Strona główna

F. III. 431. 30. 2011 protokóŁ


Pobieranie 410.04 Kb.
Strona3/3
Data18.06.2016
Rozmiar410.04 Kb.
1   2   3
§ 3020 – Faktura VAT Nr FV011604 z dnia 4 maja 2010 r. sprzedawca: HURT – PAPIER Ryszard Cebula Sp. j. ul. Podkarpacka 57b, 35-082 Rzeszów, nabywca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu, 36-230 Domaradz 345, za: zakup herbaty i mydła dla pracowników świadczeń rodzinnych, kwota do zapłaty: 275,70 zł brutto. Termin zapłaty: 18 maja 2010 r. Przelew w dniu 5 maja 2010 r. (wyciąg bankowy nr 68),
 • § 4300 – Rachunek Nr 00012/05/2010 dnia 18 maja 2010 r. sprzedawca: Firma Usługowo – Handlowa „PELKOM” Piotr Pelczar ul. Magurów 6/6, 38-400 Krosno, nabywca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu, 36-230 Domaradz 345, za: administrowanie programu AMAZIS za m-c maj zgodnie z umową zawartą w dniu
  8 stycznia 2010 r., kwota do zapłaty: 100,00 zł. Termin zapłaty: 17 czerwca 2010 r. Przelew w dniu 21 maja 2010 r. (wyciąg bankowy nr 75),
 • § 4750 – Faktura VAT Nr 0063/12/10/FVS z dnia 1 grudnia 2010 r. sprzedawca: INFOR Sp. jawna, Kuc Urszula, Kuc Rafał 43-430 Skoczów, Pogórze 394, nabywca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu, 36-230 Domaradz 345, za: zakup opłaty licencyjnej za rok 2011 „AMAZIS – świadczenia rodzinne” za okres: od 2010-01-01 do 2010-12-31, kwota do zapłaty: 365,00 zł brutto. Termin zapłaty: 31 grudnia 2010 r. Przelew w dniu 7 grudnia 2010 r. (wyciąg bankowy nr 189),
 • § 4740 – Faktura VAT Nr 2163532548 z dnia 13 grudnia 2010 r. sprzedawca: LYRECO POLSKA S.A. ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów, nabywca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu, 36-230 Domaradz 345, za: zakup papieru A4 i A3, kwota do zapłaty: 2.272,99 zł brutto (z tego: rozdz. 85219 – 1.000 zł, rozdz. 85212 - 1.272,99 zł). Termin zapłaty: 27 grudnia 2010 r. Przelew w dniu 14 grudnia 2010 r. (wyciąg bankowy
  nr 194),
 • § 4700 – Rachunek Nr 148/0/12/2010 dnia 13 grudnia 2010 r. sprzedawca: Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” 31-348 Kraków, ul. Śmiała 20/2, nabywca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu, 36-230 Domaradz 345, za: za udział w szkoleniu
  2 osób „Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny”, kwota do zapłaty: 620,00 zł. Termin zapłaty: 20 grudnia 2010 r. Przelew w dniu 15 grudnia 2010 r. (wyciąg bankowy
  nr 195),
 • § 4750 – Faktura VAT Nr 912/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. sprzedawca: GRAFER Paweł Antosz, 37-600 Lubaczów, Dąbków 16, nabywca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu, 36-230 Domaradz 345, za: zakup 15 tonerów i 2 taśmy, kwota do zapłaty: 2.302,14 zł brutto (z tego: rozdz. 85219 – 1.293,13 zł, rozdz. 85212 –
  1.009,01 zł). Termin zapłaty: 28 grudnia 2010 r. Przelew w dniu 21 grudnia 2010 r. (wyciąg bankowy nr 199),
 • § 4300 – Rachunek Nr 00006/04/2010 dnia 13 kwietnia 2010 r. sprzedawca: Firma Usługowo – Handlowa „PELKOM” Piotr Pelczar ul. Magurów 6/6, 38-400 Krosno, nabywca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu, 36-230 Domaradz 345,
  za: administrowanie programu AMAZIS za m-c kwiecień zgodnie z umową zawartą
  w dniu 8 stycznia 2010 r., kwota do zapłaty: 100,00 zł. Termin zapłaty: 13 maja 2010 r. Przelew w dniu 13 kwietnia 2010 r. (wyciąg bankowy nr 57).

W wyniku kontroli tych faktur stwierdzono, że były one sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zostały zatwierdzone do wypłaty.


Nie stwierdzono nieterminowości w regulowaniu zobowiązań.

Kontrolujący dokonali kontroli wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 41 losowo wybranych świadczeniobiorców. Kontroli poddano wypłatę w/w świadczeń w miesiącu maju 2010 r. Wyniki kontroli obrazuje poniższa tabela:Lp

Imię
i nazwisko


Nr i data wydania decyzji, miesięczny dochód na osobę
w rodzinie


Przyznane świadczenie /miesięcznie lub jednorazowo/

Nazwa przyznanego świadczenia

Numer listy wypłat, pozycja na liście

Kwota wypłatyPani G. L.

Decyzja znak GOPS-522/2/18/09-10 z dnia 2010-05-24

Decyzja znak GOPS-523/1/18/09-10 z dnia 2010-05-24

Dochód: 540,29 zł


80,00 zł miesięcznie

153,00 zł miesięcznieDodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. Kształcenia i rehabilitacja 4x80,00 zł (wyrównanie od II 2010 do V 2010)

Zasiłek pielęgnacyjny 153,00 zł x4 (wyrównanie od II 2010 do V 2010) dla: • C. G.

Lista wypłat nr 147/05/2010 z
2010-05-28, poz. 1

932,00 zł
Pani A. B.

Decyzja znak GOPS-522/1/250/09-10 z dnia 2009-11-04

Decyzja znak GOPS-522/2/250/09-10 z dnia 2009-12-11

Dochód: 311,59 zł


380,00 zł miesięcznie
148,00 zł miesięcznie

Zasiłek rodzinny dla:

 • J. B. 91,00 zł,

 • N. B. 91,00 zł,

 • P. B. 68,00 zł,

 • P. B. 80,00 zł

(wielodzietność),

 • J. B. 50,00 zł (dojazd),

Zasiłek rodzinny dla:

 • M. B. 68,00 zł + wielodzietność 80,00 zł

Lista wypłat nr 146/05/2010 z
2010-05-25, poz. 3

528,00 zł

Pani B. B.

Decyzja znak GOPS-522/1/54/09-10 z dnia 2009-11-02

Dochód: 95,94 zł
604,00 zł miesięcznie

Zasiłek rodzinny dla:

 • R. B. 91,00 zł,

 • M. B. 91,00 zł,

 • K. B. 91,00 zł,

 • Ł. B. 91,00 zł,

 • R. B. 80,00 zł

(rehabilitacja)

 • K. B. 80,00 zł

(wielodzietność)

 • Ł. B. 80,00 zł

(wielodzietność)

Lista wypłat nr 146/05/2010 z
2010-05-25, poz. 5

604,00 zł
Pani A. B.

Decyzja znak GOPS-522/1/59/09-10 z dnia 2009-11-02

Dochód: 467,96 zł.608,00 zł miesięcznieZasiłek rodzinny dla:

 • M. B. 98,00 zł,

 • P. B. 91,00 zł,

 • Z. B. 91,00 zł,

 • G. B. 68,00 zł,

 • M. B. 50,00 zł ( dojazd),

 • P. B. 50,00 zł (dojazd),

 • Z. B. 80,00 zł

(wielodzietność),

 • G. B. 80,00 zł

(wielodzietność)

Lista wypłat nr 146/05/2010 z 2010-05-25, poz. 13

608,00 zł
Pan S. B.

Decyzja znak GOPS-522/1/444/09-10 z dnia 2009-11-13

Dochód: 317,11 zł608,00 zł miesięcznieZasiłek rodzinny dla:

 • M. B. 98,00 zł,

 • J. B. 91,00 zł,

 • K. B. 91,00 zł,

 • W. B. 68,00 zł,

 • M. B. 50,00 zł,

( dojazd),

 • J. B. 50,00 zł (dojazd),

 • K. B. 80,00 zł

(wielodzietność)

 • W. B. 80,00 zł

( wielodzietność)

Lista wypłat nr 146/05/2010 z
2010-05-25, poz. 20

608,00 zł
Pani B. Cz.

Decyzja znak GOPS-522/1/217/09-10 z dnia 2009-11-05

Dochód: 192,02 zł1.030,00 zł

miesięcznie

Zasiłek rodzinny dla:

 • A. Cz. 98,00 zł,

 • P. Cz. 98,00 zł,

 • M. Cz. 91,00 zł,

 • D. Cz. 91,00 zł,

 • K. Cz. 91,00 zł,

 • K. Cz. 91,00 zł,

 • A. Cz. 50,00 zł (dojazd),

 • P. Cz. 50,00 zł ( dojazd),

 • M. Cz. 50,00 zł (dojazd) + 80,00 zł (wielodzietność),

 • D. Cz. 80,00 zł

(wielodzietność),

 • K. Cz. 80,00 zł

(wielodzietność),

 • K. Cz. 80,00 zł

(wielodzietność)

Lista wypłat nr 146/05/2010 z
2010-05-25, poz. 36

1.030,00 zł
Pani M. D.

Decyzja znak GOPS-522/1/136/09-10 z dnia 2009-11-04

Dochód: 236,68 zł

Decyzja znak GOPS- 524/1/18/09-10 z dnia 2010-03-23


859,00 zł miesięcznie

520,00 zł miesięcznieZasiłek rodzinny dla:

 • J. D. 98,00 zł,

 • E. D. 98,00 zł,

 • G. D. 91,00 zł,

 • A. D. 91,00 zł,

 • Z. D. 91,00 zł,

 • J. D. 50,00 zł (dojazd),

 • G. D. 50,00 (dojazd) +
  80 zł (wielodzietność),

 • A. D. – 50,00 zł (dojazd)+ 80 zł (wielodzietność),

 • Z. D. – 80 zł

(wielodzietność)
Świadczenie pielęgnacyjne
w związku z opieką nad matką H. Ł. 520,00 zł

Lista wypłat nr 146/05/2010 z
2010-05-25, poz. 46

1.379,00 zł

Pani B. G. – N.

Decyzja znak GOPS-522/1/156/09-10 z dnia 2009-11-06

Dochód: 130,00 zł

Decyzja znak GOPS- 524/1/156/09-10 z dnia 2009-11-06

Decyzja znak GOPS-81821/1/260/07-08497,00 zł miesięcznie

520,00 zł miesięcznie

153,00 zł miesięcznie


Zasiłek rodzinny dla:

 • A. G. 98,00 zł,

 • M. B. 98,00 zł,

 • A. M. 91,00 zł,

 • M. B. 50,00 zł (dojazd)+ 80,00 zł (kształcenie i rehabilitacja),

 • A. M. 80,00 zł

(wielodzietność)

Świadczenie pielęgnacyjne


w związku z opieką nad dzieckiem M. B. 520,00 zł
Zasiłek pielęgnacyjny dla M. B. 153,00 zł

Lista wypłat nr 146/05/2010 z
2010-05-25, poz. 75

1.170,00 zł

Pani M. G.

Decyzja znak GOPS-522/1/367/09-10 z dnia 2009-11-09
Dochód: 398,15 zł

Decyzja znak GOPS- 524/1/20/09-10 z dnia 2010-03-23507,00 zł miesięcznie

520,00 zł miesięcznie
Zasiłek rodzinny dla:

 • S. G. 98,00 zł,

 • K. G. 98,00 zł,

 • M. G. 91,00 zł,

 • S. G. 50,00 zł (dojazd)+ 80,00 ( wielodzietność)

 • K. G. 90,00 zł (internat)

Świadczenie pielęgnacyjne


w związku z opieką nad matką H. T. 520 zł

Lista wypłat nr 146/05/2010 z
2010-05-25, poz. 79

1.027,00 zł

Pani D. K.

Decyzja znak GOPS- 522/1/128/09-10 z dnia 2009-11-04
Dochód: 534,50 zł

Decyzja znak GOPS-524/1/128/09-10 z dnia 2009-11-04751,00 zł

miesięcznie

520,00 zł

miesięcznie
Zasiłek rodzinny dla:

 • M. K. 98,00 zł,

 • D. K. 91,00 zł,

 • Z. K. 91,00 zł,

 • S. K. 91,00 zł,

 • M. K. 80,00 zł

(kształcenie i rehabilitacja) +90,00 zł ( internat),

 • D. K. 50,00 zł ( dojazd),

 • S. K. 80,00 zł

(wielodzietność),

 • Z. K. 80,00 zł

(wielodzietność)

Świadczenie pielęgnacyjne


w związku z opieką nad dzieckiem M. K. 520,00 zł

Lista wypłat nr 146/05/2010 z
2010-05-25, poz. 101

1.271,00 zł

Pani M. K.

Decyzja znak GOPS-522/1/396/09-10 z dnia 2009-11-09
Dochód: 105,37 zł

973,00 zł miesięcznie


Zasiłek rodzinny dla:

 • K. K. 98,00 zł,

 • K. K. 91,00 zł,

 • D. K. 91,00 zł,

 • J. K. 91,00 zł,

 • D. K. 91,00 zł,

 • S. K. 91,00 zł,

 • K. K. 50,00 zł ( dojazd),

 • K. K. 50,00 zł ( dojazd),

 • D. K. 80,00 zł

(wielodzietność),

 • J. K. 80,00 zł

(wielodzietność),

 • D. K. 80,00 zł

(wielodzietność)

 • S. K. – 80,00 zł

(wielodzietność)

Lista wypłat nr

146/05/2010 z


2010-05-25, poz. 103

973,00 złPan R. M.

Decyzja znak GOPS- 522/1/511/09-10 z dnia 2010-05-20

Dochód: 203,42 zł


Decyzja znak GOPS- 525/1/511/09-10 z dnia 2010-05-20

68,00 zł miesięcznie

1.000,00 zł dodatek z tytułu urodzenia dziecka


1.000,00 zł

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dzieckaZasiłek rodzinny dla:

 • O. M. 68,00 zł

Lista wypłat nr 146/05/2010 z
2010-05-25, poz. 132

2.068,00 złPani E. O.

Decyzja znak GOPS-522/1/476/09-10 z dnia 2009-12-18
Dochód: 68,89 zł

Decyzja znak GOPS-524/1/476/09-10 z dnia 2009-12-181.283,00 zł

miesięcznie

529,00 zł miesięcznie


Zasiłek rodzinny dla:

 • Ł. O. 98,00 zł,

 • G. O. 91,00 zł,

 • J. O. 91,00 zł,

 • P. O. 91,00 zł,

 • E. O. 68,00 zł,

 • M. O. 68,00 zł,

 • S. O. 68,00 zł,

 • K. O. 68,00 zł,

 • Ł. O. 50,00 zł (dojazd),

 • G. O. 50,00 zł (dojazd),

 • J. O. 80,00 zł

(wielodzietność),

 • P. O. 80,00 zł

(wielodzietność),

 • E. O. 80,00 zł

(wielodzietność),

 • M. O. 80,00 zł

(wielodzietność) + 60,00 zł (kształcenie i rehabilitacja),

 • S. O. 80,00 zł

(wielodzietność),

 • K. O. 80,00 zł

(wielodzietność)

Świadczenie pielęgnacyjne na: • M. O.

Lista wypłat nr 146/05/2010 z
2010-05-25, poz. 139

1.793,00 zł

1.803,00 zł

Pan Z. R.

Decyzja znak GOPS- 522/1/38/09-10 z dnia 2009-11-05
Dochód: 311,19 zł

Decyzja znak GOPS- 81820/1/377/08-09 z dnia 2009-10-20


Decyzja znak GOPS- 523/1/38/09-10 z dnia 2009-11-05

791,00 zł miesięcznie

153,00 zł miesięcznie


153,00 zł miesięcznieZasiłek rodzinny dla:

 • T. R. 98,00 zł,

 • M. R. 91,00 zł,

 • P. R. 91,00 zł,

 • M. R. 91,00 zł,

 • T. R.50,00 zł ( dojazd) + 80,00 zł ( wielodzietność),

 • M. R. – 50,00 zł ( dojazd)

+ 80,00 zł ( wielodzietność),

 • P. R. 80,00 zł (kształcenie i rehabilitacja),

 • M. R. 80,00 zł

(kształcenie i rehabilitacja)
Zasiłek pielęgnacyjny dla:

 • P. R. 153,00 zł

Zasiłek pielęgnacyjny dla:

M. R. 153,00 zł


Lista wypłat nr 146/05/2010 z
2010-05-25, poz. 154

1.097,00 złPani M. T.

Decyzja znak GOPS-522/1/307/09-10 z dnia 2009-11-06
Dochód: 101,24 zł
Decyzja znak GOPS-524/1/307/09-10 z dnia 2009-11-06
Decyzja znak GOPS-81820/1/509/07-08 z dnia 2008-02-05

490,00 zł miesięcznie

520,00 zł miesięcznie


153,00 zł miesięcznie
Zasiłek rodzinny dla:

 • D. T. 98,00 zł,

 • P. T. 91,00 zł,

 • J. T. 91,00 zł,

 • D. T. 50,00 zł ( dojazd),

 • P. T. 80,00 zł (kształcenie
  i rehabilitacja)

 • J. T. 80,00 zł

(wielodzietność),
Świadczenie pielęgnacyjne
w związku z opieką nad dzieckiem P. T. 520,00 zł
Zasiłek pielęgnacyjny na P. T. 153,00 zł

Lista wypłat nr 146/05/2010 z
2010-05-25, poz. 200

1.163,00 złPani M. T.

Decyzja znak GOPS-522/1/140/09-10 z dnia 2009-11-03
Dochód: 32,90 zł

Decyzja znak GOPS-524/1/140/09-10 z dnia 2009-11-03


Decyzja znak GOPS-81820/2/270/06 z dnia 2006-09-20

825,00 zł miesięcznie

520,00 zł miesięcznie


153,00 zł miesięcznieZasiłek rodzinny dla:

 • J. T. 91,00 zł,

 • S. T. 91,00 zł,

 • K. T. 91,00 zł,

 • K. T. 91,00 zł,

 • P. T. 91,00 zł,

 • J. T. 50,00 zł (dojazd),

 • S. T. 80,00 zł (kształcenie
  i rehab.),

 • K. T. 80,00 zł

(wielodzietność),

 • K. T. 80,00 zł

(wielodzietność),

 • P. T. 80,00 zł

(wielodzietność)
Świadczenie pielęgnacyjne
w związku z opieką nad dzieckiem S. T. 520 zł
Zasiłek pielęgnacyjny na:

 • S. T. 153,00 zł

Lista wypłat nr 146/05/2010 z
2010-05-25, poz. 201

1.498,00 złPani B. B.

Decyzja znak GOPS-522/1/69/09-10 z dnia 2009-11-12

Decyzja znak GOPS-81820/1/123/08-09 z dnia 2009-05-28


Decyzja znak GOPS-523/1/69/09-10 z dnia 2010-03-04
Decyzja znak GOPS-522/2/69/09-10 z dnia 2010-03-04
Dochód: 47,39 zł

775,00 zł miesięcznie

153,00 zł miesięcznie


153,00 zł miesięcznie


80,00 zł miesięcznieZasiłek rodzinny dla:

 • S. B. 91,00 zł,

 • S. B. 91,00 zł,

 • P. B. 91,00 zł,

 • K. B. 91,00 zł,

 • A. B. 91,00 zł,

 • P. B. 80,00 zł

(wielodzietność),

 • K. B. 80,00 zł

(wielodzietność) + 80,00 zł (kształcenie i rehabilitacja),

 • A. B. 80,00 zł

(wielodzietność)
Zasiłek pielęgnacyjny dla:

 • K. B. 153,00 zł

Zasiłek pielęgnacyjny dla: • S. B. 153,00 zł • S. B. 80,00 zł

(kształcenie i rehabilitacja)


Lista wypłat nr 144/05/2010 z
2010-05-17, poz. 11

1.161,00 zł

Pani A. B.

Decyzja znak GOPS-522/1/221/09-10 z dnia 2009-11-05

Decyzja znak GOPS-524/1/221/09-10 z dnia 2009-11-05


Decyzja znak GOPS-81820/1/120/08-09 z dnia 2008-12-17
Decyzja znak GOPS-81820/2/205/07-08 z dnia 2008-08-26
Decyzja znak GOPS-523/1/221/09-10 z dnia 2010-02-04
Decyzja znak: GOPS-522/2/221/09-10 z dnia 2010-02-04

Dochód: 180,00 zł513,00,00 zł miesięcznie

520,00 zł miesięcznie


153,00 zł miesięcznie


153,00 zł miesięcznie


153,00 zł miesięcznie


80,00 zł miesięcznieZasiłek rodzinny dla:

 • M. B. 91,00 zł,

 • M. B. 91,00 zł,

 • M. B. 91,00 zł,

 • M. B. 80,00 zł

(wielodzietność) + 80,00 zł (kształcenie i rehabilitacja)

 • M. B. 80,00 zł (kształ.
  i reh.)

Świadczenie pielęgnacyjne


w związku z opieką nad dzieckiem: M. B. 520,00 zł
Zasiłek pielęgnacyjny dla:

 • M. B. 153 zł

Zasiłek pielęgnacyjny dla: • M. B. 153 zł

Zasiłek pielęgnacyjny dla: • M. B. 153 zł

M. B. 80,00 zł (kształcenie


i rehabilitacja)

Lista wypłat nr 144/05/2010 z

2010-05-17, poz. 35


1.572,00 zł


Pani B. B.

Decyzja znak GOPS-522/1/244/09-10 z dnia 2009-11-09
Decyzja GOPS-523/1/244/09-10 z dnia 2009-12-16
Decyzja znak GOPS-524/1/244/09-10 z dnia 2009-12-16

Decyzja znak GOPS-522/2/244/09-10 z dnia 2009-12-16


Decyzja znak GOPS-523/2/244/09-10 z dnia 2010-03-09
Decyzja znak GOPS-522/3/244/09-10 z dnia 2010-03-09

Dochód:147,46 zł330,00 zł miesięcznie
153,00 zł miesięcznie

520,00 zł miesięcznie


60,00 zł miesięcznie


153,00 zł miesięcznie


80,00 zł miesięcznieZasiłek rodzinny dla:

 • K. B. 91 zł,

 • B. B. 91 zł,

 • M. B. 68 zł + 80 zł (wielodzietność),

Zasiłek pielęgnacyjny dla:


M. B. 153,00 zł
Świadczenie pielęgnacyjne
w związku z opieką nad dzieckiem M. B. 520,00 zł
M. B. 60,00 zł (kształcenie
i rehabilitacja )

Zasiłek pielęgnacyjny dla: K. B. 153,00 zł

K. B. 80,00 zł (kształcenie
i rehabilitacja)


Lista wypłat nr 144/05/2010z

2010-05-17, poz. 431.296,00 zł
Pani E. Ch.

Decyzja znak GOPS-522/1/179/09-10 z dnia 2009-11-02
Decyzja znak GOPS-522/2/179/09-10 z dnia 2009-12-09
Decyzja znak GOPS-522/3/179/09-10 z dnia 2010-05-07
Dochód: 220,33 zł

68,00 zł miesięcznie

68,00 zł miesięcznie


400,00 zł miesięcznie

+ wyrówn. za III 2010 r. 373,40 zł


Zasiłek rodzinny dla: D. Ch. 68,00 zł

Zasiłek rodzinny dla: K. Ch. 68,00 zł

K. Ch. 400,00 zł + wyrówn. za III 2010 373,40 zł (wychowawczy)


Lista wypłat nr 144/05/2010 z
2010-05-17, poz. 52

909,40 złPani A. D.

Decyzja znak GOPS-525/1/508/09-10 z dnia 2010-04-27


2.000,00 zł jednorazowo

 • K. D. 1.000 zł,

 • K. D. 1.000 zł

(Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka)

Lista wypłat nr 144/05/2010 z
2010-05-17, poz.64

2.000,00 złPani Z. J.

Decyzja znak GOPS-522/1/316/09-10 z dnia 2009-11-09

Decyzja znak GOPS- 523/1/316/09-10 z dnia 2010-02-04


Decyzja znak GOPS-522/2/316/09-10 z dnia 2010-02-04
Decyzja znak GOPS-524/2/316/09-10 z dnia 2010-02-04
Dochód: 441,30 zł

330,00 zł miesięcznie

153,00 zł miesięcznie


60,00 zł miesięcznie


520,00 zł miesięcznieZasiłek rodzinny dla:

 • K. J. 91,00 zł

 • S. J. 91,00 zł,

 • L. J. 68,00 zł + 80,00 zł (wielodzietność)

Zasiłek pielęgnacyjny dla: L J. 153 zł

L. J. 60,00 zł (kształcenie


i rehabilitacja)

Świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad dzieckiem: L. J. 520,00 złLista wypłat nr 144/05/2010 z

2010-05-17, poz. 1321.063,00 złPani R. N.

Decyzja znak GOPS-522/1/371/09-10 z dnia 2009-11-09

Decyzja znak GOPS-81820/1/107/05 z dnia 2005-09-01

Decyzja znak GOPS-524/1/371/09-10 z dnia 2009-11-09
Decyzja znak GOPS-522/2/371/09-10 z dnia 2010-02-12
Dochód: 456,47 zł


239,00 zł miesięcznie
153,00 zł miesięcznie

520,00 zł miesięcznie


148,00 zł miesięcznieZasiłek rodzinny dla:

 • R. N. 91,00 zł,

 • Sz. N. 68,00 zł,

 • R. N. 80,00 zł (kształc.
  i rehabilitacja)

Zasiłek pielęgnacyjny dla: • R. N. 153 zł

Świadczenie pielęgnacyjne


w związku z opieką nad:

 • R. N. 520 zł

Zasiłek rodzinny dla: E. N. 68,00 zł + 80,00 zł (wielodzietność)Lista wypłat nr 144/05/2010 z
2010-05-17, poz. 189

1060,00 złPani S. Rz.

Decyzja znak GOPS-522/1/504/09-10 z dnia 2010-03-30
Dochód: 239,85 zł

468,00 zł miesięcznie

Zasiłek rodzinny dla:

 • J. S. 68,00 zł + 400,00 zł (wychowawczy)
Lista wypłat nr 144/05/2010 z
2010-05-17, poz. 235

468,00 złPani Z. S.

Decyzja znak GOPS-522/1/180/09-10 z dnia 2009-11-02
Dochód: 65,65 zł

239,00 zł miesięcznie


Zasiłek rodzinny dla:

 • B. S. 98,00 zł,

 • M. S. 91,00 zł,

 • B. S. 50,00 zł (dojazd)

Lista wypłat nr 144/05/2010 z
2010-05-17, poz. 245

239,00 złPani D. S.

Decyzja znak GOPS-523/1/21/09-10 z dnia 2010-03-25
Decyzja znak GOPS-524/1/21/09-10 z dnia 2010-03-30

153,00 zł miesięcznie

520,00 zł miesięcznieZasiłek pielęgnacyjny dla: J. S. 153,00 zł
Świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieka nad dzieckiem J. S. 520,00 zł

Lista wypłat nr 144/05/2010 z

2010-05-17, poz.247673,00 zł
Pani A. Sz.

Decyzja znak GOPS-522/1/51/09-10 z dnia 2009-11-02

Decyzja znak GOPS-524/1/51/09-10 z dnia 2009-11-02


Decyzja znak GOPS-81820/1/17/08-09 z dnia 2008-12-02


dochód: 28,32 zł

604,00 zł miesięcznie

520,00 zł miesięcznie


153,00 zł miesięcznie

Zasiłek rodzinny dla:

 • T. Sz. - 91,00 zł,

 • S. Sz.- 91,00 zł,

 • D. Sz. - 91,00 zł,

 • W. Sz. - 91,00 zł,

 • D. Sz. - 80,00 zł

(wielodzietność)

 • W. Sz. 80,00 zł

(wielodzietność) + 80,00 zł (kształc. i rehabilitacja)
Świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad dzieckiem: W. Sz. 520,00 zł
Zasiłek pielęgnacyjny dla:
W. Sz. 153,00 zł


Lista wypłat nr 144/05/2010 z

2010-05-17, poz.2601.277,00 zł
Pani A. Ś.

Decyzja znak GOPS-522/1/376/09-10 z dnia 2009-11-09
dochód: 227,01 zł

478,00 zł miesięcznie


Zasiłek rodzinny dla:

 • J. Ś. - 91,00 zł,

 • P. Ś. - 91,00 zł,

 • K. Ś. - 68,00 zł,

 • M. Ś. - 68,00 zł,

 • P. Ś. 80,00 zł

(wielodzietność)

 • J. Ś. 80,00 zł

(wielodzietność)

Lista wypłat nr 144/05/2010 z

2010-05-17, poz.271478,00 złPani R. W

Decyzja znak GOPS-522/1/237/09-10 z dnia 2009-11-04

Decyzja znak GOPS-524/1/237/09-10 z dnia 2009-11-04


Decyzja znak GOPS-81820/1/39/08-09 z dnia 2009-07-01


dochód: 111,28 zł

604,00 zł miesięcznie

520,00 zł miesięcznie


153,00 zł miesięcznie

Zasiłek rodzinny dla:

 • P. W. - 91,00 zł,

 • R. W. - 91,00 zł,

 • J. W. - 91,00 zł,

 • E. W. - 91,00 zł,

 • P. W. - 80,00 zł

(kształcenie i rehabilitacja)

 • J. W. 80,00 zł

(wielodzietność)

 • E. W. - 80,00 zł

(wielodzietność)
Świadczenie pielęgnacyjne
w związku z opieką nad dzieckiem: P. W. 520,00 zł
Zasiłek pielęgnacyjny dla:
P. W. 153,00 zł

Lista wypłat nr 144/05/2010 z

2010-05-17, poz.3021.277,00 złPani M. W.

Decyzja znak GOPS- 522/1/509/09-10 z dnia 2010-05-07

Decyzja znak GOPS-525/1/509/09-10 z dnia 2010-05-07


dochód: 107,41 zł

68,00 miesięcznie

1.000,00 zł

jednorazowo

1.000,00 zł

jednorazowo


Zasiłek rodzinny dla:

P. W. 68,00 zł + 1.000,00 zł (urodzenie dziecka)

jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka

P. W. 1.000,00 zł
Lista wypłat nr 144/05/2010 z

2010-05-17, poz.3192.068,00 złPani K. P.

Decyzja znak GOPS-522/1/470/09-10

z dnia 2009-12-03


Decyzja znak GOPS-523/1/135/09-10 z dnia 2009-11-05
Decyzja znak GOPS-81820/1/135/08-09 z dnia 2009-08-27
dochód: 194,02 zł

742,00 zł miesięcznie

153,00 zł miesięcznie


153,00 zł miesięcznie

Zasiłek rodzinny dla:

 • M. P. - 91,00 zł,

 • P. P. - 91,00 zł,

 • M. P. - 80,00 zł (kształc.
  i rehabilitacja),

 • P. P. 80,00 zł (kształc.
  i rehabilitacja) + 400,00 zł (wychowawczy)

Zasiłek pielęgnacyjny dla:
M. P. 153,00 zł
Zasiłek pielęgnacyjny:
153,00 zł

Lista wypłat nr 144/05/2010 z

2010-05-17, poz.2061.048,00 złPani L. H.

Decyzja znak GOPS-8127/1/12/09-10 z dnia 1009-10-20

Dochód: 48,64
500,00 zł miesięcznie

od 2009-10-01

do 2010-09-30


Świadczenie z funduszu alimentacyjnego na osobę uprawnioną do alimentów:

 • W. H. - 250,00 zł,

 • I. H. - 250,00 zł

Lista wypłat nr 45 z

2010-05-25, poz.8500,00 złPani B. H.

Decyzja znak GOPS- 8127/1/10/09-10 z dnia 2009-10-19
dochód: 16,18 zł

1400,00 zł miesięcznie

od 2009-10-01

do 2010-09-30


Świadczenie z funduszu alimentacyjnego na osoby uprawnione do alimentów:

 • K. G. - 350,00 zł,

 • H. G. - 350,00 zł,

 • A. G. - 350,00 zł,

 • A. G. - 350,00 zł

Lista wypłat nr 45 z

2010-05-25, poz.91.400,00 złPani B. A.

Decyzja GOPS-8127/1/18/09-10 z dnia 2010-04-30
dochód: 303,47 zł

700,00 zł miesięcznie

od 2010-04-01

do 2010-09-30Świadczenie z funduszu alimentacyjnego na osoby uprawnione do alimentów:

 • N. A. - 350,00 zł,

 • A. A. - 350,00 zł

oraz wyrównanie za m-c kwiecień 2010 - 700,00 zł

Lista wypłat nr 45 z

2010-05-25, poz.11.400,00 zł
Pani W. G.

Decyzja znak GOPS- 8127/1/9/09-10 z dnia 2009-10-20

dochód: 49,40 zł
450,00 zł miesięcznie

od 2009-10-01

do 2010-09-30Świadczenie z funduszu alimentacyjnego na osoby uprawnione do alimentów:

 • S. G. - 230,00 zł,

 • P. G. - 220,00 zł

Lista wypłat nr 45 z

2010-05-25, poz.6450,00 zł
Pani G. K.

Decyzja znak GOPS-8127/1/4/09-10 z dnia 2009-10-16

dochód: 343,12
1.000,00 zł miesięcznie

od 2009-10-01

do 2010-09-30


Świadczenie z funduszu alimentacyjnego na osoby uprawnione do alimentów:

 • M. P. - 500,00 zł,

 • A. P. - 500,00 zł

Lista wypłat nr 45 z

2010-05-25, poz.101.000,00 złPani J. S.

Decyzja znak GOPS-8127/1/7/09-10 z dnia 2009-11-13
Dochód:169,03 zł

500,00 zł miesięcznie od 2009-10-01

do 2010-09-30Świadczenie z funduszu alimentacyjnego na osoby uprawnione do alimentów:

 • J. S. - 500,00 zł

Lista wypłat nr 45 z

2010-05-25, poz.16500,00 zł
Pani M. P.

Decyzja znak GOPS-8127/1/9/09-10 z dnia 2009-10-21

dochód: 49,38 zł700,00 zł miesięcznie

od 2009-10-01

do 2010-09-30


Świadczenie z funduszu alimentacyjnego na osoby uprawnione do alimentów:

 • K. P. - 150,00 zł,

 • I. P. - 150,00 zł,

 • P. P. - 100,00 zł,

 • G. P. - 100,00 zł,

 • U. P. - 100,00 zł,

 • J. P. - 100,00 zł

Lista wypłat nr 45 z

2010-05-25, poz.12700,00 złPani I. S.

Decyzja znak GOPS-8127/1/7/09-10 z dnia 2009-10-19

Dochód: 0,00 zł200,00 zł miesięcznie

od 2009-10-01

do 2010-09-30


Świadczenie z funduszu alimentacyjnego na osoby uprawnione do alimentów:

 • I. S. 200,00 zł

Lista wypłat nr 45 z

2010-05-25, poz.15200,00 złPan M. S.

Decyzja znak GOPS-8127/1/8/09-10 z dnia 2009-10-19

Dochód: 0,00 zł150,00 zł miesięcznie

od 2009-10-01

do 2010-09-30


Świadczenie z funduszu alimentacyjnego na osoby uprawnione do alimentów:

 • M. S. 150,00 zł

Lista wypłat nr 45 z

2010-05-25, poz.15150,00 złPani M. Ś.

Decyzja znak GOPS-8127/1/6/09-10 z dnia 2009-10-16

Dochód: 33,42 zł300,00 zł miesięcznie

od 2009-10-01

do 2010-08-30


Świadczenie z funduszu alimentacyjnego na osoby uprawnione do alimentów:

 • J. Ś.

Lista wypłat nr 45 z

2010-05-25, poz.17300,00 zł

Wypłata świadczeń ujętych w tabeli nastąpiła w następujących terminach: • pozycja 1 - wypłata nastąpiła przelewem w dniu 28 maja 2010 r. /wyciąg bankowy nr 80
  z 28 maja 2010 r./,

 • pozycje od 2 do 16 i od 32 do 41 - wypłata nastąpiła przelewem w dniu 24 maja 2010 r. /wyciąg bankowy nr 76 z 24 maja 2010 r./,

 • pozycje od 17 do 31 - wypłata nastąpiła przelewem w dniu 14 maja 2010 r. /wyciąg bankowy nr 71 z 14 maja 2010 r./.

W wyniku kontroli tych świadczeń stwierdzono, że ich wypłata była zgodna z wydanymi decyzjami Kierownika GOPS w Domaradzu.
 • Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan dotacji w tym rozdziale wyniósł 8.700,00 zł. Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie przekazał do budżetu Gminy Domaradz dotację w wysokości 8.700,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 8.266,45 zł, tj. 95,02 % planu.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 433,55 zł została zwrócona do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przelewem w dniu 30 grudnia 2010 r.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły ubezpieczeń zdrowotnych, którymi objęte były osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Opłacone i odprowadzone do ZUS składki, dotyczyły osób, które nie mają takiego ubezpieczenia z innego tytułu (w tym z tytułu bycia członkiem rodziny). W 2010 roku ubezpieczeniem objęto 52 osoby, opłacono 491 składek.
SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA.

Urząd Gminy w Domaradzu przekazywał do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego


w Rzeszowie w 2010 roku następujące sprawozdania z realizacji zadań zleconych:

 • Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

 • Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych
  z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Dokonano kontroli tych sprawozdań w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia


3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 20, poz. 103). Wybrano losowo do kontroli sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 za IV kwartał 2010 roku znajdujące się w Urzędzie Gminy w Domaradzu.

W wyniku kontroli tych sprawozdań stwierdzono, że: • sprawozdania sporządzono na właściwych drukach,

 • sprawozdania sporządzono w sposób czytelny i trwały,

 • sprawozdania zawierały wszystkie strony wypełnione,

 • sprawozdania były podpisane przez odpowiednie osoby (tj. Wójta i Skarbnika),

 • poprawnie umieszczono na sprawozdaniach nazwę, adres i regon Urzędu Gminy
  w Domaradzu,

 • dane zawarte w sprawozdaniach były zgodne ze sprawozdaniami jednostkowymi
  z GOPS w Domaradzu i UG w Domaradzu oraz z ewidencją księgową.

 • sprawozdania zostały przekazane przez Urząd Gminy w Domaradzu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie terminowo, tj.
Rodzaj sprawozdania

Termin przekazania sprawozdania do dysponenta głównego wynikający z rozporządzenia Ministra Finansów

Rzeczywisty termin przekazania sprawozdania do dysponenta głównego

Rb-27ZZ za IV kwartał 2010

10.02.2011 r.

27.01.2011 r.

Rb-50 za IV kwartał 2010

15.02.2011 r.

27.01.2011 r.

Nieprawidłowości podczas kontroli w zakresie sprawozdawczości budżetowej nie stwierdzono.Wnioski końcowe:

Ogółem z planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 0,00 zł Gmina Domaradz wykonała w 2010 r. dochody w łącznej kwocie 7.599,33 zł. Do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przekazano w 2010 r. dochody w wysokości 4.859,11 zł,


a kwoty należne jst wyniosły 2.740,22 zł

Łączna kwota należności na koniec 2010 roku wg sprawozdania Rb27ZZ od początku roku do końca IV kwartału 2010 r. wyniosła 430.052,83 zł i dotyczyła: • zaliczki alimentacyjnej (Dział 852 rozdział 85212 § 0970) - 175.135,56 zł,

 • funduszu alimentacyjnego (Dział 852 rozdział 85212 § 0980) - 248.000,47 zł,

 • odsetek od funduszu alimentacyjnego (Dział 852 rozdział 85212 § 0920) - 6.916,80 zł.

Działania windykacyjne podejmowane przez GOPS w Domaradzu celem wyegzekwowania zaległości w dochodach z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zostały opisane w protokole kontroli (strony: 10-11). W 2010 roku została wyegzekwowana kwota 7.599,33 zł, która obejmowała:


Plan dotacji na zadania zlecone wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniósł 2.829.281 zł. Gmina Domaradz otrzymała w 2010 r. dotacje na zadania zlecone w kwocie 2.813.288,66 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 2.812.580,27 zł, co stanowiło 99,41 % planu. Kwota niewykorzystanej dotacji wyniosła 708,39 zł i została zwrócona przelewem do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 30 grudnia 2010 r.


Kontrolujący dokonali kontroli i analizy wydatków w działach: 010, 750, 754 i 852.
W wyniku kontroli losowo wybranych dowodów księgowych obrazujących wydatki dokonywane w 2010 roku przez Urząd Gminy w Domaradzu i GOPS w Domaradzu
w zakresie wydatkowania dotacji na zadania zlecone stwierdzono, że:

 • zwrot podatku akcyzowego wynikający z wydanych decyzji przez Wójta Gminy Domaradz nie budził zastrzeżeń,

 • kontrolowane świadczenia wypłacane przez GOPS w Domaradzu były zgodne
  z decyzjami Kierownika GOPS w Domaradzu,

 • dowody księgowe (faktury) obrazujące wydatki dokonywane w 2010 roku przez
  GOPS w Domaradzu oraz Urząd Gminy w Domaradzu w zakresie wydatkowania dotacji na zadania zlecone były opisane pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty. Faktury były płacone terminowo i w pełnej wysokości. Wszystkie kontrolowane wydatki były poniżej kwoty 14 tys. euro.

W zakresie kontroli sprawozdawczości budżetowej za 2010 rok dokonano kontroli reprezentacyjnie sprawozdań Rb-27ZZ i Rb-50 za IV kwartał 2010 roku w oparciu


o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 20, poz. 103). Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w Urzędzie Gminy w Domaradzu.
Domaradz, dnia 28 września 2011 r.
Kontrolujący poinformowali Wójta Gminy Domaradz o przysługującym mu prawie
wynikającym z art. 44 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31. poz. 206).
Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli pod poz. 12/11.


Podpisy:

Kontrolujący: Kontrolowani:

............................ .......................................... 1. Krystyna Gonet 1. Wójt Gminy Domaradz

........................... ................................................

 1. Andrzej Gierucki 2. Skarbnik Gminy Domaradz

Protokół osobiście otrzymałem dnia 28 września 2011 r.1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość