Harmonogram – II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalnyPobieranie 45.55 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar45.55 Kb.HARMONOGRAM – II STOPIEŃ SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY


Data

Czas trwania

PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ
Z PROBLEMAMI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYMI


PRACA SOCJALNA Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI


PRACA SOCJALNĄ Z OSOBĄ
I RODZINĄ Z PROBLEMEM PRZEMOCYPRACA SOCJALNA
ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ10.05.2014

8.30-10.00 (2h)

Polityka społeczna w UE oraz działania RE w zakresie polityki społecznej

MGR DOROTA ŻBIK

Sala Panorama


Polityka społeczna w UE oraz działania RE w zakresie polityki społ.

MGR DOROTA ŻBIK

Sala Panorama


Polityka społeczna w UE oraz działania RE w zakresie polityki społecznej

MGR DOROTA ŻBIK

Sala Panorama


Polityka społeczna w UE oraz działania RE w zakresie polityki społecznej

MGR DOROTA ŻBIK

Sala Panorama


10.00-10.15

Przerwa kawowa

Przerwa kawowa10.15-11.45 (2h)

Polityka społeczna w UE oraz działania RE w zakresie polityki społecznej

MGR DOROTA ŻBIK

Sala Panorama


Polityka społeczna w UE oraz działania RE w zakresie polityki społ.

MGR DOROTA ŻBIK

Sala Panorama


Polityka społeczna w UE 1h

MGR DOROTA ŻBIK

Blok specjalistyczny – wykład

MGR BEATA DĄBROWSKA

Sala Makowa


Polityka społeczna w UE oraz działania RE w zakresie polityki społecznej

MGR DOROTA ŻBIK

Sala Panorama


11.45-12.00

Przerwa


12.00-13.30 (2h)

Blok specjalistyczny – wykład

MGR ALEKSANDRA SOBIERAJ-BŁOTNIAK

Sala Chabrowa


Blok specjalistyczny - wykład

MGR BEATA DĄBROWSKA

Sala Liliowa


Konsultacje

MGR ANNA CYMLER-LEWANDOWSKA

Sala Makowa


Konsultacje

MGR DOROTA ŻBIK

MGR ELŻBIETA GÓRKA


13.30-14.10

obiad


14.10-15.40 (2h)

Blik specjalistyczny – warsztat

MGR ALEKSANDRA SOBIERAJ-BŁOTNIAK

Sala Chabrowa


Blok specjalistyczny - wykład/warsztat

MGR BEATA DĄBROWSKA

Sala Liliowa


Konsultacje 1h

MGR ANNA CYMLER-LEWANDOWSKA

Sala Makowa


Konsultacje

MGR DOROTA ŻBIK

MGR ELŻBIETA GÓRKA


15.40-15.50

przerwa


15.50-17.20 (2h)

Blok specjalistyczny - ćwiczenia 1h

MGR ALICJA ROSZKOWSKA

Blok specjalistyczny – warsztat 1h

MGR BEATA DĄBROWSKA

Sala Chabrowa

Blok specjalistyczny – wykład 2h

MGR ALEKSANDRA SOBIERAJ-BŁOTNIAK


17.20-17.30

Przerwa kawowa


17.30-19.00 (2h)

Blok specjalistyczny - warsztat

MGR BEATA DĄBROWSKA

Sala Chabrowa

Blok specjalistyczny – warsztat 1h

MGR ALEKSANDRA SOBIERAJ-BŁOTNIAK


19.00 -19.30

Kolacja


19.30-21.00 (2h)

Polityka społeczna w UE – wykład 1h

MGR DOROTA ŻBIK

Sala Panorama


Polityka społeczna w UE – wykład 1h

MGR DOROTA ŻBIK

Sala Panorama


Polityka społeczna w UE – wykład 1h

MGR DOROTA ŻBIK

Sala Panorama


Polityka społeczna w UE – wykład 1h

MGR DOROTA ŻBIKSala Panorama
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy