Francesco Petrarka Sonet 132 1Pobieranie 19.39 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar19.39 Kb.
Karta pracy

Francesco Petrarka Sonet 132
1. Przeanalizuj wiersz i uzupełnij tabelę podstawowymi informacjami na jego temat.


Element analizy

Charakterystyka

Uzasadnienie odpowiedzi

cytatem

rodzaj liryki

podmiot liryczny

sytuacja liryczna


2. Nazwij składniowy środek stylistyczny dominujący w pierwszej części utworu i określ jego funkcję.

a) środek stylistyczny – ................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
b) funkcja – ..................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................


3. a) W dwóch pierwszych strofach większość wersów zawiera

A. antytezę.

B. oksymoron.

C. parafrazę.

D. eufemizm.

b) Sformułuj definicję środka stylistycznego.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
c) W kontekście tematu wiersza wyjaśnij, jaką rolę odgrywa środek stylistyczny wskazany w punkcie a).

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................


4. Odszukaj w wierszu anaforę i napisz, jaki cel został osiągnięty dzięki jej zastosowaniu.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

5. Nazwij dwa środki stylistyczne występujące w wersie 7.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................


6. Z kim utożsamia się podmiot mówiący w trzeciej strofie? Uzasadnij sens tego porównania.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
7. Przy każdym cytacie napisz, jak Petrarka charakteryzuje doznawane przez siebie uczucie.


Cytat

Opis uczucia

Jeśli nie miłość, cóż jest to, co czuję?

A jeśli miłość, jaka
[...] dlaczego,

jeżeli dobra, tak gorzko smakuje?
Jeśli występna, cóż w bólu słodkiego?
O śmierci żywa, rozkoszna rozpaczy
skąd bez mej zgody swoją bierzesz władzę?
po pełnym morzu bez steru żegluję [...]

że sam już nie wiem, jaki cel mnie zwodzi

*8. Czy w Sonecie 132 występuje klasyczny podział tematyczny dwóch części utworu? Uzasadnij swoją odpowiedź.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy