Strona główna

Grupa I zadania należy wykonywać na podstawie


Pobieranie 110.36 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar110.36 Kb.
KARTA PRACY

GRUPA I
Zadania należy wykonywać na podstawie:

-załącznika nr 1

-załącznika nr 2

-map tematycznych znajdujących się w atlasie ( klimatycznych , fizycznych )
Zad. 1

Na podstawie danych klimatycznych ( zał. nr 1 i zał. nr 2 ) wykonaj polecenia:
a/ obliczyć średnią roczną temperaturę powietrza dla miejscowości ( zał. nr 1 )
........................................................................................................................................................

b/ obliczyć roczną amplitudę temperatury powietrza dla miejscowości ( zał. nr 2 )
..........................................................................................................................................................
Zad. 2

Dane klimatyczne w zał. nr 1 i zał. nr 2 przedstawiają dwa typy klimatu Europy. Na ich podstawie ustal ( odczytaj )

Zał. nr 1a/ rozłożenie temperatur w ciągu roku:
-max temp. wynosi ..............0C, w miesiącu .................
-min temp. wynosi ...............0C, w miesiącu..................
-amplituda roczna temp. wynosi ...........................0C


rozłożenie opadów w ciągu roku:
-równomiernie rozłożone w ciągu roku .....................
czy: najwyższe w miesiącach .....................................

najniższe w miesiącach .......................................

Zał. nr 2a/ rozłożenie temperatur w ciągu roku:
-max temp. wynosi ..............0C, w miesiącu .................
-min temp. wynosi ...............0C, w miesiącu..................
-amplituda roczna temp. wynosi ...........................0C


rozłożenie opadów w ciągu roku:
-równomiernie rozłożone w ciągu roku .....................
czy: najwyższe w miesiącach .....................................

najniższe w miesiącach .......................................


c/ na podstawie powyższych informacji , uzyskanych z odczytu tabel i wykresów ustal strefę i typ klimatu:

-dane klimatyczne przedstawione w zał. nr 1 wskazują na klimat .........................................................................

-
dane klimatyczne przedstawione w zał. nr 2 wskazują na klimat .........................................................................

Zad. 3


Na podstawie wyników z zad. 2:

a/ w jakim rejonie Europy występują te typy klimatu:
-klimat ................................................ występuje ...........................................................................................................
-klimat ............................................... występuje ............................................................................................................
b/ porównaj te dwa typy klimatu ...................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................
Zad. 4

Ustal wykorzystując mapy: klimatyczne i fizyczną Europy jakie czynniki zadecydowały o cechach tych dwóch klimatów

a/ czynniki ..........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................b/ jaki jest wpływ wymienionych czynników na kształtowanie obu typów klimatu i jakie są skutki tego
oddziaływania:
..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Uwaga:


 • ustalcie punkty po prezentacji każdej grupie,

 • wybierzcie w swojej grupie osobę , która wniosła największy wkład pracy,

 • oraz osobę, która niewiele pracowała

 • postarajcie się to zrobić uczciwie

 • macie do tego załącznik nr 3

KARTA PRACY

GRUPA II
Zadania należy wykonywać na podstawie:

-załącznika nr 1

-załącznika nr 2

-map tematycznych znajdujących się w atlasie ( klimatycznych , fizycznych )


Zad. 1

Na podstawie danych klimatycznych ( zał. nr 1 i zał. nr 2 ) wykonaj polecenia:
a/ obliczyć średnią roczną temperaturę powietrza dla miejscowości ( zał. nr 1 )
........................................................................................................................................................

b/ obliczyć roczną amplitudę temperatury powietrza dla miejscowości ( zał. nr 2 )
..........................................................................................................................................................
Zad. 2

Dane klimatyczne w zał. nr 1 i zał. nr 2 przedstawiają dwa typy klimatu Europy. Na ich podstawie ustal ( odczytaj )

Zał. nr 1a/ rozłożenie temperatur w ciągu roku:
-max temp. wynosi ..............0C, w miesiącu .................
-min temp. wynosi ...............0C, w miesiącu..................
-amplituda roczna temp. wynosi ...........................0C


rozłożenie opadów w ciągu roku:
-równomiernie rozłożone w ciągu roku .....................
czy: najwyższe w miesiącach .....................................

najniższe w miesiącach .......................................

Zał. nr 2a/ rozłożenie temperatur w ciągu roku:
-max temp. wynosi ..............0C, w miesiącu .................
-min temp. wynosi ...............0C, w miesiącu..................
-amplituda roczna temp. wynosi ...........................0C


rozłożenie opadów w ciągu roku:
-równomiernie rozłożone w ciągu roku .....................
czy: najwyższe w miesiącach .....................................

najniższe w miesiącach .......................................


c/ na podstawie powyższych informacji , uzyskanych z odczytu tabel i wykresów ustal strefę i typ klimatu:

-dane klimatyczne przedstawione w zał. nr 1 wskazują na klimat .........................................................................

-
dane klimatyczne przedstawione w zał. nr 2 wskazują na klimat .........................................................................

Zad. 3


Na podstawie wyników z zad. 2:

a/ w jakim rejonie Europy występują te typy klimatu:
-klimat ................................................ występuje ...........................................................................................................
-klimat ............................................... występuje ............................................................................................................
b/ porównaj te dwa typy klimatu ...................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Zad. 4

Ustal wykorzystując mapy: klimatyczne i fizyczną Europy jakie czynniki zadecydowały o cechach tych dwóch klimatów

a/ czynniki ..........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................b/ jaki jest wpływ wymienionych czynników na kształtowanie obu typów klimatu i jakie są skutki tego
oddziaływania:
..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Uwaga:


 • ustalcie punkty po prezentacji każdej grupie,

 • wybierzcie w swojej grupie osobę , która wniosła największy wkład pracy,

 • oraz osobę, która niewiele pracowała

 • postarajcie się to zrobić uczciwie

 • macie do tego załącznik nr 3

KARTA PRACY

GRUPA III


Zadania należy wykonywać na podstawie:

-załącznika nr 1

-załącznika nr 2

-map tematycznych znajdujących się w atlasie ( klimatycznych , fizycznych )


Zad. 1

Na podstawie danych klimatycznych ( zał. nr 1 i zał. nr 2 ) wykonaj polecenia:
a/ obliczyć średnią roczną temperaturę powietrza dla miejscowości ( zał. nr 1 )
........................................................................................................................................................

b/ obliczyć roczną amplitudę temperatury powietrza dla miejscowości ( zał. nr 2 )
..........................................................................................................................................................
Zad. 2

Dane klimatyczne w zał. nr 1 i zał. nr 2 przedstawiają dwa typy klimatu Azji. Na ich podstawie ustal ( odczytaj )

Zał. nr 1a/ rozłożenie temperatur w ciągu roku:
-max temp. wynosi ..............0C, w miesiącu .................
-min temp. wynosi ...............0C, w miesiącu..................
-amplituda roczna temp. wynosi ...........................0C


rozłożenie opadów w ciągu roku:
-równomiernie rozłożone w ciągu roku .....................
czy: najwyższe w miesiącach .....................................

najniższe w miesiącach .......................................

Zał. nr 2a/ rozłożenie temperatur w ciągu roku:
-max temp. wynosi ..............0C, w miesiącu .................
-min temp. wynosi ...............0C, w miesiącu..................
-amplituda roczna temp. wynosi ...........................0C


rozłożenie opadów w ciągu roku:
-równomiernie rozłożone w ciągu roku .....................
czy: najwyższe w miesiącach .....................................

najniższe w miesiącach .......................................


c/ na podstawie powyższych informacji , uzyskanych z odczytu tabel i wykresów ustal strefę i typ klimatu:

-dane klimatyczne przedstawione w zał. nr 1 wskazują na klimat .........................................................................

-
dane klimatyczne przedstawione w zał. nr 2 wskazują na klimat .........................................................................

Zad. 3


Na podstawie wyników z zad. 2:

a/ w jakim rejonie Azji występują te typy klimatu:
-klimat ................................................ występuje ...........................................................................................................
-klimat ............................................... występuje ............................................................................................................
b/ porównaj te dwa typy klimatu ...................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................
Zad. 4

Ustal wykorzystując mapy: klimatyczne i fizyczną Azji jakie czynniki zadecydowały o cechach tych dwóch klimatów

a/ czynniki ..........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................b/ jaki jest wpływ wymienionych czynników na kształtowanie obu typów klimatu i jakie są skutki tego
oddziaływania:
..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uwaga:

 • ustalcie punkty po prezentacji każdej grupie,

 • wybierzcie w swojej grupie osobę , która wniosła największy wkład pracy,

 • oraz osobę, która niewiele pracowała

 • postarajcie się to zrobić uczciwie

 • macie do tego załącznik nr 3

ZAŁĄCZNIK NR 3

Grupa I

nr zad.

grupa


zadanie 1


zadanie 2


zadanie 3


zadanie 4


łącznie


Grupa II

Grupa III

Zasady oceniania:

1.Każda grupa ocenia 4 zadania , przydzielając poszczególnym grupom punkty 0 - 3

2.Punkty poszczególnym grupom przydziela również nauczyciel.

3.Oceny przydzielane będą wg. punktacji.

4.W przypadku, gdy grupa, która zdobyła I miejsce, nie uzyskała wymaganej ilości punktów na
ocenę bardzo dobrą , to za jego zdobycie może uzyskać ocenę bardzo dobrą, pod warunkiem,
że liczba zdobytych punktów jest większa od 75 % tj. od 27 p.


5.Osoba z każdej grupy, o największym wkładzie pracy ( wskazana przez grupę ) otrzymuje ocenę
o jeden stopień wyżej niż grupa.


6.Osoba o minimalnym wkładzie pracy ( wskazana przez grupę ) , otrzymuje co najwyżej ocenę
dostateczną

Punktacja: Osoba o największym wkładzie pracy:

max. 36 p
bardzo dobry 36 - 33 p ( 91% - 100% ) .............................................................................

dobry 32 - 26 p ( 90% - 71% )

dostateczny 25 - 19 p ( 70% - 51% ) Osoba ( osoby ) o minimalnym wkładzie pracy:

dopuszczający 18 - 10 ( 50% - 37% )

niedostateczny 9 - 0 ( 36% - 0% ) ................................................................................


ZAŁĄCZNIK NR 3

Grupa II

nr zad.

grupa


zadanie 1


zadanie 2


zadanie 3


zadanie 4


łącznie


Grupa I

Grupa III

Zasady oceniania:

1.Każda grupa ocenia 4 zadania , przydzielając poszczególnym grupom punkty 0 - 3

2.Punkty poszczególnym grupom przydziela również nauczyciel.

3.Oceny przydzielane będą wg. punktacji.

4.W przypadku, gdy grupa, która zdobyła I miejsce, nie uzyskała wymaganej ilości punktów na
ocenę bardzo dobrą , to za jego zdobycie może uzyskać ocenę bardzo dobrą, pod warunkiem,
że liczba zdobytych punktów jest większa od 75 % tj. od 27 p.


5.Osoba z każdej grupy, o największym wkładzie pracy ( wskazana przez grupę ) otrzymuje ocenę
o jeden stopień wyżej niż grupa.


6.Osoba o minimalnym wkładzie pracy ( wskazana przez grupę ) , otrzymuje co najwyżej ocenę
dostateczną

Punktacja: Osoba o największym wkładzie pracy:

max. 36 p
bardzo dobry 36 - 33 p ( 91% - 100% ) .............................................................................

dobry 32 - 26 p ( 90% - 71% )

dostateczny 25 - 19 p ( 70% - 51% ) Osoba ( osoby ) o minimalnym wkładzie pracy:

dopuszczający 18 - 10 ( 50% - 37% )

niedostateczny 9 - 0 ( 36% - 0% ) ................................................................................

ZAŁĄCZNIK NR 3

Grupa III

nr zad.

grupa


zadanie 1


zadanie 2


zadanie 3


zadanie 4


łącznie


Grupa I

Grupa II

Zasady oceniania:

1.Każda grupa ocenia 4 zadania , przydzielając poszczególnym grupom punkty 0 - 3

2.Punkty poszczególnym grupom przydziela również nauczyciel.

3.Oceny przydzielane będą wg. punktacji.

4.W przypadku, gdy grupa, która zdobyła I miejsce, nie uzyskała wymaganej ilości punktów na
ocenę bardzo dobrą , to za jego zdobycie może uzyskać ocenę bardzo dobrą, pod warunkiem,
że liczba zdobytych punktów jest większa od 75 % tj. od 27 p.


5.Osoba z każdej grupy, o największym wkładzie pracy ( wskazana przez grupę ) otrzymuje ocenę
o jeden stopień wyżej niż grupa.


6.Osoba o minimalnym wkładzie pracy ( wskazana przez grupę ) , otrzymuje co najwyżej ocenę
dostateczną

Punktacja: Osoba o największym wkładzie pracy:

max. 36 p
bardzo dobry 36 - 33 p ( 91% - 100% ) .............................................................................

dobry 32 - 26 p ( 90% - 71% )

dostateczny 25 - 19 p ( 70% - 51% ) Osoba ( osoby ) o minimalnym wkładzie pracy:

dopuszczający 18 - 10 ( 50% - 37% )

niedostateczny 9 - 0 ( 36% - 0% ) ................................................................................


Temat: Zróżnicowanie klimatyczne Ziemi na
przykładzie Europy i Azji.
1. Lekcja powtórzeniowa wg. standardów
egzaminacyjnych.
Wniosek:

Na Ziemi wyróżniamy różne strefy i typy klimatu . Tak duże zróżnicowanie klimatyczne Ziemi wynika


z powodu działania różnorodnych czynników klimatycznych.
Zadanie domowe:

Obliczanie spadku temperatury wraz z wysokością.

Temperatura spada wraz z wysokością średnio
o 0,6 stopnia na 100 m


Na wysokości 848 m.n.p.m. zanotowano temperaturę
+ 250 C. Jaka będzie temperatura na szczycie Mount Everest ?Temat: Zróżnicowanie klimatyczne Ziemi na
przykładzie Europy i Azji.
1. Lekcja powtórzeniowa wg. standardów
egzaminacyjnych.
Wniosek:

Na Ziemi wyróżniamy różne strefy i typy klimatu . Tak duże zróżnicowanie klimatyczne Ziemi wynika


z powodu działania różnorodnych czynników klimatycznych.
Zadanie domowe:

Obliczanie spadku temperatury wraz z wysokością.

Temperatura spada wraz z wysokością średnio
o 0,6 stopnia na 100 m


Na wysokości 848 m.n.p.m. zanotowano temperaturę
+ 250 C. Jaka będzie temperatura na szczycie Mount Everest ?Temat: Zróżnicowanie klimatyczne Ziemi na
przykładzie Europy i Azji.
1. Lekcja powtórzeniowa wg. standardów
egzaminacyjnych.
Wniosek:

Na Ziemi wyróżniamy różne strefy i typy klimatu . Tak duże zróżnicowanie klimatyczne Ziemi wynika


z powodu działania różnorodnych czynników klimatycznych.
Zadanie domowe:

Obliczanie spadku temperatury wraz z wysokością.

Temperatura spada wraz z wysokością średnio
o 0,6 stopnia na 100 m


Na wysokości 848 m.n.p.m. zanotowano temperaturę
+ 250 C. Jaka będzie temperatura na szczycie Mount Everest ?
Temat: Zróżnicowanie klimatyczne Ziemi na
przykładzie Europy i Azji.
1. Lekcja powtórzeniowa wg. standardów
egzaminacyjnych.
Wniosek:

Na Ziemi wyróżniamy różne strefy i typy klimatu . Tak duże zróżnicowanie klimatyczne Ziemi wynika


z powodu działania różnorodnych czynników klimatycznych.
Zadanie domowe:

Obliczanie spadku temperatury wraz z wysokością.

Temperatura spada wraz z wysokością średnio
o 0,6 stopnia na 100 m


Na wysokości 848 m.n.p.m. zanotowano temperaturę
+ 250 C. Jaka będzie temperatura na szczycie Mount Everest ?Temat: Zróżnicowanie klimatyczne Ziemi na
przykładzie Europy i Azji.
1. Lekcja powtórzeniowa wg. standardów
egzaminacyjnych.
Wniosek:

Na Ziemi wyróżniamy różne strefy i typy klimatu . Tak duże zróżnicowanie klimatyczne Ziemi wynika


z powodu działania różnorodnych czynników klimatycznych.
Zadanie domowe:

Obliczanie spadku temperatury wraz z wysokością.

Temperatura spada wraz z wysokością średnio
o 0,6 stopnia na 100 m


Na wysokości 848 m.n.p.m. zanotowano temperaturę
+ 250 C. Jaka będzie temperatura na szczycie Mount Everest ?Temat: Zróżnicowanie klimatyczne Ziemi na
przykładzie Europy i Azji.
1. Lekcja powtórzeniowa wg. standardów
egzaminacyjnych.
Wniosek:

Na Ziemi wyróżniamy różne strefy i typy klimatu . Tak duże zróżnicowanie klimatyczne Ziemi wynika


z powodu działania różnorodnych czynników klimatycznych.
Zadanie domowe:

Obliczanie spadku temperatury wraz z wysokością.

Temperatura spada wraz z wysokością średnio
o 0,6 stopnia na 100 m


Na wysokości 848 m.n.p.m. zanotowano temperaturę
+ 250 C. Jaka będzie temperatura na szczycie Mount Everest ?......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość