Strona główna

Grupa Boryszew po trzech kwartałach 2013 r osiągnęła 47,4 mln zysku netto, 93,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej przy przychodach 3,7 mld zł Wyniki po III kwartale 2013 r


Pobieranie 17.07 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar17.07 Kb.


I III Q 2013 r .

Informacja prasowa, 14 listopada 2013 r.Grupa Boryszew po trzech kwartałach 2013 r osiągnęła 47,4 mln zysku netto, 93,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej przy przychodach 3,7 mld zł
Wyniki po III kwartale 2013 r.
Zysk operacyjny Grupy Boryszew po III kwartale 2013 r wyniósł 93,1 mln zł. EBITDA Grupy Boryszew wyniosła 188,6 mln zł. Natomiast zysk netto Boryszewa po III kwartałach wyniósł prawie 47,4 mln zł.
W trzecim kwartale 2013 r zaobserwowaliśmy lekkie odwrócenie trendów rynkowych obecnych w pierwszej połowie roku.” - mówi Piotr Szeliga, Prezes Zarządu Boryszew SA. „Spadki sprzedaży samochodów w Europie, mające wpływ na wyniki motoryzacyjnej części Boryszew nie zostały jeszcze zrekompensowane przez nasze rozwijające się biznesy w Brazylii, Chinach czy Rosji. Widzimy jednak powolne odbicie w tej branży, co w połączeniu
z praktycznie zakończoną restrukturyzacją Maflow oraz szybkim postępem prac w BAP daje nam podstawy do ostrożnego optymizmu. Cieszą oczywiście wyniki Impexmetalu,
w szczególności segmentu aluminium oraz miedzi. Pracujemy nad utrzymaniem tego trendu
i dalszym zwiększaniem uzyskiwanych marż oraz wolumenów sprzedaży.”
- dodaje Prezes Boryszewa.
Po III kwartałach 2013 r. GK Boryszew wypracowała 3,7 mld zł przychodów ze sprzedaży, 0,7% mniej niż w analogicznym okresie 2012 r
Ten nieznaczny spadek przychodów Grupy związany jest w głównej mierze z kondycją branży motoryzacyjnej w Europie.” - mówi Prezes Boryszewa. „Spadła także wartość sprzedaży w segmencie aluminium, pomimo zwiększenia uzyskiwanych tonaży. Związane jest to bezpośrednio ze spadkiem cen metalu na londyńskiej giełdzie. Największy wzrost wolumenów sprzedaży zanotowaliśmy w segmencie Miedź oraz Cynk i Ołów. Podkreślić tutaj należy historycznie wysokie wyniki osiągnięte przez Walcownię Metali Dziedzice a także stały wzrost wyniku uzyskiwanego przez ZM Silesia oddział Oława” Dodaje też: „Istotny dla nas jest też fakt że tegoroczne wyniki nie są obarczone saldem zdarzeń jednorazowych i stanowią solidną podstawę do planowania rozwoju”.

Podsumowanie wyników


 

 

 

Grupa Boryszew

IIIQ 2013 (tys. zł)

IIIQ 2012 (tys. zł)

 

 

 

Przychody ze sprzedaży*

3 691 213

3 717 429

 

 

 

Zysk operacyjny**

93 150

154 803

 

 

 

Zysk netto

47 466

92 737

*z działalności kontynuowanej
Więcej informacji: www.ir.boryszew.com.pl


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość