Strona główna

Gminnej Komisji Wyborczej w Cmolasie z dnia 20 października 2006r


Pobieranie 40.76 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar40.76 Kb.
U c h w a ł a Nr 5/2006

Gminnej Komisji Wyborczej w Cmolasie
z dnia 20 października 2006r.

w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych
w gminie Cmolas
Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.)

Komisja ustaliła co następuje:

§ 1 1. W wyniku publicznego losowania przeprowadzonego w dniu 20 października 2006r. w Urzędzie Gminy w Cmolasie powołuje się do składów osobowych;

  • Obwodowych Komisji Wyborczych od Nr 1 do Nr 8, po 8 osób spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatów przez upoważnione osoby komitetów wyborczych,

  • Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Cmolasie sześć osób spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatów przez upoważnione osoby komitetów wyborczych,

 2. Powołuje się po jednej osobie wskazanej przez Wójta Gminy spośród pracowników samorządowych gminy do każdej obwodowej komisji wyborczej

§ 2
Powołuje się 9 obwodowych komisji wyborczych w gminie Cmolas dla przeprowadzenia wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r. w następujących składach osobowych:

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Cmolasie – załącznik Nr 1,

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Cmolasie – załącznik Nr 2,

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Trzęsówce – załącznik Nr 3,

4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Ostrowy Tuszowskie – załącznik Nr 4,

5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Ostrowy Baranowskie – załącznik Nr 5,

6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Jagodnik – załącznik Nr 6, 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Hadykówce – załącznik Nr 7,

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Porębach Dymarskie– załącznik Nr 8

 2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Cmolasie – załącznik Nr 9.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Komisji

Grzegorz Czachor


Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 5/2006

Gminnej Komisji Wyborczej

w Cmolasie

z dnia 20 października 2006r.

Skład osobowyObwodowej Komisji Wyborczej

Nr 1 w Cmolasie


 1. Lucyna Posłuszny Cmolas
 2. Bogdan Micek Cmolas


 3. Krystyna Łagoda Cmolas

 4. Stanisława Augustyn Cmolas

 5. Jan Zagroba Cmolas

 6. Anna Piórek Cmolas

 7. Halina Rzeszutek Cmolas

 8. Ireneusz Serafin Cmolas

 9. Wiesław Jadach Cmolas

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 5/2006

Gminnej Komisji Wyborczej

w Cmolasie

z dnia 20 października 2006r.

Skład osobowyObwodowej Komisji Wyborczej

Nr 2 w Cmolasie 1. Joanna Jadach Cmolas

 2. Józef Lubach Cmolas

 3. Magdalena Zagroba Cmolas

 4. Piotr Stawowy Cmolas

 5. Agnieszka Posłuszna Cmolas

 6. Danuta Kobylska Cmolas

 7. Marcin Czachor Hadykówka

 8. Elżbieta Górecka Cmolas

 9. Krystyna Lubera Cmolas


Załącznik Nr 3

do uchwały Nr 5/2006

Gminnej Komisji Wyborczej

w Cmolasie

z dnia 20 października 2006r.

Skład osobowyObwodowej Komisji Wyborczej

Nr 3 w Trzęsówce

 1. Krystyna Rachwał Trzesówka

 2. Marek Ślęzak Cmolas

 3. Jadwiga Krupa Trzęsówka

 4. Kazimierz Komaniecki Trzęsówka

 5. Roman Rzeszutek Trzęsówka

 6. Wiesława Bomba Cmolas

 7. Agata Dudzik Trzęsówka

 8. Jan Czachor Cmolas

 9. Grażyna Kurdziel Trzęsówka

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr 5/2006

Gminnej Komisji Wyborczej

w Cmolasie

z dnia 20 października 2006r.

Skład osobowyObwodowej Komisji Wyborczej

Nr 4 w Ostrowach Tuszowskich

 1. Małgorzata Jemioła Cmolas

 2. Karol Kudej Ostrowy Tuszowskie

 3. Marian Skowron Cmolas

 4. Marian Czachor Ostrowy Tuszowskie

 5. Janina Rzeszutek Ostrowy Tuszowskie

 6. Teresa Kobylarz Poręby Dymarskie

 7. Małgorzata Rzeszutek Ostrowy Baranowskie

 8. Zofia Sochacka Cmolas

 9. Julian Mikoś Ostrowy Baranowskie


Załącznik Nr 5

do uchwały Nr 5/2006

Gminnej Komisji Wyborczej

w Cmolasie

z dnia 20 października 2006r.

Skład osobowyObwodowej Komisji Wyborczej

Nr 5 w Ostrowach Baranowskich

 1. Anna Chmielowiec Ostrowy Baranowskie

 2. Karol Ziętek Ostrowy Baranowskie

 3. Paweł Skowron Cmolas

 4. Agnieszka Łuksik Cmolas

 5. Krzysztof Posłuszny Cmolas

 6. Zygmunt Piotrowski Trzęsówka

 7. Bogusława Pogoda Ostrowy Baranowskie

 8. Paweł Wieczerzak Cmolas

 9. Zofia Szczur Ostrowy Baranowskie


Załącznik Nr 6

do uchwały Nr 5/2006

Gminnej Komisji Wyborczej

w Cmolasie

z dnia 20 października 2006r.

Skład osobowyObwodowej Komisji Wyborczej

Nr 6 w Jagodniku

 1. Grażyna Magda Cmolas

 2. Maria Kasza Cmolas

 3. Irena Posłuszny Trzęsówka

 4. Tadeusz Gazda Cmolas

 5. Danuta Zuba Cmolas

 6. Irena Oko Jagodnik

 7. Joanna Kurdziel Trzęsówka

 8. Łukasz Kobylski Cmolas

 9. Jan Fryc Majdan KrólewskiZałącznik Nr 7

do uchwały Nr 5/2006

Gminnej Komisji Wyborczej

w Cmolasie

z dnia 20 października 2006r.

Skład osobowyObwodowej Komisji Wyborczej

Nr 7 w Hadykówce 1. Stanisław Janus Cmolas

 2. Czesław Babiarz Hadykówka

 3. Barbara Bąk Hadykówka

 4. Andrzej Jaskot Poręby Dymarskie

 5. Adam Ryndak Hadykówka

 6. Elżbieta Pipała Płaza Cmolas

 7. Małgorzata Panuś Cmolas

 8. Edyta Bajda Cmolas

 9. Jan Kardyś Kolbuszowa Dolna


Załącznik Nr 8

do uchwały Nr 5/2006

Gminnej Komisji Wyborczej

w Cmolasie

z dnia 20 października 2006r.

Skład osobowyObwodowej Komisji Wyborczej

Nr 8 w Porębach Dymarskich

 1. Rafał Kochanowski Poręby Dymarskie

 2. Halina Mokrzycka Poręby Dymarskie

 3. Jan Marut Poręby Dymarskie

 4. Łukasz Tokarz Poręby Dymarskie

 5. Zbigniew Tęcza Poręby Dymarskie

 6. Dorota Posłuszna Cmolas

 7. Magdalena Ślęzak Cmolas

 8. Magdalena Szpyt Cmolas

 9. Edward Prokopiec CmolasZałącznik Nr 9

do uchwały Nr 5/2006

Gminnej Komisji Wyborczej

w Cmolasie

z dnia 20 października 2006r.
Skład osobowy

Obwodowej Komisji Wyborczej

Nr 9 w Cmolasie

 1. Krystyna Paluch Cmolas

 2. Józef Magda Cmolas

 3. Justyna Anna Rzemień Trzęsówka

 4. Krystyna Warzocha Jagodnik

 5. Danuta Pająk Hadykówka

 6. Barbara Kusak Trzęsówka

 7. Elżbieta Wyparło Ostrowy Baranowskie


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość