Strona główna

Gramatyka komunikacyjna Zagadnienia ogólne


Pobieranie 130.92 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar130.92 Kb.
Gramatyka komunikacyjna
Zagadnienia ogólne


Aleksy

Awdiejew

Składnik wyjściowy w gramatyce komunikacyjnej. W: Język a kultura, tom 8: Podstawy metodologiczne semantyki współczesnej. Red. Iwona Nowakowska – Kempna. Wrocław 1992, s. 113-123.

1992

Gramatyka komunikacyjnaAleksy

Awdiejew

Standardy semantyczne a znaczenie leksykalne. W: Język a kultura, tom 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne. Red. Janusz. Anusiewicz, Jerzy Bartmiński. Wrocław 1998, s. 53-62.

1998

Gramatyka komunikacyjnaAleksy

Awdiejew

Komunikatywizm – nowe horyzonty badań nad językiem. W: Język trzeciego tysiąclecia. Kraków, 2-4 marca 2000. Red. Grzegorz Szpila. Kraków 2000, s. 15-23.

2000

Gramatyka komunikacyjnaAleksy

Awdiejew

Komunikatywizm (perspektywa metodologiczna badań lingwistycznych). W: Język w komunikacji, t. 1. Red. Grażyna Habrajska. Łódź 2001, s. 23-29.

2001

Gramatyka komunikacyjnaAleksy

Awdiejew

Gramatyka komunikacyjna: wybór jednostki operacyjnej. W: Język a kultura. Tom 20: jubileuszowy. Red. A. Dąbrowska. Wrocław 2008, s.119-128.

2008

Gramatyka komunikacyjnaAleksy

Awdiejew

Sytuacja komunikacyjna w procesie ideacji. W: Sytuacja komunikacyjna i jej parametry. I monografia z cyklu Sytuacje - komunikacja – konteksty. Red. Grażyna Sawicka. Bydgoszcz 2010, s. 15-23.

2010

Komunikacja

Gramatyka komunikacyjna
Aleksy,

Grażyna


Awdiejew

HabrajskaKomponowanie sensu w procesie odbioru komunikatów. Łódź 2010.

2010

Gramatyka komunikacyjnaAleksy,

KrzysztofAwdiejew,

Korżyk


Communicative grammar: toward a linguistic model of interpretive activity. W: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, zeszyt LVI. Warszawa 2000, s.15-37.

2000

Gramatyka komunikacyjnaAleksy,

Grażyna


Awdiejew,

HabrajskaKomunikacyjna interpretacja sensu. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt LXIV. Kraków 2008, s. 49-61.

2008

Gramatyka komunikacyjnaIreneusz

Bobrowski

O kilku poziomach interpretacji zdań. W: Od idei do inteligencji w działaniu. Aloszy – przyjaciele. Red. Grażyna Habrajska. Kielce 2010, s.141-148.

2010

Gramatyka komunikacyjnaMichael

Fleischer

Komunikacja konstruktywistycznie, czyli dlaczego tradycyjne koncepcje komunikacji są do niczego? W: Od idei do inteligencji w działaniu. Aloszy – przyjaciele. Red. Grażyna Habrajska. Kielce 2010, s. 49-64.

2010

Gramatyka komunikacyjna


Gramatyka komunikacyjna

Gramatyka komunikacyjna. Red. Aleksy Awdiejew. Warszawa – Kraków 1999.

1999

Gramatyka komunikacyjnaGrażyna

Habrajska

Komunikacyjna analiza i interpretacja tekstu. Łódź 2004.

2004

Gramatyka komunikacyjnaGrażyna

Habrajska

Komunikacyjna analiza tekstu poetyckiego.). W: Język trzeciego tysiąclecia III. Kraków, 4-7 marca 2004. Tom 3: Język polski i języki obce - kontakty, kultura, dydaktyka. Red. Marta Dąbrowska. Kraków 2005, s.189-206.

2005

Gramatyka komunikacyjnaGrażyna

Habrajska

Kategoria normatywności w analizie tekstu. W: Język a kultura. Tom 20: jubileuszowy. Red. A. Dąbrowska. Wrocław 2008, s.11-118.

2008

Interakcja

Gramatyka komunikacyjna
Grażyna

Habrajska

Sytuacja komunikacyjna w interakcji. W: Sytuacja komunikacyjna i jej parametry. I monografia z cyklu Sytuacje - komunikacja – konteksty. Red. Grażyna Sawicka. Bydgoszcz 2010, s. 24-37.

2010

Komunikacja

Gramatyka komunikacyjna
Grażyna

Habrajska

Mapa ideologiczna Aloszy Awdiejewa (fragment) na podstawie felietonów z cyklu „Dezyderata”. W: Od idei do inteligencji w działaniu. Aloszy – przyjaciele. Red. Grażyna Habrajska. Kielce 2010, s.217-240.

2010

Gramatyka komunikacyjna

Język ideologiiKognitywizm i komunikatywizm

Kognitywizm i komunikatywizm – dwa bieguny współczesnego językoznawstwa. Dyskusja przy okrągłym stole. Red. Władysław Chłopicki. Kraków 2006.

2006

Gramatyka komunikacyjnaKrzysztof

Korżyk

Constru(ct)ing Meaning of the Future through the Present. W: Od idei do inteligencji w działaniu. Aloszy – przyjaciele. Red. Grażyna Habrajska. Kielce 2010, s.177-185.

2010

Gramatyka komunikacyjnaAndrzej

Kudra

(Kon)tekst. W: Od idei do inteligencji w działaniu. Aloszy – przyjaciele. Red. Grażyna Habrajska. Kielce 2010, s.293-300.

2010

Gramatyka komunikacyjnaJanina

Labocha

Komunikacja językowa a gramatyka. W: Od idei do inteligencji w działaniu. Aloszy – przyjaciele. Red. Grażyna Habrajska. Kielce 2010, . s.135-139.

2010

Gramatyka komunikacyjnaIwona

Nowakowska – Kempna

Nowe jednostki leksykalne – od uzusu do normy. Od pragmatyki do semantyki. W: Od idei do inteligencji w działaniu. Aloszy – przyjaciele. Red. Grażyna Habrajska. Kielce 2010, s.165-175.

2010

Gramatyka komunikacyjnaKrzysztof

Ozga

Komunikacyjny efekt trywializmów. W: Język w komunikacji, t. 1. Red. Grażyna Habrajska. Łódź 2001, s.46-52.

2001

Gramatyka komunikacyjnaKrzysztof

Ozga

(Nie)izomorfizm jako kryterium analizy translatologicznej: Master i Margarita – Mistrz i Małgorzata – The Master and Margarita. W: Od idei do inteligencji w działaniu. Aloszy – przyjaciele. Red. Grażyna Habrajska. Kielce 2010, s.191-203.

2010

Gramatyka komunikacyjnaJan

Pleszczyński

Filozofia gramatyki komunikacyjnej. W: Od idei do inteligencji w działaniu. Aloszy – przyjaciele. Red. Grażyna Habrajska. Kielce 2010, s.65-99.

2010

Gramatyka komunikacyjnaRenata

Rodak

Różne wcielenia negacji. Łask 2007

2007

Gramatyka komunikacyjnaDorota

Szumska

Samotność wśród semów, czyli rozterki metodologiczne semantyka. W: Od idei do inteligencji w działaniu. Aloszy – przyjaciele. Red. Grażyna Habrajska. Kielce 2010, s.149-153.

2010

Gramatyka komunikacyjnaJoanna

Ślósarska

Gramatyka wymiany doznań w kontekście systemowej i partykularnej interpretacji konfiguracji sensu. W: Od idei do inteligencji w działaniu. Aloszy – przyjaciele. Red. Grażyna Habrajska. Kielce 2010, s.207-216.

2010

Gramatyka komunikacyjnaElżbieta

Tabakowska

Podwójne standardy: o związku dwojakiego rządu w gramatyce kognitywnej i w gramatyce komunikacyjnej. W: Od idei do inteligencji w działaniu. Aloszy – przyjaciele. Red. Grażyna Habrajska. Kielce 2010, s.155-164.

2010

Gramatyka komunikacyjnaMarek

Tokarz

Semantyka sytuacyjna a interpretacja wypowiedzi niedosłownych. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt LV, 1999, s. 5-18.

1999

Gramatyka komunikacyjnaSławomir,

Marcin


Wiak

Sychniak


Lingwistyczny system informatyczny oparty o lingwistyczną bazę danych związany z przetwarzaniem języka naturalnego. W: Od idei do inteligencji w działaniu. Aloszy – przyjaciele. Red. Grażyna Habrajska. Kielce 2010, s.101-133.

2010

Gramatyka komunikacyjna


Poziom ideacyjny

Aleksy,

Grażyna


Awdiejew,

HabrajskaWprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej. Tom 1. Łask 2004.

2004

Gramatyka komunikacyjna – poziom ideacyjnyJerzy

Bartmiński

Między systemem a tekstem: standardy semantyczne i standardowe motywy. W: Język w komunikacji, t. 1. Red. Grażyna Habrajska. Łódź 2001, s. 59-69.

2001

Gramatyka komunikacyjnaAleksander

Kikliewicz

Dominanta semantyczna jako czynnik rozumienia wypowiedzi i tekstu. „Język Polski” 2007, nr 1, s. 3-15.

2007

JOS

Gramatyka komunikacyjna - poziom ideacyjny
Piotr

Lewiński

W obronie trivium. . W: Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją. Red. I. Kamińska – Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko - Zielińska. Kraków 2006, s. 924-936.

2006

Gramatyka komunikacyjna – poziom ideacyjny

Interakcja
Grażyna

Sawicka

Obrazy ideacyjne w kształtowaniu się kompetencji komunikacyjnej małego dziecka. W: Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność 2. Red. Małgorzata Święcicka. Bydgoszcz 2005, s.170-182.

2005

Język dzieci i młodzieży

Gramatyka komunikacyjna

JOS

Poziom interakcyjny
Aleksy

Awdiejew

Gramatyka interakcji werbalnej. Kraków 2004.

2004

Akty mowy

Gramatyka komunikacyjna – poziom interakcyjny
Aleksy,

Grażyna


Awdiejew,

HabrajskaWprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej. Tom 2 . Łask 2006.

2006

Gramatyka komunikacyjna – poziom interakcyjnyElżbieta

Laskowska

Emocje w dyskursie parlamentarnym. W: Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych. Red. Krystyna Wojtczuk i Agnieszka Wierzbicka. Siedlce 2004, s.99-108.

2004

Język wypowiedzi publicznej – polityka

Język uczuć

Gramatyka komunikacyjna – poziom interakcyjny

Agnieszka

Oskiera

Operatory interakcyjne w strategiach konwersacyjnych dialogu radiowego. W: Język w komunikacji, t. 1. Red. Grażyna Habrajska. Łódź 2001, s.203-214.

2001

Gramatyka komunikacyjna – poziom interakcyjnyAgnieszka

Oskiera

Funkcjonowanie frazemów na poziomie interakcyjnym. W: Język trzeciego tysiąclecia II. Kraków, 28 lutego – 2 marca 2002. Tom I: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie. Red. Grzegorz Szpila. Kraków 2002, s.67-73.

2002

Gramatyka komunikacyjna – poziom interakcyjny

Akty mowyPoziom metadyskursywnyAleksy,

Grażyna


Awdiejew,

HabrajskaWprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej. Tom 2 Łask 2006.

2006

Gramatyka komunikacyjna – poziom metadyskursywnyAleksy

Awdiejew

Kondensacja a kreowanie świata w dyskursie artystycznym. W: Kreowanie świata w tekstach. Red. Andrzej Maria Lewicki, Ryszard Tokarski. Lublin 1995, s.77-87.

1995

JOS

Gramatyka komunikacyjna – poziom metadyskursywny
Anna

Dąbrowska

Sposoby kończenia rozmowy w sytuacji oficjalnej. W: Język a kultura, tom 6: Polska etykieta językowa. Red. Janusz Anusiewicz, Małgorzata Marcjanik. Wrocław 1992, s.121-126.

1992

Reguły zachowań językowych - grzeczność

Gramatyka komunikacyjna – poziom metadyskursywny
Grażyna

Habrajska

Presupozycja, kondensacja, implikatura. W: Język w komunikacji, t. 1. Red. Grażyna Habrajska. Łódź 2001, s.30-37.

2001

Gramatyka komunikacyjna – poziom metadyskursywnyJanina

Labocha

Operatory tekstu. W: tejże, gramatyka polska. Składnia (Podstawy analizy wypowiedzi). Kraków 1996, s. 16-22.

1996

Gramatyka komunikacyjna – poziom metadyskursywnyIwona

Loewe

Głos w sprawie metarozmowy, czyli chciałabym powiedzieć, że… W: Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu. Red. Małgorzata Kita, współredaktor Jan Grzenia. Katowice 2003, s.121-125.

2003

Gramatyka komunikacyjna – poziom metadyskursywnyDanuta

Olszewska

Między rutyną a kreatywnością. Czyli o sposobach realizacji metatekstowych aktów mowy we współczesnych tekstach naukowych. W: Język trzeciego tysiąclecia III. Kraków, 4-7 marca 2004. Tom I: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny. Red. Grzegorz Szpila. Kraków 2005, s.165-172.

2005

Gramatyka komunikacyjna – poziom metadyskursywny

Akty mowy
Kazimierz

Ożóg

Elementy metatekstowe ze składnikiem mówię w polszczyźnie mówionej. W: Język a kultura, tom 4: Funkcje języka i wypowiedzi. Red. Jerzy Bartmiński, Renata Grzegorczykowa. Wrocław 1991, s. 183-194.

1991

Gramatyka komunikacyjna – poziom metadyskursywnyKazimierz

Ożóg

Operatory metatekstowe w polszczyźnie potocznej. W: Z polszczyzny historycznej i współczesnej. Red. Teresa Ampel. Kraków 1997, s. 129-137.

1997

Gramatyka komunikacyjna – poziom metadyskursywnyMichał

Rowiński

Wpływ formuł metatekstowych na komunikatywność ceremonii mszy. W: Język trzeciego tysiąclecia III. Kraków, 4-7 marca 2004. Tom I: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny. Red. Grzegorz Szpila. Kraków 2005, s.173-179.

2005

Język religijny

Gramatyka komunikacyjna – poziom metadyskursywny
Sylwia

Rzedzicka

O uwydatnianiu treści w tekstach naukowych. W: Język, literatura, dydaktyka. Tom 1. Red. Joanna Opoka, Agnieszka Oskiera. Łódź 2003, s.307-312.

2003

Gramatyka komunikacyjna – poziom metadyskursywnyLucyna

Sopolińska

Funkcje partykuł w języku mówionym. Bydgoszcz 2001 [maszynopis pracy doktorskiej]

2001

Akty mowy

Gramatyka komunikacyjna – poziom metadyskursywny
Lucyna

Sopolińska

Metatekstowa funkcja wybranych operatorów leksykalnych w języku mówionym. W: Język, literatura, dydaktyka. Tom 1. Red. Joanna Opoka, Agnieszka Oskiera. Łódź 2003, s.313-324.

2003

Gramatyka komunikacyjna – poziom metadyskursywnyDorota

Szumska

O sztuce kondensacji. W: Język w komunikacji, t. 1. Red. Grażyna Habrajska. Łódź 2001, s. 38-45.

2001

Gramatyka komunikacyjna – poziom metadyskursywnyAnna

Śledź

Czy przerywniki są nacechowane emocjonalnie i gdzie jest ich miejsce w systemie składniowym języka polskiego. W: Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych. Red. Krystyna Wojtczuk i Agnieszka Wierzbicka. Siedlce 2004, s.261-267.

2004

Język uczuć

Potoczność

Gramatyka komunikacyjna - poziom metadyskursywny

Justyna

Winiarska

Operatory metatekstowe w dialogu telewizyjnym. Kraków 2001.

2001

Gramatyka komunikacyjna – poziom metadyskursywny

Język wypowiedzi publicznej – media

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość