Strona główna

F. III. 431. 30. 2011 protokóŁ


Pobieranie 410.04 Kb.
Strona2/3
Data18.06.2016
Rozmiar410.04 Kb.
1   2   3
§ 4210 – Faktura VAT Nr FV033909 z dnia 5 listopada 2010 r. sprzedawca: HURT – PAPIER Ryszard Cebula Sp. j. ul. Podkarpacka 57B, 35-082 Rzeszów, nabywca: Urząd Gminy Domaradz, 36-230 Domaradz, za: zakup papieru ksero A4 15 ryz, kwota do zapłaty: 191,97 zł brutto. Termin zapłaty: 19 listopada 2010 r. Przelew w dniu
15 listopada 2010 r.,
  • § 4210 – Faktura VAT Nr FV014298 z dnia 31 maja 2010 r. sprzedawca: HURT – PAPIER Ryszard Cebula Sp. j. ul. Podkarpacka 57B, 35-082 Rzeszów, nabywca: Urząd Gminy Domaradz, 36-230 Domaradz, za: zakup taśma STAR sztuk 1, toner RICON
   sztuk 2, kwota do zapłaty: 114,63 zł brutto. Termin zapłaty: 14 czerwca 2010 r. Przelew
   w dniu 8 czerwca 2010 r.,
  • §§ 4210, 4750 – Faktura VAT Nr FV014055 z dnia 28 maja 2010 r. sprzedawca: HURT – PAPIER Ryszard Cebula Sp. j. ul. Podkarpacka 57B, 35-082 Rzeszów, nabywca: Urząd Gminy Domaradz, 36-230 Domaradz, za: zakup film fax PANAS sztuk 2, taśma STAR sztuk 3, toner RICHON sztuk 2, kwota do zapłaty: 158,62 zł brutto (§ 4210 – 60,08 zł). Termin zapłaty: 11 czerwca 2010 r. Przelew w dniu 8 czerwca 2010 r.,

W 2010 roku Wójt Gminy Domaradz wydał łącznie 87 decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego w 2010 roku była dokonywana w oparciu o następujące listy wypłat:


 • lista przelewów bankowych zwrotu podatku akcyzowego I półrocze 2010 r. z dnia 14 maja 2010 r. – 36 osób na łączną kwotę 8.735,53 zł – przelewy z dnia 14 maja 2010 r. wyciąg bankowy nr 107 z dnia 14 maja 2010 r.,

 • lista przelewów bankowych zwrotu podatku akcyzowego II półrocze 2010 r. z dnia
  4 listopada 2010 r. – 51 osób na łączną kwotę 9.552,18 zł – przelewy z dnia 4 listopada 2010 r. wyciąg bankowy nr 251 z dnia 4 listopada 2010 r.

Dokonano kontroli 30 losowo wybranych decyzji, tj. • Decyzja Wójta Gminy Domaradz znak: PiO 3101/8/2/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r. na podstawie wniosku Pana B. M. z dnia 10 marca 2010 r., z którego wynikało,
  że w okresie od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r. wnioskodawca dokonał zakupu oleju napędowego w ilości 784,57 l. Przedmiotowe zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT w ilości 8 sztuk. W/w decyzją została przyznana Panu B. M. kwota zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 666,88 zł. Kwota podatku podlega wypłacie
  w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na konto osobiste (lista wypłat
  z dnia 14 maja 2010 r. pozycja nr 5, przelew z dnia 14 maja 2010 r.),
 • Decyzja Wójta Gminy Domaradz znak: PiO 3101/8/3/10 z dnia 10 kwietnia 2010 r. na podstawie wniosku Pana W. J. z dnia 10 marca 2010 r., z którego wynikało,
  że w okresie od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r. wnioskodawca dokonał zakupu oleju napędowego w ilości 674,75 l. Przedmiotowe zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT w ilości 10 sztuk. W/w decyzją została przyznana Panu W. J. kwota zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 573,54 zł. Kwota podatku podlega wypłacie
  w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na konto osobiste (lista wypłat
  z dnia 14 maja 2010 r. pozycja nr 29, przelew z dnia 14 maja 2010 r.),
 • Decyzja Wójta Gminy Domaradz znak: PiO 3101/8/8/10 z dnia 10 kwietnia 2010 r. na podstawie wniosku Pana K. T. z dnia 10 marca 2010 r., z którego wynikało,
  że w okresie od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r. wnioskodawca dokonał zakupu oleju napędowego w ilości 554,70 l. Przedmiotowe zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT w ilości 7 sztuk. W/w decyzją została przyznana Panu K. T. kwota zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 471,50 zł. Kwota podatku podlega wypłacie
  w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na konto osobiste (lista wypłat
  z dnia 14 maja 2010 r. pozycja nr 18, przelew z dnia 14 maja 2010 r.),
 • Decyzja Wójta Gminy Domaradz znak: PiO 3101/8/9/10 z dnia 10 kwietnia 2010 r. na podstawie wniosku Pani Ć. B. z dnia 10 marca 2010 r., z którego wynikało,
  że w okresie od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r. wnioskodawca dokonał zakupu oleju napędowego w ilości 271,01 l. Przedmiotowe zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT w ilości 12 sztuk. W/w decyzją została przyznana Pani Ć. B. kwota zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 230,36 zł. Kwota podatku podlega wypłacie
  w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na konto osobiste (lista wypłat
  z dnia 14 maja 2010 r. pozycja nr 32, przelew z dnia 14 maja 2010 r.),
 • Decyzja Wójta Gminy Domaradz znak: PiO 3101/8/13/10 z dnia 12 kwietnia 2010 r. na podstawie wniosku Pana A. J. z dnia 15 marca 2010 r., z którego wynikało,
  że w okresie od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r. wnioskodawca dokonał zakupu oleju napędowego w ilości 685,96 l. Przedmiotowe zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT w ilości 12 sztuk. W/w decyzją została przyznana Panu A. J. kwota zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 583,07 zł. Kwota podatku podlega wypłacie
  w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na konto osobiste (lista wypłat
  z dnia 14 maja 2010 r. pozycja nr 1, przelew z dnia 14 maja 2010 r.),
 • Decyzja Wójta Gminy Domaradz znak: PiO 3101/8/14/10 z dnia 15 kwietnia 2010 r. na podstawie wniosku Pana W. J. z dnia 15 marca 2010 r., z którego wynikało,
  że w okresie od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r. wnioskodawca dokonał zakupu oleju napędowego w ilości 367,22 l. Przedmiotowe zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT w ilości 6 sztuk. W/w decyzją została przyznana Panu W. J. kwota zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 312,14 zł. Kwota podatku podlega wypłacie
  w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na konto osobiste (lista wypłat
  z dnia 14 maja 2010 r. pozycja nr 27, przelew z dnia 14 maja 2010 r.),
 • Decyzja Wójta Gminy Domaradz znak: PiO 3101/8/16/10 z dnia 15 kwietnia 2010 r. na podstawie wniosku Pana P. S. z dnia 16 marca 2010 r., z którego wynikało,
  że w okresie od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r. wnioskodawca dokonał zakupu oleju napędowego w ilości 603,71 l. Przedmiotowe zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT w ilości 11 sztuk. W/w decyzją została przyznana Panu P. S. kwota zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 513,16 zł. Kwota podatku podlega wypłacie
  w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na konto osobiste (lista wypłat
  z dnia 14 maja 2010 r. pozycja nr 24, przelew z dnia 14 maja 2010 r.),
 • Decyzja Wójta Gminy Domaradz znak: PiO 3101/8/19/10 z dnia 15 kwietnia 2010 r. na podstawie wniosku Pana A. K. z dnia 19 marca 2010 r., z którego wynikało,
  że w okresie od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r. wnioskodawca dokonał zakupu oleju napędowego w ilości 272,62 l. Przedmiotowe zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT w ilości 15 sztuk. W/w decyzją została przyznana Panu A. K. kwota zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 231,73 zł. Kwota podatku podlega wypłacie
  w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na konto osobiste (lista wypłat
  z dnia 14 maja 2010 r. pozycja nr 3, przelew z dnia 14 maja 2010 r.),
 • Decyzja Wójta Gminy Domaradz znak: PiO 3101/8/22/10 z dnia 15 kwietnia 2010 r. na podstawie wniosku Pani G. W. z dnia 24 marca 2010 r., z którego wynikało,
  że w okresie od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r. wnioskodawca dokonał zakupu oleju napędowego w ilości 442,03 l. Przedmiotowe zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT w ilości 8 sztuk. W/w decyzją została przyznana Pani G. W. kwota zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 375,73 zł. Kwota podatku podlega wypłacie
  w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na konto osobiste (lista wypłat
  z dnia 14 maja 2010 r. pozycja nr 12, przelew z dnia 14 maja 2010 r.),
 • Decyzja Wójta Gminy Domaradz znak: PiO 3101/8/25/10 z dnia 15 kwietnia 2010 r. na podstawie wniosku Pana W. T. z dnia 26 marca 2010 r., z którego wynikało,
  że w okresie od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r. wnioskodawca dokonał zakupu oleju napędowego w ilości 231,34 l. Przedmiotowe zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT w ilości 5 sztuk. W/w decyzją została przyznana Panu W. T. kwota zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 196,64 zł. Kwota podatku podlega wypłacie
  w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na konto osobiste (lista wypłat
  z dnia 14 maja 2010 r. pozycja nr 28, przelew z dnia 14 maja 2010 r.),
 • Decyzja Wójta Gminy Domaradz znak: PiO 3101/8/26/10 z dnia 15 kwietnia 2010 r. na podstawie wniosku Pana K. E. z dnia 26 marca 2010 r., z którego wynikało,
  że w okresie od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r. wnioskodawca dokonał zakupu oleju napędowego w ilości 301,85 l. Przedmiotowe zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT w ilości 14 sztuk. W/w decyzją została przyznana Panu K. E. kwota zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 256,58 zł. Kwota podatku podlega wypłacie
  w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na konto osobiste (lista wypłat
  z dnia 14 maja 2010 r. pozycja nr 19, przelew z dnia 14 maja 2010 r.),
 • Decyzja Wójta Gminy Domaradz znak: PiO 3101/8/27/10 z dnia 15 kwietnia 2010 r. na podstawie wniosku Pana A. K. z dnia 26 marca 2010 r., z którego wynikało,
  że w okresie od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r. wnioskodawca dokonał zakupu oleju napędowego w ilości 337,46 l. Przedmiotowe zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT w ilości 5 sztuk. W/w decyzją została przyznana Panu A. K. kwota zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 286,84 zł. Kwota podatku podlega wypłacie
  w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na konto osobiste (lista wypłat
  z dnia 14 maja 2010 r. pozycja nr 4, przelew z dnia 14 maja 2010 r.),
 • Decyzja Wójta Gminy Domaradz znak: PiO 3101/8/28/10 z dnia 15 kwietnia 2010 r. na podstawie wniosku Pana P. W. z dnia 29 marca 2010 r., z którego wynikało,
  że w okresie od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r. wnioskodawca dokonał zakupu oleju napędowego w ilości 330,08 l. Przedmiotowe zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT w ilości 11 sztuk. W/w decyzją została przyznana Panu P. W. kwota zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 280,57 zł. Kwota podatku podlega wypłacie
  w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na konto osobiste (lista wypłat
  z dnia 14 maja 2010 r. pozycja nr 21, przelew z dnia 14 maja 2010 r.),
 • Decyzja Wójta Gminy Domaradz znak: PiO 3101/8/30/10 z dnia 15 kwietnia 2010 r. na podstawie wniosku Pana Ł. P. z dnia 29 marca 2010 r., z którego wynikało,
  że w okresie od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r. wnioskodawca dokonał zakupu oleju napędowego w ilości 466,31 l. Przedmiotowe zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT w ilości 14 sztuk. W/w decyzją została przyznana Panu Ł. P. kwota zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 396,36 zł. Kwota podatku podlega wypłacie
  w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na konto osobiste (lista wypłat
  z dnia 14 maja 2010 r. pozycja nr 35, przelew z dnia 14 maja 2010 r.),
 • Decyzja Wójta Gminy Domaradz znak: PiO 3101/8/31/10 z dnia 15 kwietnia 2010 r. na podstawie wniosku Pana P. B. z dnia 29 marca 2010 r., z którego wynikało,
  że w okresie od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r. wnioskodawca dokonał zakupu oleju napędowego w ilości 505,46 l. Przedmiotowe zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT w ilości 16 sztuk. W/w decyzją została przyznana Panu D. B. kwota zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 429,64 zł. Kwota podatku podlega wypłacie
  w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na konto osobiste (lista wypłat
  z dnia 14 maja 2010 r. pozycja nr 9, przelew z dnia 14 maja 2010 r.),
 • Decyzja Wójta Gminy Domaradz znak: PiO 3101/8/32/10 z dnia 15 kwietnia 2010 r. na podstawie wniosku Pani P. T. z dnia 30 marca 2010 r., z którego wynikało,
  że w okresie od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r. wnioskodawca dokonał zakupu oleju napędowego w ilości 413,65 l. Przedmiotowe zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT w ilości 9 sztuk. W/w decyzją została przyznana Pani P. T. kwota zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 351,61 zł. Kwota podatku podlega wypłacie
  w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na konto osobiste (lista wypłat
  z dnia 14 maja 2010 r. pozycja nr 20, przelew z dnia 14 maja 2010 r.),
 • Decyzja Wójta Gminy Domaradz znak: PiO 3101/8/34/10 z dnia 15 kwietnia 2010 r. na podstawie wniosku Pani Z. B. z dnia 30 marca 2010 r., z którego wynikało,
  że w okresie od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r. wnioskodawca dokonał zakupu oleju napędowego w ilości 300,58 l. Przedmiotowe zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT w ilości 4 sztuk. W/w decyzją została przyznana Pani Z. B. kwota zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 255,49 zł. Kwota podatku podlega wypłacie
  w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na konto osobiste (lista wypłat
  z dnia 14 maja 2010 r. pozycja nr 31, przelew z dnia 14 maja 2010 r.),
 • Decyzja Wójta Gminy Domaradz znak: PiO 3101/8/41/10 z dnia 6 października 2010 r. na podstawie wniosku Pana B. S. z dnia 6 września 2010 r., z którego wynikało,
  że w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. wnioskodawca dokonał zakupu oleju napędowego w ilości 395,60 l. Przedmiotowe zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT w ilości 5 sztuk. W/w decyzją została przyznana Panu B. S. kwota zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 336,26 zł. Kwota podatku podlega wypłacie
  w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na konto osobiste (lista wypłat
  z dnia 4 listopada 2010 r. pozycja nr 6, przelew z dnia 4 listopada 2010 r.),
 • Decyzja Wójta Gminy Domaradz znak: PiO 3101/8/45/10 z dnia 6 października 2010 r. na podstawie wniosku Pani K. W. z dnia 6 września 2010 r., z którego wynikało,
  że w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. wnioskodawca dokonał zakupu oleju napędowego w ilości 148,78 l. Przedmiotowe zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT w ilości 5 sztuk. W/w decyzją została przyznana Pani K. W. kwota zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 126,46 zł. Kwota podatku podlega wypłacie
  w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na konto osobiste (lista wypłat
  z dnia 4 listopada 2010 r. pozycja nr 26, przelew z dnia 4 listopada 2010 r.),
 • Decyzja Wójta Gminy Domaradz znak: PiO 3101/8/55/10 z dnia 7 października 2010 r. na podstawie wniosku Pana F. B. z dnia 7 września 2010 r., z którego wynikało,
  że w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. wnioskodawca dokonał zakupu oleju napędowego w ilości 188,34 l. Przedmiotowe zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT w ilości 6 sztuk. W/w decyzją została przyznana Panu F. B. kwota zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 160,09 zł. Kwota podatku podlega wypłacie
  w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na konto osobiste (lista wypłat
  z dnia 4 listopada 2010 r. pozycja nr 14, przelew z dnia 4 listopada 2010 r.),
 • Decyzja Wójta Gminy Domaradz znak: PiO 3101/8/57/10 z dnia 7 października 2010 r. na podstawie wniosku Pana S. W. z dnia 7 września 2010 r., z którego wynikało,
  że w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. wnioskodawca dokonał zakupu oleju napędowego w ilości 336,26 l. Przedmiotowe zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT w ilości 8 sztuk. W/w decyzją została przyznana Panu S. W. kwota zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 285,82 zł. Kwota podatku podlega wypłacie
  w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na konto osobiste (lista wypłat
  z dnia 4 listopada 2010 r. pozycja nr 36, przelew z dnia 4 listopada 2010 r.),
 • Decyzja Wójta Gminy Domaradz znak: PiO 3101/8/58/10 z dnia 7 października 2010 r. na podstawie wniosku Pana P. B. z dnia 7 września 2010 r., z którego wynikało,
  że w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. wnioskodawca dokonał zakupu oleju napędowego w ilości 209,98 l. Przedmiotowe zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT w ilości 9 sztuk. W/w decyzją została przyznana Panu P. B. kwota zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 178,48 zł. Kwota podatku podlega wypłacie
  w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na konto osobiste (lista wypłat
  z dnia 4 listopada 2010 r. pozycja nr 33, przelew z dnia 4 listopada 2010 r.),
 • Decyzja Wójta Gminy Domaradz znak: PiO 3101/8/59/10 z dnia 8 października 2010 r. na podstawie wniosku Pana K. J. z dnia 8 września 2010 r., z którego wynikało,
  że w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. wnioskodawca dokonał zakupu oleju napędowego w ilości 152,12 l. Przedmiotowe zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT w ilości 4 sztuk. W/w decyzją została przyznana Panu K. J. kwota zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 129,30 zł. Kwota podatku podlega wypłacie
  w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na konto osobiste (lista wypłat
  z dnia 4 listopada 2010 r. pozycja nr 24, przelew z dnia 4 listopada 2010 r.),
 • Decyzja Wójta Gminy Domaradz znak: PiO 3101/8/60/10 z dnia 8 października 2010 r. na podstawie wniosku Pana D. A. z dnia 8 września 2010 r., z którego wynikało,
  że w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. wnioskodawca dokonał zakupu oleju napędowego w ilości 209,84 l. Przedmiotowe zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT w ilości 1 sztuka. W/w decyzją została przyznana Panu D. A. kwota zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 178,36 zł. Kwota podatku podlega wypłacie
  w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na konto osobiste (lista wypłat
  z dnia 4 listopada 2010 r. pozycja nr 9, przelew z dnia 4 listopada 2010 r.),
 • Decyzja Wójta Gminy Domaradz znak: PiO 3101/8/62/10 z dnia 8 października 2010 r. na podstawie wniosku Pani Ś. H. z dnia 8 września 2010 r., z którego wynikało,
  że w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. wnioskodawca dokonał zakupu oleju napędowego w ilości 223,03 l. Przedmiotowe zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT w ilości 14 sztuk. W/w decyzją została przyznana Pani Ś. H. kwota zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 189,58 zł. Kwota podatku podlega wypłacie
  w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na konto osobiste (lista wypłat
  z dnia 4 listopada 2010 r. pozycja nr 49, przelew z dnia 4 listopada 2010 r.),
 • Decyzja Wójta Gminy Domaradz znak: PiO 3101/8/64/10 z dnia 9 października 2010 r. na podstawie wniosku Pani W. I. z dnia 9 września 2010 r., z którego wynikało,
  że w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. wnioskodawca dokonał zakupu oleju napędowego w ilości 354,32 l. Przedmiotowe zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT w ilości 5 sztuk. W/w decyzją została przyznana Pani W. I. kwota zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 301,17 zł. Kwota podatku podlega wypłacie
  w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na konto osobiste (lista wypłat
  z dnia 4 listopada 2010 r. pozycja nr 45, przelew z dnia 4 listopada 2010 r.),
 • Decyzja Wójta Gminy Domaradz znak: PiO 3101/8/65/10 z dnia 9 października 2010 r. na podstawie wniosku Pani B. H. z dnia 9 września 2010 r., z którego wynikało,
  że w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. wnioskodawca dokonał zakupu oleju napędowego w ilości 171,73 l. Przedmiotowe zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT w ilości 5 sztuk. W/w decyzją została przyznana Pani B. H. kwota zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 145,97 zł. Kwota podatku podlega wypłacie
  w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na konto osobiste (lista wypłat
  z dnia 4 listopada 2010 r. pozycja nr 5, przelew z dnia 4 listopada 2010 r.),
 • Decyzja Wójta Gminy Domaradz znak: PiO 3101/8/67/10 z dnia 9 października 2010 r. na podstawie wniosku Pana D. S. z dnia 9 września 2010 r., z którego wynikało,
  że w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. wnioskodawca dokonał zakupu oleju napędowego w ilości 650,07 l. Przedmiotowe zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT w ilości 17 sztuk. W/w decyzją została przyznana Panu D. S. kwota zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 552,56 zł. Kwota podatku podlega wypłacie
  w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na konto osobiste (lista wypłat
  z dnia 4 listopada 2010 r. pozycja nr 10, przelew z dnia 4 listopada 2010 r.),
 • Decyzja Wójta Gminy Domaradz znak: PiO 3101/8/69/10 z dnia 10 października 2010 r. na podstawie wniosku Pana D. B. z dnia 10 września 2010 r., z którego wynikało,
  że w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. wnioskodawca dokonał zakupu oleju napędowego w ilości 765,49 l. Przedmiotowe zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT w ilości 16 sztuk. W/w decyzją została przyznana Panu D. B. kwota zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 650,67 zł. Kwota podatku podlega wypłacie
  w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na konto osobiste (lista wypłat
  z dnia 4 listopada 2010 r. pozycja nr 11, przelew z dnia 4 listopada 2010 r.),
 • Decyzja Wójta Gminy Domaradz znak: PiO 3101/8/72a/10 z dnia 10 października 2010 r. na podstawie wniosku Pani Z. B. z dnia 14 września 2010 r., z którego wynikało,
  że w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. wnioskodawca dokonał zakupu oleju napędowego w ilości 793,16 l. Przedmiotowe zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT w ilości 13 sztuk. W/w decyzją została przyznana Pani Z. B. kwota zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 674,19 zł. Kwota podatku podlega wypłacie
  w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na konto osobiste (lista wypłat
  z dnia 4 listopada 2010 r. pozycja nr 47, przelew z dnia 4 listopada 2010 r.).

W wyniku kontroli stwierdzono, że wszystkie decyzje zostały wydane na podstawie przedłożonych wniosków wraz z dołączonymi do nich fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego. Zwrot podatku akcyzowego nastąpił w kwotach i terminach wynikających z w/w decyzji. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Wójt Gminy Domaradz przekazał do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie przy piśmie z dnia 3 grudnia 2010 r. znak: PiO 3101/8/93/10 roczne sprawozdanie rzeczowo – finansowe oraz roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za 2010 rok.


 1. Dział 750 Administracja publiczna.
 • Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Plan wydatków po zmianach wyniósł kwotę 64.444 zł. Gmina Domaradz otrzymała w 2010 roku z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dotacje w wysokości
64.444 zł. Wykonanie wydatków wg stanu na 31 grudnia 2010 roku wyniosło 64.444 zł,
co stanowiło 100 % planu. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne dla
6 pracowników wykonujących zadania zlecone w tym rozdziale takie jak: ewidencja ludności, dowody osobiste, Urząd Stanu Cywilnego, sprawy z zakresu wojskowości i obrony cywilnej, sprawy z zakresu ochrony środowiska, zapobieganie narkomanii, ewidencja działalności gospodarczej, potwierdzanie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Wydatki na kwotę 64.444 zł dotyczyły następujących paragrafów:

 • § 4010 wynagrodzenia osobowe - 54.781,00 zł,

 • § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 8.321,00 zł,

 • § 4120 składki na Fundusz Pracy - 1.342,00 zł.
Plan wydatków po zmianach wyniósł kwotę 382 zł. Wykonanie wydatków wg stanu na
31 grudnia 2010 roku wyniosło 381,20 zł, co stanowiło 99,79 % planu. Kwota 381,20 zł dotyczyła zwrotu kosztów przejazdu 43 poborowych z Gminy Domaradz, którzy stawili się
w dniach od 19 do 22 lutego 2010 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzozowie przed Powiatową Komisją Lekarską.

W dniu 10 marca 2010 r. została podpisana umowa nr 13/2010 pomiędzy Powiatem Brzozowskim reprezentowanym przez Pana Zygmunta Błaża – Starostę Brzozowskiego


i Pana Janusza Dragułę Wicestarostę Brzozowskiego, a Gminą Domaradz reprezentowaną przez Wójta Gminy Domaradz Pana Jana Pilcha. Zgodnie z zapisami umowy Powiat Brzozowski zobowiązywał się przekazać Gminie Domaradz dotację w kwocie 381,20 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłaceniem osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej z Gminy Domaradz, stającym na wezwanie Wójta do kwalifikacji w 2010 r. przed Powiatową Komisją Lekarską w Brzozowie, świadczeń dot. zwrotu kosztów przejazdu oraz wypłaconej zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki, na zasadach wynikających z art. 52
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.). Dotacja miała zostać przekazana Gminie Domaradz przez Powiat Brzozowski do dnia 31 marca 2010 r. po przekazaniu do Starostwa Powiatowego w Brzozowie rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przez Gminę i kserokopii dokumentów w oparciu, o które dokonano zwrotu kosztów osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej.

Rozliczenie kosztów powinno było obejmować: • zaświadczenie wydane przez pracodawców, u których osoby podlegające kwalifikacji pozostawały w zatrudnieniu, o nie wypłaceniu im wynagrodzenia za dzień, w którym stawały do kwalifikacji,

 • oświadczenia osób podlegających kwalifikacji o wysokości kosztów przejazdu do miejsca stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską i powrotu do miejsca zamieszkania (pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego więcej niż 2 miesiące) wg zasad określonych w przepisach dekretu z dnia 26 października 1950 r. (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 445) o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym,

 • zestawienia oświadczeń wg wzoru przekazanego podczas narady w dniu 19 stycznia
  2010 r. oraz przesłanego pocztą mail”ową do urzędów gmin.

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron i jednym dla Wojewody Podkarpackiego.
Pan Aleksander Kudła Inspektor ds. Obrony, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych w UG w Domaradzu pobrał w dniu 18 lutego 2010 r. „Wnioskiem o zaliczkę”
z kasy UG w Domaradzu kwotę 400,00 zł czekiem nr 1006233987. W dniach od 19 do 22 lutego 2010 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzozowie odbyła się kwalifikacja wojskowa. Pan Aleksander Kudła odebrał 43 oświadczenia od osób zamieszkałych na terenie Gminy Domaradz, dotyczące poniesionych kosztów stawienia się przed Komisją (cena biletów autobusowych) i następnie wypłacił tym osobom łączną kwotę 381,20 zł zgodnie
z „Zestawieniem zbiorczym oświadczeń osób podlegających kwalifikacji wojskowej zwrot kosztów przejazdu”.

W dniu 26 lutego 2010 r. Pan Aleksander Kudła dowodem „Rozliczenie zaliczki” rozliczył podjętą kwotę 400,00 zł wg, którego wydatki wyniosły 381,20 zł, a do zwrotu pozostała kwota 18,80 zł.

Pismem z dnia 24 marca 2010 r. znak: OiB-5211-7/10 Wójt Gminy Domaradz wystąpił do Starosty Brzozowskiego o refundację poniesionych przez Gminę Domaradz środków finansowych na wypłatę kosztów osobom podlegającym zgłoszeniu się do kwalifikacji wojskowej w dniach od 19 do 22 lutego 2010 r. w łącznej kwocie 381,20 zł. W załączeniu przekazano notę obciążeniową Nr 11/2010 z dnia 24 marca 2010 r. na kwotę 381,20 zł, kserokopie świadczeń i kserokopie łącznego zestawienia kosztów przejazdu.

Starostwo Powiatowe w Brzozowie przekazało na r-k bankowy Gminy Domaradz prowadzony w Podkarpackim Banku Spółdzielczym nr 44 8642 1025 2008 2500 0172 0001 kwotę 381,20 zł przelewem w dniu 30 marca 2010 r. (wyciąg bankowy nr 72


z dnia 30 marca 2010 r.).

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 • Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan wydatków po zmianach wyniósł kwotę 5.000 zł. Gmina Domaradz otrzymała
w 2010 roku z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dotację w wysokości 5.000 zł. Wykonanie wydatków wg stanu na 31 grudnia 2010 roku wyniosło 5.000 zł.

Poniesione wydatki w kwocie 5.000 zł obejmowały § 4300 „Zakup usług pozostałych”.

Wydatki w kwocie 5.000 zł obrazowały następujące faktury:


 • F-ra VAT Nr 1/12/10 z dnia 1 grudnia 2010 r. wystawca: Biuro Usług Projektowych
  i Wyceny Nieruchomości Kazimierz Drewniak 36-200 Brzozów, ul. Reymonta 8, odbiorca: Gmina Domaradz 36-230 Domaradz, za: opracowanie ekspertyzy technicznej budynków zabudowy zagrodowej, na działce nr ew. 5069/14 w Domaradzu, zgodnie
  z umową z dnia 9 listopada 2010 r. Kwota do zapłaty: 3.000,00 zł brutto (podatek
  VAT 22 %). Termin płatności: 14 grudnia 2010 r. Zapłacono przelewem w dniu 2 grudnia 2010 r. /wyciąg bankowy nr 274/. W dniu 9 listopada 2010 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Domaradz reprezentowaną przez Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, a Panem Kazimierzem Drewniakiem. Przedmiotem umowy jest wykonanie ekspertyzy technicznej budynków zabudowy zagrodowej na działce
  nr 5069/14 w związku z wystąpieniem szkód osuwiskowych. Termin zakończenia został określony do dnia 15 grudnia 2010 r. Strony ustaliły wynagrodzenie przedmiotu umowy
  w kwocie 3.000,00 zł brutto.
 • F-ra VAT z dnia 29 listopada 2010 r. wystawca: Usługi Geologiczne i Doradztwo Inwestycyjne „Geolin” Wojciech Malinowski 38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 9/17, odbiorca: Gmina Domaradz 36-230 Domaradz, za: ekspertyza geotechniczna Domaradz 882. Kwota do zapłaty: 2.000,00 zł brutto (podatek VAT 22 %). Termin płatności: 14 dni. Zapłacono przelewem w dniu 1 grudnia 2010 r. /wyciąg bankowy nr 273/. W dniu
  6 listopada 2010 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Domaradz reprezentowaną przez Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, a Panem Wojciechem Malinowskim. Przedmiotem umowy jest opracowanie ekspertyzy geotechnicznej dotyczącej uszkodzenia budynku mieszkalnego Pana J. L. zlokalizowanego
  w miejscowości Domaradz nr 882 w związku z powstałym osuwiskiem. Termin zakończenia został określony do dnia 30 listopada 2010 r. Strony ustaliły wynagrodzenie przedmiotu umowy w kwocie 2.000,00 zł brutto.Dział 852 Pomoc społeczna.

 • Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan dotacji w tym rozdziale wyniósł 2.732.100,00 zł. Dotacja przekazana
z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wyniosła 2.716.110,00 zł,
a wykonanie wydatków na 31 grudnia 2010 r. wyniosło 2.715.835,16 zł, co stanowiło
99,40 % planu.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 274,84 zł została zwrócona do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przelewem w dniu 30 grudnia 2010 r.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, a także ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Do realizacji tego zadania zatrudnione są 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 0,12 etatu na realizację Funduszu Alimentacyjnego.

Z ogólnej kwoty wydatków, tj. 2.715.835,16 zł sfinansowano: • świadczenia społeczne (§ 3110) - 2.571.901,36 zł,

w tym:

 • zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.681.373,36 zł (406 rodzin, 18.843 świadczeń),

 • zasiłki pielęgnacyjne – 358.938,00 zł (185 osób, 2.349 świadczeń),

 • świadczenia pielęgnacyjne – 379.890,00 zł (75 osób, 741 świadczeń),

 • zapomoga z tyt. urodzenia dziecka („becikowe”) – 61.000 zł (61 świadczeń),

 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 90.700,00 zł (17 rodzin, 359 świadczeń),

 • składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe (§ 4110) za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne - - 65.147,11 zł,

 • koszty obsługi (wydatki bieżące) - 78.786,69 zł,

w tym:

 • wynagrodzenia i pochodne - 64.147,52 zł,

(§ 4010 – 51.732,90 zł, § 4040 – 2.970,56 zł,

§ 4110 – 8.139,78 zł, § 4120 – 1.304,28 zł), • pozostałe wydatki bieżące - 14.639,17 zł,

w tym:

 • zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 1,690,00 zł,

w tym: materiały biurowe, druki do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, drobne wyposażenie

 • zakup usług pozostałych (§ 4300) - 4.337,98 zł,

w tym: zakup pieczątek, usługa informatyczna za administrowanie programu AMAZIS, opłata za usługi bankowe, opłaty pocztowe,

 • świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (§ 3020) - 355,78 zł,

 • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. tel. stacjonarnej (§ 4370) - 600,00 zł,

 • podróże służbowe krajowe (§ 4410) - 546,74 zł,

 • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) - 2.095,68 zł,

 • szkolenia pracowników (§ 4700) - 1.210,00 zł,

 • zakup papieru (§ 4740) - 1.272,99 zł,

 • zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji (§ 4750) - 2.530,00 zł,

w tym:


 • licencje - 1.252,00 zł,

 • tonery i pozostałe akcesoria komputerowe - 1.278,00 zł.

W sprawozdaniu RB-50 za IV kwartał 2010 r. o wydatkach w dziale 852 rozdz.85212 § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwota 73.286,89 zł dotyczy ubezpieczeń społecznych zarówno świadczeniobiorców (osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne), jak również pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Z kwoty 73.286,89 zł przypada na:


 • ubezpieczenia społeczne odprowadzane za świadczeniobiorców - 65.147,11 zł,

 • ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników - 8.139,78 zł.

Dokonano kontroli losowo wybranych wydatków rzeczowych dotyczących rozdziału


85212. Wybrano i skontrolowano następujące dowody księgowe obrazujące wydatki:


1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość