Strona główna

Francesco Petrarka Sonet 132 1


Pobieranie 19.39 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar19.39 Kb.
Karta pracy

Francesco Petrarka Sonet 132
1. Przeanalizuj wiersz i uzupełnij tabelę podstawowymi informacjami na jego temat.


Element analizy

Charakterystyka

Uzasadnienie odpowiedzi

cytatem

rodzaj liryki

podmiot liryczny

sytuacja liryczna


2. Nazwij składniowy środek stylistyczny dominujący w pierwszej części utworu i określ jego funkcję.

a) środek stylistyczny – ................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
b) funkcja – ..................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................


3. a) W dwóch pierwszych strofach większość wersów zawiera

A. antytezę.

B. oksymoron.

C. parafrazę.

D. eufemizm.

b) Sformułuj definicję środka stylistycznego.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
c) W kontekście tematu wiersza wyjaśnij, jaką rolę odgrywa środek stylistyczny wskazany w punkcie a).

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................


4. Odszukaj w wierszu anaforę i napisz, jaki cel został osiągnięty dzięki jej zastosowaniu.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

5. Nazwij dwa środki stylistyczne występujące w wersie 7.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................


6. Z kim utożsamia się podmiot mówiący w trzeciej strofie? Uzasadnij sens tego porównania.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
7. Przy każdym cytacie napisz, jak Petrarka charakteryzuje doznawane przez siebie uczucie.


Cytat

Opis uczucia

Jeśli nie miłość, cóż jest to, co czuję?

A jeśli miłość, jaka
[...] dlaczego,

jeżeli dobra, tak gorzko smakuje?
Jeśli występna, cóż w bólu słodkiego?
O śmierci żywa, rozkoszna rozpaczy
skąd bez mej zgody swoją bierzesz władzę?
po pełnym morzu bez steru żegluję [...]

że sam już nie wiem, jaki cel mnie zwodzi

*8. Czy w Sonecie 132 występuje klasyczny podział tematyczny dwóch części utworu? Uzasadnij swoją odpowiedź.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość