Strona główna

Franciszek Jerzy Powiertowski ocd


Pobieranie 278.88 Kb.
Strona9/9
Data18.06.2016
Rozmiar278.88 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Koncepcja męczeństwa w praktyce Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, 72-73.

301 Zob. J. Bar, Śmierć o. Maksymiliana Kolbe w świetle prawa kanonicznego, w: „Prawo Kanoniczne” 11/1-2 (1968) 129-132; J. Lisowski, Koncepcja męczeństwa w praktyce Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, 73.

302 Zob. tamże, 77.

303 Zob. tamże, 81.

304 Konkordat został zawarty 20 lipca 1933 roku.

305 Zob. Pio XI, Lettera enciclica La situazione della chiesa cattolica nel Reich germanico, 1 d,
w: „Enchiridion delle Encicliche, 5, Pio XI (1922-1939)”, 1079.

306 Zob. Akta Okręgowej Komisji Ścigania Zbrodni Hitlerowskich w Krakowie, 61, 81, 171-
-172, w: IPN-BUAD, sygn. S 18/77, W 1507; Regierung des Generalgouvernement, 13, w: IPN-
-BUAD, sygn. I/79.

307 Zob. Kronika Nowicjatu, 73v, w: APKB, sygn. AKC 8.

308 Tamże, 74r, w: APKB, sygn. AKC 8.

309 Regierung des Generalgouvernement, 14, w: IPN-BUAD, sygn. I/79.

310 Tamże, 29, w: IPN-BUAD, sygn. I/79.

311 Zob. tamże, 15-18, 30, 33, w: IPN-BUAD, sygn. I/79.

312 Zob. tamże, 18-20, 30, 33, w: IPN-BUAD, sygn. I/79.

313 Zob. tamże, 20-26, 30-33, w: IPN-BUAD, sygn. I/79.

314 Na ten temat zob. Kronika Nowicjatu, 72v, w: APKB, sygn. AKC 8.

315 Zob. Regierung des Generalgouvernement, 14, w: IPN-BUAD, sygn. I/79.

316 Zob. tamże, 14 i 21, w: IPN-BUAD, sygn. I/79.

317 Zob. tamże, 20, w: IPN-BUAD, sygn. I/79.

318 Tamże, 21, w: IPN-BUAD, sygn. I/79.

319 Tamże.

320 Tamże, 20, w: IPN-BUAD, sygn. I/79.

321 Tamże, 21, w: IPN-BUAD, sygn. I/79.

322 Tamże.

323 Kronika klasztoru Karmelitów Bosych w Krakowie, ul. Rakowicka 18, t. I (1907-1945), 269v, w: APKB, sygn. ANKP 60.

324 Tamże.

325 Zob. Rudolf [Warzecha], Jak ścięty wiosenny kwiat…, w: „Głos Karmelu” 15/8 (1946) 36; tenże, Wspomnienia, rkps, 2, w: Archiwum Klasztoru w Wadowicach, sygn. Ru 3; tenże, List od o. Leonarda Kowalówki, w: Wspomnienia (M), 13-14 (APJP-M).

326 Rudolf [Warzecha], Jak ścięty wiosenny kwiat…, w: „Głos Karmelu” 15/8 (1946) 36. Zob. Kronika Klasztoru OO. Karmelitów Bosych w Czerny, 277-278, w: APKB, sygn. AKC 6.

327 Rudolf [Warzecha], Jak ścięty wiosenny kwiat…, w: „Głos Karmelu” 15/8 (1946) 36.

328 Zob. tenże, Wspomnienia, rkps, 4, w: Archiwum Klasztoru w Wadowicach, sygn. Ru 3.

329 Zob. Rudolf [Warzecha], Jak ścięty wiosenny kwiat…, w: „Głos Karmelu” 15/8 (1946) 36.

330 Tenże, List do o. Leonarda Kowalówki, b.d., w: Wspomnienia (M), 14 (APJP-M).

331 Zob. Rudolf [Warzecha], Jak ścięty wiosenny kwiat…, w: „Głos Karmelu” 15/8 (1946) 36; tenże, Wspomnienia, rkps, 2, w: Archiwum Klasztoru w Wadowicach, sygn. Ru 3; Wstęp,
w: Wspomnienia (M), 1 (APJP-M).

332 R.S. Warzecha, Wspomneinia, rkps, 2, w: Archiwum Klasztoru w Wadowicach, sygn. Ru 3.

333 Wstęp, w: Wspomnienia (M), 1 (APJP-M).

334 Tamże.

335 Tamże.

336 Tamże.

337 R. Warzecha OCD, List do o. Leonarda Kowalówki, b.d., w: Wspomnienia (M), 14 (APJP-M).

338 Zob. O. Filek OCD, Wspomnienia, 1, w: BPKPKBKr., sygn. FP; J.R. Cieślińska OCD, Wspom­nienia, rkps, 1, w: BPKPKBKr., sygn. FP; J.T.E. Goepfert ocd, Wspomnienia, rkps, 1-2, Katowice, 25.10.2001, w: BPKPKBKr., sygn. FP; J.A. Lewandowska ocd, Wspomnienia, rkps, Kijów, 31.12.2001, w: BPKPKBKr., sygn. FP.

339 Wstęp, w: Wspomnienia (M), 2 (APJP-M).

340 Zob. R.S. Warzecha, Wspomnienia, rkps, 4, w: Archiwum Klasztoru w Wadowicach, sygn. Ru 3.

341 Zob. M. Zimowska, Wspomnienia o Jerzym Powiertowskim, 25.08.2002, Kent (GB),
w: BPKPKBKr., sygn. FP; idem, Wspomnienia, 1-2, w: BPKPKBKr., sygn. FP; E. Bielecka, Wspom­nienia, rkps, 2, w: BPKPKBKr., sygn. FP.

342 Zob. M. Zimowska, Wspomnienia o Jerzym Powiertowskim, 1-2, w: BPKPKBKr., sygn. FP.

343 Zob. J. Powiertowski, Wspomnienia, rkps, 3, w: BPKPKBKr., sygn. FP; M. Zimowska, Wspomnienia, 2, w: BPKPKBKr., sygn. FP; E. Bielecka, Wspomnienia, rkps, 2, w: BPKPKBKr., sygn. FP.

344 Zdjęcia, obrazek M.B. Czerneńskiej własnoręcznie dedykowany swej Mamie, dwa oryginale listy, obrazek Matki Bożej (najprawdopodobniej z obłóczyn). Zob. M. Zimowska, Wspomnienia,
3, w: BPKPKBKr., sygn. FP; J. Powiertowski, Wspomnienia, rkps, 3, w: BPKPKBKr., sygn. FP;
E. Bielecka, Wspomnienia, rkps, 3, w: BPKPKBKr., sygn. FP.

345 Zob. [B. Smyrak OCD], Ofiara zbrodni, [Kraków] 1945, 10; Simeone della sacra Famiglia OCD, Un quarto di secolo tra i nostri santi. Resoconto della Postulazione Generale dei Carmelitani Scalzi (1973-1997), Postulazione Generale OCD, Roma 1977, 511; B.J. Wanat, Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory Karmelitów i Karmelitanek Bosych 1605-1975, 325;
J. Ślaski, Polska walcząca (1939-1945), III, Noc, PAX, Warszawa 1986, 177; Cz. Gil, Historia Karmelu Terezjańskiego, Kraków 2002, 356.

346 Rudolf [Warzecha], Jak ścięty wiosenny kwiat…, w: „Głos Karmelu” 15/8 (1946) 33-36; Necrologion, w: Analecta OCD – Romae 19 (1947) 119; Communicationes OCD – Romae (En) 98 (2001) 213.

347 Zob. L. Harabasz, Jak zginął Przeor OO. Karmelitów z Czernej, w: „Tygodnik Powszech­ny” 23/1972; Ł. Kaźmierczak, Gdy habit oznaczał wyrok, w: „Przewodnik katolicki” 32/2004.

348 Zob. Sz.T. Praśkiewicz, Prowincjał Krakowskiej Prowincji OCD, List okólny Sześć­dziesięciolecie męczeńskiej śmierci bł. Alfonsa Mazurka i Sł.B. Franciszka Powiertowskiego, Kra­ków 24.07.2004, 1-5, w: Archiwum Kurii Krakowskiej Prowincji OCD w Krakowie, sygn. FP.

349 Poświadczają to zdjęcia z uroczystości. Zob. w: BPKPKBKr., sygn. FP.

350 „Przy drodze do Siedlca, w miejscu na którym Niemcy zastrzelili Br. Franciszka od św. Józefa (Jerzy Powiertowski), naszego nowicjusza, w tych dniach postawiliśmy mu pomnik. Jest to dość duży kamień nie obrobiony, w którym jest wmurowana marmurowa tablica z napisem:
«W tym miejscu 24.VIII.1944 zginął od kuli niemieckiej Br. Franciszek od św. Józefa (Jerzy Powiertowski) Karmelita Bosy z Czernej», a na kamieniu ostrym rylcem wypisane zostało: «Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią»” (Kronika Klasztoru OO. Karmelitów Bosych w Czernej od roku 1983, 155).

351 Wstęp, w: Wspomnienia (M), 2 (APJP-M); Kronika Nowicjatu, 74r, w: APKB, sygn. AKC 8.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość