Frontispis Maksymilian Gierymski w ubiorze powstańca 1863 r z mode¬Pobieranie 67.53 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar67.53 Kb.
SPIS ILUSTRACJI
Część I

Po str.

Frontispis — Maksymilian Gierymski w ubiorze powstańca 1863 r. (z mode¬

lem do obrazu Alarm w obozie powstańczym), repr. fot. z ok. 1872; wl.


rodziny (neg. MNW sprzed 1939) 2


1. M. Gierymski, Autoportret młodzieńczy przy fortepianie (z ojcem Józe¬


fem Gierymskim), ok. 1862, akwarela; wł, rodziny. Fot. J. Langda . 12


2. Józef Gierymski, repr. fot. z ok. 1870; wł. rodziny (neg. MNW sprzed 1939) 12


3. Książeczka legitymacyjna Józefa Gierymskiego, 1862; wl. rodziny. Fot.


S. Deptuszewski 12


4. Książeczka legitymacyjna Józefa Gierymskiego, 1862; wl. rodziny. Fot.


S. Deptuszewski 12


5. Maksymilian Gierymski, repr. fot. z ok. 1872; wl. rodziny (neg. MNW


sprzed 1939J 12


6. Klotylda Gierymska, repr. fot, z ok. 1880; wl. rodziny (neg. MNW


sprzed 1939) 12


7. Stanisław Witkiewicz, Maksymilian Gierymski, ok. 1885, rysunek do drze¬


worytu (z fotografii); repr. wg A. Sygietyński, Album M. i A. Gie-


rymsklch, Warszawa 1886, s. 10 (drzeworyt „Wędrowca"). Repr. W. Wolny 12


8. Stanisław Witkiewicz, Aleksander Gierymski, ok. 1885,, rysunek do drze¬


worytu, repr, wg Sygietyński, Album M. i A. Gierymskich, s. 29.


Repr. W. Mądroszkiewicz 12


9. Emilia Dukszta-Dukszyńska, Portret Aleksandra Gierymskiego, ok. 1875,


pastel (?); nie odnaleziony (neg. MNW sprzed 1939) 12


10. Aleksander Gierymski, repr. fot. z ok. 1882—1884 (fot. J. Mieczkowski


w Warszawie); wł. A. Sygietyńska-Kwoczyńska. Repr. W. Wolny . . 12


11. Aleksander Gierymski, repr. ostatniej fotografii z ok. 1900; wł. rodziny.


Repr. W. Mądroszkiewicz 12


12. A. Gierymski, Portret własny artysty (Ostatni autoportret), ok. 1900,


ol. pł.; zaginiony (neg. MNW sprzed 1939) 12


13. Fragment wystawy pośmiertnej Aleksandra Gierymskiego w Zachęcie,


1902; wg „Wędrowiec", 1902, nr 38, s. 755. Repr. S. Stępniewski . . 12


14. Fragment wystawy Aleksandra Gierymskiego, Wenecja, 1955 (Palazzo


Grassi); wg „Sztuka i Krytyka", 1957, nr 1, po s. 144, ii. 6. Repr. W. Wolny 12


15. Autograf — początek pierwszego listu Maksymiliana Gierymskiego z Mo¬


nachium (4 VI 1867). Rkps Oss., mikrofilm Oss 20

16. M. Gierymski, /lustracja, 1865, rys. tuszem; wł. MNW. Fot. W. Wolny . 20

17. M. Gierymski, Ilustracja, 1865, rys. tuszem; wł. MNW. Fot. W. Wolny . 20


18. M. Gierymski, Szkice humorystyczne z wycieczki w Alpy bawarskie, 1867,


rys. oł.; repr. wg A. Sygietyński, Maksymilian Gierymski, Lwów


1906, s. 37. Repr. W. Wolny 20


19. M. Gierymski, Szkice postaci (typy bawarskie i inne), 1867, rys. oł.; repr.


wg Sygietyński, Maksymilian Gierymski, s. 3. Repr. W. Wolny . 20


20. M. Gierymski, Trzej panowie w cylindrach, 1367, rys. oł., akwarela;


wl. MNW. Fot. W. Wolny 20


21. M. Gierymski, Łyżwiarze 'na stawie łazienkowskim, 1867, rysunek; repr.


wg „Tyg. .111.", 1867, I płr., nr 386, s. 76, ryt. E. Gorazdowski. Repr.


S. Stępniewski 20


22. A. Gierymski, Domniemany autoportret, ok. 1867, rys. tuszem; wł. pryw. 36


23. A. Gierymski, Majówka 3-go maja, ok. 1866, rys. tuszem; wł. MNK. Fot.


S. Deptuszewski 36


24. A. Gierymski, Rysunek ze szkicownika, ok. 1867, rys. tuszem; wł. MNK.


Fot. S. Deptuszewski 36


25. A. Gierymski, Rysunek z Monachium, ok. 1868, rys. tuszem; wł. MNK.


Fot. S. Deptuszewski 36


26. A. Gierymski, Będzie funda, 1866, rys. tuszem; wł. MNW. Fot. S. Deptu-


tuszewski .............. 36


27. A. Gierymski, Ilustracja do Nędzników W. Hugo, ok. 1868, rys. tuszem;


wł. MNK. Fot. S. Deptuszewski 36


28. A. Gierymski, Rysunki postaci, karykatury (m. in. J. Erandta), ok. 1868,


rys. tuszem; wł. MNK. Fot. S. Deptuszewski 36


29. A, Gierymski, Ilustracja do Legendy o św. Wojciechu i rysunki humory¬


styczne, ok. 1867—1868, rys. tuszem; wł. MNK. Fot. S. Deptuszewski . 36


30. M. Gierymski, Krajobraz z chatą i zaprzęgiem, 1867, ol. pl.; wł. prywatna.


Fot. L. Perz i F. Maćkowiak 52


31. M. Gierymski, Zwiady kozaków kubańskich, 1868/1869, ol. pl.; wł. MNW.


Fot. H. Romanowski 52


32. M. Gierymski, Obóz cyganów, 1867/1868, ol. pl.; wł. MNK. Fot. Z. Mali-


nowski 52


33. M. Gierymski, Obóz cyganów, 1867/1868, ol. pł.; wł. MNK. Fot. H. Roma¬


nowski 5-i


34. M. Gierymski, Krajobraz o wschodzie słońca, 1869, ol. deska; wł. MNW.


: Fot. Z. Mierzecka 52


35. M. Gierymski, Sosny, 1869, rys. oł., gwasz; wł. MNW. Fot. W. Wolny 52


36. M. Gierymski, Szkice postaci do Pogrzebu mieszczanina (Pogrzebu w ma¬


łym miasteczku), 1868, rys. oł.; wł. MNW. Fot. W. Wolny ... 52


37. M. Gierymski, Pogrzeb mieszczanina (Pogrzeb w małym miasteczku), 1868,


ol. pl.; zaginiony. Fot. S. Deptuszewski 52


38. M. Gierymski, Wieczornica ukraińska, 1869, ol.; repr. wg „Kłosy", 1869,


nr 22'2? s. 189 (ryt. J. Holewiński). Repr. S. Deptuszewski .... 68


39. M. Gierymski, Powrót bez pana, 1868, ol. pl.; wł. pryw. Fot. S. Deptu¬


szewski 68


40. M. Gierymski, Studium postaci do Pojedynku Tarły z Poniaiowskim, 1869,


rys. ol.; repr. wg Sygietyński, Maksymilian Gierymski, s. 15. Repr.


W. Wolny 63


41. M. Gierymski, Studium dwóch postaci do Pojedynku Tarły z Poniatow-


skivi, 1869, rys. oł., gwasz; wł. MNK. Fot. S. Deptuszewski ... 68

42. M. Gierymski, Studium postaci do Pochodu ułanów, 1870, rys. oł.; zaginio-

(MNW sprzed 1939) 68


43. M. Gierymski, Studium postaci do Pochodu ułanów, 1870, rys. oł.; wl.


MNW. Fot. W. Wolny 68


44. Maksymilian Gierymski z koniem, repr. fot. z ok. 1870; wl. rodziny (neg.


MNW sprzed 1939) 68


45. M. Gierymski, Studium konia, ok. 1870, oł. pl.; wł- MNK. Fot. Z. Mali-


nowski 68


46. M. Gierymski, Konna kawalkada w brzezince (Wyjazd na polowanie


lub Polowanie), 1870/1871, oł. pl.; wł. MNW (zdep. w MNP). Fot. F. Mać-


kowiak) .84


47. M. Gierymski, Polowanie w lesie, 1872, oł. deska; zaginiony. Fot. S. Jan-


czewska 84


48. M. Gierymski, Przed polowaniem, ok. 1872, ol. pl.; wł. pryw. za granicą 84


49. M. Gierymski, Wyjazd na polowanie, szkic, ok. 1871—1872, oł. pł.; wł.


MNW. Fot. B. Tańska 84


50. M. Gierymski, W parku, ok. 1872, ol. pł.; nie odnaleziony; repr. wg Sy¬


gietyński, Maksymilian Gierymski, s. 96. Repr. W. Wolny , . 84


51. Modele Maksymiliana Gierymskiego do Polowań, z lewej Aleksander;


repr. fot. z ok. 1871; wł. rodziny {neg. MNW sprzed 1939) . . . . 84


52. Modele Maksymiliana do Polowań, z prawej Aleksander; repr. fot. z ok.


1871; wł. rodziny (neg. MNW sprzed 1939) 84


53. M. Gierymski, Łazienki, ok. 1871, akwarela; wł. pryw. za granicą . . 100


54. M. Gierymski, Ulica Karowa w Warszawie, 1870—1872, akwarela, nie od¬


naleziona; repr. wg Sygietyński, Maksymilian Gierymski, s. 88.


Repr. W. Wolny 100


55. M. Gierymski, Ulica Kamienne Schodki w Warszawie, 1870—1872, akwa¬


rela i gwasz; wł. MNW. Fot. W. Wolny 100


56. M. Gierymski, Ulica Solec w Warszawie, 1870—1871, akwarela i gwasz;


wl. MNW. Fot. W. Wolny 100


57. M. Gierymski, Pejzaż nadwiślański, 1870—1871, rys. oł., akwarela, gwasz;


wł. MNW. Fot. T. Kaźmierski i J. Langda 116


58. M. Gierymski, Ulica Czerniakowska. Notatka z natury, 1870—1871, ol?,


rys. oł.? nie odnaleziony; repr. wg .Sygietyński, Album M. i A. Gie-


rymskich, s. 12 (drzew. „Wędrowca" wg rysunku Aleksandra Gierymskie¬


go na klocku). Repr. S. Deptuszewski 116


59. M. Gierymski, Karta ze szldcownika (4 awers), ok. 1870, rys. oł.; wł.


MNW. Fot. W. Wolny 116


60. M. Gierymski, Grzybów, 1870—1872, rys. oł.?, akwarela?; repr. wg Sy-


gietyński, Album M. i A. Gierymskich, s. 33. Repr. S. Deptuszewski 116


61. M. Gierymski, Zima w małym miasteczku, szkic, ok. 1872, ol. pl. na tekt.;


wl. MNW. Fot. B. Tańska 116


62. M. Gierymski, Zima w małym miasteczku, szkic, ok. 1872, ol. pł.; wł.


MNW (neg. Zachęty sprzed 1939, obecnie wł. MNW) 116


63. M. Gierymski, Zima w małym miasteczku, 1872, ol.; nie odnaleziony;,


repr. wg Sygietyński, Album M. i A. Gierymskich, s. 17 (drzeworyt


T. Konarze wski eg o). Repr. I. Golda 116


64. M. Gierymski, Wiosna w małym miasteczku, 1872/1873, ol.; nie odnalezio¬


ny; repr. wg Sygietyński, M. Gierymski, s. 72. Repr. W. Wolny . 116


65. M. Gierymski, Alarm w obozie powstańczym (Alarm podczas biwaku),


1872/1873, ol. pł.; zaginiony (neg. Zachęty sprzed 1939), obecnie wł. MNW) 140

66. M. Gierymski, Karta ze szkicownika (7 awers), szkice postaci do Alarmu;

ok. 1872, rys. oł.; wł, MNW. Fot. W. Wolny . 340


67. M. Gierymski, Karta ze szkicownika (7 rewers), szkice postaci do Alarmu


ok. 1872, rys. ol. i tuszem; wł. MNW. Fot. W. Wolny 140


68. Modele do Alarmu (z lewej Maksymilian?), repr. fot. z ok. 1872; wł. ro¬


dziny (neg. MNW sprzed 1939) 140


69. Modele do Alarmu (z prawej Maksymilian), repr. fot. z ok. 1872; wł. ro¬


dziny (neg. MNW sprzed 1939) 140


70. M. Gierymski, Alarm w obozie powstańczym, 1872/1873, ol. pł.; fragment 140


71. Modele do Alarmu (z lewej Maksymilian?), repr. fot. z ok. 1872; wł. ro¬


dziny (neg. MNW sprzed 1939) 140


72. M. Gierymski, Noc (Wiejska droga w nocy), 1872/1873, ol. pł.; wł. MNW.


Fot. S. Deptuszewski 140


73. M. Gierymski, Modlitwa Żydów w dzień sabatu, 1871, ol. pł.; nie odnale¬


ziony; repr. wg fotografii z ok. 1871 ze zbiorów A. Sygietyńskiego. Repr.


W. Wolny , 140


74. M. Gierymski, Pochód kozaków, 1873, ol. pł.; nie odnaleziony; repr. wg


Sygietyński, Album M. i A. Gierymskich, s. 56. Eepr. S. Deptuszewski 140


75. M. Gierymski, Kozacy w pochodzie idący przez miasteczko, 1872, ol. pł.;


nie odnaleziony; repr. wg Sygietyński, M. Gierymski, s. 84. Repr.


W. Wolny 140


76. M. Gierymski, Patrol powstańczy, 1872/1873, ol. pł.; wł. MNW. Fot.


J. Mierzecka 140


77. M. Gierymski, Powstańcy przed dworkiem w nocy, szkic, ok. 1872, ol. pł.;


wł. MNP. Fot.^L. Perz i F. Maćkowiak 140


78. A. Gierymski, Scena sądu z Kupca weneckiego W. Szekspira, 1873, ol. pł.;


zaginiony (neg. Zachęty sprzed 1939, obecnie wł. MNW) .... 140


79. Jadwiga z Kołaczkowskich i Władysław Tomaszewiczowie z dziećmi (od


lewej: Paulina, Anną i Wincentym); repr. fot. z ok. 1860; wl. Izabelli Po-


mian-Srzednickiej w W-wie, Repr. W. Wolny 14a


80. Autograf Maksymiliana Gierymskiego, początek listu do Jadwigi Tomasze-


wieżowej (Rzym, 18 II 1874). Rkps MNW. Fot. W. Wolny .... 143


81. Henryk Piątkowski, Portret Maksymiliana Gierymskiego (z fotografii),


ok. 1874, repr. wg: „Tyg. 111.", 1899, nr 39, s. 757. Repr. T. Kaźmierski . 148


82. Paulina z Tomaszewiczów Pomian-Srzednicka, repr. fot. z ok. 1875—1880;


wł. Izabelli Pomian-Srzednickiej w W-wie. Repr. W. Wolny . . . 148


83. A. Gierymski, Portret Adama Chmielowskiego (?), ok. 1875, ol. deska; nie


odnaleziony (neg. MNW sprzed 1939) 148


84. M. Gierymski, Polowanie «par -forcea na jelenia (ostatni obraz artysty),


1874, ol. pł.; wł. pryw. za granicą; repr. wg Sygietyński, M. Gie¬


rymski, s. 60. Repr. W. Wolny 164


85. Autograf przedostatniego listu Maksymiliana Gierymskiego (Rotach bei


Scheurer am Tegernsee, 2 VII 1874) — pierwsza strona. Rkps wł. rodziny.


Fot. W. Wolny 164


86. Autograf ostatniego listu Maksymiliana Gierymskiego (Reichenhall, 4 IX


1874). Rkps wł. MNW. Fot. W. Wolny 164


87. Grobowiec Maksymiliana Gierymskiego w Bad Reichenhall; repr. wg


„Tyg. 111.", 1876, I płr., nr 10, s. 148 (drzeworyt wg rysunku R. Szwoy-


nickiego; ryt. B. Puc). Repr. W. Wolny 164


88. Nagrobek Balbiny z Gierymskich Szeliga na cmentarzu powązkowskim


w Warszawie. Fot. W. Wolny, 1971 164

Część II

Frontispis —- Aleksander Gierymski ustawiający modela do Altany (Pan


ui czerwonym fraku), repr. fot. z ok. 1876—1879 (neg. MNW sprzed


1939) 182


89a. Model Aleksandra Gierymsklego do Austerii rzymskiej, repr. fot. z 1874


(neg. MNW sprzed 1939) 196


89b. A. Gierymski, Austeria rzymska, szkic, 1874, ol. pl.; wł. MNW. Fot.


H. Romanowski 196


90. Model Aleksandra Gierymskiego do Gry w mora, repr. fot. z 1874 (neg.


MNW sprzed 1939) 196


91. Model Aleksandra Gierymskiego do Gry w mora, repr. fot. z 1874 (neg.


MNW sprzed 1939) 196


92. Model Aleksandra Gierymskiego do Austerii rzymskiej, repr. fot. z 1874


(neg. MNW sprzed 1939) 195


93. A Gierymski, Gra w mora, 1874, ol.; repr. wg Sygietyński, Album


M. i A. Gierymskich, s. 24. Repr. W. Wolny , 196


94. A. Gierymski, Austeria rzymska, 1874, ol.; repr. wg „Kłosy", 1881, I plr.,


s. 56—57 (ryt. J. Holewiński). Repr. S. Deptuszewski 196


95. Ddyplom otrzymany przez Aleksandra Gierymskiego na Międzynarodowej


Wystawie w Filadelfii, 1876; wł. MNW. Fot. W. Wolny .... 196


96. Helena Modrzejewska — rola nieustalona, repr. fot. z ok. 1867 (fot.


W. Rzewuski) repr. wg J. Got, J. S z c z u b 1 e w s k i, Helena Mod¬


rzejewska, Warszawa 1958, ii. 3. Repr. W. Wolny 212


97. A. Gierymski, Karta ze szkicownika (17), szkice postaci do Sjesty wio-,


skiej, ok. 1876, rys. oł.; wł. MNW. Fot. K. Zakrzewska .... 212


98. A. Gierymski, Szkic do Sjesty włoskiej, ok. 1878, rys. tuszem, gwasz; wł.


MNW. Fot. W. Wolny 212


99. A. Gierymski, Karta ze szkicownika (25), szkic kompozycyjny do Sjesty


włoskiej (?), ok. 1876, rys. oł.; wł; MNW. Fot. K. Zakrzewska . . . 212


100. A. Gierymski, Szkic ostateczny do Sjesty włoskiej, ok. 1878, rys. oł.; wł.


pryw. Fot. W. Wolny 212


101. A. Gierymski, Paź florencki, 1884, ol. pl.; wł. MNK (neg. Zachęty sprzed


1939, obecnie wł. MNW) 212


102. Autograf Aleksandra Gierymskiego, fragment listu do Prospera Dziekoń-


skiego (Rzym, 4 VII 1876); wł. MNW. Fot. W. Mądrcszkiewicz . . .228


103. A. Gierymski, Ksiądz pijący wino, studium do obrazu W altanie, 1880,


ol. pl.; wł. Muz. Górnośląskie w Bytomiu (neg. Zachęty sprzed 1939, obec¬


nie wł. MNW) 228


104. Model Aleksandra Gierymskiego do postaci księdza z obrazu W altanie,


repr. fot. z ok. 1880 (neg. MNW sprzed 1939, repr. J. Ryś) . . .223


105. M. Gierymski. Studium mężczyzny w stroju rokokowym do Polowań (?),


ok. 1871, rys. oł., gwasz. wł. MNW. Fot. W. Wolny 228


106. A. Gierymski, Pan w czerwonym fraku (część pociętego przez artystę


obrazu -Altana), 1876—1880, ol. pł.j wł. Muzeum Sztuki w Łodzi (neg. MNW


sprzed 1939) 228


107. A. Gierymski, Begonie, studium do obrazów: Altana i W altanie, 1876—


1880, ol. pł.; wł. Muzeum Sztuki w Łodzi (neg. MNW sprzed 1939) . 228


108. A. Gierymski, Fontanna, studium do obrazów: Altana i W altanie, 1876—


1880, ol. pl.; wł. MNK. Fot. H. Romanowski 228

109. A. Gierymski, Przed pałacem Dożów w Wenecji, 1883, ol.?, rys.?, repr.

wg „Kłosy", 1881, nr 966, s. 9 (ryt. J. Holewiński). Repr. W. Wolny . 244


110. A. Gierymski, Z karnawału rzymskiego, ok. 1876—1880, ol.?, rys.?, repr.


wg „Kłosy", 1882, nr 901, s. 216 (ryt. E. Gorazdowski). Repr. W. Wolny 244


111. Aleksander Gierymski ustawiający modela do obrazu o tematyce antycz¬


nej lub do Karnawału rzymskiego, repr. fot. z ok. 1876—1880, (neg. MNW


sprzed 1939) .' 244


112. A. Gierymski, Z karnawału rzymskiego, ok. 1876—1880, ol.?, rys.?, repr.


wg „Tyg. Powszech.", 1880, nr 5, I płr., s. 65 (ryt. E. Puc). Repr. E. Koz-


lowska-Tomczyk ............. 244


113. Model Aleksandra Gierymskiego do Karnawału rzymskiego, repr. fot.


z ok. 1876—1880; wł. pryw. Repr. W. Wolny 244


114. A. Gierymski, Pierrot, szkic do Karnawału rzymskiego i Żołnierz, ok.


1880, rys. ol.; wł. pryw. Fot. W. Wolny 244


115. Autograf listu Aleksandra Gierymskiego do siostry (Kraków, 31 III


[1879]); rkps, wł. Oss. Fot. T. Kaźmierski 244


116. A. Gierymski, Projekt okładki rocznej „Wędrowca" w 1. 1884—1886;


1884, akwarela, gwasz; wl. MNW. Fot. K. Zakrzewska . . . .252


117. Karta tytułowa Albumu Maksa i Aleksandra Gierymskich A. Sygietyń-


skiego, wyd. nakl. „Wędrowca", Warszawa 1886. Fot. W. Wolny . . 252


118. Stanisław Witkiewicz, fot. z ok. 1885—1890, repr. wg Pamiętnik święto¬


krzyski za r. 1930, Kielce 1931, s. 137. Repr. S. Deptuszewski . . .252


119. Antoni Sygietyński, fot. z ok. 1885, repr. wg Pamiętnik świętokrzyski za


r. 1930, Kielce 1931, s. 133. Repr. S. Deptuszewski 252


120. A. Gierymski, Prosper Dziekoński, 1881, rys.; repr. wg „Głos Plasty¬


ków", 1938, czerwiec, s. 41. Repr. W. Mądroszkiewicz .... 252


121. A. Gierymski, Portret Artura Gruszeckiego, szkic, ok. 1886, ol. pł.; wł.


MNW. Fot. J. Mierzecka 252


122. Oglądanie obrazu (od lewej: Stanisław Witkiewicz, Antoni Sygietyński


i Aleksander Gierymski), repr.fot. z ok. 1884; repr. wg „Głos Plasty¬


ków", 1938, czerwiec, s. 40. Repr. W. Wolny 252


123. Gra w szachy (od lewej: Aleksander Gierymski, Adolf Dygasiński i Artur


Gruszecki), repr. fot. z ok. 1884; repr. wg Pamiętnik Świętokrzyski


za r. 1930, Kielce 1931, ,s. 131. Repr. S. Deptuszewski 252


124. A. Gierymski, Ilustracja do noweli A. Sygietyńskiego Gemma, 1885, rysu¬


nek; repr. wg „Wędrowiec", 1886, nr 5, s. 49. Repr. W. Mądroszkiewicz . 252


125. A. Gierymski, Projekt okładki do książki A. Sygietyńskiego Na skałach


Calvados, ok. 1884, gwasz?, akwarela?; nie odnaleziony, ze zbiorów


A. Sygietyńskiego; repr. fot. sprzed 1939 (neg. MNW sprzed 1939) . . 252 1,26. A. Gierymski, Szkic do Święta «Trąbek», ok. 1883, rys. oł.; wł. MNW.


Fot. K. Zakrzewska 252


127. A. Gierymski, Szkic do Święta «Trąbek», 1883—1884, gwasz na kartonie;


zaginiony (neg. MNW sprzed 1939) 252


J2-8. A. Gierymski, Szkic do Piaskarzy, 1886—1887, ol. deska; wł. MNW. (neg.


MNW sprzed 1939) 252


129. A. Gierymski, Dostawa piasku na Wiśle (Piaskarze), ok. 1885; ol.; repr.


wg „Kłosy", 1885, nr 1048, s. 73 (ryt. E. Gorazdowski). Repr. W. Mądrosz¬


kiewicz ................ 252


130. Ostatnia strona Albumu Maksa i Aleksandra Gierymskich A. Sygietyń¬


skiego, Warszawa 1886. Repr. W. Mądroszkiewicz 252

131. A. Gierymski, Posąg Matki Boskiej Passawskiej na Krakowskim Przed¬

mieściu w Warszawie, ok. 1882, rys. kredką?, gwasz? repr. wg „Kłosy",


1882, nr 370, s. 137 i(ryt. E. Gorazdowski). Repr. W. Mądroszkiewicz . 263


132. A. Gierymski, Kościół NP Marii na Nowym Mieście w Warszawie,


ok. 1880, rys. ol.,; wl. pryw. Fot. W. Wolny 283


133. A. Gierymski, Kościół NP Marii na Nowym Mieście w Warszawie,


ok. 1880, rys. ol.-; zaginiony (neg. MNW sprzed 1939) 268


134. A. Gierymski, Na Kanonii, ok. 1883, rysunek, repr. wg „Tyg. Powszech.",


1883, nr 1, s. 8. Repr. E. Kozłowska-Tomczyk 263


135. A. Gierymski, Na Kanonii, ok. 1883, rys. oł., zaginiony; repr. foto¬


grafii sprzed 1939. Repr. W. Mądroszkiewicz 268


136. A. Gierymski, Katedra w Płocku, ok. 1884, gwasz; wł. Muz. Mazowieckie¬


go w Płocku. Fot. W. Dyśkiewicz 268


137. A. Gierymski, Prato delia Valle w Padwie, ok. 1885-—1886, gwasz; zagi¬


niony (neg. MNW sprzed 1939) 268


138. A. Gierymski, Wejście do uniwersytetu padewskiego, 1885, rysunek; repr.


wg „Kłosy", 1886, nr 1083, s. 200 (fototypia Angerera i Goschla). Repr.


W. Wolny ■ . ■ . 268


139. A. Gierymski, Dawny gmach Uniwersytetu i pomnik Volty w Bolonii,


1886, rysunek; repr. wg „Kłosy", 1887, nr 1132, s. 152—153 (fototypia Ange¬


rera : Goschla). Repr. W. Wolny 268


140. A. Gierymski, Tablica pamiątkowa w Osservatorio w Bolonii, umieszczo¬


na w 1873 r. w 400-setną rocznicę urodzin M. Kopernika, 1885, rysunek;


repr. wg „Kłosy", 1887, nr 1164, s. 245 (fototypia Angerera i Goschla).


Repr. W. Wolny 268


141. A. Gierymski, Korytarz w Ospedale di S. Maria Nuova we Florencji


z pomnikiem sławnego lekarza z XVI w. M. Barskiego, ok. 1885, rysunek;


repr. wg „Kłosy", 1886, nr 1093, s. 360, (fototypia Angerera i Goschla).


Repr. W. Mądroszkiewicz 268


142. A. Gierymski, Kaplica Sapiehów na cmentarzu San Miniato we Florencji,


ok. 1885, rysunek; repr. wg „Kłosy", 1886, nr 1115, s. 312 (fototypia Ange¬


rera i Goschla). Repr. W. Wolny 268


143. A. Gierymski, Nagrobek Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej w kość. Santa


Croce we Florencji, ok. 1885, rysunek; repr. wg „Kłosy", 1888, nr 1178,


s. 56—57 (fototypia Angerera i Goschla). Repr. W. Wolny . . .276


144. A. Gierymski, Nagrobek Michała Bogoryi-Skotnickiego w kość. Santa


Croice we Florencji, ok. 1885, rysunek; repr. wg „Kłosy", 1886, nr 1116,


s. 325 (fototypia Angerera i Goschla). Repr. W. Wolny . . . .276


145. A. Gierymski, Kościół Sw. Antoniego w Padwie, nagrobki: Aleksandra


Sapiehy i Karoliny z Wojnów Jabłonowskiej, 1885, rysunek; repr. wg


„Kłosy", 1887, nr 1136, s. 220 (fototypia Angerera i Goschla). Repr.


W. Wolny 276


146. A. Gierymski, Wnętrze kościoła Sw. Stanisława w Rzymie, ok. 1885, rysu¬


nek; repr. wg „Kłosy", 1886, nr 1084, s. 217 (fototypia Angerera i Goschla).


Repr. W. Wolny 27S


147. A. Gierymski, Grobowiec Aleksandra Sobieskiego syna Jana III w kość.


Panny Marii u oo. Kapucynów w Rzymie, ok. 1885, rysunek; repr. wg


„Kłosy", 1887, nr 1143, s. 332 (fototypia Angerera i Goschla). Repr.


W. Wolny 276

148. A. Gierymski, Nagrobek gen. J. Szymanowskiego w kość. Santa Maria

sopra Minewa w Rzymie, 1886, rysunek; repr. wg „Kłosy", 1887, nr 1124


s. 24—25 (fototypia Angerera i Góschla). Repr. W. Wolny .... 276


149. A. Gierymski, Nagrobek Jana Baptysty Gisleniusa w kość. Santa Maria


del Popolo w Rzymie, ok. 1886, rysunek; repr. wg „Kłosy", 1887, nr 1159,


s. 176 (fototypia Angerera i Goschla). Kepr. W. Wolny .... 276


150. A. Gierymski, Kościół Santa Maria del Popolo w Rzymie, 1886, rysunek;


repr. wg „Kłosy", 1888, nr 1192, s. 280—281 (fototypia Angerera i Goschla).


Repr. W. Wolny 292


151. A. Gierymski, Cervara, miasteczko w Górach Sabińskich pod Rzymem,


1885, rysunek; repr. wg „Kłosy", 1886, nr 1106, s. 169 (fototypia Angerera


i Goschla). Repr. W. Mą dr oszklę wicz 292


152. A. Gierymski, Uliczka wioska, ok. 1886, ol. pł.; zaginiony (neg. MNW


sprzed 1939) 292


153. A. Gierymski, Grobowiec Bolesława Śmiałego w Ossiachu, 1886, rysunek;


repr. wg „Kłosy", 1887, nr 1126, s. 49 (ryt. A. Malinowski). Repr. W. Wolny 292


154. A. Gierymski, Na trakcie radomskim, 1887, rysunek; repr. wg „Tyg. 111.",


1887, nr 249, s. 232^-233 (drzeworyt). Repr. S. Deptuszewski . . .308


155. A. Gierymski, Święto «Trąbek» III (nokturn), 1890, ol. pł.; wł. MNK


Fot. E. Kozłowska-Tomczyk 308


156. Autograf Aleksandra Gierymskiego, fragment listu do L. Wrotnowskie-


go ze szkicami rysunkowymi obrazów (Monachium, lipiec 1890). Rkps


wł. L, Kowalczyka w Łukowie. Fot. W. Wolny 308


157. A. Gierymski, Zamek Kufstein, ok, 1889 (awers), rys. oł., akwarela,


gwasz; zaginiony (neg. MNW sprzed 1939) 308


158. A. Gierymski, Z Kazimierza nad Wisłą (rewers), ok. 1883, rys. oł., akwa¬


rela, gwasz; zaginiony (neg. MNW sprzed 1939) 308


159. A. Gierymski, Widok z okolic zamku Kufstein, II, ok. 1889, ol. pl.;


wł. MNW (neg. MNW sprzed 1939) 308


160. A. Gierymski, Pasterz i krowy, studium do pejzaży z okolic zamku Kuf¬


stein, ok. 1889, ol. tektura; wł. rodziny. Fot. W. Mądroszkiewicz . . 308


161. A. Gierymski, Staruszka czuwająca przy zwłokach, I, 1880—1890, ol,


pł.; (ze zbiorów Heleny Modrzejewskiej) wł. MNK. Fot. H. Romanowski 316


162. A. Gierymski, Plac Wittelsbachów w Monachium w nocy, 1889—1890, ol.


pł., (obraz .nagrodzony w 1890 r. na wystawie w Monachium złotym me¬


dalem II kl. i zakupiony do zb. Neue Pinakothek); obecnie wł. MNW.


(neg. MNW sprzed 1939) 316


163. A. Gierymski, Max-Josephplatz w Monachium w nocy (tzw. Teatr),


1889—1890, ol. pł.; wł. MNW (neg. MNW sprzed 1939) . . . . 316


164. A. Gieryroski, Most w Monachium, szkic, ok. 1890, rys. oł.; wł. MNW.


Fot. K. Zakrzewska 316


165. A. Gierymski, Opera paryska w nocy, 1891, ol. pł.; wł. MNW. Fot.


Z. Tomaszewska . 316


166. A. Gierymski, Luwr w nocy, 1892, ol. pł.; wł. MNP. Fot. H. Romanowski 316


167. A. Gierymski, Ogród Luksemburski w Paryżu, ok. 1892, ol. pł.; wł. pryw.


(neg. MNW sprzed 1939) 316


168. A. Gierymski, Most na Sekwanie, 1893, ol. pł.; zaginiony (neg. MNW


sprzed 1939) 316


169. A. Gierymski, Wieczór nad Sekwaną, studium, 1892—1893, ol. pł.; wł.


MNW. Fot. H. Romanowski 316

170. A. Gierymski, Portret własny z paletą (Autoportret z paletą), 1891—1892,

ol. pl.; zaginiony (neg. sprzed 1939, obecnie wl. IS PAN i MNW) . . 234


171. A. Gierymski, Szkic do obrazu Anioł Pański, ok. 1889, rys. tuszem, akwa¬


rela i gwasz, wl. MNW. Fot. K. Zakrzewska 324


172. A. Gierymski, Kobieta siedząca — studium do Trumny chłopskiej, ok.


1894, rys. kredką, gwasz; zaginiony (neg. MNW sprzed 1939) . . . 324


173. A. Gierymski, Karczma w Bronowicach, 1894—1895, ol. pl.; wl. MNK


(neg. MNW sprzed 1939) . 324


174. A. Gierymski, Człowiek w alei, ok. 1895, ol. pl.; wl. pryw. za granicą


(neg. sprzed 1939, obecnie wl. IS PAN) 324


175. A. Gierymski, Park wioski, 1895—1897, ol. pl.; wl. Muz. Górnośląskie,


Bytom (neg. MNW sprzed 1939) 332


176. A. Gierymski, Architektura włoska, ok. 1896, rys. oł. i kredką; wl. pryw.


Fot. W. Wolny 332


177. A. Gierymski, Wnętrze Bazyliki S. Marco w Wenecji, ok. 1898, ol. pł.;


zaginiony (neg. MNW sprzed 1939) 332


178. A. Gierymski, Wnętrze kościoła Sw. Wolfganga w Rothenburgu, 1896—


1897, ol. pl.; wl. MNK (neg. MNW sprzed 1939) 332


179. A. Gierymski, Wnętrze katedry w Sienie, 1898, ol. pł. (ze zbiorów Henry¬


ka Sienkiewicza), zaginiony (neg. MNW sprzed 1939) 332


180. A. Gierymski, Ambona w Ravello, ok. 1898, ol. pł.; wł. MNK (neg. MNW


sprzed 1939) 332


181. A. Gierymski, Widok z tarasu pracowni artysty przy Via Flaminia


w Rzymie, 1899—1900, ol. pł.; wł. MNK {neg. sprzed 1939) . . .332


182. A. Gierymski, Pineta di Villa Borghese w Rzymie, 1895—1900, ol. pl.;


wł. MNK. Fot. H. Romanowski 332


183. A. Gierymski, Portal katedry w Weronie, 1900, ol. pł.; zaginiony (neg,


MNW sprzed 1939) 332


184. A. Gierymski, Widok Werony, szkic, 1900, ol. pł.; zaginiony (neg. MNW


sprzed 1939) 332


185. A. Gierymski, Widok z Werony, ok. 1901, ol. pł.; wl. MNW (neg. MNW


sprzed 1939)


186. A. Gierymski, Grobowiec Scalighierich w Weronie, ok. 1900, ol. pł.; wł.


Muzeum Pomorskie w Gdańsku. Fot. A. Podlewski 332


187. A. Gierymski, Grobowiec Scalighierich w Weronie, ok. 1900, ol. pł.; wł.


Muzeum w Toruniu 332


188. Grobowiec Aleksandra Gierymskiego na Campo Verano w Rzymie, wg


projektu A. Madeyskiego z 1902, fot. z ok. 1965. Fot. Pais-Sartarelli, Rzym 332


Aneks

189. Stanisław Witkiewicz, Szpital Ujazdowski w Warszawie — miejsce uro¬

dzenia i zamieszkania Maksymiliana i Aleksandra Gierymskich; ok. 1835,


rysunek do drzeworytu; repr. wg Sygietyński, Album M. i A. Gie¬


rymskich, s. 11. Repr. W. Wolny 356


190. Grób rodziców, stryja (Kazimierza) i siostry (Klotyldy) Maksymiliana


i Aleksandra Gierymskich na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.


Fot. W. Wolny, 1971 356


191. Klotylda z Gierymskich Kuczborska, repr. fot. z ok. 1887; wł. rodziny


(neg. MNW sprzed 1939) 356

192. Maria z Kuczborskich Weckowa (1879—1917), córka Klotyldy, ze swą

córką Ireną; repr. fot. z ok. 1910; wł. rodziny. Repr. S. Deptuszewski . 356


193. Stanisław Kuczborski, malarz (1881—1911), syn Klotyldy; repr. fot. z ok.


1905; wł. rodziny. Repr. W. Wolny 356


194. Irena Klyszewska (1903—1970), córka Marii Kuczborskiej, repr. fot. z ok.


1962—1964; wł. rodziny. Repr. "W. Wolny 356


195. Irena Kuczborska (1907—1971), malarka, córka Stanisława Kuczborskiego,


fot. z 1969. Fot. T. Kuczborski 356


Fotografie wyknali: S. Deptuszewski — nr 3, 4, 23—29, 37—39, 41, 58, 72, 74, 94,. 118, 119, 123, 154, 160, 192; W. Dyśkiewicz — nr 136; I. Gołda — nr 63; IS PAN — nr 1, 10, 48, 175; S. Janczewska — nr 47; T. Kaźmierski — nr 57, 82, 115; E. Koz-łowska-Tomczyk — nr 112, 134, 155; T. Kuczborski — nr 195; F. Maćkowiak — nr 30, 46, 77; Z. Malinowski — nr 32, 45; W. Mądroszkiewicz — nr 8, 11, 102, 120, 124, 129—

131, 135, 141, 151; J. Mierzecka — nr 76, 121; Z. Mierzecka — nr 34; Pais-Sorto-


velli — nr 195; A. Podlewski — nr 186; H. Romanowski — nr 31, 33, 42, 89b, 108—


110, 161, 166, 169, 182; J. Ryś — nr 0.04; S. Stępniewski — nr 21; B. Tańska — nr 49,


61; Z. Tomaszewska — nr 165; W. Wolny — nr 7, 9, 13, 16—20, 35, 36, 40, 43, 50,


53—56, 60, 62, 64, 66, 70, 73, 75, 79—81, 84—88, 93, 95, 96, 98b, 100, 105, 113, 114, 117,.


132, 138—140, 142—150, 153, 156, 176, T89, 190, 193, 194; K. Zakrzewska — 97, 98a, 99,
116a—b, 126, 164, 171.©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy