Strona główna

Frontispis Maksymilian Gierymski w ubiorze powstańca 1863 r z mode¬


Pobieranie 67.53 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar67.53 Kb.
SPIS ILUSTRACJI
Część I

Po str.

Frontispis — Maksymilian Gierymski w ubiorze powstańca 1863 r. (z mode¬

lem do obrazu Alarm w obozie powstańczym), repr. fot. z ok. 1872; wl.


rodziny (neg. MNW sprzed 1939) 2


1. M. Gierymski, Autoportret młodzieńczy przy fortepianie (z ojcem Józe¬


fem Gierymskim), ok. 1862, akwarela; wł, rodziny. Fot. J. Langda . 12


2. Józef Gierymski, repr. fot. z ok. 1870; wł. rodziny (neg. MNW sprzed 1939) 12


3. Książeczka legitymacyjna Józefa Gierymskiego, 1862; wl. rodziny. Fot.


S. Deptuszewski 12


4. Książeczka legitymacyjna Józefa Gierymskiego, 1862; wl. rodziny. Fot.


S. Deptuszewski 12


5. Maksymilian Gierymski, repr. fot. z ok. 1872; wl. rodziny (neg. MNW


sprzed 1939J 12


6. Klotylda Gierymska, repr. fot, z ok. 1880; wl. rodziny (neg. MNW


sprzed 1939) 12


7. Stanisław Witkiewicz, Maksymilian Gierymski, ok. 1885, rysunek do drze¬


worytu (z fotografii); repr. wg A. Sygietyński, Album M. i A. Gie-


rymsklch, Warszawa 1886, s. 10 (drzeworyt „Wędrowca"). Repr. W. Wolny 12


8. Stanisław Witkiewicz, Aleksander Gierymski, ok. 1885,, rysunek do drze¬


worytu, repr, wg Sygietyński, Album M. i A. Gierymskich, s. 29.


Repr. W. Mądroszkiewicz 12


9. Emilia Dukszta-Dukszyńska, Portret Aleksandra Gierymskiego, ok. 1875,


pastel (?); nie odnaleziony (neg. MNW sprzed 1939) 12


10. Aleksander Gierymski, repr. fot. z ok. 1882—1884 (fot. J. Mieczkowski


w Warszawie); wł. A. Sygietyńska-Kwoczyńska. Repr. W. Wolny . . 12


11. Aleksander Gierymski, repr. ostatniej fotografii z ok. 1900; wł. rodziny.


Repr. W. Mądroszkiewicz 12


12. A. Gierymski, Portret własny artysty (Ostatni autoportret), ok. 1900,


ol. pł.; zaginiony (neg. MNW sprzed 1939) 12


13. Fragment wystawy pośmiertnej Aleksandra Gierymskiego w Zachęcie,


1902; wg „Wędrowiec", 1902, nr 38, s. 755. Repr. S. Stępniewski . . 12


14. Fragment wystawy Aleksandra Gierymskiego, Wenecja, 1955 (Palazzo


Grassi); wg „Sztuka i Krytyka", 1957, nr 1, po s. 144, ii. 6. Repr. W. Wolny 12


15. Autograf — początek pierwszego listu Maksymiliana Gierymskiego z Mo¬


nachium (4 VI 1867). Rkps Oss., mikrofilm Oss 20

16. M. Gierymski, /lustracja, 1865, rys. tuszem; wł. MNW. Fot. W. Wolny . 20

17. M. Gierymski, Ilustracja, 1865, rys. tuszem; wł. MNW. Fot. W. Wolny . 20


18. M. Gierymski, Szkice humorystyczne z wycieczki w Alpy bawarskie, 1867,


rys. oł.; repr. wg A. Sygietyński, Maksymilian Gierymski, Lwów


1906, s. 37. Repr. W. Wolny 20


19. M. Gierymski, Szkice postaci (typy bawarskie i inne), 1867, rys. oł.; repr.


wg Sygietyński, Maksymilian Gierymski, s. 3. Repr. W. Wolny . 20


20. M. Gierymski, Trzej panowie w cylindrach, 1367, rys. oł., akwarela;


wl. MNW. Fot. W. Wolny 20


21. M. Gierymski, Łyżwiarze 'na stawie łazienkowskim, 1867, rysunek; repr.


wg „Tyg. .111.", 1867, I płr., nr 386, s. 76, ryt. E. Gorazdowski. Repr.


S. Stępniewski 20


22. A. Gierymski, Domniemany autoportret, ok. 1867, rys. tuszem; wł. pryw. 36


23. A. Gierymski, Majówka 3-go maja, ok. 1866, rys. tuszem; wł. MNK. Fot.


S. Deptuszewski 36


24. A. Gierymski, Rysunek ze szkicownika, ok. 1867, rys. tuszem; wł. MNK.


Fot. S. Deptuszewski 36


25. A. Gierymski, Rysunek z Monachium, ok. 1868, rys. tuszem; wł. MNK.


Fot. S. Deptuszewski 36


26. A. Gierymski, Będzie funda, 1866, rys. tuszem; wł. MNW. Fot. S. Deptu-


tuszewski .............. 36


27. A. Gierymski, Ilustracja do Nędzników W. Hugo, ok. 1868, rys. tuszem;


wł. MNK. Fot. S. Deptuszewski 36


28. A. Gierymski, Rysunki postaci, karykatury (m. in. J. Erandta), ok. 1868,


rys. tuszem; wł. MNK. Fot. S. Deptuszewski 36


29. A, Gierymski, Ilustracja do Legendy o św. Wojciechu i rysunki humory¬


styczne, ok. 1867—1868, rys. tuszem; wł. MNK. Fot. S. Deptuszewski . 36


30. M. Gierymski, Krajobraz z chatą i zaprzęgiem, 1867, ol. pl.; wł. prywatna.


Fot. L. Perz i F. Maćkowiak 52


31. M. Gierymski, Zwiady kozaków kubańskich, 1868/1869, ol. pl.; wł. MNW.


Fot. H. Romanowski 52


32. M. Gierymski, Obóz cyganów, 1867/1868, ol. pl.; wł. MNK. Fot. Z. Mali-


nowski 52


33. M. Gierymski, Obóz cyganów, 1867/1868, ol. pł.; wł. MNK. Fot. H. Roma¬


nowski 5-i


34. M. Gierymski, Krajobraz o wschodzie słońca, 1869, ol. deska; wł. MNW.


: Fot. Z. Mierzecka 52


35. M. Gierymski, Sosny, 1869, rys. oł., gwasz; wł. MNW. Fot. W. Wolny 52


36. M. Gierymski, Szkice postaci do Pogrzebu mieszczanina (Pogrzebu w ma¬


łym miasteczku), 1868, rys. oł.; wł. MNW. Fot. W. Wolny ... 52


37. M. Gierymski, Pogrzeb mieszczanina (Pogrzeb w małym miasteczku), 1868,


ol. pl.; zaginiony. Fot. S. Deptuszewski 52


38. M. Gierymski, Wieczornica ukraińska, 1869, ol.; repr. wg „Kłosy", 1869,


nr 22'2? s. 189 (ryt. J. Holewiński). Repr. S. Deptuszewski .... 68


39. M. Gierymski, Powrót bez pana, 1868, ol. pl.; wł. pryw. Fot. S. Deptu¬


szewski 68


40. M. Gierymski, Studium postaci do Pojedynku Tarły z Poniaiowskim, 1869,


rys. ol.; repr. wg Sygietyński, Maksymilian Gierymski, s. 15. Repr.


W. Wolny 63


41. M. Gierymski, Studium dwóch postaci do Pojedynku Tarły z Poniatow-


skivi, 1869, rys. oł., gwasz; wł. MNK. Fot. S. Deptuszewski ... 68

42. M. Gierymski, Studium postaci do Pochodu ułanów, 1870, rys. oł.; zaginio-

(MNW sprzed 1939) 68


43. M. Gierymski, Studium postaci do Pochodu ułanów, 1870, rys. oł.; wl.


MNW. Fot. W. Wolny 68


44. Maksymilian Gierymski z koniem, repr. fot. z ok. 1870; wl. rodziny (neg.


MNW sprzed 1939) 68


45. M. Gierymski, Studium konia, ok. 1870, oł. pl.; wł- MNK. Fot. Z. Mali-


nowski 68


46. M. Gierymski, Konna kawalkada w brzezince (Wyjazd na polowanie


lub Polowanie), 1870/1871, oł. pl.; wł. MNW (zdep. w MNP). Fot. F. Mać-


kowiak) .84


47. M. Gierymski, Polowanie w lesie, 1872, oł. deska; zaginiony. Fot. S. Jan-


czewska 84


48. M. Gierymski, Przed polowaniem, ok. 1872, ol. pl.; wł. pryw. za granicą 84


49. M. Gierymski, Wyjazd na polowanie, szkic, ok. 1871—1872, oł. pł.; wł.


MNW. Fot. B. Tańska 84


50. M. Gierymski, W parku, ok. 1872, ol. pł.; nie odnaleziony; repr. wg Sy¬


gietyński, Maksymilian Gierymski, s. 96. Repr. W. Wolny , . 84


51. Modele Maksymiliana Gierymskiego do Polowań, z lewej Aleksander;


repr. fot. z ok. 1871; wł. rodziny {neg. MNW sprzed 1939) . . . . 84


52. Modele Maksymiliana do Polowań, z prawej Aleksander; repr. fot. z ok.


1871; wł. rodziny (neg. MNW sprzed 1939) 84


53. M. Gierymski, Łazienki, ok. 1871, akwarela; wł. pryw. za granicą . . 100


54. M. Gierymski, Ulica Karowa w Warszawie, 1870—1872, akwarela, nie od¬


naleziona; repr. wg Sygietyński, Maksymilian Gierymski, s. 88.


Repr. W. Wolny 100


55. M. Gierymski, Ulica Kamienne Schodki w Warszawie, 1870—1872, akwa¬


rela i gwasz; wł. MNW. Fot. W. Wolny 100


56. M. Gierymski, Ulica Solec w Warszawie, 1870—1871, akwarela i gwasz;


wl. MNW. Fot. W. Wolny 100


57. M. Gierymski, Pejzaż nadwiślański, 1870—1871, rys. oł., akwarela, gwasz;


wł. MNW. Fot. T. Kaźmierski i J. Langda 116


58. M. Gierymski, Ulica Czerniakowska. Notatka z natury, 1870—1871, ol?,


rys. oł.? nie odnaleziony; repr. wg .Sygietyński, Album M. i A. Gie-


rymskich, s. 12 (drzew. „Wędrowca" wg rysunku Aleksandra Gierymskie¬


go na klocku). Repr. S. Deptuszewski 116


59. M. Gierymski, Karta ze szldcownika (4 awers), ok. 1870, rys. oł.; wł.


MNW. Fot. W. Wolny 116


60. M. Gierymski, Grzybów, 1870—1872, rys. oł.?, akwarela?; repr. wg Sy-


gietyński, Album M. i A. Gierymskich, s. 33. Repr. S. Deptuszewski 116


61. M. Gierymski, Zima w małym miasteczku, szkic, ok. 1872, ol. pl. na tekt.;


wl. MNW. Fot. B. Tańska 116


62. M. Gierymski, Zima w małym miasteczku, szkic, ok. 1872, ol. pł.; wł.


MNW (neg. Zachęty sprzed 1939, obecnie wł. MNW) 116


63. M. Gierymski, Zima w małym miasteczku, 1872, ol.; nie odnaleziony;,


repr. wg Sygietyński, Album M. i A. Gierymskich, s. 17 (drzeworyt


T. Konarze wski eg o). Repr. I. Golda 116


64. M. Gierymski, Wiosna w małym miasteczku, 1872/1873, ol.; nie odnalezio¬


ny; repr. wg Sygietyński, M. Gierymski, s. 72. Repr. W. Wolny . 116


65. M. Gierymski, Alarm w obozie powstańczym (Alarm podczas biwaku),


1872/1873, ol. pł.; zaginiony (neg. Zachęty sprzed 1939), obecnie wł. MNW) 140

66. M. Gierymski, Karta ze szkicownika (7 awers), szkice postaci do Alarmu;

ok. 1872, rys. oł.; wł, MNW. Fot. W. Wolny . 340


67. M. Gierymski, Karta ze szkicownika (7 rewers), szkice postaci do Alarmu


ok. 1872, rys. ol. i tuszem; wł. MNW. Fot. W. Wolny 140


68. Modele do Alarmu (z lewej Maksymilian?), repr. fot. z ok. 1872; wł. ro¬


dziny (neg. MNW sprzed 1939) 140


69. Modele do Alarmu (z prawej Maksymilian), repr. fot. z ok. 1872; wł. ro¬


dziny (neg. MNW sprzed 1939) 140


70. M. Gierymski, Alarm w obozie powstańczym, 1872/1873, ol. pł.; fragment 140


71. Modele do Alarmu (z lewej Maksymilian?), repr. fot. z ok. 1872; wł. ro¬


dziny (neg. MNW sprzed 1939) 140


72. M. Gierymski, Noc (Wiejska droga w nocy), 1872/1873, ol. pł.; wł. MNW.


Fot. S. Deptuszewski 140


73. M. Gierymski, Modlitwa Żydów w dzień sabatu, 1871, ol. pł.; nie odnale¬


ziony; repr. wg fotografii z ok. 1871 ze zbiorów A. Sygietyńskiego. Repr.


W. Wolny , 140


74. M. Gierymski, Pochód kozaków, 1873, ol. pł.; nie odnaleziony; repr. wg


Sygietyński, Album M. i A. Gierymskich, s. 56. Eepr. S. Deptuszewski 140


75. M. Gierymski, Kozacy w pochodzie idący przez miasteczko, 1872, ol. pł.;


nie odnaleziony; repr. wg Sygietyński, M. Gierymski, s. 84. Repr.


W. Wolny 140


76. M. Gierymski, Patrol powstańczy, 1872/1873, ol. pł.; wł. MNW. Fot.


J. Mierzecka 140


77. M. Gierymski, Powstańcy przed dworkiem w nocy, szkic, ok. 1872, ol. pł.;


wł. MNP. Fot.^L. Perz i F. Maćkowiak 140


78. A. Gierymski, Scena sądu z Kupca weneckiego W. Szekspira, 1873, ol. pł.;


zaginiony (neg. Zachęty sprzed 1939, obecnie wł. MNW) .... 140


79. Jadwiga z Kołaczkowskich i Władysław Tomaszewiczowie z dziećmi (od


lewej: Paulina, Anną i Wincentym); repr. fot. z ok. 1860; wl. Izabelli Po-


mian-Srzednickiej w W-wie, Repr. W. Wolny 14a


80. Autograf Maksymiliana Gierymskiego, początek listu do Jadwigi Tomasze-


wieżowej (Rzym, 18 II 1874). Rkps MNW. Fot. W. Wolny .... 143


81. Henryk Piątkowski, Portret Maksymiliana Gierymskiego (z fotografii),


ok. 1874, repr. wg: „Tyg. 111.", 1899, nr 39, s. 757. Repr. T. Kaźmierski . 148


82. Paulina z Tomaszewiczów Pomian-Srzednicka, repr. fot. z ok. 1875—1880;


wł. Izabelli Pomian-Srzednickiej w W-wie. Repr. W. Wolny . . . 148


83. A. Gierymski, Portret Adama Chmielowskiego (?), ok. 1875, ol. deska; nie


odnaleziony (neg. MNW sprzed 1939) 148


84. M. Gierymski, Polowanie «par -forcea na jelenia (ostatni obraz artysty),


1874, ol. pł.; wł. pryw. za granicą; repr. wg Sygietyński, M. Gie¬


rymski, s. 60. Repr. W. Wolny 164


85. Autograf przedostatniego listu Maksymiliana Gierymskiego (Rotach bei


Scheurer am Tegernsee, 2 VII 1874) — pierwsza strona. Rkps wł. rodziny.


Fot. W. Wolny 164


86. Autograf ostatniego listu Maksymiliana Gierymskiego (Reichenhall, 4 IX


1874). Rkps wł. MNW. Fot. W. Wolny 164


87. Grobowiec Maksymiliana Gierymskiego w Bad Reichenhall; repr. wg


„Tyg. 111.", 1876, I płr., nr 10, s. 148 (drzeworyt wg rysunku R. Szwoy-


nickiego; ryt. B. Puc). Repr. W. Wolny 164


88. Nagrobek Balbiny z Gierymskich Szeliga na cmentarzu powązkowskim


w Warszawie. Fot. W. Wolny, 1971 164

Część II

Frontispis —- Aleksander Gierymski ustawiający modela do Altany (Pan


ui czerwonym fraku), repr. fot. z ok. 1876—1879 (neg. MNW sprzed


1939) 182


89a. Model Aleksandra Gierymsklego do Austerii rzymskiej, repr. fot. z 1874


(neg. MNW sprzed 1939) 196


89b. A. Gierymski, Austeria rzymska, szkic, 1874, ol. pl.; wł. MNW. Fot.


H. Romanowski 196


90. Model Aleksandra Gierymskiego do Gry w mora, repr. fot. z 1874 (neg.


MNW sprzed 1939) 196


91. Model Aleksandra Gierymskiego do Gry w mora, repr. fot. z 1874 (neg.


MNW sprzed 1939) 196


92. Model Aleksandra Gierymskiego do Austerii rzymskiej, repr. fot. z 1874


(neg. MNW sprzed 1939) 195


93. A Gierymski, Gra w mora, 1874, ol.; repr. wg Sygietyński, Album


M. i A. Gierymskich, s. 24. Repr. W. Wolny , 196


94. A. Gierymski, Austeria rzymska, 1874, ol.; repr. wg „Kłosy", 1881, I plr.,


s. 56—57 (ryt. J. Holewiński). Repr. S. Deptuszewski 196


95. Ddyplom otrzymany przez Aleksandra Gierymskiego na Międzynarodowej


Wystawie w Filadelfii, 1876; wł. MNW. Fot. W. Wolny .... 196


96. Helena Modrzejewska — rola nieustalona, repr. fot. z ok. 1867 (fot.


W. Rzewuski) repr. wg J. Got, J. S z c z u b 1 e w s k i, Helena Mod¬


rzejewska, Warszawa 1958, ii. 3. Repr. W. Wolny 212


97. A. Gierymski, Karta ze szkicownika (17), szkice postaci do Sjesty wio-,


skiej, ok. 1876, rys. oł.; wł. MNW. Fot. K. Zakrzewska .... 212


98. A. Gierymski, Szkic do Sjesty włoskiej, ok. 1878, rys. tuszem, gwasz; wł.


MNW. Fot. W. Wolny 212


99. A. Gierymski, Karta ze szkicownika (25), szkic kompozycyjny do Sjesty


włoskiej (?), ok. 1876, rys. oł.; wł; MNW. Fot. K. Zakrzewska . . . 212


100. A. Gierymski, Szkic ostateczny do Sjesty włoskiej, ok. 1878, rys. oł.; wł.


pryw. Fot. W. Wolny 212


101. A. Gierymski, Paź florencki, 1884, ol. pl.; wł. MNK (neg. Zachęty sprzed


1939, obecnie wł. MNW) 212


102. Autograf Aleksandra Gierymskiego, fragment listu do Prospera Dziekoń-


skiego (Rzym, 4 VII 1876); wł. MNW. Fot. W. Mądrcszkiewicz . . .228


103. A. Gierymski, Ksiądz pijący wino, studium do obrazu W altanie, 1880,


ol. pl.; wł. Muz. Górnośląskie w Bytomiu (neg. Zachęty sprzed 1939, obec¬


nie wł. MNW) 228


104. Model Aleksandra Gierymskiego do postaci księdza z obrazu W altanie,


repr. fot. z ok. 1880 (neg. MNW sprzed 1939, repr. J. Ryś) . . .223


105. M. Gierymski. Studium mężczyzny w stroju rokokowym do Polowań (?),


ok. 1871, rys. oł., gwasz. wł. MNW. Fot. W. Wolny 228


106. A. Gierymski, Pan w czerwonym fraku (część pociętego przez artystę


obrazu -Altana), 1876—1880, ol. pł.j wł. Muzeum Sztuki w Łodzi (neg. MNW


sprzed 1939) 228


107. A. Gierymski, Begonie, studium do obrazów: Altana i W altanie, 1876—


1880, ol. pł.; wł. Muzeum Sztuki w Łodzi (neg. MNW sprzed 1939) . 228


108. A. Gierymski, Fontanna, studium do obrazów: Altana i W altanie, 1876—


1880, ol. pl.; wł. MNK. Fot. H. Romanowski 228

109. A. Gierymski, Przed pałacem Dożów w Wenecji, 1883, ol.?, rys.?, repr.

wg „Kłosy", 1881, nr 966, s. 9 (ryt. J. Holewiński). Repr. W. Wolny . 244


110. A. Gierymski, Z karnawału rzymskiego, ok. 1876—1880, ol.?, rys.?, repr.


wg „Kłosy", 1882, nr 901, s. 216 (ryt. E. Gorazdowski). Repr. W. Wolny 244


111. Aleksander Gierymski ustawiający modela do obrazu o tematyce antycz¬


nej lub do Karnawału rzymskiego, repr. fot. z ok. 1876—1880, (neg. MNW


sprzed 1939) .' 244


112. A. Gierymski, Z karnawału rzymskiego, ok. 1876—1880, ol.?, rys.?, repr.


wg „Tyg. Powszech.", 1880, nr 5, I płr., s. 65 (ryt. E. Puc). Repr. E. Koz-


lowska-Tomczyk ............. 244


113. Model Aleksandra Gierymskiego do Karnawału rzymskiego, repr. fot.


z ok. 1876—1880; wł. pryw. Repr. W. Wolny 244


114. A. Gierymski, Pierrot, szkic do Karnawału rzymskiego i Żołnierz, ok.


1880, rys. ol.; wł. pryw. Fot. W. Wolny 244


115. Autograf listu Aleksandra Gierymskiego do siostry (Kraków, 31 III


[1879]); rkps, wł. Oss. Fot. T. Kaźmierski 244


116. A. Gierymski, Projekt okładki rocznej „Wędrowca" w 1. 1884—1886;


1884, akwarela, gwasz; wl. MNW. Fot. K. Zakrzewska . . . .252


117. Karta tytułowa Albumu Maksa i Aleksandra Gierymskich A. Sygietyń-


skiego, wyd. nakl. „Wędrowca", Warszawa 1886. Fot. W. Wolny . . 252


118. Stanisław Witkiewicz, fot. z ok. 1885—1890, repr. wg Pamiętnik święto¬


krzyski za r. 1930, Kielce 1931, s. 137. Repr. S. Deptuszewski . . .252


119. Antoni Sygietyński, fot. z ok. 1885, repr. wg Pamiętnik świętokrzyski za


r. 1930, Kielce 1931, s. 133. Repr. S. Deptuszewski 252


120. A. Gierymski, Prosper Dziekoński, 1881, rys.; repr. wg „Głos Plasty¬


ków", 1938, czerwiec, s. 41. Repr. W. Mądroszkiewicz .... 252


121. A. Gierymski, Portret Artura Gruszeckiego, szkic, ok. 1886, ol. pł.; wł.


MNW. Fot. J. Mierzecka 252


122. Oglądanie obrazu (od lewej: Stanisław Witkiewicz, Antoni Sygietyński


i Aleksander Gierymski), repr.fot. z ok. 1884; repr. wg „Głos Plasty¬


ków", 1938, czerwiec, s. 40. Repr. W. Wolny 252


123. Gra w szachy (od lewej: Aleksander Gierymski, Adolf Dygasiński i Artur


Gruszecki), repr. fot. z ok. 1884; repr. wg Pamiętnik Świętokrzyski


za r. 1930, Kielce 1931, ,s. 131. Repr. S. Deptuszewski 252


124. A. Gierymski, Ilustracja do noweli A. Sygietyńskiego Gemma, 1885, rysu¬


nek; repr. wg „Wędrowiec", 1886, nr 5, s. 49. Repr. W. Mądroszkiewicz . 252


125. A. Gierymski, Projekt okładki do książki A. Sygietyńskiego Na skałach


Calvados, ok. 1884, gwasz?, akwarela?; nie odnaleziony, ze zbiorów


A. Sygietyńskiego; repr. fot. sprzed 1939 (neg. MNW sprzed 1939) . . 252 1,26. A. Gierymski, Szkic do Święta «Trąbek», ok. 1883, rys. oł.; wł. MNW.


Fot. K. Zakrzewska 252


127. A. Gierymski, Szkic do Święta «Trąbek», 1883—1884, gwasz na kartonie;


zaginiony (neg. MNW sprzed 1939) 252


J2-8. A. Gierymski, Szkic do Piaskarzy, 1886—1887, ol. deska; wł. MNW. (neg.


MNW sprzed 1939) 252


129. A. Gierymski, Dostawa piasku na Wiśle (Piaskarze), ok. 1885; ol.; repr.


wg „Kłosy", 1885, nr 1048, s. 73 (ryt. E. Gorazdowski). Repr. W. Mądrosz¬


kiewicz ................ 252


130. Ostatnia strona Albumu Maksa i Aleksandra Gierymskich A. Sygietyń¬


skiego, Warszawa 1886. Repr. W. Mądroszkiewicz 252

131. A. Gierymski, Posąg Matki Boskiej Passawskiej na Krakowskim Przed¬

mieściu w Warszawie, ok. 1882, rys. kredką?, gwasz? repr. wg „Kłosy",


1882, nr 370, s. 137 i(ryt. E. Gorazdowski). Repr. W. Mądroszkiewicz . 263


132. A. Gierymski, Kościół NP Marii na Nowym Mieście w Warszawie,


ok. 1880, rys. ol.,; wl. pryw. Fot. W. Wolny 283


133. A. Gierymski, Kościół NP Marii na Nowym Mieście w Warszawie,


ok. 1880, rys. ol.-; zaginiony (neg. MNW sprzed 1939) 268


134. A. Gierymski, Na Kanonii, ok. 1883, rysunek, repr. wg „Tyg. Powszech.",


1883, nr 1, s. 8. Repr. E. Kozłowska-Tomczyk 263


135. A. Gierymski, Na Kanonii, ok. 1883, rys. oł., zaginiony; repr. foto¬


grafii sprzed 1939. Repr. W. Mądroszkiewicz 268


136. A. Gierymski, Katedra w Płocku, ok. 1884, gwasz; wł. Muz. Mazowieckie¬


go w Płocku. Fot. W. Dyśkiewicz 268


137. A. Gierymski, Prato delia Valle w Padwie, ok. 1885-—1886, gwasz; zagi¬


niony (neg. MNW sprzed 1939) 268


138. A. Gierymski, Wejście do uniwersytetu padewskiego, 1885, rysunek; repr.


wg „Kłosy", 1886, nr 1083, s. 200 (fototypia Angerera i Goschla). Repr.


W. Wolny ■ . ■ . 268


139. A. Gierymski, Dawny gmach Uniwersytetu i pomnik Volty w Bolonii,


1886, rysunek; repr. wg „Kłosy", 1887, nr 1132, s. 152—153 (fototypia Ange¬


rera : Goschla). Repr. W. Wolny 268


140. A. Gierymski, Tablica pamiątkowa w Osservatorio w Bolonii, umieszczo¬


na w 1873 r. w 400-setną rocznicę urodzin M. Kopernika, 1885, rysunek;


repr. wg „Kłosy", 1887, nr 1164, s. 245 (fototypia Angerera i Goschla).


Repr. W. Wolny 268


141. A. Gierymski, Korytarz w Ospedale di S. Maria Nuova we Florencji


z pomnikiem sławnego lekarza z XVI w. M. Barskiego, ok. 1885, rysunek;


repr. wg „Kłosy", 1886, nr 1093, s. 360, (fototypia Angerera i Goschla).


Repr. W. Mądroszkiewicz 268


142. A. Gierymski, Kaplica Sapiehów na cmentarzu San Miniato we Florencji,


ok. 1885, rysunek; repr. wg „Kłosy", 1886, nr 1115, s. 312 (fototypia Ange¬


rera i Goschla). Repr. W. Wolny 268


143. A. Gierymski, Nagrobek Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej w kość. Santa


Croce we Florencji, ok. 1885, rysunek; repr. wg „Kłosy", 1888, nr 1178,


s. 56—57 (fototypia Angerera i Goschla). Repr. W. Wolny . . .276


144. A. Gierymski, Nagrobek Michała Bogoryi-Skotnickiego w kość. Santa


Croice we Florencji, ok. 1885, rysunek; repr. wg „Kłosy", 1886, nr 1116,


s. 325 (fototypia Angerera i Goschla). Repr. W. Wolny . . . .276


145. A. Gierymski, Kościół Sw. Antoniego w Padwie, nagrobki: Aleksandra


Sapiehy i Karoliny z Wojnów Jabłonowskiej, 1885, rysunek; repr. wg


„Kłosy", 1887, nr 1136, s. 220 (fototypia Angerera i Goschla). Repr.


W. Wolny 276


146. A. Gierymski, Wnętrze kościoła Sw. Stanisława w Rzymie, ok. 1885, rysu¬


nek; repr. wg „Kłosy", 1886, nr 1084, s. 217 (fototypia Angerera i Goschla).


Repr. W. Wolny 27S


147. A. Gierymski, Grobowiec Aleksandra Sobieskiego syna Jana III w kość.


Panny Marii u oo. Kapucynów w Rzymie, ok. 1885, rysunek; repr. wg


„Kłosy", 1887, nr 1143, s. 332 (fototypia Angerera i Goschla). Repr.


W. Wolny 276

148. A. Gierymski, Nagrobek gen. J. Szymanowskiego w kość. Santa Maria

sopra Minewa w Rzymie, 1886, rysunek; repr. wg „Kłosy", 1887, nr 1124


s. 24—25 (fototypia Angerera i Góschla). Repr. W. Wolny .... 276


149. A. Gierymski, Nagrobek Jana Baptysty Gisleniusa w kość. Santa Maria


del Popolo w Rzymie, ok. 1886, rysunek; repr. wg „Kłosy", 1887, nr 1159,


s. 176 (fototypia Angerera i Goschla). Kepr. W. Wolny .... 276


150. A. Gierymski, Kościół Santa Maria del Popolo w Rzymie, 1886, rysunek;


repr. wg „Kłosy", 1888, nr 1192, s. 280—281 (fototypia Angerera i Goschla).


Repr. W. Wolny 292


151. A. Gierymski, Cervara, miasteczko w Górach Sabińskich pod Rzymem,


1885, rysunek; repr. wg „Kłosy", 1886, nr 1106, s. 169 (fototypia Angerera


i Goschla). Repr. W. Mą dr oszklę wicz 292


152. A. Gierymski, Uliczka wioska, ok. 1886, ol. pł.; zaginiony (neg. MNW


sprzed 1939) 292


153. A. Gierymski, Grobowiec Bolesława Śmiałego w Ossiachu, 1886, rysunek;


repr. wg „Kłosy", 1887, nr 1126, s. 49 (ryt. A. Malinowski). Repr. W. Wolny 292


154. A. Gierymski, Na trakcie radomskim, 1887, rysunek; repr. wg „Tyg. 111.",


1887, nr 249, s. 232^-233 (drzeworyt). Repr. S. Deptuszewski . . .308


155. A. Gierymski, Święto «Trąbek» III (nokturn), 1890, ol. pł.; wł. MNK


Fot. E. Kozłowska-Tomczyk 308


156. Autograf Aleksandra Gierymskiego, fragment listu do L. Wrotnowskie-


go ze szkicami rysunkowymi obrazów (Monachium, lipiec 1890). Rkps


wł. L, Kowalczyka w Łukowie. Fot. W. Wolny 308


157. A. Gierymski, Zamek Kufstein, ok, 1889 (awers), rys. oł., akwarela,


gwasz; zaginiony (neg. MNW sprzed 1939) 308


158. A. Gierymski, Z Kazimierza nad Wisłą (rewers), ok. 1883, rys. oł., akwa¬


rela, gwasz; zaginiony (neg. MNW sprzed 1939) 308


159. A. Gierymski, Widok z okolic zamku Kufstein, II, ok. 1889, ol. pl.;


wł. MNW (neg. MNW sprzed 1939) 308


160. A. Gierymski, Pasterz i krowy, studium do pejzaży z okolic zamku Kuf¬


stein, ok. 1889, ol. tektura; wł. rodziny. Fot. W. Mądroszkiewicz . . 308


161. A. Gierymski, Staruszka czuwająca przy zwłokach, I, 1880—1890, ol,


pł.; (ze zbiorów Heleny Modrzejewskiej) wł. MNK. Fot. H. Romanowski 316


162. A. Gierymski, Plac Wittelsbachów w Monachium w nocy, 1889—1890, ol.


pł., (obraz .nagrodzony w 1890 r. na wystawie w Monachium złotym me¬


dalem II kl. i zakupiony do zb. Neue Pinakothek); obecnie wł. MNW.


(neg. MNW sprzed 1939) 316


163. A. Gierymski, Max-Josephplatz w Monachium w nocy (tzw. Teatr),


1889—1890, ol. pł.; wł. MNW (neg. MNW sprzed 1939) . . . . 316


164. A. Gieryroski, Most w Monachium, szkic, ok. 1890, rys. oł.; wł. MNW.


Fot. K. Zakrzewska 316


165. A. Gierymski, Opera paryska w nocy, 1891, ol. pł.; wł. MNW. Fot.


Z. Tomaszewska . 316


166. A. Gierymski, Luwr w nocy, 1892, ol. pł.; wł. MNP. Fot. H. Romanowski 316


167. A. Gierymski, Ogród Luksemburski w Paryżu, ok. 1892, ol. pł.; wł. pryw.


(neg. MNW sprzed 1939) 316


168. A. Gierymski, Most na Sekwanie, 1893, ol. pł.; zaginiony (neg. MNW


sprzed 1939) 316


169. A. Gierymski, Wieczór nad Sekwaną, studium, 1892—1893, ol. pł.; wł.


MNW. Fot. H. Romanowski 316

170. A. Gierymski, Portret własny z paletą (Autoportret z paletą), 1891—1892,

ol. pl.; zaginiony (neg. sprzed 1939, obecnie wl. IS PAN i MNW) . . 234


171. A. Gierymski, Szkic do obrazu Anioł Pański, ok. 1889, rys. tuszem, akwa¬


rela i gwasz, wl. MNW. Fot. K. Zakrzewska 324


172. A. Gierymski, Kobieta siedząca — studium do Trumny chłopskiej, ok.


1894, rys. kredką, gwasz; zaginiony (neg. MNW sprzed 1939) . . . 324


173. A. Gierymski, Karczma w Bronowicach, 1894—1895, ol. pl.; wl. MNK


(neg. MNW sprzed 1939) . 324


174. A. Gierymski, Człowiek w alei, ok. 1895, ol. pl.; wl. pryw. za granicą


(neg. sprzed 1939, obecnie wl. IS PAN) 324


175. A. Gierymski, Park wioski, 1895—1897, ol. pl.; wl. Muz. Górnośląskie,


Bytom (neg. MNW sprzed 1939) 332


176. A. Gierymski, Architektura włoska, ok. 1896, rys. oł. i kredką; wl. pryw.


Fot. W. Wolny 332


177. A. Gierymski, Wnętrze Bazyliki S. Marco w Wenecji, ok. 1898, ol. pł.;


zaginiony (neg. MNW sprzed 1939) 332


178. A. Gierymski, Wnętrze kościoła Sw. Wolfganga w Rothenburgu, 1896—


1897, ol. pl.; wl. MNK (neg. MNW sprzed 1939) 332


179. A. Gierymski, Wnętrze katedry w Sienie, 1898, ol. pł. (ze zbiorów Henry¬


ka Sienkiewicza), zaginiony (neg. MNW sprzed 1939) 332


180. A. Gierymski, Ambona w Ravello, ok. 1898, ol. pł.; wł. MNK (neg. MNW


sprzed 1939) 332


181. A. Gierymski, Widok z tarasu pracowni artysty przy Via Flaminia


w Rzymie, 1899—1900, ol. pł.; wł. MNK {neg. sprzed 1939) . . .332


182. A. Gierymski, Pineta di Villa Borghese w Rzymie, 1895—1900, ol. pl.;


wł. MNK. Fot. H. Romanowski 332


183. A. Gierymski, Portal katedry w Weronie, 1900, ol. pł.; zaginiony (neg,


MNW sprzed 1939) 332


184. A. Gierymski, Widok Werony, szkic, 1900, ol. pł.; zaginiony (neg. MNW


sprzed 1939) 332


185. A. Gierymski, Widok z Werony, ok. 1901, ol. pł.; wl. MNW (neg. MNW


sprzed 1939)


186. A. Gierymski, Grobowiec Scalighierich w Weronie, ok. 1900, ol. pł.; wł.


Muzeum Pomorskie w Gdańsku. Fot. A. Podlewski 332


187. A. Gierymski, Grobowiec Scalighierich w Weronie, ok. 1900, ol. pł.; wł.


Muzeum w Toruniu 332


188. Grobowiec Aleksandra Gierymskiego na Campo Verano w Rzymie, wg


projektu A. Madeyskiego z 1902, fot. z ok. 1965. Fot. Pais-Sartarelli, Rzym 332


Aneks

189. Stanisław Witkiewicz, Szpital Ujazdowski w Warszawie — miejsce uro¬

dzenia i zamieszkania Maksymiliana i Aleksandra Gierymskich; ok. 1835,


rysunek do drzeworytu; repr. wg Sygietyński, Album M. i A. Gie¬


rymskich, s. 11. Repr. W. Wolny 356


190. Grób rodziców, stryja (Kazimierza) i siostry (Klotyldy) Maksymiliana


i Aleksandra Gierymskich na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.


Fot. W. Wolny, 1971 356


191. Klotylda z Gierymskich Kuczborska, repr. fot. z ok. 1887; wł. rodziny


(neg. MNW sprzed 1939) 356

192. Maria z Kuczborskich Weckowa (1879—1917), córka Klotyldy, ze swą

córką Ireną; repr. fot. z ok. 1910; wł. rodziny. Repr. S. Deptuszewski . 356


193. Stanisław Kuczborski, malarz (1881—1911), syn Klotyldy; repr. fot. z ok.


1905; wł. rodziny. Repr. W. Wolny 356


194. Irena Klyszewska (1903—1970), córka Marii Kuczborskiej, repr. fot. z ok.


1962—1964; wł. rodziny. Repr. "W. Wolny 356


195. Irena Kuczborska (1907—1971), malarka, córka Stanisława Kuczborskiego,


fot. z 1969. Fot. T. Kuczborski 356


Fotografie wyknali: S. Deptuszewski — nr 3, 4, 23—29, 37—39, 41, 58, 72, 74, 94,. 118, 119, 123, 154, 160, 192; W. Dyśkiewicz — nr 136; I. Gołda — nr 63; IS PAN — nr 1, 10, 48, 175; S. Janczewska — nr 47; T. Kaźmierski — nr 57, 82, 115; E. Koz-łowska-Tomczyk — nr 112, 134, 155; T. Kuczborski — nr 195; F. Maćkowiak — nr 30, 46, 77; Z. Malinowski — nr 32, 45; W. Mądroszkiewicz — nr 8, 11, 102, 120, 124, 129—

131, 135, 141, 151; J. Mierzecka — nr 76, 121; Z. Mierzecka — nr 34; Pais-Sorto-


velli — nr 195; A. Podlewski — nr 186; H. Romanowski — nr 31, 33, 42, 89b, 108—


110, 161, 166, 169, 182; J. Ryś — nr 0.04; S. Stępniewski — nr 21; B. Tańska — nr 49,


61; Z. Tomaszewska — nr 165; W. Wolny — nr 7, 9, 13, 16—20, 35, 36, 40, 43, 50,


53—56, 60, 62, 64, 66, 70, 73, 75, 79—81, 84—88, 93, 95, 96, 98b, 100, 105, 113, 114, 117,.


132, 138—140, 142—150, 153, 156, 176, T89, 190, 193, 194; K. Zakrzewska — 97, 98a, 99,
116a—b, 126, 164, 171.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość