Gazeta wyborczaPobieranie 28.35 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar28.35 Kb.
GAZETA WYBORCZA, 09.06.2004r.
Polska stolica sztucznej inteligencji
Zegarek, który oprócz pokazywania godziny zbada nam ciśnienie krwi to tylko jedna z nowinek technologicznych, które zostały zaprezentowane podczas odbywających się w Płocku Międzynarodowych Warsztatów Monitoringu, Bezpieczeństwa i Ratownictwa. Miejsce prezentacji: Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny.

To, co można usłyszeć i zobaczyć w trakcie Warsztatów (zorganizowanych przez Instytut Wspomagania Procesów Decyzyjnych – jedną z pierwszych firm w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym – przy udziale Miasta Płock i PKN Orlen), nasunie nam z pewnością myśl, że tu właśnie w Płocku wylądowała jakaś obca cywilizacja, niezwykle inteligentna i bardziej rozwinięta od naszej. Cywilizacja wiedzy i nauki.

MSRAS 2004 – bo taką nazwę ta cywilizacja przybrała na czas od 7 do 9 czerwca, to skrót od Międzynarodowych Warsztatów Dotyczących Technik Monitoring, Bezpieczeństwa i Ratownictwa w Systemach Wieloagendowych.

Kwiat światowej nauki – czołowi specjaliści nauki i technologii, m.in. z Chin, Francji, Holandii, Indii, Japonii, Kanady, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii, Węgier i Włoch, koncentrujący się na pracach związanych z działaniem i funkcjonowaniem urządzeń wykorzystywanych w życiu codziennym, spotkali się właśnie w Płocku, aby dyskutować; jak lepiej wykorzystać swoje doświadczenia, jak skuteczniej nakłonić maszyny do pracy na rzecz człowieka, jak stworzyć jeszcze lepsze i szybsze metody reagowania dla ratowania ludzi i ich zdobyczy materialnych.

To, co do niedawna było nowoczesną technologią (jak, np. ABS), dla ludzi, którzy zajmują się systemami wieloagendowymi, jest już przestarzałe. Właśnie oni, naukowcy będący gośćmi MSRAS 2004, projektują już teraz o wiele większe i bardziej pojemne systemy oparte na wieloagendowych procesach.

Przykładem może być noszony na rękach zegarek, tak skonstruowany, że robot w nim umieszczony analizuje nasze ciśnienie, pracę serca i przesyła te informacje do centralnego komputera. Dzięki temu, we współpracy z ludźmi, którzy są specjalistami w naukach medycznych, można na bieżąco kontrolować nasz stan zdrowia i podejmować decyzje o tym, jak nam pomóc. Taka współpraca wieloagendowa pomiędzy maszynami i ludźmi jest już, według grona spotykających się w Płocku naukowców, możliwa i może dobrze służyć człowiekowi. Ale goście Płocka i Orlenu na pewno nie poprzestaną na tym, z pewnością pójdą dalej, gdyż systemy wieloagendowe wydają się mieć nieograniczone możliwości idące w parze z nieograniczoną pojemnością.

To właśnie pod skrzydłami Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Instytut Wspomagania Procesów Decyzyjnych zaprosił najwybitniejszych specjalistów z całego świata do współpracy przy uruchomieniu w Płocku Międzynarodowego Centrum Technologii Wieloagendowych, które będzie tworzyło technologie oparte m.in. na naszych rodzimych „metodach zbiorów przybliżonych” i być może to one będą następnym motorem rozwoju i funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy.

Po bliższym poznaniu tematów rozmów tego światowego grona oraz przy odrobinie wyobraźni można już w przybliżeniu wyobrazić sobie, jak ich pomysły mogą przekładać się na nowoczesne produkty wytwarzane w ramach przedsiębiorstw funkcjonujących w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Dzięki nim Płock może tętnić życiem, nauką i nowoczesną technologią.GAZETA WYBORCZA, 09.06.2004r.

Naukowcy o systemach bezpieczeństwa
Same sławy, z najlepszych uniwersytetów wzięły udział w trzydniowych Międzynarodowych Warsztatach „MSRAS” w Płocku. Temat konferencji: „Sztuczna inteligencja w służbie bezpieczeństwa”

Do Płocka zawitali profesorzy i naukowcy z 16 krajów, m.in. Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Chin i Japonii. To pierwsze tego typu spotkanie w Europie Środkowej poświęcone stosowaniu nowoczesnych technologii do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa.Przełomowy moment

-Warsztaty te są jedynym w swoim rodzaju spotkaniem światowej sławy specjalistów, którzy zajmują się automatycznym przetwarzaniem wiedzy – mówi Beata Karpińska z biura prasowego PKN ORLEN.

Pomysłodawcy, Orlen i Urząd Miasta, spodziewają się uruchomić platformę wymiany doświadczeń na temat nowoczesnych technologii zajmujących się bezpieczeństwem, m.in. w ochronie środowiska, systemach informacyjnych, ratownictwie w przypadku klęsk żywiołowych, zdrowiu oraz walce z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem.

-To okazja do popularyzacji praktycznej wiedzy o sztucznej inteligencji – dodaje Karpińska – Będzie możliwość bezpośredniej rozmowy z ludźmi, których pomysły przekładają się na rozwiązania techniczne, powszechnie spotykane w urządzeniach elektrycznych codziennego użytku.Związane z Parkiem

Konferencja ściśle wiąże się z pierwszym etapem uruchomienia Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz międzynarodowego centrum rozwoju nowoczesnych technologii automatycznego przetwarzania wiedzy.

Władze miasta i Orlen mają ambicję stworzenia w Płocku liczącego się na świecie centrum rozwoju nowoczesnych technologii nowej gospodarki opartej na wiedzy. W tym celu powołali Instytut Wspomagania Procesów Decyzyjnych. W ciągu kilku miesięcy swojego istnienia Instytut zainicjował i opracował merytoryczny program międzynarodowych warsztatów badawczo-naukowych w zakresie technik monitoringu, bezpieczeństwa i ratownictwa w systemach wieloagendowych.

Wychodząc naprzeciw potrzebie unowocześnienia polskiej gospodarki, powstała inicjatywa uruchomienia prac nad Centralnym Okręgiem Wiedzy, Edukacji, Nauki, Wysokich Technik i Technologii, który byłby przede wszystkim oparty na potencjale trzech miast: Warszawy, Płocka i Łodzi. W ramach tej inicjatywy realizowane są przez PKN Orlen i władze Płocka intensywne prace nad zaprojektowanie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, w którym przewiduje się stworzenie liczące się na świecie centrum rozwoju nowoczesnych technologii. PPP-T ma stać się synonimem nowoczesności. Jego zróżnicowany profil ma sprawić, że w Parku będzie miejsce dla wielu, tych doświadczonych i tych, którzy karierę zawodową dopiero zaczynają. Nie traktujemy tego projektu jako uniwersalnego remedium, które podniesie dynamikę rozwoju miasta i regionu. Z pewnością może on jednak być elementem stymulującym tworzenie centrum, wokół którego zaczną się koncentrować firmy oraz wytworzy się odpowiedni klimat przedsiębiorczości.”Andrzej Macenowicz

wiceprezes PKN ORLENMAGAZYN BIZNES TRENDY, czerwiec 2004
Naukowo o bezpieczeństwie
W Płocku odbędą się warsztaty naukowo-badawcze w zakresie technik monitoringu, bezpieczeństwa i ratownictwa w systemach wieloagendowych z udziałem wybitnych naukowców.

W rozwiniętych gospodarkach ryzyko wystąpienia katastrofy przemysłowej i zwiększające się zagrożenie atakiem terrorystycznym skłania wielu naukowców i menedżerów do zainteresowania skutecznymi metodami walki z takim zdarzeniami. W opracowaniu tych metod istotne są przede wszystkim zagadnienia dotyczące logistyki i procesów decyzyjnych. W ostatnich latach na całym świecie powstają centra badawcze zajmujące się tą tematyką. Ich głównym zadaniem jest tworzenie technologii automatycznych procesów decyzyjnych. Mają one za zadanie wspomagać zarówno identyfikację zagrożeń, analizę i ocenę poziomu ryzyka wystąpienia katastrofy, jak też działania prewencyjne i działanie systemów ratunkowych – jeśli tylko mogą zminimalizować ryzyko wystąpienia katastrofy lub przyczynić się do ograniczenia jej zakresu.Płockie warsztaty

Polscy naukowcy i menedżerowie mają także sporo do powiedzenia w tym zakresie. Dobrym przykładem jest to IDPS (Institute of Decision Process Support), który ma za zadanie rozwój i wdrażanie nowych technologii do wspomagania procesów decyzyjnych w złożonych inteligentnych systemach. Pierwszym kluczowym projektem IDPS są międzynarodowe warsztaty naukowo-badawcze dotyczące technik monitorowania, bezpieczeństwa i ratownictwa w systemach wieloagendowych, które odbędą się w dniach 7 – 9 czerwca 2004 r. w Płocku pod nazwą „Monitoring, Security and Rescue Techniques in Multiagent Systems 2004” (MSRAS 2004). Ich współorganizatorem jest Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny – wspólna inicjatywa PKN ORLEN i miasta Płocka, zmierzająca do stworzenia pomostu pomiędzy nauką a przemysłem i aktywizacji gospodarczej regionu.

Zaproszenie do udziału przyjęli światowej sławy naukowcy, zajmujący się technikami monitoringu, bezpieczeństwa i ratownictwa w systemach wieloagendowych. Podstawowym celem warsztatów jest zaprezentowanie ich najnowszych osiągnięć oraz promowanie badań i rozwoju w tych dziedzinach. Podczas spotkań dyskutowany będzie scenariusz uruchomienia w Płocku międzynarodowego centrum badawczego w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii gospodarki opartej na wiedzy. Technologie te rozwijane byłyby m.in. W oparciu o stworzoną w Polsce i docenianą za granicą technologię zbiorów przybliżonych.

Wnioskowanie zautomatyzowane

Są to pierwsze warsztaty z planowanej serii spotkań organizowanych, aby wspomóc badania nad podstawami automatycznego procesu wnioskowania. Tematyka ta obejmuje pobieranie danych, przetwarzanie informacji multimedialnych, automatyczną percepcję wiedzy, analizę i ocenę sytuacji rzeczywistych, planowanie, itp. - aż do wykonania akcji w kontekście technik monitorowania, bezpieczeństwa i ratownictwa w systemach wieloagendowych. Te aktywności w wieloagendowym środowisku są blisko związane z wieloma obszarami badań, jak. np. Systemy autonomiczne i systemy wieloagendowe, wnioskowanie czasoprzestrzenne, reprezentacja wiedzy, soft-computing z zastosowaniem zbiorów przybliżonych, rozmytych i mereologii, percepcja, uczenie się, ewolucja, adaptacja, data mining oraz odkrywanie wiedzy, zbiorowa inteligencja i zachowanie. Na pierwszych warsztatach MSRAS organizatorzy chcą zaprezentować bieżące wyniki badań z tych obszarów.Naukowy top

Warto wspomnieć, że są to pierwsze tego rodzaju warsztaty, które zgromadzą tak liczne grono światowej sławy naukowców, włączając w to członków komitetu programowego – Zdzisława Pawlaka (Polska Akademia Nauk) i Lotfiego A. Zadeha (Uniwersity of California, Berkley), pełniących rolę honorowych przewodniczących oraz Andrzeja Skowrona (Uniwersytet Warszawski i IDPS), będącego Przewodniczącym Komitetu Programowego. W skład komitetu wchodzi jeszcze ponad dwudziestu znakomitych naukowców z placówek z całego świata. Poza wymienionymi wybitnymi specjalistami, wykładowcami będą również następujący światowi liderzy rozwoju perspektywicznych technologii automatyzacji przetwarzania wiedzy:Jean-Pierre Muller (Campus International de Baillarguet, Francja), James F. Peters (University of Monitoba, Kanada), Katia Sycara (Carnegie Mellon Iniversity, USA), Andrzej Uszok (University of West Florida, USA), David Wolpert (NASA Ames Research Center, USA), Philip S. Yu (IBM Thomas J. Watson Research Center, USA), Hans-Dieter Burkhard (Humboldt Universität zu Berlin, Niemcy), Tom R. Burns (Uppsala Iniversitet, Szwecja), Nikolai Chilov (Russiann Academy of Sciences, Rosja), Rineke Verbrugge (University of Groningen, Holandia), Amal EL Fallaf-Seghrouchni (University of Pierre and Marie Curie, Francja), Vladimir Gorodetski (Russian Academy of Sciences, Rosja), Zbigniew Michalewicz (Univeristy of North Carolina, USA), Hideyuki Nakanishi (Kyoto University, Japonia), Sankar K. Pal (Indian Statistical Institute, Indie), Alberto Pettorossi (Universita di Roma Tor Vergata, Włochy), Zbigniew Raś (Univerity of North Carolina, USA), Alexander Ryjov (Lamonosov Moscow State Iniversity, Rosja), Marek Sergot (Imperial College of Science, Technology & Medicine, Wielka Brytania), V. S. Subrahmanian (University of Maryland, USA), Guoyin Wang (Chongqing Univerity of Posts and Telecom, Chiny), Hui Wang (University of Ulster, Wielka Brytania).

Do wygłoszenia wykładów zaproszono także kilkudziesięciu specjalistów z różnych dziedzin, które mają znaczenie dla tematu warsztatów.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy