Europa środkowa I bałkany po 1989rPobieranie 107.67 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar107.67 Kb.
EUROPA ŚRODKOWA I BAŁKANY PO 1989r.

sylabus kursu, semestr zimowy 2012/2013

Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Rep.Czeska, Estonia,

Kosowo, Litwa, Łotwa, Macedonia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry

Sprawy organizacyjne

prowadzący: mgr Paweł Sobik, curling@poczta.fm,

jednostka prowadząca: Zakład Badań Wschodnich ISM, www.wschod.uni.wroc.pl

konsultacje: środa, godz. 9:15–10:15, gabinet 16 ISM

Proszę o wcześniejsze e-mailowe zgłaszanie zamiaru skorzystania z konsultacji

wymiar godzinowy: 30 godzin, środa, 10:15–11:45, sala 12 ISM

status zajęć: zajęcia obowiązkowe dla ścieżki wschodniej
III semestr studiów uzupełniających magisterskich, studia stacjonarne, 4.0 ECTS

forma zajęć: konwersatorium

przebieg zajęć: 1. omówienie najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia – prasówki

2. prezentacje studentów nt. omawianego kraju/krajów

3. prezentacja prowadzącego nt. najważniejszych wydarzeń politycznych po 1989r.

4. dyskusja nad wybranym problemem dotyczącym omawianego krajuOcena końcowa

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na co najmniej 10 z 12 zajęć merytorycznych (#2-#13). Każdą nieobecność powyżej drugiej należy odpracować w trakcie konsultacji. Ocena końcowa jest zależna od ilości punktów uzyskanych w ramach następujących części kursu:

0–10 pkt aktywność na zajęciach (ocenianie ciągłe)

0–4 pkt regularne przygotowanie prasówek

0–5 pkt wstępna prezentacja nt. omawianego kraju

0–5 pkt prezentacja w trakcje #14 zajęć

0–3 pkt recenzja wybranej pozycji z listy literatury dodatkowej

Uwaga: każda niedopracowana nieobecność: minus 3 punktyŁącznie: 27 pkt poniżej 13,5 ndst; od 13,5 dst; od 16,5 dst+; od 19,0 db; od 21,0 db+; od 24,0 bdb.

Osoby, które w toku 13 zajęć nie uzyskają minimalnie 13,5 punktów, w trakcie #15 zajęć mogą przystąpić do kolokwium dodatkowego, obejmującego cały zakres przerobionego materiału (teksty, prezentacje, dyskusje; bez prasówek). Kolokwium będzie składało się z 3 otwartych pytań ocenianych w skali 0-2 pkt. Uzyskanie z kolokwium co najmniej 3,5 pkt skutkuje wpisaniem do indeksu oceny końcowej dostatecznej; uzyskanie ilości mniejszej – oceny niedostatecznej.Prasówki: w trakcie #1 zajęć każdy student wybierze sobie państwo (grupę państw), na temat wydarzeń w którym na każde zajęcia będzie przygotował krótki raport (jedno, maksymalnie dwa wydarzenia). Prowadzący na początku każdych zajęć wyznaczy kilka osób, które wygłoszą swoje raporty.

Prezentacja nt. omawianego kraju: w trakcje #1 zajęć każdy student wybierze sobie państwo nt. którego przygotuje wstępną prezentację. Jej elementami będą: symbole narodowe (flaga, godło, treść hymnu); najważniejsze postaci, wydarzenia i miejsca z historii danego kraju upamiętnione w przestrzeni publicznej (banknoty, nazwy ulic i placów w największych miastach, pomniki w centrum stolicy, nazwy instytucji publicznych); ustanowione święta państwowe. Czas trwania prezentacji: do 15 minut.

Prezentacja w trakcie #12 zajęć: w trakcie #1 zajęć każdy student wybierze sobie miasto do którego przygotuje (1) najtańszy oraz (2) najszybszy sposób dostania się droga lądową (koleją i autobusami, bez autostopu, dopuszczalne piesze przekraczanie granic) z Wrocławia. Prezentacja może być wykonana w programie PowerPoint. W trakcie #14 zajęć prowadzący wybierze kilka osób, które zaprezentują swoją pracę przed grupą.

Recenzja wybranej pozycji z listy lektur dodatkowych: student powinien wybrać pozycję do zrecenzowania do #3 zajęć. Deadline: #9 zajęcia. Objętość: nie mniej niż 3500 znaków (ze spacjami). Prezentacja powinna zostać wysłana na adres e-mailowy prowadzącego do 12 grudnia, godz. 20:00. Każde rozpoczęte 24h zwłoki obniża maksymalną ocenę o 1 punkt.

Plan zajęć3 X

Godziny dziekańskie
#1

10 X

Zajęcia organizacyjne

• przedstawienie warunków zaliczenia i planu zajęć

• podział obowiązków

• co wiemy o państwach regionu?,

• czego chcemy się dowiedzieć?

• granice Europy Środkowej • granice w Europie Środkowej.


#2

17 X

Rozpad Czechosłowacji

• bez prezentacji wstępnych

• prezentacja prowadzącego: Czesi i Słowacy do 1989r.

• dyskusja: argumenty Czechów i Słowaków na rzecz i przeciwko wspólnemu państwu


#3

24 X

Rep. Czeska i Słowacja

prezentacje wstępne

prezentacja prowadzącego

• dyskusja: wybory prezydenckie 2013 w Rep. Czeskiej
31 X

Dzień rektorski
#4

7 XI

Węgry

• prezentacje wstępne

• prezentacja prowadzącego

• dyskusja: Węgry pod rządami Orbana


#5

14 XI

Państwa bałtyckie

• prezentacje wstępne

• prezentacja prowadzącego

• dyskusja: jak państwa bałtyckie same siebie postrzegają w polityce zagranicznej


#6

21 XI

Rozpad Jugosławii

• bez prezentacji wstępnych

• dyskusja: czy istniał naród jugosłowiański?
#7

28 XI

Chorwacja i Słowenia

• prezentacje wstępne

• prezentacja prowadzącego

• dyskusja: akcesja Chorwacji do UE


#8

5 XII

Serbia i Czarnogóra

• prezentacje wstępne

• prezentacja prowadzącego

• dyskusja: Serbia wobec UE i sąsiadów


#9

12 XII

Bośnia i Hercegowina

• prezentacje wstępne

• prezentacja prowadzącego

• dyskusja: źródła niestabilności wewnętrznej BiH

• deadline recenzji
#10

19 XII

Kosowo i Albania

• prezentacje wstępne

• prezentacja prowadzącego

• dyskusja: argumenty za i przeciw niepodległością Kosowa
2 I

Przerwa świąteczna
#11

9 I

Macedonia

• prezentacje wstępne

• prezentacja prowadzącego

• dyskusja: stosunki Macedonii z sąsiadami


#12

16 I

Kultura, turystyka, sport

• prezentacje studentów


#13

23 I

Rumunia i Bułgaria

• prezentacje wstępne

• prezentacja prowadzącego

• dyskusja: Polityka zagraniczna Rumunii


#14

30 I

Zakończenie zajęć

• ewentualne kolokwium poprawkowe

• czego nowego dowiedzieliśmy się o państwach regionu?

• mocne i słabe strony kursu

• rekomendacje na przyszłość

• wpisy do indeksów


Literatura na zajęcia i literatura dodatkowa

#1

R. Zenderowski, Europa Środkowa jako „ucieczka przed Wschodem” czy „pomost” między Wschodem i Zachodem? – do tekstu wrócimy w trakcie #15 zajęć


#2

R. Zenderowski, Przyczyny rozpadu Czecho-Słowacji

Dla chętnych: P.Ukielski, Aksamitny rozwód, rola elit politycznych w procesie podziału Czechosłowacji


#3

Do własnego zgromadzenia: programy wyborcze kandydatów na prezydenta Rep. Czeskiej 2013

Dla chętnych: E. Pałka, Współczesna Słowacja


#4

Prace OSW: Konstytucja nowych Węgier

Komentarz Pułaskiego: Węgry – zmiana systemu

Publicystyka nt. Węgier z tygodników opiniotwórczych


#5

M. Lahti, Eastern or Western, New or False. Cassifying the Balts in Post-Cold War Era


#6

M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii. Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki


#7

K. Krysieniel, Polityka zagraniczna Republiki Chorwacji

Dla chętnych: M.Łakota-Micker, Proces akcesji Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej


#8

A. Krukowska, Nietypowy federalizm serbsko-czarnogórski


#9

Prace OSW: Bośniacki Chaos. Źródła kryzysu politycznego we współczesnej BiH

Dla chętnych: M. Gniazdowski (red). Europejski protektorat? BiH w perspektywie środkowoeuropejskiej


#10

Prace OSW: Kosowo przed ostatecznym rozwiązaniem

Dla chętnych: K.Pawłowski, Kosowo. Konflikt i interwencja


#11

P. Olszewski, Macedonia. Historia i współczesność

Dla chętnych: H.J.Sokalski, Odrobina prewencji. Dorobek dyplomacji prewencyjnej ONZ w Macedonii


#12

Prezentacje studentów


#13

K.P.Marczuk, Dwie dekady zmian. Rumunia 1989-2009


#14

Ponownie tekst z #1 zajęć


Propozycje do zrecenzowania

Jurij Andruchowycz, Andrzej Stasiuk, Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową • Anne Applebaum, Między Wschodem a Zachodem: przez pogranicza Europy • Ryszard Bilski, Kocioł bałkański • Ryszard Bilski, Nie strzelajcie do ptaka • Ryszard Bliski, Wielki Post w 18. batalionie • Maria Bobrownicka, Narkotyk mitu • Adam Burakowski, Geniusz Karpat z Warszawy nad Dunajem • Ivan Colović, Bałkany – terror kultury • Ivan Colović, Polityka symboli • Krzysztof Czyżewski, Linia powrotu • Georgi Danaiłow, Dom na kraju świata • Slavenka Drakulić, Oni nie skrzywdziliby nawet muchy • Vesna Goldsworthy, Czarnobylskie truskawki • Karl Grauss, Niemcy na peryferiach Europy. Podróż przez Litwę, Spisz i wybrzeżem Morza Czarnego • Vaclav Havel, Tylko krótko proszę • Milenko Jergović, Ruta Tannenbaum • Aleksander Kaczorowski, Europa z płaskostopiem • Robert Kaplan, Bałkańskie upiory – podróż przez historię • Robert Kaplan, Na wschód od Tatarii. Podróże po Bałkanach, Bliskim Wschodzie i Kaukazie • Gazmend Kapllani, Krótki podręcznik przekraczania granic • Michał Kruszona, Rumunia. W poszukiwaniu diabła • Lidia Ostałowska, Cygan to Cygan • Jan Patocka, Kim są Czesi? • Jarosław Sozański, Moje Inflanty • Andrzej Stasiuk, Jadąc do Babadag • Emir Suljagić, Pocztówki z grobu • Mariusz Szczygieł, Gottland • Mariusz Szczygieł, Zrób sobie raj • Wojciech Tochman, Jakbyś kamień jadła • Maria Todorova, Bałkany wyobrażone • Nebojsa Bato Tomasević, Życie i śmierć na Bałkanach • Krzysztof Varga, Gulasz z turula • Magda Vasaryova, Sąsiad z północy • Nedad Velićković, Koczownicy • Nedad Velićković, Sahiba • Tomas Venclova, Opisać Wilno • Ornela Vorsipi, Kraj, gdzie nigdy się nie umiera • różni autorzy, Odessa transfer, reportaże znad Morza Czarnego • własna uzgodniona propozycja.Przewodniki turystyczne

Wyd. Bezdroża: Bałkany (BiH, Serbia, Kosowo, Macedonia, Albania) • Budapeszt. Stolica-zdrój • Bułgaria. Pejzaż słońcem pisany • Chorwacja. W kraju lawendy i wina • Czarnogóra. Fiord na Adriatyku • Czechy. Gospoda pełna humoru • Litwa, Łotwa Estonia. Bałtycki Łańcuch • Praga. Złoty Hrad nad Wełtawą • Riła i Pirin. Góry Bułgarii z plecakiem • Rumunia i Mołdowa. Mozaika w żywych kolorach • Słowacja. Karpackie serce Europy • Słowenia. Słoneczna strona Alp • Węgry. Na ostro i na słodko • Wilno. Barok z kamienia i obłoków.

Wyd. Pascal: Bułgaria • Chorwacja, Bośnia i Hercegowina • Czarnogóra, Serbia, Macedonia, Kosowo i Albania • Czechy • Litwa, Łotwa, Estonia oraz obwód kaliningradzki • Rumunia i Mołdowa • Słowacja • Słowenia • Węgry.

Wyd. Rewasz: Albania • Bośnia i Hercegowina • Czarnogóra • Litwa • Północna Rumunia (Bukowina, Maramuresz) • Praga • Wilno • Zamki i zamczyska Słowacji.

Wyd. Lonely Planet: Bulgaria • Budapest • Central Europe • Croatia • Czech & Slovak Republics • Eastern Europe • Estonia, Latvia & Lithuania • Hungary • Mediterranean Europe • Montenegro • Prague • Romania • Slovenia • Western Balkans.

Przydatne adresy

Kraj Prezydenci Kancelarie Premierów MSZ

Albania http://www.president.al/ http://www.keshilliministrave.al http://www.mfa.gov.al/

Bośnia i Herc. http://www.predsjednistvobih.ba http://www.vijeceministara.gov.ba http://www.mfa.ba

Bułgaria http://www.president.bg/en/ http://www.government.bg http://www.mfa.bg/

Chorwacja http://www.predsjednik.hr/ http://www.vlada.hr/en http://www.mfa.hr

Czarnogóra http://www.predsjednik.me/eng/ http://www.gov.me/en/ http://www.mip.gov.me/en/

Rep.Czeska http://www.hrad.cz/ http://www.vlada.cz/en/ http://www.mzv.cz/en

Estonia http://www.president.ee/en/ http://www.valitsus.ee http://www.vm.ee/

Kosowo http://www.president-ksgov.net/ http://www.ks-gov.net/ http://www.mfa-ks.net/

Litwa http://www.lrp.lt/ http://www.lrv.lt/ http://www.urm.lt/

Łotwa http://www.president.lv/ http://www.mk.gov.lv/en http://www.mfa.gov.lv/en

Macedonia http://www.president.gov.mk/ http://www.vlada.mk/ http://www.mfa.gov.mk/

Rumunia http://www.presidency.ro/ http://www.gov.ro http://www.mae.ro/en

Serbia http://www.predsednik.rs/ http://www.srbija.gov.rs/ http://www.mfa.gov.rs/

Słowacja http://www.prezident.sk/ http://wwww.premiersr.sk/ http://www.mzv.sk/en/home

Słowenia http://www.up-rs.si/eng/ http://www.vlada.si/ http://www.mzz.gov.si/en

Węgry http://www.keh.hu/ http://www.kormany.hu/en http://www.mfa.gov.hu

Organizacje międzynarodowe

Grupa Wyszehradzka http://www.visegradgroup.eu/pl

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki http://visegradfund.org/

Inicjatywa Środkowoeuropejska www.ceinet.org

CEFTA http://www.cefta2006.com/

Portale turystyczne Promocja gospodarki

Albania http://www.albaniantourism.com/ http://www.aida.gov.al

Bośnia i Herc. http://www.bhtourism.ba/eng/ http://www.fipa.gov.ba

Bułgaria http://bulgariatravel.org/ http://www.investbulgaria.com/

Chorwacja http://croatia.hr http://www.investincroatia.org

Czarnogóra http://www.visit-montenegro.com/ http://www.mipa.co.me/

Rep.Czeska http://www.czechtourism.com http://www.czechinvest.org

Estonia http://www.visitestonia.com/en/ http://www.investinestonia.com/

Kosowo http://www.visitkosova.org http://www.invest-ks.org/

Litwa http://www.travel.lt/ http://www.businesslithuania.com/

Łotwa http://www.latvia.travel/en http://www.liaa.gov.lv/en

Macedonia http://www.exploringmacedonia.com/ http://investinmacedonia.com/

Rumunia http://www.romaniatourism.com/ http://www.romtradeinvest.ro/

Serbia http://www.serbia.travel/ http://www.investinserbia.biz/

Słowacja http://www.slovakia.travel http://www.sario.sk/

Słowenia http://www.slovenia.info/ http://www.investslovenia.org/

Węgry http://hungary.com/ http://www.hita.hu/

Ambasady w Polsce Polskie ambasady za granicą

Albania (brak strony internetowej) http://www.tirana.polemb.net/

Bośnia i Herc. http://pl.ambasadabih.pl/ http://www.sarajewo.polemb.net/

Bułgaria http://www.mfa.bg/en/57/ http://www.sofia.polemb.net/

Chorwacja http://pl.mfa.hr http://www.zagrzeb.polemb.net/

Czarnogóra (brak strony internetowej) http://www.podgorica.polemb.net/

Rep.Czeska http://www.mzv.cz/warsaw http://www.prague.polemb.net/

Estonia http://www.estemb.pl/pol http://www.tallinn.polemb.net/

Litwa http://pl.mfa.lt http://www.wilno.polemb.net/

Łotwa http://www.mfa.gov.lv/lv/poland/ http://www.ryga.polemb.net/

Macedonia (brak strony internetowej) http://www.skopje.polemb.net/

Rumunia http://varsovia.mae.ro/ http://www.bukareszt.polemb.net/

Serbia http://warsaw.mfa.rs http://www.belgrad.polemb.net/

Słowacja http://www.mzv.sk/varsava http://www.bratyslawa.polemb.net/

Słowenia http://www.warsaw.embassy.si http://www.lublana.polemb.net/

Węgry http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/PL/pl/ http://www.budapeszt.polemb.net/Instytucje kulturalne w Polsce

Węgierski Instytut Kultury http://www.hunginst.pl/

Czeskie Centrum http://warsaw.czechcentres.cz/

Instytut Słowacki http://instytutslowacki.pl/

Rumuński Instytut Kultury http://www.icr.ro/varsovia/

Bułgarski Instytut Kultury http://www.bikpolska.pl/Republika Czeska: kandydaci w wyborach prezydenckich 2013

Oficjalni kandydaci, którzy zebrali podpisy 20 posłów lub 10 senatorów lub 50 000 wyborców – stan na 5 października

Jana Bobošíková była europoseł Suwerenność http://www.suverenita.cz/

Jiří Dienstbier mladší senator CSSD http://www.dienstbier2013.cz/

Vladimír Dlouhý ekonomista niezależny http://www.vdlouhy.cz/

Jan Fischer były premier niezależny http://www.jan-fischer.cz/

Zuzana Roithová europoseł KDU-CSL http://www.roithova.cz/

Karel Schwarzenberg minister spraw zagr. TOP09 http://www.volimkarla.cz/

Milos Zeman były premier SPOZ http://www.zemannahrad.cz/Słowenia: kandydaci w wyborach prezydenckich 2012

Monika Malešič aktywistka społeczna niezależna http://www.monikamalesic.si/

Borut Pahor były premier lewica: SD http://www.borutpahor.si/

Danilo Türk obecny prezydent niezależny http://www.daniloturk2012.si/

Milan Zver europoseł prawica: SDS, NSi http://www.milanzver.eu

Bieżące wiadomości z krajów regionu

BalkanInsight http://www.balkaninsight.com/en/page/all-balkans-home

Bałkanistyka.org http://balkanistyka.org/

Delfi – wersje rosyjskojęzyczne http://ru.delfi.lt/, http://rus.delfi.lv/, http://rus.delfi.ee/,

Delfi – polskojęzyczne na Litwie http://pl.delfi.lt/ (inne: http://www.wilnoteka.lt/, http://kurierwilenski.lt/)

Eastbook – blog o Partnerstwie Wschodnim http://eastbook.eu/

Korespondent Wschodni http://www.korespondent-wschodni.org/

Nowa Europa Wschodnia http://www.new.org.pl/

Ośrodek Studiów Wschodnich http://www.osw.waw.pl/

Polityka Wschodnia http://politykawschodnia.pl/

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych http://www.pism.pl/pl

Portal Spraw Zagranicznych http://www.psz.pl/frontpage

Studium Europy Wschodniej UW http://www.studium.uw.edu.pl/

The Ecconomist – blog o EŚW http://www.economist.com/blogs/easternapproachesWyszehrad.com http://www.wyszehrad.com/
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy