Strona główna

Europejskie dni dziedzictwa w kaliszu „Nie od razu Polskę zbudowano” wrzesień 2013 kalendarium


Pobieranie 51.21 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar51.21 Kb.
21.EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA W KALISZU
Nie od razu Polskę zbudowano”
wrzesień 2013
KALENDARIUM


PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLNOMIEJSKIE

1 września

(niedziela)

godz.16.00


Otwarcie wystawy „Polskie motywy patriotyczne”

Ekspozycja dostępna dla zwiedzających do 31 grudnia 2013 r.miejsce: Zespół Pałacowo-Parkowy w Lewkowie

organizator : Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, tel. 62 757 16 08

6 września

( piątek)

godz. 17.00

Konferencja popularno-naukowa: „Nie od razu Polskę zbudowano”

W programie konferencji:

1.„ Wpływy maniery klasycznego dworu polskiego na rozwój i ukierunkowanie architektury polskiej w latach 10-tych, 20-tych i 30-tych XX wieku. Recepcja stylu na obszarze ziemi kaliskiej" - Mateusz Halak

2.„Wpływ XIX-wiecznych reform administracyjnych na funkcjonowanie lokalnej państwowości polskiej na przykładzie ziemi kaliskiej” - Dominika Płócienniczak

3.Żydzi kaliscy w powstaniach i walkach narodowowyzwoleńczych” - Halina Marcinkowska

4.Historia literacko, czyli nie od razu Kalisz opisano” - Aneta Kolańczyk

5. „Upadek cesarstwa rosyjskiego i jego wpływ na odzyskanie niepodległości przez Polskę” - Anna Gawrzyjał

6.Atlantyda Platona to Wielkopolska” - Krystyna Velkova

7. „ Historia Komory Celnej w Szczypiornie” - Tomasz Chajdukmiejsce:Villa Calisia, al. Wolności 4

organizator: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu, al. Wolności 17a/37, tel.600- 067-956

7 września

( sobota)

godz. 10.00

Wycieczka rowerowa: „Szlakiem Niepodległości” na trasie KaliszSzczypiornoNowe SkalmierzyceBoczkówKalisz

Po odwiedzanych zabytkach oprowadzać będą: Halina Marcinkowska, Anna Gawrzyjał


oraz Mateusz Halak.

Podczas wycieczki przewidziane są konkursy, nagradzane drobnymi upominkami ufundowanymi przez Urząd Miejski w Kaliszu.miejsce zbiórki: Dworzec PKP przy ul. Dworcowej

organizator:Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu, al. Wolności 17a/37, tel.600- 067-956

7 września

( sobota)

godz.10.00-18.00

Cykl wykładów i prezentacji na temat „Rola i znaczenie Kaliskiego Grodu
Wczesnośredniowiecznego w początkach Państwa Polskiego”


miejsce: Rezerwat Archeologiczny „Kaliski Gród Piastów” Kalisz-Zawodzie,
ul. Bolesława Pobożnego 87/105

organizator : Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, tel. 62 757 16 08,.
691 996 528

11 września

(środa)

Konferencja popularnonaukowa nt. Jan III Sobieski obrońcą chrześcijańskiej Europy – w 330.rocznicę odsieczy wiedeńskiej” wg odrębnego programu www.5lo.kalisz.pl

miejsce: aula V Liceum Ogólnokształcące im. Jana II Sobieskiego w Kaliszu,
ul. Piskorzewie 5

organizator: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu, ul. Łódzka 29, tel. 62 753 38 93; V Liceum Ogólnokształcące im. Jana II Sobieskiego, ul. Piskorzewie 5,
tel 62 50160 52

13 września

(piątek)

godz. 10.00

Sesja popularnonaukowa „Styczniowy zryw powstańczy”

W programie sesji :

1. „Romuald Traugutt – bohater mimo woli”– Joanna Kucińska

2. „Powstańcy styczniowi w malarstwie Aleksandra Sochaczewskiego”– Marek Kozłowski

3. „Duchowieństwo katolickie wobec Powstania Styczniowego”– Paweł Pawlaczyk
Sesję zakończy przestawienie Teatru na Widoku zatytułowane „Rok 1863” w reż. Włodzimierza Garsztki.

miejsce:IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego (górna sala)

organizator: IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Kaliszu, ul. Widok 96 A, tel.62 766 85 34

14 września

( sobota)

godz.10.00-18.00

Cykl wykładów i prezentacji na temat „Rola i znaczenie Kaliskiego Grodu
Wczesnośredniowiecznego w początkach Państwa Polskiego”


miejsce: Rezerwat Archeologiczny „Kaliski Gród Piastów” Kalisz-Zawodzie,
ul. Bolesława Pobożnego 87/105

organizator : Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, tel. 62 757 16 08,
tel. kom.691 996 528

14 września

( sobota)

godz.8.45 - 12.00.

VII Rajd „Śladami Przodków”

wg odrębnego programu www.pttk.kalisz.plTowarzyszący rajdowi Konkurs historyczno-etnograficzny pt.„ Nie od razu Polskę zbudowano” ze względów organizacyjnych odbędzie się dnia 12 września /czwartek/ o godz. 14.30 w lokalu PTTK - ul. Łódzka 29a.

miejsce:start rajdu z Głównego Rynku, meta: Pracownia Krajoznawcza PTTK , ul. Łódzka 29a

organizator: PTTK Oddział im. Stanisława Graevego, ul. Targowa 2,62-800 Kalisz, tel./fax 062 598-24-33 info@pttk.kalisz.pl, pttk.kalisz@poczta.fm

18 września

(środa)

godz. 18.00

Wieczór literacko-muzyczny „Gotyk wielkopolski” – z udziałem Jacka Kowalskiego (historyka sztuki, poety, barda i tłumacza literatury starofrancuskiej) wraz z muzykami wykonującymi utwory średniowiecza na zabytkowych instrumentach (fletach, szałamajach, mandorach, dudach).

Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna wielkopolskiej architektury gotyckiej

miejsce : Sala Kryształowa Klubu Komoda przy ul. Niecałej 6a

organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka, ulŁazienna 6, 62-800 Kalisz,
tel. 62 757 22 88

19 września

(czwartek)

godz. 17.00

Promocja książki autorstwa kaliskich historyków – Moniki Sobczak - Waliś i Grzegorza Walisia pt. Miejsca pamięci Powstania Styczniowego na terenie powstańczego województwa kaliskiego”

miejsce :Villa Calisia, al. Wolności 4

organizator:Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu, ul. Łódzka 29,
tel. 62 753 38 93


21 września

( sobota)

godz.7.00-18.00

Wycieczka dydaktyczna „Śladami Powstania Styczniowego” do miejsc na terenie powstańczego województwa kaliskiego. Trasa wycieczki KaliszKonin Ignacewo Ląd Pyzdry Kalisz.

organizatorzy: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu,ul. Łódzka 29,
tel. 62 753 38 93; III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Kościuszki 10,
62-800 Kalisz, tel. 62 767 20 36

26 października

Wycieczka szkoleniowo - krajoznawcza „Szlakiem powstania styczniowego po Ziemi Kaliskiej i Ziemi Sieradzkiej”(trasa: Kalisz→ Kamień →Złotniki →Chlewo→ Poprężniki →Warta → Sieradz → Opatówek →Kalisz).

Organizator: PTTK Oddział im. Stanisława Graevego , ul.Targowa 2,62-800 Kalisz, tel./fax 062 598-24-33 info@pttk.kalisz.pl, pttk.kalisz@poczta.fm

PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZYGOTOWANE W PLACÓWKACH EDUKACYJNYCH


13 września

(piątek)

Wykonanie wielkiej pracy techniką collage’u pt. „Nie od razu Polskę zbudowano”

miejsce i organizator: Gimnazjum Nr 9 im.Jana Pawła II w Kaliszu, ul.H.Sawickiej 22-24,
tel.62 76 85 470


26 września

(czwartek)

godz.16.00

Rapsodia styczniowa”- wieczornica.

miejsce i organizator: Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego”, ul. Wodna 11-13, tel.62 501 60 56

wrzesień

Prezentacja poetycka na temat: „Jaką wartością jest Polska”

Seminarium na temat: „ Co to znaczy być dobrym obywatelem?”

Koncert Chóru „Dysonans” pt. „ Z pieśnią patriotyczną przez wieki”

Konkurs fotograficzny pt. „Miejsca pamięci w regionie kaliskim”

miejsce i organizator: II Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki, ul. Szkolna 5,
62-800 Kalisz tel. 62 767 66 57

Prezentacja postaci Prezydenta II RP Stanisława Wojciechowskiego

miejsce i organizator: I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Kaliszu, ul. Grodzka 1
tel. 62 757 34 03

Organizacja konkursów plastycznych:

1. „Kalisz – wczoraj i dziś”

2. „Sławni kaliszanie”

miejsce i organizator: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Zesłańców Sybiru

w Kaliszu, ul. Wąska 13,tel.62 502 50 61

Koncert pieśni powstańczych i patriotycznych „Na bój, Polacy, na święty bój”

miejsce i organizator: V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego,
ul. Piskorzewie 6, 62-800 Kalisz, tel.62 502 16 502

Wycieczka śladami powstania styczniowego. Uczniowie m. in. złożą kwiaty przy pomniku Adama Asnyka (członka Rządu Narodowego), jak również na grobie Henryka Mikołaja Millera(powstańca styczniowego – adiutanta gen. Edmunda Taczanowskiego, i gen. Józefa Hauke-Bosaka).

miejsce i organizator:Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica,
ul. 3-Maja 18,
62-800 Kalisz,tel.62 757 53 82

Inscenizacja w wykonaniu uczniów upamiętniająca powstanie styczniowe

miejsce i organizator: Gimnazjum nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia, ul. Tuwima 4,
tel.62 760 23 06

Kalendarium opracowane zostało przez Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu na podstawie materiałów otrzymanych od instytucji, stowarzyszeń i placówek edukacyjnych.
Wydano na zlecenie Miasta Kalisza ze środków budżetowych w ramach mecenatu nad kulturą.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość