Harmonogram przedsięwzięć związanych z przygotowaniami Chorągwi Kieleckiej zhp do obchodów 100-lecia Harcerstwa na Ziemi KieleckiejPobieranie 26.26 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar26.26 Kb.
Harmonogram przedsięwzięć związanych z przygotowaniami Chorągwi Kieleckiej ZHP

do obchodów 100-lecia Harcerstwa na Ziemi Kieleckiej


Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Termin

Miejsce

Odpowiedzialna/y

1.

Koncert na 100-lecie Harcerstwa w ramach 37 HFKMSz „Kielce -2010”

18 lipca 2010 r.

Kielce

hm. Elżbieta Kubiec

2.

Udział w Zlocie ZHP „Kraków -2010”

16-24 sierpnia 2010 r.

Kraków

phm. Wojciech Pietrzczyk

3.

Udział w Sesji Historycznej na 100-lecie ZHP Referat „Udział Harcerstwa Kielecczyzny w wojnie Polsko – Bolszewickiej

Sierpień 2010 r.

Kraków

Hm. Andrzej Rembalski – przew. Referatu Seniorów i Historii

4.

Kontynuacja prac nad przygotowaniem Harcerskiego Słownika Biograficznego Chorągwi Kieleckiej

Cały rok 2010 i 2011

Kielce

hm. Andrzej Rembalski

hm. Elżbieta Kubiec5.

Powołanie Honorowego Komitetu Obchodów 100-lecia Harcerstwa na Ziemi Kieleckiej

Listopad – grudzień 2010 r.

Kielce

Komendant Choragwi

hm. Andrzej Rembalski

hm. Elżbieta Kubiec


6.

„Księga harcmistrzów” – opracowywanie życiorysów do ogólnopolskiego wydania KH

Cały rok 2010 i 2011

Kielce oraz Hufce Chorągwi

hm. Ryszard Mazur

hm. Andrzej Rembalski

hm. Elżbieta Kubiec


7.

Ogłoszenie Konkursu na wspomnienia „Moje Harcerstwo”

Październik 2010 – czerwiec 2010 r.

cała chorągiew

hm. Andrzej Rembalski

hm. Elżbieta Kubiec8.

Kalendarium Chorągwi Kieleckiej /lata 1982-2011/

Październik 2010 – listopad 2011 r.

Kielce

hm. Elżbieta Kubiec

hm. Andrzej Rembalski9.

Sesja Historyczna „Rok do 100-lecia ZHP na Ziemi Kieleckiej”
X/XI 2011 r.

Komenda Chorągwi przy współpracy:

Muzeum Historii Kielc, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego10.

Harcerskie Miejsca Pamięci – suplement do wydania Sesji Historycznej z 2003 r.

Kielce i Hufce Chorągwi

Cały 2011 do czerwca 2012 r.

hm. Elżbieta Kubiec

hm. Andrzej Rembalski11.

Zakończenie prac nad przygotowaniem do druku HSB Choragwi Kieleckiej

Kielce

2012 r.

hm. Elżbieta Kubiec

hm. Andrzej Rembalski

hm. Anna Kateusz


12.

Zlot Chorągwi Kieleckiej na 100-lecie ZHP na Ziemi Kieleckiej

Ciekoty – Żeromszczyzna

V/VI 2012 r.

Hm. Elżbieta Kubiec

13.

Koncert „100 lat Harcerstwa na Ziemi Kieleckiej”

Kielce

Lipiec 2012 r.

Komendant Festiwalu

Komenda Chorągwi14.

Wystawa objazdowa „100 lat Harcerstwa na Ziemi Kieleckiej”

Hufce Chorągwi Kieleckiej

Cały rok 2012

Komend Chorągwi

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy