Strona główna

Ethos rok 17 2004 nr 1-2(65-66) dramat judasza


Pobieranie 22.6 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar22.6 Kb.
ETHOS
Rok 17

2004 nr 1-2(65-66)
DRAMAT JUDASZA

* Od Redakcji - "Czyżbym ja, Rabbi?" (Mt 26, 25) (W. Ch., D. Ch.)

*JAN PAWEŁ II - Pierworodny wymiar grzechu i odkupieńcza moc Chrystusa (Fragmenty encykliki Dominum et Vivificantem)

* Kard. Joseph RATZINGER - Zraniony strzałą piękna. Krzyż i nowa "estetyka" wiary (tłum. J. Merecki SDS)

* Tadeusz STYCZEŃ SDS - Trzeba ci się narodzić z ducha prawdy!
MIĘDZY WIERNOŚCIĄ A ZDRADĄ
* Kazimierz Krajewski - u źródeł dramatu człowieka: doświadczenie winy wobec doświadczenia normatywnej mocy prawdy

* John CROSBY - Czy rzeczywiście wszelkie zło jest tylko brakiem? (tłum. D. Chabrajska)

* Andrzej PÓŁTAWSKI - Wartości a osoby. Wartości - podstawowa kategoria bytu czy wyraz ontologicznej bezradności?
JUDASZ BIBLIJNY

* Bp Jan B. SZLAGA - Co Pismo Święte mówi o zdradzie Judasza?

* Hubert ORDON SDS - Anatomia Judaszowej zdrady

* Jacek SALIJ OP - Czy można zdradzić Chrystusa?

* David SULLIVAN MAfr - Goście Wieczerzy Chrystusa


OBRAZ JUDASZA

* Małgorzata U. MAZURCZAK - Judasz w sztuce. W kręgu obrazowania zdrady w malarstwie europejskim

* Bożena FABIANI - Judasz w malarstwie nowożytnym

* Anna RÓŻYCKA BRYZEK - Judasz zaprzedany diabłu (we freskach Kaplicy Zamkowej w Lublinie)


WIERNOŚĆ I ZDRADA WOBEC PRAWDY

* Barbara CHYROWICZ SSpS - "Miłe złego początki...". O ryzyku utraty moralnej wrażliwości

* Wojciech CHUDY - Zdrada słowa

* Anna KAWALEC - Naśladować gest dobroci. O teatr wierny osobie

* Agnieszka LEKKA-KOWALIK - Zdrada nauki - zdrada prawdy - zdrada człowieka

* Marek OLEJNICZAK - Wierność wartościom. Refleksje o powołaniu do zawodów medycznych


* Ks. Jerzy KUŁACZKOWSKI - Przymierze i niewierność. Zagadnienie niewierności małżeńskiej w nauczaniu prorokówWIERNOŚĆ W ŚWIECIE OSÓB

* Rocco BUTTIGLIONE - Ból polityki (tłum. J. Merecki SDS)

* Ks. Michel SCHOOYANS - Sumienie prawodawcy wobec odstępstw od poszanowania prawa do życia w demokratycznym ustawodawstwie (tłum. A. Pilorz)

* Joaquín NAVARRO-VALLS - Ludzki realizm świętości (tłum. J. Merecki SDS)

* Tomasz GÓRKA - Uczestnictwo i alienacja. Odmowa uczestnictwa sprzeniewierzeniem się wspólnocie


WIERNOŚĆ SŁOWA I WIERNOŚĆ SŁOWU

* Andrzej STOFF - Kiedy literatura zdradza człowieka?

* Ryszard ZAJĄCZKOWSKI - Literackie profile Judasza

* Aleksander KOPIŃSKI - Spotkanie

* Małgorzata MIKOŁAJCZAK - Skrzydła Ikara. Od wzorów kulturowych po symbole religijne. Refleksje o twórczości Zbigniewa Herberta

* Ks. Jerzy SZYMIK - Questio fidelitatis. Siedem wierszy z etyczną przygodnością człowieka w tle

JUDASZ - NASZ BRAT
* Waldemar BORZESTOWSKI - Judasze

* Wanda PÓŁTAWSKA - Złoty okruch wspomnień

* Andrzej DERDZIUK OFMCap - Wyobraźnia miłosierdzia

WOKÓŁ FILMU "PASJA"


* Vittorio MESSORI - Pasja - przemoc i miłość (tłum. P. Mikulska)

* Ks. Jan SOCHOŃ - Rozbicie bezpiecznej szyby... Na marginesie Pasji Mela Gibsona
IRENA SŁAWIŃSKA


(1913- 2004)

* Wprowadzenie (A. K.)


* Publikacje Ireny Sławińskiej zamieszczone w "Ethosie" w latach 1989-1999

* List kondolencyjny Ojca Świętego Jana Pawła II do ks. abp. Józefa Życińskiego Wielkiego Kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w związku ze śmiercią prof. Ireny Sławińskiej

* Andrzej SZOSTEK MIC - Profesor Irena Sławińska - człowiek uniwersytetu

* Ks. Wiesław A. NIEWĘGŁOWSKI - Dar od Boga dla wielu...
Osoba i dzieło

* Wojciech KACZMAREK - Irena Sławińska: dzieło i ethos

* Zofia J. ZDYBICKA USJK - Wierność chrześcijaństwu

* Kazimierz BRAUN - Świadectwa Ireny Sławińskiej


* Krzysztof BABICKI - Najlepszy widz


* Elżbieta RZEWUSKA - Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej

* Stefan SAWICKI - ***

Na "wyspie wolności"
* Marian LEWKO SDB - Profesor Irena Sławińska i rozwój teatrologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

* Stefan NIEZNANOWSKI - Mądrzy nie umierają

* Maria KUNOWSKA-PORĘBNA - Pani Profesor

* Leszek A. GZELLA - Zawdzięczam aż tyle...

* Anna KAWALEC - Czytając portret

Spotkania

*List Ojca Świętego Jana Pawła II do prof. Ireny Sławińskiej z podziękowaniem za książkę Świat jako spektakl, wydaną z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin Pani Profesor

* Ks. Tadeusz ZASĘPA - Profesor Irena Sławińska, jaką znałem

* Romualda BEREŻECKA - Z Panią Profesor w świat

* Tadeusz STYCZEŃ SDS - Wąwóz Łukoszyński

* Mirosława OŁDAKOWSKA-KUFLOWA - Po sąsiedzku


* Andrzej SULIKOWSKI - Irena Sławińska: rozmowy i wycieczki

MYŚLĄC OJCZYZNA...

* Kazimierz WIERZYŃSKI - Litania na Monte Cassino

OMÓWIENIA I RECENZJE


* Ks. Jacenty MASTEJ - Pascha Jezusa Chrystusa ekspiacyjno-eschatologiczną Ofiarą Nowego Przymierza (rec.: ks. H. Witczyk, Pascha Jezusa odpowiedzią Boga na grzech świata. Eschatologiczna Ofiara Ekspiacji i nowego Przymierza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003)

* Agnieszka LEKKA-KOWALIK (rec.: W. Chudy, Filozofia kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2003)

* Ks. Alfred M. WIERZBICKI - Narodziny tradycji (rec.: Z. Herbert, H. Elzenberg, Korespondencja, Zeszyty Literackie, Warszawa 2002; Z. Herbert, J. Zawieyski, Korespondencja 1949-1967, Biblioteka "Więzi", Warszawa 2002)

* Janusz MOCARSKI - Stereotyp w poznaniu innego (rec.: Z. Bokszański, Stereotypy a kultura, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2001)

* Katarzyna SOLECKA, ks. Jerzy SZYMIK - Fenomen Księgi (rec.: Małe prozy biblijne, red. M. Jasińska-Wojtkowska, M. Nowak, Lublin 2002)

* Krzysztof DYBCIAK - Egzorcyzmowanie poezją (rec.: ks. J. Sikora, Demony mieszkają w nas. Wybór wierszy, Towarzystwo Miłośników Rajgrodu, Rajgród 2001)

* Józef F. FERT - Całe niebo w małym stawie (rec.: A. M. Wierzbicki, Miejsca i twarze, Norbertinum, Lublin 2003)

* Wojciech KUDYBA - Symbole ludzkiego losu. O poezji ks. Janusza Stanisława Pasierba (rec.: J. S. Pasierb: Puste łąki, "Bernardinum", Pelplin 2001; Morze, obłok i kamień, "Bernardinum", Pelplin 2001; Ten i tamten brzeg, "Bernardinum", Pelplin 2001)


* Propozycje "Ethosu"


sprawozdania


* Roman MAJERAN - W poszukiwaniu dobra i bytu: doświadczenie neoplatonizmu (Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji historyczno-filozoficznej "Byt czy dobro? Metamorfozy neoplatonizmu", Lublin, KUL, 7-10 X 2003)

* Agnieszka LEKKA-KOWALIK - Ocalić metafizykę realistyczną (Sprawozdanie z VI Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" pt. "Metafizyka w filozofii", Lublin, KUL, 11 XII 2003)

* Piotr ŚLĘCZKA SDS - O nową kulturę życia (Sprawozdanie z sesji naukowej z okazji Dnia Świętości Życia, Lublin, 25 III 2004)

* Lech GIEMZA - Poetycki głos Jana Pawła II (Sprawozdanie z konferencji naukowej o "«Słuchajcie mych pieśni, słuchajcie mej mowy...». O twórczosci Jana Pawła II", Lublin, KUL, 16 III 2004)
PONTYFIKAT W OCZACH ŚWIATA

* Jarosław MERECKI SDS - Personalizm Jana Pawła II a rozwój nauki Kościoła o karze śmierci
PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

* Mirosława CHUDA - Tęsknota za ikoną
KALENDARIUM

* Dwudziesty piąty rok pontyfikatu Jana Pawła II. 16 X 2002 - 15 X 2003 (oprac. Beata BOGUSZ)


BIBLIOGRAFIA


* Prawda jako zobowiązanie. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1978-2004 (oprac. Tomasz GÓRKA)
* Noty o autorach

* Summary* Contents


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość