieża przełomu tysiącleci

* Kard. Józef GLEMP - Szczególny dar dla Kościoła w Polsce. Wypowiedź o Ojcu Świętym Janie Pawle II dla kwartalnika "Ethos"

* Tadeusz STYCZEŃ SDS - Dopędzić czas utracony

BOŻY PIELGRZYM NA DROGACH DO CZŁOWIEKA


* Kazimierz KRAJEWSKI - Ethos pielgrzyma - ethosem świadka prawdy

* Ks. Jerzy BAJDA - Papież - Pielgrzym


* Czesław DRĄŻEK SJ - Po krańce ziemi z chlebem pielgrzymów


* Ks. Józef KUDASIEWICZ - Wielki Pielgrzym z różańcem Maryi w ręku

* Ks. Krzysztof Góźdź - Pielgrzymowanie Kościoła w papieskim posługiwaniu wędrownego misjonarza

* Ks. Jerzy Szymik - Eucharystia - z kapłaństwa nadzieja dla życia

WOBEC WIELKICH PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNOŚCI


* Jerzy W. GAŁKOWSKI - Pielgrzymki Jana Pawła II - spotkanie z Bogiem i z człowiekiem

* Abp Józef ŻYCIŃSKI - Pontyfikat Jana Pawła II: Dialog Kościoła z nauką i kulturą

* Abp Józef KOWALCZYK - Papież i dyplomacja pokoju

* Robert A. SIRICO CSP - Wolność i wiara: wkład Jana Pawła II w etykę gospodarczą (tłum. D. Chabrajska)

* Ks. Alfred M. WIERZBICKI - Podstawowy wymiar ludzkiego bytowania. Jana Pawła II ewangelia pracy

* Leon Dyczewski OFMConv - Wizjoner Europy

* Roman DZWONKOWSKI SAC - Papież Jan Paweł II a Polonia i Polacy za granicą

OBROŃCA WARTOŚCI UNIWERSALNYCH


* Jarosław MERECKI SDS - Jan Paweł II jako rzecznik wartości uniwersalnych

* Bp Kurt KRENN - Synowie w Synu (tłum. P. Mikulska)

* José L. ILLANES - "Duchowość komunii" i "organiczna współpraca". Kościół wobec nowego tysiąclecia (tłum. J. Merecki SDS)

* Leonard GÓRKA SVD - Posługiwanie Jana Pawła II na rzecz pojednania chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego

* Ks. Romuald J. WEKSLER-WASZKINEL - I zawołajmy wszyscy: "Amen"

*Adam RODZIŃSKI - O jedność w różnorodności

* Zdzisław J. Ryn - Jan Paweł II: źródła katechezy cierpienia

"KOŚCIÓŁ W SŁUŻBIE CZŁOWIEKOWI"

Obchody dwudziestopięciolecia pontyfikatu na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim
* Bp Rino FISICHELLA - Wprowadzenie

* Andrzej SZOSTEK MIC - Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Laterański. Dwa uniwersytety Jana Pawła II


Przesłanie pontyfikatu: nauczanie i świadectwo

* Kard. Joseph RATZINGER - Czternaście encyklik Jana Pawła II


* Kard. Angelo SCOLA - Redemptor hominis: program pontyfikatu (tłum. A. Gudaniec)

* Kard. Camillo RUINI - Jan Paweł II i jego rzymska diecezja (tłum. A. Gudaniec)

* Kard. Darío CASTRILLÓN HOYOS - Pedagogia Wielkiego Czwartku (tłum. K. Zaborowski)

* Kard. Carlo FURNO - Totus Tuus. Matka Boża w życiu i nauczaniu Jana Pawła II (tłum. D. Chodyniecki)

* Kard. José SARAIVA MARTINS - Święci i świętość w nauczaniu Jana Pawła II (tłum. D. Chodyniecki)
Na drogach świata: wobec osób i wspólnot
* Vittorio Messori - Papież przybyły z daleka (tłum. P. Mikulska)

* Kard. Roger ETCHEGARAY - Pielgrzym na drogach świata. O duszpasterstwie bez granic (tłum. D. Chodyniecki)* Dino BOFFO - Osoby świeckie - powołanie do misji w świecie (tłum. A. Gudaniec)

* Abp George CAREY - W hołdzie Janowi Pawłowi II (tłum. D. Chabrajska)

* Bruno VESPA - Charyzmat komunikowania się (tłum. A. Fligel-Piotrowska)

* Bp Amédée GRAB - Zadania nowej Europy (tłum. A. Fligel-Piotrowska)

* Edmond MALINVAUD - Nauki społeczne, Kościół i jego Akademia. O zadaniach Papieskiej Akademii Nauk Społecznych (tłum. A. Fligel-Piotrowska)

MISTERIUM SŁOWA


* Alina MERDAS RSCJ - Piękno kształtem jest miłości...

* Maria JASIŃSKA-WOJTKOWSKA - Tryptyk rzymski - poetyckie de dignitate humana Jana Pawła II

* Wacław GRZYBOWSKI - W nurcie istnienia. Poetycka chrystologia Karola Wojtyły na przykładzie Pieśni o blasku wody

* Zofia Zarębianka - Adam w poszukiwaniu tożsamości

* Ryszard ZAJĄCZKOWSKI - Pielgrzymowanie do źródeł chrześcijaństwa. O trylogii asyskiej Romana Brandstaettera

SPOTKANIA NA DRODZE - ŚWIADECTWA


* Maria BRAUN-GAŁKOWSKA - Jak "Święta Lipka" z Wujem na Turbacz wędrowała

* Andrzej DERDZIUK OFMCap - Włożył na mnie ręce

* Vittorio POSSENTI - Historia pewnego wywiadu. O moim wywiadzie z kardynałem Karolem Wojtyłą na temat społecznej nauki Kościoła (tłum. P. Mikulska)

* Ks. Josef ZIEGLER - W służbie ethosowi prawdy. Laudacja dla Kardynała Karola Wojtyły z okazji przyznania mu doktoratu honoris causa przez Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w Moguncji 23 czerwca 1977 roku (tłum. H. Ulrich)

* W rocznicę ogłoszenia encykliki Humanae vitae. Rozmowa z księdzem profesorem Tadeuszem STYCZNIEM

MYŚLĄC OJCZYZNA...


* David SULLIVAN MAfr - Ojczyzna pielgrzyma

OMÓWIENIA I RECENZJE


* Tadeusz Polanowski - Nadzieja na przezwyciężenie kryzysu kultury i kryzysu wiary (rec. kard. P. Poupard Ten papież jest darem od Boga. Rozmowa z Marie-Joëlle Guillaume, tłum. E. Król-Cebulska, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2002)

* Ks. Alfred WIERZBICKI - Dialog z Rosją i dialog w Rosji (rec. G. Przebinda, Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku, Universitas, Kraków 2003)

* Waldemar ZARĘBA - Filozof analityczny wobec problemu istnienia Boga (rec. R. Swinburne, Czy istnieje Bóg?, tłum. I. Ziemiński, Wydawnictwo "W drodze", Poznań 1999)

* Propozycje Ethosu

SPRAWOZDANIA
* Piotr ŚLĘCZKA SDS - Aby kroczyć w świetle prawdy (sprawozdanie z międzynarodowego kongresu zorganizowanego w dziesiątą rocznicę ogłoszenia encykliki Veritatis splendor, Papieski Uniwersytet Laterański, Rzym, 20-22 XI 2003)

* Agnieszka LEKKA-KOWALIK - Quo vadis, philosophiae? (sprawozdanie z XXI Światowego Kongresu Filozofii, Istambuł, 10-17 VIII 2003)

* Colin HARTE - "Pomoc - współdziałanie - sumienie" (sprawozdanie z konferencji zorganizowanej przez Linacre Centre for Healthcare Ethics, Queens' College, Cambridge (Anglia), 24-26 VII 2003; tłum. P. Ślęczka SDS)

* Jerzy Umiastowski - Nowelizacja polskiego Kodeksu etyki lekarskiej (sprawozdanie z prac Komisji Etyki Lekarskiej nad nowelizacją Kodeksu etyki lekarskiej, 9 II 2002 - 20 IX 2003)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU
* Wojciech CHUDY - Słowa najczęstsze

BIBLIOGRAFIA


* Bibliografia prac naukowych Kardynała Karola Wojtyły (oprac. Maria FILIPIAK, Cezary RITTER)
* Noty o autorach

* Summary* Contents


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość