Strona główna

Grant „Harmonia” o Camino i grobie św. Jakuba


Pobieranie 5.25 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar5.25 Kb.
Grant „Harmonia” o Camino i grobie św. Jakuba

Narodowe Centrum Nauki przyznało Wydziałowi Teologicznemu UMK grant na badania dotyczące Szlaku św. Jakuba (Camino de Santiago) oraz historii i interpretacji grobu św. Jakuba


w świetle najnowszych badań. Ten ostatni wątek będzie realizowany przez partnerów hiszpańskich.

W tym multidyscyplinarnym projekcie głównym głównym partnerem zagranicznym jest zespół badawczy prof. Enrique Alarcona z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, znanego z dokonanych przełomowych odkryć w 2011 roku dotyczących interpretacji inskrypcji znalezionych w grobie św. Jakuba. Zespół z Nawarry tworzą również: ks. Alejandro Barral z Santiago de Compostela, wieloletni dyrektor Muzeum Katedralnego w tym mieście, historyk i historyk sztuki oraz dr Mercedes Rubio, wykładowca z Polis Institute of Languages and Humanities w Jerozolimie.

Drugim partnerem jest zespół pod kierunkiem prof. Enrique Martineza z Uniwersytetu Abat Oliba CEU w Barcelonie, znanego z realizowanego na nim projektu „Prosopon”, a grupę badawczą tworzą jeszcze: dr Miguel Angel Belmonte oraz dr Marcin Kaźmierczak.

W ramach toruńskiego zespołu, pod kierunkiem ks. dr. hab. Piotra Roszaka, będą prowadzone wieloaspektowe badania nad polskimi śladami pielgrzymek do Santiago, w których wezmą udział: dr hab. Waldemar Rozynkowski, prof. UMK (historia średniowieczna), dr hab. Ryszard Mączyński (historia sztuki), ks. dr hab. Dariusz Kotecki, prof. UMK (biblistyka), ks. dr Tomasz Białobrzeski (prawo kanoniczne) oraz mgr Jagoda Chmielewska (filologia klasyczna).Prowadząc multidyscyplinarne badania w gronie największych ekspertów tego tematu, zarówno u progu Camino (w Polsce) oraz u jego mety (w Hiszpanii), dokonana zostanie próba pokazania całościowej interpretacji historii Grobu Apostolskiego, który przechodził liczne modyfikacje w ciągu wieków. Na kanwie tych badań zostaną rozwinięte istotne kwestie filozoficzne
i antropologiczne, a także – co będzie specyfiką polskiej strony projektu – zostaną zbadane najważniejsze przejawy kultu św. Jakuba Starszego, zjawisko interferencji językowych na Camino, opieki prawnej nad pielgrzymami oraz odkrycie nowych świadectw dotyczących skali i charakteru polskich pielgrzymek do Santiago w średniowieczu na podstawie szerokiej (i po raz pierwszy dokonywanej) kwerendy w archiwach hiszpańskich. Na potrzeby grantu zostanie stworzony specjalny blog naukowy informujący o rozwoju badań w tym zakresie, o którym niebawem poinformujemy.

Na Wydziale Teologicznym UMK od kilku już lat działa Pracownia Szlaku św. Jakuba, organizowane są cykliczne konferencje i spotkania dla pielgrzymów. W portierni Wydziału można otrzymać bezpłatnie „Kujawsko-Pomorski Paszport Pielgrzyma” dla udających się w pielgrzymkową trasę do Santiago.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość