Gdański projekt komunikacji miejskiej – etap III aPobieranie 20.27 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar20.27 Kb.GDAŃSKI PROJEKT KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ – ETAP III A Projekt ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Projekt: BUDOWA ULICY NOWEJ ŁODZKIEJ W GDAŃSKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.


DP/PZ-3392/Ł/2010/MZ Gdańsk, dnia 04.10.2010 roku


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu ograniczonego, pod nazwą: „Budowa linii tramwajowej Chełm-Nowa Łódzka wraz z budową ulicy Nowej Łódzkiej w Gdańsku”, sygnatura PO-14/C/KP3/2010.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą Gdańskie Inwestycje Komunalne Euro 2012, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami - zwanej dalej „ustawą Pzp”) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu:  1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:


Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnik - Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia;

Trakcja Polska S.A., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

Cena brutto oferty: 110 961 567,93 zł (100 pkt).

Oferta najkorzystniejsza w kryterium cena brutto 100%.
Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

  1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnik – TORPOL Sp. z o.o., ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań;

FEROCO S.A., ul. Marcelińska 92/94, 60-324 Poznań;

ELMONT – Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28 C, 62-025 Kostrzyn

Cena brutto oferty: 138 254 978,66 zł zł (80,26 pkt)  1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnik – ZUE S.A., ul. Jugowicka 6a, 30-443 Kraków;

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków;

Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK Sp. z o.o., ul. Rydlówka 5,

30-63 Kraków;

Firma Torowo-Spawalnicza SPAW-TOR Wiesław Michnik, ul. Stacyjna 32, 30-851 Kraków

Cena brutto oferty: 126 715 192,99 zł zł (87,57pkt)  1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnik – Eurovia Polska SA ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce;

Eurovia CS, a.s. Narodni 10, 113 19 Praga, Czechy

Cena brutto oferty: 137 502 067,86 zł zł (80,70 pkt)


  1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnik - Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia;

Trakcja Polska S.A., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

Cena brutto oferty: 110 961 567,93 zł (100 pkt)


  1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnik- Mostostal Warszawa SA, ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa;

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A., Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja, 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania;

Przedsiębiorstwo TOR-KAR-SSON Zbigniew Kargul, ul. Chełmżyńskiego 211, 04-458 Warszawa;

WPRD GRAVEL Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk

Cena brutto oferty: 150 170 057,57 zł (73,89 pkt)


  1. BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Cena brutto oferty: 132 207 822,67 zł (83,93 pkt)

  1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnik-Przedsiębiorstwo Robót Górniczych „METRO” Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 163

01-919 Warszawa;

APRIVIA S.A. ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo;

KROMISS- BIS Sp. z o.o. ul. Legionów 92, 42-200 CzęstochowaCena brutto oferty: 158 319 400,00 zł (70,09 pkt)

  1. SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9,01-518 Warszawa

Cena brutto oferty: 123 212 968,20 zł (90,06 pkt).

: upload -> attachments
upload -> Grupa MŁodzież czerwiec 2015 Data Dzień Godzina
upload -> Sekcja akrobatyki sportowej
upload -> Lista dyscyplin sportowych obejmujących konkursy organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe
upload -> WŁAŚciwości fizykochemiczne tłuszczóW
upload -> Papiery: Tajemnica doktora Trawizza Autor: Filip Szczypuła System: Neuroshima Setting: Neuroshima, Papiery, Zlecenie. Gotowa mechanika: brak Modyfikacje zasad: brak Ilość graczy 2-4 Gotowe postacie: brak Ilość sesji: 1 Dodatki: brak Opis
upload -> Zaawansowany kurs języka sql andrzej Ptasznik Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
attachments -> DP/pz-2697/2010/jm gdańsk, dnia 19 sierpnia 2010 roku zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachments -> Informacja zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń gik euro 2012 Sp z o o
attachments -> Mistrzostwa europy w piłce nożnej 2012 nasz wspólny biznes!”
attachments -> Zbiorcze zestawienie I porównanie ofert
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy