Strona główna

Godzina sala


Pobieranie 60.97 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar60.97 Kb.
FILOLOGIA POLSKA – 1 STOPIEŃ – 1 ROK
PIĄTEK

GODZINA
SALA

15.00 – 16.30

Tradycja biblijna (zajęcia razem ze studentami kulturoznawstwa)dr Dominika Budzanowska

228

16.45 – 18.15

HLP- literatura dawna (wykład)dr Wojciech Kaliszewski

228

18.30 – 20.00SOBOTA

8.00 – 9.30

Wstęp do nauki o literaturze – dr Grzegorz Marzec

227

9.45 – 11.15

Kultura języka – dr Agata Hącia

322

11.30 – 13.00

Analiza dzieła literackiego – dr Paweł Kuciński

322

13.30 – 15.00

Język łaciński – dr Dominika Budzanowska

322

15.15 – 16.45

Gramatyka opisowa języka polskiego – mgr Piotr Klimczak

322

17.00 – 18.30

HLP – literatura dawna (ćwicz.) dr Barbara Niebelska-Rajca

322


NIEDZIELA

8.00 – 9.30

Nauki pomocnicze filologii polskiej - mgr Klara Leszczyńska

322

9.45 – 11.15

Poetyka – dr Marcin Jędrzejczak

322

11.30 – 13.00

Historia Polski – prof.. Maria Starnawska

322

13.15 – 14.45

Lektorat języka angielskiego

gr. 1. mgr Daria Rybicka

gr. 2. mgr Robert Liszewski


228

229


15.00 – 16.3016.45 – 18.15
FILOLOGIA POLSKA – 1 STOPIEŃ – 2 ROK
PIĄTEK

GODZINA
SALA

15.00 – 16.3016.45 – 18.15

HLP- Romantyzm (wykład) dr Joanna Trzcionka

302

18.30 – 20.00

Wstęp do dziejów filozofii (razem ze studentami kulturoznaw-stwa)prof. Kazimierz Pawłowski

302


SOBOTA
Specjalizacja edytorska

Specjalizacja nauczycielska
8.00 – 9.30

Stylistyka praktyczna – dr Agata Hącia

322

9.45 – 11.15

Seminarium licencjackie

dr Sebastian Żurowski

dr Paweł Stangret

323


321


11.30 – 13.00

Język łaciński – dr Dominika Budzanowska

323

13.30 – 15.00

Gramatyka opisowa języka polskiego – mgr Piotr Klimczak

323

15.15 – 16.45

Zasady redagowania tekstu

mgr Ida RadziejowskaPsychologia ogólna

mgr Anna Dylewska321

323

17.00 – 18.30Indywidualizacja procesu nauczania – dr Małgorzata Furgała
323NIEDZIELA

8.00 – 9.30

Zasady poprawności językowej w praktyce redakcyjnej

mgr Elżbieta SroczyńskaPodstawy dydaktyki

mgr Artur Fijałkowski321

323

9.45 – 11.15

Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami języka scs – dr Anna Krasowska

323

11.30 – 13.00

Poetyka – dr Marcin Jędrzejczak

323

13.15 – 14.45

HLP- Romantyzm (ćwiczenia)mgr Tomasz Frąckiewicz

323

15.00 – 16.30

Lektorat języka angielskiego

gr. 1. mgr Daria Rybicka

gr. 2. mgr Robert Liszewski

228


229

16.45 – 18.15
FILOLOGIA POLSKA – 1 STOPIEŃ – 3 ROK
PIĄTEK

GODZINA
SALA

15.00-16.30


HLP Pozytywizm (wykład) – ks. dr Grzegorz Głąb

405


16.45 – 18.15

18.30 – 20.00SOBOTA
Specjalizacja edytorska

Specjalizacja nauczycielska
8.00 – 9.30
Emisja głosu

– mgr Magdalena Sławińska210

9.45 – 11.15

Seminarium licencjackie

dr Wojciech Kaliszewski

dr Sebastian Żurowski

324


323


11.30 – 13.00

Wiedza o kulturze – dr Paweł Stangret

324

13.30 – 15.00

Krytyczna analiza tekstu w praktyce redakcyjnej

- mgr Magdalena AbramczykWarsztaty pedagogiczne: dysleksja rozwojowa

- dr Bożenna Wilczyńska
324

327

15.15 – 16.45

Przygotowanie publikacji współczesnej – mgr Joanna Adamczyk

324

327

17.00 – 18.30
Pedagogika ogólna – ks. dr Jan Niewęgłowski
NIEDZIELA

8.00 – 9.30

HLP- Pozytywizm (ćwiczenia) – mgr Iwona Misiak


302

9.45 – 11.15

Warsztat redaktora i problemy typografii

- mgr Iwona Misiak


Metodyka nauczania literatury i języka polskiego w szkole podstawowej

- mgr Artur Fijałkowski

321

11.30 – 13.00

Teoria literatury – dr Marcin Jędrzejczak

321

13.15 – 14.45

HLP Współczesność (ćwiczenia) – mgr Tomasz Frąckiewicz

321

15.00 – 16.30

HLP Współczesność (wykład) – dr Andrzej Karcz

321

16.45 – 18.15
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość