Strona główna

Express publishing: egzamin gimnazjalny repetytorium poziom podstawowy I rozszerzony


Pobieranie 293.43 Kb.
Strona1/5
Data19.06.2016
Rozmiar293.43 Kb.
  1   2   3   4   5
Anna Stefanowicz-Kocoł

Leszek Smutek

(wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej)

Plan wynikowy

EXPRESS PUBLISHING:

EGZAMIN GIMNAZJALNY – REPETYTORIUM

POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
Poziom A2-B1 wg CEF (ESOKJ)


wrzesień 2011


NR DOPUSZCZENIA: …………………………

PROGRAM NAUCZANIA: …………………………………[III etap edukacyjny: poziom III.0 –zakres podstawowy, poziom III.1 – zakres rozszerzony]

ROK SZK.: ………… KLASA/ GRUPA: ………NAUCZYCIEL:…………………………………………………

PLAN WYNIKOWYExpress Publishing: Egzamin gimnazjalny – Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony


MODUŁ

REALIZACJA CELÓW OPERACYJNYCH:

UCZEŃ ZNA:

UCZEŃ POTRAFI:

POZIOM PODSTAWOWY (III.0)

POZIOM ROZSZERZONY (III.1)

Module 1 – CZŁOWIEK (NPP WS 1.1)

słownictwo i struktury gramatyczne pozwalające na:

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat danych personalnych z wykorzystaniem czasowników to be, to have (got) oraz przymiotników (stopniowanie) i przysłówków

 • opisywanie wyglądu zewnętrznego: ubrania, odzież, z wykorzystaniem przymiotników opisujących wygląd oraz czasów teraźniejszych: Present Simple, Present Continuous

 • opisywanie charakteru i uzasadnianie swojej opinii na temat innych osób z wykorzystaniem przymiotników opisujących osobowość, uczucia i emocje, zainteresowania, imiesłowów czynnych (np. terrifying), imiesłowów biernych (np. terrified), czasowników i przymiotników z przyimkami (np. be keen on, fond of, crazy about)

SPRAWNOŚCI EGZAMINACYJNE:

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU:

 • zrozumieć rozmowę dwojga przyjaciół o różnych rodzajach ubrań i dobrać rodzaj ubrania do osoby – typ zadania: dobieranie

 • zrozumieć pięć krótkich tekstów – typ zadania: wybór wielokrotny


ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH:

 • zrozumieć ogłoszenia trzech młodzieżowych zespołów teatralnych i dobrać właściwe ogłoszenia do podanych pytań – typ zadania: dobieranie

 • zrozumieć cztery krótkie teksty – typ zadania: wybór wielokrotny


ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH:

 • dobrać właściwe odpowiedzi do usłyszanych pytań – typ zadania: dobieranie


ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH:

 • uzupełnić luki w dialogu podanymi słowami – typ zadania: wybór wielokrotny

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU:

 • zrozumieć dwa teksty (opis incydentu i hobby) – typ zadania: wybór wielokrotny


ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH:

 • zrozumieć informacje na temat czterech osób i pięciu klubów internetowych i dobrać osoby do klubów odpowiadających ich zainteresowaniom – typ zadania: dobieranie


WYPOWIEDŹ PISEMNA:

POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI:

CZYTANIE:

 • zrozumieć dwa krótkie teksty opisujące, jak ubrani są Ann i Jim

 • zrozumieć zdania opisujące cechy charakteru różnych osób i wybrać jedno z trzech podanych słów – typ zadania: wybór wielokrotny

 • zrozumieć zdania opisujące uczucia i emocje i wybrać właściwy imiesłów


MÓWIENIE:

 • opisać osoby na ilustracji – wiek, wzrost, budowa, włosy, oczy, znaki szczególne, wygląd

 • opisać, jak zazwyczaj ubiera się latem i zimą, a jak jest ubrany dzisiaj

 • zadać pytania o dane osobowe i na takie pytania odpowiedzieć

 • rozmawiać na temat znajomych i rodziny

 • opowiedzieć o tym, co go ostatnio przestraszyło, zasmuciło itd.

umiejętności dla poziomu podstawowego oraz:
MÓWIENIE:

 • stworzyć i opisać postaci pozytywnego i negatywnego bohatera powieści – wygląd zewnętrzny, ubranie, charakter

 • opowiedzieć, do którego z podanych zespołów teatralnych dołączyłby i dlaczego

 • opowiedzieć o swoim wyborze klubu internetowego


PISANIE:

 • napisać kilka zdań na temat tego, do którego klubu internetowego przystąpiłby i dlaczego
MODUŁ

REALIZACJA CELÓW OPERACYJNYCH:

UCZEŃ ZNA:

UCZEŃ POTRAFI:

POZIOM PODSTAWOWY (III.0)

POZIOM ROZSZERZONY (III.1)

Module 1 – CZŁOWIEK (NPP WS 1.1) – c.d.
POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI – c.d.:

MÓWIENIE – c.d.:

 • opowiedzieć o najchętniej noszonych ubraniach

 • podać osiem przymiotników opisujących cechy charakteru i wyjaśnić ich znaczenie za pomocą synonimów, antonimów lub przykładowych zdań

 • opowiedzieć koledze/ koleżance o włamaniu do domu sąsiada i składaniu zeznań na policji w charakterze świadka


PISANIE:

 • przyporządkować wyrazy do podanych nagłówków (wiek, wzrost, budowa itd.)

 • uzupełnić tabelki wyrazami służącymi do opisu ubrania

 • wypełnić formularz – dane personalne

 • dobrać przymiotniki o przeciwstawnych znaczeniach

 • uzupełnić zdania podanymi wyrazami

 • przyporządkować zainteresowania do odpowiedniej kategorii (indoor, outdoor)
REALIZACJA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (NPP)
I WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH (WS)

1.1, 1.14, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 7.2, 8.1, 9, 10, 12, 13

1.1, 1.15, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 4.5, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 6.8, 7.6, 8.1, 9, 10, 12, 13

ZADANIA SPRAWDZAJĄCE/
TESTY*


MODUŁ

REALIZACJA CELÓW OPERACYJNYCH:

UCZEŃ ZNA:

UCZEŃ POTRAFI:

POZIOM PODSTAWOWY (III.0)

POZIOM ROZSZERZONY (III.1)

Module 2 – DOM (NPP WS 1.2)

słownictwo i struktury gramatyczne pozwalające na:

  • opisywanie typu, wyglądu i wyposażenia mieszkania, domu, pokoju, miejsca zamieszkania, obiektów znajdujących się w mieście z wykorzystaniem przymiotników o przeciwstawnym znaczeniu, form dzierżawczych, struktury there is/ there are, przyimków miejsca, kierunku i czasu

  • opisywanie czynności wykonywanych w domu, mieszkaniu, pokoju z wykorzystaniem czasów Past Simple i Past Continuous

SPRAWNOŚCI EGZAMINACYJNE:

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU:

 • zrozumieć rozmowę dwojga przyjaciół o domach i dobrać ulubione typy domów do osób – typ zadania: dobieranie

 • zrozumieć pięć krótkich nagrań i wybrać odpowiedzi na podane pytania – typ zadania: wybór wielokrotny


ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH:

 • zrozumieć trzy ogłoszenia o domach/ mieszkaniach do wynajęcia i dobrać opisy do podanych pytań – typ zadania: dobieranie

 • zrozumieć cztery krótkie teksty – typ zadania: wybór wielokrotny


ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH:

 • dobrać właściwe odpowiedzi do usłyszanych/ podanych pytań – typ zadania: dobieranie

 • uzupełnić dialogi, wybierając właściwe odpowiedzi – typ zadania: wybór wielokrotny


ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH:

 • uzupełnić luki w tekście podanymi słowami – typ zadania: dobieranie

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU:

 • zrozumieć dwa teksty (zakup wyposażenia mieszkania i opis preferowanego miejsca zamieszkania) – typ zadania: wybór wielokrotny


ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH:

 • zrozumieć tekst na temat włamań do domów – dobieranie nagłówków do akapitów


ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH:

 • uzupełnić luki w tekście odpowiednimi formami podanych wyrazów

 • uzupełnić zdania odpowiednimi formami wyrazów z nawiasów – układanie fragmentów zdań


WYPOWIEDŹ PISEMNA:

 • napisać e-mail do kolegi/ koleżanki z Anglii o przeprowadzce i nowym pokoju

POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI:

MÓWIENIE:

 • odpowiedzieć na pytania dotyczące miejsca zamieszkania: typ budynku, liczba pokoi, wyposażenie pokoju ucznia

 • opowiedzieć, jakie przedmioty znajdują się w jakim pomieszczeniu oraz jakie urządzenia znajdują się w jej/ jego domu/ mieszkaniu

 • wymienić obiekty znajdujące się w jej/jego miejscu zamieszkania

 • opisać miejsce zamieszkania i miejsce spędzenia wakacji

 • opowiedzieć o tym, kto w jej/ jego rodzinie wykonuje określone czynności

 • porównać salon w domu państwa Smith z podobnym pokojem w jej/ jego domu/ mieszkaniu

 • opowiedzieć o miejscu, w którym wolałby mieszkać (na podstawie napisanych zdań)

 • opowiedzieć o życiu w jurcie (na podstawie napisanych zdań)

umiejętności dla poziomu podstawowego oraz:
MÓWIENIE:

 • odpowiedzieć na pytanie o intencje autora tekstu na temat włamań i wyrazić opinię na temat tekstu

 • opowiedzieć o tym, jak uchronić swój dom przed włamaniem (na podstawie tekstu)
MODUŁ

REALIZACJA CELÓW OPERACYJNYCH:

UCZEŃ ZNA :

UCZEŃ POTRAFI:

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM ROZSZERZONY

Module 2 – DOM (NPP WS 1.2) – c.d.
POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI – c.d.:

PISANIE:

 • podpisać ilustracje: typy budynków, pomieszczenia, wyposażenie

 • dopasować do siebie części wyrazów/ wyrażeń

 • wstawić czasowniki w celu utworzenia nazw czynności wykonywanych w domu

 • wstawić przyimki w opisie salonu w domu państwa Smith

 • napisać krótkie ogłoszenie o wynajęciu komuś swojego domu/ mieszkania

 • napisać kilka zdań na temat miejsca, w którym wolałby mieszkać

 • napisać kilka zdań na temat życia w jurcie
REALIZACJA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (NPP)
I WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH (WS)

1.2, 1.7, 1.14, 2.3, 3.2, 3.3, 4.1, 5.1, 5.4, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 8.1, 9, 10, 12, 13

1.2, 1.15, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.5, 5.1, 5.3, 5.7, 7.4, 9, 12, 13

ZADANIA SPRAWDZAJĄCE/
TESTY*


MODUŁ

REALIZACJA CELÓW OPERACYJNYCH:

UCZEŃ ZNA:

UCZEŃ POTRAFI:

POZIOM PODSTAWOWY (III.0)

POZIOM ROZSZERZONY (III.1)

Module 3 – SZKOŁA (NPP WS 1.3)

słownictwo i struktury gramatyczne pozwalające na:

 • mówienie o przedmiotach nauczania (słowa typu Maths, Chemistry, Physics), zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych

 • opisywanie kolegów i koleżanek z klasy z wykorzystaniem przymiotników (np. gifted, patient), liczebników głównych i porządkowych, a także nauczycieli z wykorzystaniem przymiotników (np. strict, demanding, tolerant)

 • mówienie o przyborach szkolnych, typach szkół, pomieszczeniach szkolnych (z wykorzystaniem rzeczowników typu: library, canteen, ICT suite) i życiu szkolnym (z wykorzystaniem czasów Past Simple vs. Present Perfect, Past Perfect)

SPRAWNOŚCI EGZAMINACYJNE:

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU:

 • zrozumieć rozmowę dwojga przyjaciół o przedmiotach nauczania i dobrać ulubione przedmioty nauczania do osób – typ zadania: dobieranie

 • zrozumieć monolog Pauli o doświadczeniach związanych z edukacją – typ zadania: T/ F


ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH:

 • zrozumieć ogłoszenie na temat obozu typu e-camp – typ zadania: T/ F

 • zrozumieć trzy krótkie teksty i dobrać zdania podsumowujące każdy z nich – typ zadania: wybór wielokrotny


ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH:

 • dobrać właściwe odpowiedzi do usłyszanych pytań – typ zadania: dobieranie

 • dobrać reakcje w j.ang. do sytuacji w j.pol. – typ zadania: wybór wielokrotny


ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH:

 • uzupełnić luki w dialogu podanymi słowami – typ zadania: wybór wielokrotny

 • uzupełnić luki w tekście podanymi słowami – typ zadania: dobieranie

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU:

 • zrozumieć opowiadanie Jenny o szkole – typ zadania: T/ F


ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH:

 • zrozumieć informacje o osobach i opisy klubów oraz dobrać właściwy klub do każdej z osób – typ zadania: dobieranie


ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH:

 • sparafrazować zdania – transformacje ze słowem kluczem


WYPOWIEDŹ PISEMNA:

 • napisać list z obozu sportowego w USA do kolegi/ koleżanki z Anglii

POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI:

CZYTANIE:

 • dobrać nazwy przedmiotów nauczania do ich opisów

 • uzupełnić luki w zdaniach podanymi wyrazami

 • dobrać nazwy przyborów szkolnych do ich definicji

 • uzupełnić zdania właściwymi wyrazami – wybór jednej z trzech opcji

 • wyszukać synonimy podanych wyrazów/ wyrażeń


MÓWIENIE:

 • rozmawiać na temat podobieństw/ różnic między systemem edukacji w Anglii i Polsce

 • opisać typowy dzień w szkole i porównać go z typowym dniem kolegi/ koleżanki

umiejętności dla poziomu podstawowego oraz:
CZYTANIE:

 • wyszukać synonimy w opisach klubów


MÓWIENIE:

 • przedstawić klasie swój wybór klubu (na podstawie napisanych zdań)


PISANIE:

 • napisać kilka zdań na temat klubu, do którego chciałby przystąpićMODUŁ

REALIZACJA CELÓW OPERACYJNYCH:

UCZEŃ ZNA:

UCZEŃ POTRAFI:

POZIOM PODSTAWOWY (III.0)

POZIOM ROZSZERZONY (III.1)

Module 3 – SZKOŁA (NPP WS 1.3) – c.d.
POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI – c.d.:

MÓWIENIE – c.d.:

 • zadać pytania i udzielić odpowiedzi do tekstu o obozie typu e-camp

 • opowiedzieć o szkole – zajęcia pozalekcyjne oferowane przez szkołę; zajęcia, w których uczestniczy i czy je lubi; zajęcia, jakie chętnie widziałby w swojej szkole


PISANIE:

 • podpisać ilustracje: nazwy przedmiotów nauczania i przyborów szkolnych

 • napisać kilka zdań na temat (nie)lubianych przedmiotów nauczania z podaniem wyjaśnienia takiego stanu rzeczy

 • przyporządkować nazwy miejsc do odpowiedniej kategorii (inside/ outside school)

 • napisać dwa powody za i przeciw wyjazdowi na obóz typu e-camp

 • uzupełnić luki w zdaniach podanymi słowami
REALIZACJA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (NPP)
I WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH (WS)

1.3, 1.5, 1.14, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.5, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 9, 12, 13

1.3, 1.15, 2.3, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.5, 4.7, 5.1, 5.3, 5.4, 5.7, 7.6, 7.7, 9, 12, 13

ZADANIA SPRAWDZAJĄCE/ TESTY*

MODUŁ

REALIZACJA CELÓW OPERACYJNYCH:

UCZEŃ ZNA:

UCZEŃ POTRAFI:

THE REPUBLIC OF IRELAND…/ THE USA… AT A GLANCE (NPP III.0 – WS 1.14; NPP III.1 – WS 1.15 )

Culture I

 • elementy słownictwa opisującego geografię (np. northwest of, mild climate, variety of landscapes), flagę (np. the Stars and Stripes), ludność, stolice, języki urzędowe, waluty, święta państwowe (np. St. Patrick’s Day), potrawy (np. Irish stew, roast turkey), atrakcje turystyczne (np. landmarks, the Cliffs of Moher) Republiki Irlandii i USA

CZYTANIE:

 • zrozumieć tekst o Republice Irlandii i wyszukać informacje – typ zadania: T/ F

 • zrozumieć tekst o USA i wyszukać informacje – typ zadania: odpowiadanie na pytania

 • zebrać informacje na temat Irlandii i USA (ICT: technologie informacyjno-komunikacyjne)


MÓWIENIE:

 • odpowiedzieć na pytanie: What do you know about Ireland? oraz na podane pytania dotyczące USA

 • dokonać prezentacji zebranych informacji na temat Irlandii i USA


PISANIE:

 • dobrać przymiotniki i rzeczowniki w celu utworzenia wyrażeń

 • utworzyć zdania na temat Irlandii i USA z wykorzystaniem podanych wyrażeń
  1   2   3   4   5


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość