Strona główna

Gmina Krapkowice ul. 3 Maja 17 47 – 303 Krapkowice


Pobieranie 17.74 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar17.74 Kb.


Gmina Krapkowice

ul. 3 Maja 17

47 – 303 Krapkowice

Krapkowice, dnia 04.12.2012r.

Znak postępowania: PiRG.271.1.18.2012
Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie i dostarczenie mebli biurowych i mebli do archiwum cz.II” w podziale na zadania.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Jednolity tekst Dz.U.
Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie i dostarczenie mebli biurowych i mebli do archiwum cz . II, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano :  1. Zadanie nr 1 –wykonanie i dostarczenie mebli biurowych - ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „DOM”, ul. Kośnego 64/2, 45-372 Opole.


Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu; oferta wykonawcy nie podległa odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę z najniższą ceną uzyskując maksymalną liczbę 100 pkt. zgodnie z jedynym kryterium oceny ofert – ceną.


Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono sześć ofert z czego jeden Wykonawca został wykluczony z postępowania, a jego oferta została odrzucona.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów

1.

EURO – MEBLE, ul .Siemianowicka 5a, 40-301 Kraków.

77,21

2.

Sigma Sp. z o.o., ul. Niemodlińska 87, 45-864 Opole.

79,84

3.

PAMONAdesign Paweł Krakowiak, ul. Pocztowa 4/5,

46-100 Namysłów.98,58

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe „DOM”

Jolanta Domańska Tadeusz Domański Spółka Jawna,

ul. Kośnego 64/2, 45-372 Opole.


100,00

5.

agia Dawid Siedlarczyk, ul. Zielona 10, 34-440 Kluszkowce

84,61

6.

Andrzej Skowroński „ŁAPEX”, Gryżów, 48-325 Ścinawa Mała.

Ofertę odrzucono


Zadanie nr 2 – Wykonanie i dostarczenie mebli do archiwum – ofertę firmy SILESIA MEBLE Sp. z o.o.

ul. Furgoła 33, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.


Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu; oferta wykonawcy nie podległa odrzuceniu.


Na zadanie nr 2 wpłynęła jedna oferta. Podpisał:

Burmistrz/-/Andrzej Kasiura

„Wykonanie i dostarczenie mebli biurowych i mebli do archiwum cz.II ”©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość