Strona główna

Fraternitas pol. Vol. XLIV. N


Pobieranie 37.75 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar37.75 Kb.
FRATERNITAS

Pol. Vol. XLIV. Nr. 177 - OFM Roma - Email: fraternitas@ofm.org - 01. 06. 2011


Watykan - Beatyfikacja Jana Pawła II
W przeddzień Beatyfikacji, 30.04. br. odbyło się modlitewne czuwanie na Circo Massimo w Rzymie, w którym uczestniczyło blisko 200.000 osób. W pierwszej części czuwania zatytułowanej Hołd Pamięci, przedstawione zostały świadectwa najbliższych współpracowników Ojca Św. a wśród nich m.in. dr. Navarro Vallsa, rzecznika prasowego Watykanu za Pontyfikatu nowego Błogosławionego, czy osobistego sekretarza Papieża - Kard. Stanisława Dziwisza. Głos zabrała również Sr. Marie Simon-Pierre, która opowiedziała o swoim szczególnym przeżyciu, związanym z uzdrowieniem, jakiego doświadczyła za wstawiennictwem Jana Pawła II. Cud ten otworzył drogę do chwały ołtarzy Papieża Polaka. Drugą część wypełniła modlitwa różańcowa, podczas której rozważano Tajemnice Światła, dodane do Różańca przez Jana Pawła II. W modlitewnej wspólnocie, dzięki łączom satelitarnym wzięli udział wierni zgromadzeni w pięciu Sanktuariach: Kraków-Łagniewniki w Polsce; Kawekamo-Bugando w Tanzanii; Notre Dame du Lebanon-Harissa w Libanie; Santa Maria di Guadalupe w Meksyku oraz Fatima w Portugalii. Wigilię zakończyło wystąpienie Papieża Benedykta XVI, który zwrócił się do zgromadzonych poprzez telemost z pałacu Apostolskiego w Watykanie. Ojciec Święty odmówił modlitwę kończącą czuwanie i pobłogosławił zebranych.

Akt Beatyfikacji Jana Pawła II miał miejsce podczas uroczystej Eucharystii, której przewodniczył Papież Benedykt XVI na Placu Św. Piotra w Watykanie - 1 maja br., w niedzielę Bożego Miłosierdzia, która kończy oktawę uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. W Beatyfikacji wzięło udział ponad półtora miliona wiernych z całego świata. Papież zakończył swą homilię, zwracając się bezpośrednio de swego Poprzednika: „Błogosławiony jesteś umiłowany Ojcze Święty Janie Pawle ponieważ uwierzyłeś! Umacniaj nadal z Nieba wiarę Ludu Bożego. Wiele razy nam błogosławiłeś na tym Placu. Ojcze Święty! Pobłogosław nam z Domu Ojca w Niebie. Amen».

Po Mszy Św. Beatyfikacyjnej, Papież wraz z koncelebransami udał się do wnętrza bazyliki, aby oddać cześć relikwiom Nowego Błogosławionego. Wraz z Benedyktem XVI hołd Janowi Pawłowi II oddali również przybyli na uroczystości do Watykanu Biskupi z całego świata oraz oficjalne delegacje państwowe. Następnie mogli pomodlić się przy trumnie z ciałem Jana Pawła II wierni.


Zakon Braci Mniejszych w cyfrach
Na dzień 31 grudnia 2010 r. było 14247 Braci Mniejszych na całym świecie oraz Postulantów 582, którzy nie są brani pod uwagę w niniejszej statystyce. Nowicjuszy było 386; Profesów czasowych, 1413 (w tym 919 kleryków i 165 Braci zakonnych; pozostałych 329); Profesów wieczystych 12448 (w tym 9714 kapłanów; 77 diakonów stałych; kleryków 466 oraz 2077 Braci zakonnych). 6 naszych Współbraci należy do Kolegium Kardynalskiego, a 116 jest Arcybiskupami i Biskupami. W ubiegłym roku zmarło 319 Braci.

Bracia Mniejsi obecni są w 110 krajach świata, z czego: 1100 w Afryce i na Bliskim Wschodzie; 3413 w Ameryce Łacińskiej; 1461 w Ameryce Północnej i Środkowej; 1301 w Azji i Oceanii; 4507 w Europie zachodniej i 2465 w krajach Europy Wschodniej.

Wspólnotę naszego Zakonu tworzy 100 Prowincji, 7 Kustodii Autonomicznych, 7 Jednostek zależnych od Ministra Generalnego. Istnieje 14 Konferencji Ministrów Prowincjalnych i 3 Unie Konferencji Ministrów Prowincjalnych (Azja i Oceania: FCAO; Ameryka Łacińska: UCLAF; Europa: UFME).

Niniejsza statystyka nie jest najważniejszym elementem oceny naszego życia, pozwala jednak realnie spojrzeć na rzeczywistość i podjąć odpowiednie decyzje, jeśli naprawdę pragniemy «nadać nowe znaczenie naszym wspólnotom i zaangażowaniu misyjnemu w ramach naszej działalności» (Restrukturyzacja i Przekształcenie 7, Subsydium Definitorium Generalnego).


Chorwacja - inauguracja obchodów jubileuszowych 800-lecia Zakonu Świętej Klary
16.04. br. uroczystą Eucharystią w kościele p.w. Św. Klary z Asyżu w Zagrzebiu (Mikulići) został uroczyście zainaugurowany Jubileusz 800-lecie Zakonu Ubogich Sióstr Świętej Klary. We Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył Kard. Josip Bozanić, Acybiskup Zagrzebia, uczestniczyli również: Biskup Juraj Jezerinac, Ministrowie Prowincjalni I Zakonu: Fr. Željko Železnjak OFM, Fr. Ljudevit Maračić OFMConv i Fr. Ivan Paponja TOR), a także inni Kapłani i Bracia. Wszystkich przybyłych na uroczystość przywitała Przełożona tamtejszego klasztoru Klarysek Siostra M. Alojzija Bevanda OSC. W homilii Ks. Kardynał wspomniał m.in., że Klara 18 marca 1211 r. rozpoczęła nowe życie: dokonała radykalnego wyboru ewangelicznego, wyrażonego poprzez ubóstwo, pokorę i umniejszenie, dając tym samym początek nowej formie życia wskazanej przez Ducha Franciszkowi z Asyżu.

Na zakończenie Mszy św. Fr. Željko Železnjak - w imieniu Rady Wspólnot Franciszkańskich i ich Prezesa Fr. Ivana Sesara, podziękował uczestnikom uroczystości i wyraził życzenie, aby Siostry Klaryski poprzez formę życia, którą przyjmują, były wymownym znakiem miłości Boga do ludzi. Ks. Kardynał spotkał się ze wspólnotą Sióstr Klarysek i odwiedził ich klasztor.


Włochy - Odwiedziny Ministra Generalnego w Prowincji na Sardynii
W dniach 29-30.04. br., O. Generał w towarzystwie Definitora Generalnego na Włochy, Fr. Vincenzo Brocanelliego, odwiedził Braci w Prowincji Matki Bożej Łaskawej na Sardynii. Ważnymi momentami tych odwiedzin były: spotkanie O. Generała ze wspólnotami Braci w Cagliari, na południu wyspy oraz spotkanie się z Braćmi w Sassari, na północy wyspy.

W Cagliari O. Generał odwiedził klasztor Św. Maura, będącego siedzibą Kurii Prowincjalnej i spotkał się z Braćmi w klasztorze Quartu p.w. Św. Heleny, który jest róznież siedzibą parafii p.w. Św. Antoniego i Matki Bożej Anielskiej. Zwracając się do zebranych Braci, Minister Generalny przedstawił refleksję na temat naszej tożsamości franciszkańskiej, którą w świetle Reguły i Konstytucji podjęło Definitorium Generalne, aby odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata. Po słowach O. Generała wywiązał się interesujący i braterski dialog. Poruszono w nim konkretne aspekty życia Prowincji, która znajduje się w trudnej sytuacji, dotyczącej obecności Braci ze względu na ich ograniczone możliwości personalne.

W Sassari odbyło się spotkanie w klasztorze Św. Piotra w Silki, gdzie miejscowa wspólnota opiekuje się Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, do której licznie i często pielgrzymują miejscowi wierni oraz pielgrzymi. Spotkanie zakończyła uroczysta celebracja Eucharystii z licznym udziałem przedstawicieli tamtejszej wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. W godzinach popołudniowych, przed powrotem do Rzymu, Minister Generalny zainaugurował Wystawę prac malarskich miejscowego artysty, który poprzez swoje obrazy przedstawił wydarzenia z życia Św. Franciszka, czerpiąc inspirację z Pierwszej Legendy Tomasza z Celano.

Oprócz odwiedzin Braci, Minister Generalny złożył braterską wizytę we Wspólnocie Sióstr Klarysek w Iglesias, które przybyły na Sardynię z klasztoru w Alcamo na Sicylii.


Łaska Odpustu z okazji Jubileuszu 800-lecia Zakonu Św. Klary
Na prośbę Ministra Generalnego Zakonu Braci Mniejszych - Fr. José Rodrígueza Carballo, Penitencjaria Apostolska aktem z dnia 16.04.2011 r. (Prot. N. 503/11/I) udzieliła odpustu na czas trwania Roku Jubileuszowego 800-lecia Zakonu Św. Klary (16.04.2011-11.08.2012). Odpust ten można uzyskać wypełniając warunki wymagane przez Kościół przy takich okazjach, za każdym razem, gdy nawiedzi się kościół przy klasztorze Sióstr Klarysek z okazji pielgrzymki w grupie bądź osobiście. Same zaś Siostry Klaryski mogą zyskać ów odpust jeden raz dziennie. Więcej informacji: www.ofm.org/
Rzym - rozesłanie nowych misjonarzy
W niedzielę 22.05. br., Minister Generalny wręczył mandat misyjny Braciom, którzy wraz z Braćmi Kapucynami zakończyli trzymiesięczny okres przygotowań do wyjazdu na misje w Brukseli.

W najbliższym czasie trzech Braci Mniejszych wyjedzie do pracy misyjnej, i tak: Fr. Pierre Kabamba Kabalu, z Prowincji Św. Benedykta Afrykańczyka z Republiki Demokratycznej Konga, wyjedzie na Haiti; Fr. Thaddée Musas Buanacing, z tej samej Prowincji w Kongo dołączy do Braci pracujących w Maroku; Fr. Francisco Eugenio Fernández Gonzáles, z Prowincji misyjnej Św. Antoniego w Boliwii, uda się do Chin.

O. Generał, wręczając Braciom misyjny mandat, przypomniał, że cały nasz Zakon i nasze Wspólnoty ze swej natury są misyjne i w nich właśnie ciągle powinno rozbrzmiewać najważniejsze wezwanie, które przed 800 laty sam Chrystus skierował do naszego Zakonodawcy „Franciszku, idź!”.
Litwa - Kapituła narodowa FZŚ
Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich na Litwie w dniach 6-8.05.2011 r. zebrała się w Wilnie, na Litwie na narodowej Kapitule wyborczej. Obecnych było blisko 30 osób, które reprezentowało 6 regionalnych Wspólnot wraz z Asystentem narodowym Fr. Saulius-Paulius Bytautas OFM. Obecni byli także przedstawiciele Młodzieży Franciszkańskiej: Virginija Mickutė, Prezes i Monika Midverite, wiceprezes narodowy MF.

Międzynarodową Radę FZŚ (CIOFS) reprezentował Radny Ewald  Kreuzer OFS oraz Fr. Ivan Matić OFM, Asystent Generalny FZŚ-MF.

Kapituła rozpoczęła się 06.05. br. prezentacją aktualnej sytuacji FZŚ oraz zachętą do wypływającej z powołania ewangelizacji. Swoje relacje przedstawił także ustępujący Zarząd narodowy. Sesja poranna 07.05. poświęcona była pracy w grupach, a dotyczyła ona priorytetów na najbliższe trzechlecie. Po południu natomiast odbyły się wybory nowego Zarządu narodowego FZŚ. Nowym Ministrem wybrany został Nerijus Čapas, a radnym międzynarodowym Aidas Gintaras Adomaitis.

Wspólnotę FZŚ na Litwie tworzy 6 wspólnot regionalnych, do których należy 530 członków. Młodzież Franciszkańska zgrupowana jest w 5 wspólnotach i tworzy ją więcej niż 100 osób. Podjęto także przygotowania do utworzenia nowych wspólnot zarówno FZŚ jak i MF.


Polska - Formacja Formatorów Konferencji Północnosłowiańskiej
W dniach 2-6.05. br. w klasztorze Prowincji MB Anielskiej w Warszawie odbył się Kurs dla Formatorów Konferencji Północnosłowiańskiej. Uczestniczyło w nim 21 Formatorów z Prowincji: Św. Franciszka (Poznań), Św. Jadwigi (Wrocław), MB Anielskiej (Kraków), Niepokalanego Poczęcia NMP (Kraków), Wniebowzięcia NMP (Katowice), Św. Michała Archanioła (Żytomierz - Ukraina), Najświętszego Zbawiciela (Bratysława - Słowacja). Spotkanie zostało ubogacone obecnością Generalnego Sekretarza d.s. Formacji i Studiów - Fr. Vidala Rodrígueza Lópeza oraz wice sekretarza - Fr. Sergiusza Bałdygi. Przewodnim tematem spotkania była myśl zaczerpnięta z Adhortacji Apostolskiej Papieża Benedykta XVI „Verbum Domini”: Rola Słowa Bożego w Formacji Braci Mniejszych. Fr. Vidal przedstawił swą relację na temat Franciszkańska lektura Adhortacji Verbum Domini, po jej zakończeniu Formatorzy podjęli braterski dialog. Fr. Sergiusz zaprezentował wykłady na temat: Słowo Boże a powołania; Słowo Boże a rozpoznanie powołania; Słowo Boże a ślub posłuszeństwa ubogacając je konkretnymi przykładami. Fr. Witosław Sztyk - Skretarz ds. Formacji i Studiów Konferencji Północnosłowiańskiej przedstawił wykład: Słowo Boże a ślub ubóstwa i czystości. Na dzień dzisiejszy w Konferencji Północnosłowiańskiej jest 248 Braci na etapie formacji (łącznie z Braćmi w rycie bizantyńskim), a wśród nich 38 postulantów, 33 nowicjuszy, 177 Braci w formacji po nowicjacie.
Brazylia - Dwóch Franciszkanów w Prezydium Konferencji Biskupów
Konferencja Episkopatu Biskupów Brazylii, podczas obrad 49 Zgromadzenia, wybrała nowego Przewodniczącego, który będzie kierował pracami Konferencji w ciągu najbliższych czterech lat (2011-2015). Oprócz nowego Przewodniczącego, którym wybrano Kardynała Raymundo Damasceno Assis, do prezydium Konferencji wybrano naszych współbraci: José Belisário da Silva, z Prowincji Św. Krzyża, Belo Horizonte oraz Leonardo Ulrich Steiner, z Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP, S. Paulo. Jest to już 15 kadencja w prawie 60-letniej historii Konferencji Biskupów Brazylijskich.
Franciszkańskie nowości wydawnicze


  • A Tender Watering: Franciscans in Scotland from the 13th to the 21st Century (Stałe nawadnianie: Franciszkanie w Szkocji od XIII do XXI w.), John Watts, Franciscan International Study Centre, Canterbury 2011, ss. 424. www.franciscanbooks.co.uk

Stałe nawadnianie” jest oczekiwanym przyczynkiem do bogatej historii Rodziny Franciszkańskiej w skali światowej. W bardzo przystępnym stylu, bazując na pogłębionych badaniach naukowych, autor John Watts wprowadza nas w świadectwa mężczyzn i kobiet, którzy idąc śladami Św. Franciszka żyli na terenie Szkocji na przestrzeni od XIII do XXI wieku. W kontekście duchowym, duszpasterskim i misyjnym Szkocji, biorąc także pod uwagę elementy intelektualne charyzmatu franciszkańskiego, przedstawione są konkretne wydarzenia i osoby.

Bardziej niż tylko historię Rodziny Franciszkańskiej w Szkocji, niniejsza pozycja tworzy panoramę rozwoju fenomenu franciszkańskiego w perspektywie teologicznej, duchowej, czy praktycznego życia od XIII w. do czasów współczesnych. Jak zostało powiedziane, książka została napisana w przystępnym stylu, bazującym na archiwalnych źródłach, opatrzonych interesującym komentarzem oraz prowokującymi pytaniami dotyczącymi współpracy pomiędzy męskimi a żeńskimi zgromadzeniami tworzącymi Rodzinę Franciszkańską, a także w kontekście polityczno-socjalnym świata od okresu średniowiecza do czasów współczesnych.Wiadomości w skrócie


  • Madryt 2011 - Światowy Dzień Młodzieży: wszystkie wydarzenia związane z obchodami Światowego Dnia Młodzieży zwołanego przez Papieża Benedykta XVI do Madrytu w dniach 16-21.08. br. będzie można śledzić dzięki łączom internetowym, a konkretnie na stronie: www.cetelmon.tv; www.radiodelapaz.org

Jednym z odpowiedzialnych za relacje w "sieci" jest Fr. José M. Alonso del Val, ze Wspólnoty Kardynała Cisnerosa w Madrycie. Fr. José stara się stworzyć ekipę wolontariuszy, reprezentujących różne Instytucje Franciszkańskie, które chciałby podjąć współpracę w tym wielkim wydarzeniu, jakie będzie miało miejsce w lecie. Wszelkie uwagi i sugestie można przesłać na adres: pazybien@radiodelapaz.org.

  • Nominacja: 09.05. br. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował Fr. David Marię A. Jaegera, z Kustodii Ziemi Świętej Prałatem Trybunału Roty Rzymskiej. Obecnie O, Jaeger jest Profesorem Prawa kanonicznego na papieskim Uniwersytecie Antonianum w Rzymie oraz Konsultorem w Watykańskich Kongregacjach ds. Kościołów Wschodnich i Duchowieństwa, a także Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych.

  • XXXVIII Międzyprowincjalny Tydzień Konferencji Hisypańsko-Portugalskiej: w dniach 02-05.05. br. Konferencja Hiszpańsko-Portugalska (CONFRES) celebrowała XXXVIII Międzyprowincjalny Tydzień Studium. Podczas spotkania poruszono następujące tematy: Niosący dar Ewangelii, Projekt Europejski, Duszpasterstwo Młodzieżowe i Powołaniowe oraz Ożywienie Prowincji.

W spotkaniu wzięło udział 50 Braci należących do wspomnianej Konferencji, na czele z Ministrami Prowincjalnymi oraz Sekretarzem Konferencji. W pierwszym studium uczestniczył w spotkaniu Minister Generalny, który przedstawił zebranym swą relację opierając się na Dokumencie Końcowym Kapituły Generalnej 2009 r. „Niosący dar Ewangelii. Wyzwania”. Definitor Generalny dla tamtejszego regionu - Fr. Vicente Felipe, który również uczestniczył w spotkaniu, skupił swe wystąpienie na przypomnieniu Zaleceń wspomnianej Kapituły Generalnej.

  • Wizyta w domu Formacji początkowej w Katowicach Panewnikach w Polsce: Sekretarz Generalny ds. Formacji i Studiów, Fr. Vidal Rodríguez López wraz z wice sekretarzem, Fr. Sergiuszem Bałdygą, w dniu 05.05. br. odwiedzili Wspólnotę Wyższego Semianrium Duchownego Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce. Spotkali się z Braćmi odbywającymi formację początkową i po nowicjacie (38 Braci) oraz ich Ministrem Prowincjalnym, Fr. Ezdraszem Biesokiem. Podczas podjętego dialogu młodzi Bracia ze Śląska podzielili się swym entuzjazmem i radością bycia Franciszkanami dzisiaj. Sekretarze dziękują całej Wspólnocie Seminaryjnej za ich świadectwo życia franciszkańskiego oraz za braterską, serdeczną gościnność. Prowincja Wniebowzięcia NMP w Polsce cieszy się liczbą 56 Braci w podlegających formacji początkowej (9 postulantów, 9 nowicjuszy, 38 profesów po nowicjacie).

  • Spotkanie Prezesów Konferencji OFM: odbyło się w siedzibie Kurii Generalnej w dniach 16-18.05. 14 Prezesów Konferencji Zakonu miało okazję spotkać się z Ministrem Generalny i Definitorium. Więcej informacji: www.ofm.org

  • 100-lecie Prowincji Benevento we Włoszech: wieczorem, 08.05.1911 r. w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Benevento została powołana do życia kolejna włoska Prowincja Zakonu Braci Mniejszych, która za swą Patronkę obrała Matkę Bożą Łaskawą. Z tej też okazji, wieczorem 07.05. br. Minister Generalny w towarzystwie Definitora Generalnego na Włochy Fr. Vincenza Brocanellego, przewodniczył uroczystej celebracji z okazji 100-lecia Prowincji.

Po homilii O. Generała, wszyscy obecni na uroczystościach Bracia z Prowincji Benevento, pod przewodnictwem Ministra Prowincjalnego, Fr. Sabino Iannuzziego, odnowili akt oddania się Matce Bożej Łaskawej. Minister Generalny pobłogosławił Jubileuszową Ikonę, która będzie odbierała cześć we wszystkich klasztorach Prowincji. O. Prowincjał w imieniu wszystkich Braci z Prowincji złożył u stóp Matki Bożej Złotą Różę, a dwóch młodych Braci ofiarowało bukiet ze 100 róż odpowiadających 100 latom istnienia Prowincji.

  • Dom rehabilitacji dla uzależnionych od narkotyków i alkoholu w Prowincji najświętszej Trójcy w Chile: w dniu 29.04. br. Biskup w Temuco Mons. Manuel Camilio Vial wraz z Ministrem Prowincjalnym Fr. Rogelio Woutersem poświęcili dom wspólnoty Veniforas. Wspólnota poprzez życie braterskie, pracę i modlitwę stara się towarzyszyć procesowi zdrowienia i rehabilitacji uzależnionym od narkotyków i alkoholu. Projekt ten, zatwierdzony przez Kapitułę Prowincjalną 2008, został zatwierdzony dzięki pomocy Dobrodziejów, a opieka nad nim powierzona została Braciom Massimo Caveries I. i Omarowi Luna C., którzy zostali do tego odpowiednio przygotowani. Dom Veniforas znajduje się w miejscowości Collipuli, położonym 576 km na południe od Santiago, w byłym budynku kolegium Braci.

  • Franciszkanie wędrowni w Besançon: w dniach 25.04.-01.05. w okolicach Besançon, które należy do grupy miast z długą tradycja franciszkańską we Francji, odbył się franciszkański wędrowny tydzień. Pod kierownictwem Fr. Jacquesa Joueta, Koordynatora Braci Wędrownych w Prowincji Trzech Towarzyszy i Bł. Pacyfika (Francja-Belgia), niektórzy z Braci podjęli na ten czas wędrowne warunki życia. Z tej też okazji Fr. Jacques napisał: «W szkole Ducha nauczmy się ogołocenia, nawrócenia i właściwej relacji z samymi sobą oraz z innymi; nauczmy się decentracji, abyśmy mogli centralizować na nowo na Chrystusie, który nam przewodzi. Chodzi tu bowiem w konsekwencji o mocne i konkretne doświadczenie wiary».

  • Fr. Akjmed Echeverry Carbonell, z Prowincji Św. Wiary w Kolumbii, został mianowany asystentem w Sekretariacie Generalnym w Rzymie.


Nowi Ministrowie Prowincjalni
Fr. Željko Železnjak został wybrany Prowincjałem Prowincji Św. Cyryla i Metodego w Chorwacji.

Fr. Dominique Joly został ponownie wybrany Prowincjałem Prowincji Trzech Towarzyszy we Francji i w Belgii.

Fr. Oliver Ruggenthale został wybrany Prowincjałem Prowincji Św. Leopolda w Austrii.
Kalendarz Ministra Generalnego
02-03 czerwca: Spotkanie z Hiszpańską Konfederacją Ubogich Sióstr Św. Klary (Salamanca - Hiszpania).

04-11 czerwca: Wizyta w Prowincjach Św. Antoniego i Wniebowzięcia NMP oraz we Fundacji Matki Bożej Łaskawej w Brazylii.

14-17 czerwca: Wizyta w Kustodii Ziemi Świętej (Izrael).

19-25 czerwca: Wizyta w Prowincji Św. Piotra Chrzciciela i w Kustodii Św. Antoniego na Filipinach.

26-30 czerwca: Spotkanie Ministra i Definitorium Generalnego z Konferencjami Azjatyckimi (Manila - Filipiny).


FRATERNITAS - OFM – Roma

Redattore: Robert Bahčič

Internet: http://www.ofm.org/fraternitas Email: rbahcic@ofm.org

­­­­­­­­­___________________________________________________________________________________________________

Regula et vita Minorum Fratrum haec est, scilicet Domini nostri Jesu Christi sanctum Evangelium observare (RB I,1)
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość