Strona główna

Formularz zaliczeniowy


Pobieranie 25.23 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar25.23 Kb.
FORMULARZ ZALICZENIOWY

Warszawa,…………………… 2011r.

……………………………………………

(imię i nazwisko)


…………………………………………….

(kierunek i i rodzaj studiów, rok studiów w roku 2010/2011)


………………………………………

(numer albumu)


…………………………………………………

(adres, tel. kontaktowy)


Prodziekan ds. studenckich

Wydziału Fizyki UW

dr hab. Andrzej Wysmołek, prof. UW

w/m
Uprzejmie proszę o decyzję w sprawie zaliczenia …………. roku studiów w roku akademickim 2010/2011, zdałem/łam egzaminy lub uzyskałem/łam zaliczenia z następujących przedmiotów: 1. ………………………………….. l. godz. ………….. ocena …………….. ECTS……………..

 2. ………………………………….. l. godz. ………….. ocena …………….. ECTS……………..

 3. ………………………………….. l. godz. ………….. ocena …………….. ECTS …………….

 4. ………………………………….. l. godz. ………….. ocena …………….. ECTS …………….

 5. ………………………………….. l. godz. ………….. ocena …………….. ECTS …………….

 6. ………………………………….. l. godz. ………….. ocena …………….. ECTS …………….

 7. ………………………………….. l. godz. ………….. ocena …………….. ECTS …………….

 8. ………………………………….. l. godz. ………….. ocena …………….. ECTS …………….

 9. ………………………………….. l. godz. ………….. ocena …………….. ECTS …………….

 10. ………………………………….. l. godz. ………….. ocena …………….. ECTS …………….

Nie zdałem/łam egzaminów lub nie uzyskałem zaliczenia z następujących przedmiotów:
 1. …………………………………………. 3. ………………………………………………………..
 1. …………………………………………. 4. ………………………………………………………..

…………………………………………...

(podpis studenta)

DECYZJA DZIEKANA DS. STUDENCKICH

Wypełnia Dziekan:
Do normalnego zaliczenia ……….. roku studiów brakuje zaliczeń z następujących przedmiotów:
…………………………………………………………
……………………………………………. …………………………………………………………
…………………………………................. …………………………………………………………
************************************************************************************

Decyzja Dziekana

Zgadzam się na warunkowe zaliczenie w roku akademickim 2010/2011, wymagam zdania w terminie do dnia 26 lutego 2012 r. następujących przedmiotów:

…………………………………………… …………………………………………………………..


…………………………………………… ………………………………………………………….
…………………………………………… ………………………………………………………….

Zgadzam się na powtarzanie …………. roku studiów w roku akademickim 2011/2012. Wymagam zdanie w terminie do dnia ……………. następujących przedmiotów:


………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
************************************************************************************

Ostrzegam, że w przypadku nie spełnienia w/w warunków w podanym terminie student/ka zostanie skreślony/a z listy studentów Wydziału Fizyki UW.

************************************************************************************Skreślam z listy studentów Wydziału Fizyki w roku akademickim 2010/2011
z powodu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Prodziekan Wydziału Fizyki
dr hab. Andrzej Wysmołek, prof. UW

…………………………2011 r.( data)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość