Strona główna

Harmonogram seminarium roboczego


Pobieranie 131.42 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar131.42 Kb.

Polskie Towarzystwo Chitynowe

ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 ŁódźHARMONOGRAM SEMINARIUM ROBOCZEGO

1. 17.09. 2007 r - poniedziałek


1600- 1800

Rejestracja

1800- 2200

Powitanie uczestników seminarium

Kolacja przy grillu


2. 18.09. 2007 r – wtorek815- 825

Otwarcie seminarium

Dr inż. Małgorzata M. Jaworska/ Prof. dr hab. Janusz Pluta

Sesja A

Polimerowa

Przewodniczący


Dr inż. Małgorzata M. Jaworska

P 1

825- 845
George A.F. Roberts – “The Road Is Long…”

P 2

845- 905
V.F. Uryash, S.V. Nemtsev, N.Yu. Kokurina, E.A. Ezhova, D.S. Zagorskaya, N.P. Kovacheva – “Physicochemical Properties of Chitin – Protein Complex from Shell of Kamchatsky Crab (Paralithodes camchaticus) at Various Stages of Molting Cycle”“

P 3

905- 920
A.S. Tolstenkov, N.N. Drozd, V.A. Makarov, G.E. Bannikova, V.P. Varlamov- „The Mobility of Complexes between Low Molecular Weight Heparins and Chitosans in an Electrical Field”

P 4

920- 935
Anna Wojtasz-Pająk – „Sole chitozanu i kwasów dikarboksylowych”

P 5

935- 950
Roman Zarzycki, Zofia Modrzejewska, Monika Łukomska, Anna Wojtasz-Pająk-
„Termowrażliwe hydrożele chitozanowe”

Przewodniczący

Dr Anna Wojtasz-Pająk

P 6

950- 1005
Małgorzata M. Jaworska, Ewa Konieczna„Enzymatyczna deacetylacja chitozanu w reaktorze membranowym”

P 7

1005- 1020

Joanna Szumilewicz, Barbara Pabin-Szafko – „Sonifikacja roztworów chityny i badania metodą chromatografii żelowej”

P 8

1020- 1035

Izabella Krucińska, Agnieszka Komisarczyk, Danuta Paluch, Stanisław Pielka, Bogusława Żywicka, Ewa Zaczyńska, Anna Czarny – „Wpływ masy molowej włóknin z dibutyrylochityny formowanych techniką rozdmuchu roztworu polimeru na indukcję interleukin IL-4 i IL-12”

P 9

1035- 1050

Jacek Balcerzak, Maria Mucha – „Preparatyka hybrydowych kulistych struktur chitozan/poli(kwas mlekowy)”

P 10

1050- 1105

Urszula Filipkowska„Porównanie efektywności sorpcji Basic Violet 10 na chitozanie i na immobilizowanych na chitozanie popiołach lotnych i trocinach”

1105- 1135
Przerwa na kawę / herbatę
Sesja B

Biologiczno-Medyczna

Przewodniczący

Prof. dr hab. Halina Kurzawińska

BM 1


1135- 1150

Anna Błasińska, Tomasz Kun„Wpływ dibutyrylochityny na uwalnianie histaminy z komórek tucznych”

BM 2

1150- 1205

Antoni Niekraszewicz, Magdalena Kucharska, Marcin H. Struszczyk, Agnieszka Rogaczewska, Katarzyna Struszczyk - „Częściowo resorbowalne siatki chirurgiczne – cz.2”

BM 3

1205 – 1220

Henryk Bursig, Aleksandra Wysocka, Magdalena Kucharska, Kinga Brzoza-Malczewska, Stefan Marlovits – „Hodowla ludzkich chondrocytów na podłożach chitozanowych -doniesienie wstępne”2. 18.09. 2007 r – wtorek


Sesja C

Posterowa

SP 1
1230 – 1315

Renata Czechowska-Biskup, Piotr Ulański, Janusz M. Rosiak – „Preparat chitozanowy wspomagający odchudzanie w badaniach in vivo i in vitro.

SP 2

Dorota Biniaś, Włodzimierz Biniaś„Mikroporowate włókna dibutyrylochitynowe”


SP 3

Katarzyna Małolepsza – Jarmołowska – „Wpływ wybranych substancji pomocniczych na właściwości żeli hydrofilowych zawierających kompleks kwasu mlekowego z chitozanem”


SP 4

Ryszard T. Sikorski, Maria Ratajska, Maria Wiśniewska-Wrona, Antoni Niekraszewicz, Grażyna Strobin, Danuta Ciechańska„Badania procesu biodegradacji wybranych tworzyw polimerowych modyfikowanych oligochitozanem”

SP 5

Renata Miltko, Grzegorz Bełżecki, Tadeusz Michałowski –„ Przemiany chityny w żwaczu owiec”

1315 – 1430

Obiad


1430 – 1730

Wycieczka po Wrocławiu

1800 – 1900

Walne zebranie PTChit

1930-2330

Uroczysta kolacja towarzyska


3. 19.09. 2007 r – środa


Sesja D

Rolnicza

Przewodniczący

Prof. dr hab. Henryk Pospieszny

R 1


830- 845

Leszek B. Orlikowski, Czesław Skrzypczak, Antoni Niekraszewicz –

„Chitozan – środek ochrony i stymulator rozwoju roślin"R 2

845- 900

Halina Kurzawińska, Stanisław Mazur – „Przydatność chitozanu oraz

Pythium oligandrum do ochrony bulw ziemniaka przed zarazą i zgniliznami”

R 3

900- 915

Halina Kurzawińska, Joanna Duda-Surman, Piotr Muras – „Wpływ chitozanu, wyciągu z grejpfruta oraz Pythium oligandrum na wzrost głównych patogenów grzybowych stewarcji pseudokameliowatej w warunkach „in vitro”

R 4

915- 930
Elżbieta Patkowska - „Zastosowanie chitozanu, Pythium oligandrum oraz wyciągu z grejpfruta w ochronie fasoli zwykłej (Phaseolus vulgaris L.) przed fitopatogenami odglebowymi”

R 5

930- 945

Wiesław Wójcik, Urszula Złotek - „Zastosowanie powłok chitozanowych w przechowywaniu nisko przetworzonych korzeni marchwi”

R 6

945- 1000

Krzysztof Lubkowski, Barbara Grzmil – „Zastosowanie chitozanu w nawozach o kontrolowanym uwalnianiu składników mineralnych”

1000- 1030

Przerwa na kawę/ herbatę

3. 19.09. 2007 r - środa


Sesja B

Biologiczno-Medyczna

Przewodniczący

Dr n. farm. Jan Ignacak

BM 4


1030- 1045

Grzegorz Bełżecki, Renata Miltko, Tadeusz Michałowski – „Zdolności chitynolityczne orzęsków żwaczowych”

BM 5

1045- 1100

Katarzyna Struszczyk, Mirosława Szczęsna - Antczak, Tadeusz Antczak – „ Izolowanie i oczyszczanie wewnątrzkomórkowych enzymów chitozanolitycznych z Mucor circinelloides”Sesja C

Posterowa

SP 6


1115-1200

Jan Meler, Janusz Pluta – „Wpływ czynników fizyko-chemicznych na własności adsorbcyjne chitozanów w modelu in vitro

SP 7

Jan Meler, Janusz Pluta, Justyna Dąbrowska – „Wpływ różnych odmian chitozanów na biodostępność leków przeciwzapalnych”


SP 8

Jan Ignacak, Maria Wiśniewska-Wrona, Iwona Pałka, Antoni Niekraszewicz – „Wpływ oligomerów mikrokrystalicznego chitozanu na proliferację komórek raka wysiękowego Ehrlicha (EAT) i prawidłowych komórek nabłonka sutka myszy in vitro


SP 9

Maria Ratajska, K. Haberko, D. Ciechańska, A. Niekraszewicz, M. Kucharska - „Biokompozyty Hydroksyapatytowo - Chitozanowe”


SP 10

P. Navard, H. Bouras, D. Ciechańska – „European Polysaccharide Network of Excellence – Mission and Research Activities”


1200-1210

Zakończenie seminarium

1230- 1330

Obiad


SCHEDULE OF WORKSHOP1. September 17th 2007 - Monday1600- 1800

Registration

1800- 2200

Welcome of seminar particitants

Barbecue


2. September 18st 2007 - Tuesday


815- 825

Openning of the seminar

Dr Małgorzata M. Jaworska/ Prof. Janusz Pluta, Ph. D., D. Sc.

Session A

Polymeric

Chairman

Dr Małgorzata M. Jaworska


P 1

825- 845
George A.F. Roberts – „ “The Road Is Long…”

P 2

845- 905
V.F. Uryash, S.V. Nemtsev, N.Yu. Kokurina, E.A. Ezhova, D.S. Zagorskaya, N.P. Kovacheva – „Physicochemical Properties of Chitin – Protein Complex from Shell of Kamchatsky Crab ( Paralithodes camchaticus) at Various Stages of Molting Cycle”

P 3

905- 920
A.S. Tolstenkov, N.N. Drozd, V.A. Makarov, G.E. Bannikova, V.P. Varlamov- „The Mobility of Complexes between Low Molecular Weight Heparins and Chitosans in an Electrical Field”

P 4

920- 935

Anna Wojtasz-Pająk – “Chitosan Dicarboxylic Acid Salts”

P 5

935- 950
Roman Zarzycki, Zofia Modrzejewska, Monika Łukomska, Anna Wojtasz-Pająk-
„Thermosensitive Chitosan Hydrogels”

Chairman


Dr Anna Wojtasz-Pająk

P 6

950- 1005

Małgorzata M. Jaworska, Ewa Konieczna – „Enzymatic Deacetylation of Chitosan in a Membrane Reactor”

P 7

1005- 1020

Joanna Szumilewicz, Barbara Pabin-Szafko – „Sonication of Chitin Solutions and Characterization by Size Exclusion Chromatography”

P 8

1020- 1035

Izabella Krucińska, Agnieszka Komisarczyk, Danuta Paluch, Stanisław Pielka, Bogusława Żywicka, Ewa Zaczyńska, Anna Czarny – „Effects of the Molar Mass of Dibutyrylchitin Yarns Manufactured from Sprayed Polymer Solution on the Induction of Interleukins IL-4 and IL-12”

P 9

1035- 1050

Jacek Balcerzak, Maria Mucha – „Methods for Preparation of Hybrid Spherical Chitosan/Poly(Latic Acid) Structures”

P10

1050- 1105

Urszula Filipkowska„A Comparison of Sorption Efficiency of Basic Violet 10 onto Chitosan and Fly Ashes and Sawdust Immobilized onto Chitosan”

1105- 1135
Coffee break
Session B

Biological and Medical

Chairman


Prof. Halina Kurzawińska, Ph. D., D. Sc.

BM 1


1135- 1150

Anna Błasińska, Tomasz Kun„Influence of Dibutyrylochitin on Histamine Release from Mast Cells”

BM 2

1150 – 1205

Antoni Niekraszewicz, Magdalena Kucharska, Marcin H. Struszczyk, Agnieszka Rogaczewska, Katarzyna Struszczyk - „ Partially Resorbable Hernia Meshes – Part 2”

BM 3

1205 – 1220

Henryk Bursig, Aleksandra Wysocka, Magdalena Kucharska, Kinga Brzoza-Malczewska, Stefan Marlovits – „Cultures of Human Chondrocytes on Chitosan Scaffolds – Preliminary Report”2. September 18st 2007 - TuesdaySession C

Poster

SP 11230- 1315Renata Czechowska-Biskup, Piotr Ulański, Janusz M. Rosiak – „Slimming Aid – Chitosan Preparation in the in Vitro and in Vivo Studies”

SP 2

Dorota Biniaś, Włodzimierz Biniaś„Microporous Dibutyrylchitin Fibres”

SP 3

Katarzyna Małolepsza – Jarmołowska – „Influence of a Chosen Auxiliary Substance on the Properties of Hydrophilic Gels Containing Lactic Acid Complex with Chitosan”

SP 4

Ryszard T. Sikorski, Maria Ratajska, Maria Wiśniewska-Wrona, Antoni Niekraszewicz, Grażyna Strobin, Danuta Ciechańska„Studies on Biodegradation Process of some Polymer Synthetics modified by Oligochitosans”

SP 5

Renata Miltko, Grzegorz Belżecki, Tadeusz Michalowski –

„Metabolism of Chitin in the Rumen of Sheep”1315 – 1430

Lunch break

1430 – 1730

Guided tour round Wrocław

1800 – 1900

General Assemble of the Polish Chitin Society

1930 - 2330

Ceremonial dinner3. September 19nd 2007 r - WednesdaySession D

Agricultural

Chairman

Prof. Henryk Pospieszny, Ph. D., D. Sc.

R 1


830- 845

Leszek B. Orlikowski, Czesław Skrzypczak, Antoni Niekraszewicz –

„Chitosan – Plant Protection Product and Growth Stimulator”R 2

845 – 900

Halina Kurzawińska, Stanisław Mazur – „The Effect of Chitosan and Pythium oligandrum Used in Protection of Potato Tubers Against Late Blight and Soft Rot”

R 3

900- 915

Halina Kurzawińska, Joanna Duda-Surman, Piotr Muras – The “in Vitro” Effect of Chitosan, Grapefruit Extract and Pythium oligandrum on the Growth of the Main Fungal Pathogens of Stewartia Pseudocamellia (Max.).

R 4

915- 930
Elżbieta Patkowska - „The Application of Chitosan, Pythium oligandrum and Grapefruit Extract in the Protection of Runner Bean

(Phaseolus vulgaris L) from Soil-Borne Phytopathogens”

R 5

930- 945

Wiesław Wójcik, Urszula Złotek – „ Application of Chitosan Coatings for Storage of Low-Processed Carrot Roots”

R 6

945- 1000

Krzysztof Lubkowski, Barbara Grzmil – „Application of Chitosan in Controlled-Release Fertilizers”

1000- 1030

Coffee break

3. September 19nd 2007 r - WednesdaySession B

Biological and Medical

Chairman

Dr Jan Ignacak

BM 4


1030- 1045

Grzegorz Belżecki, Renata Miltko, Tadeusz Michalowski –

„Chitinolytic Properties of Rumen Ciliates”BM 5

1045 – 1100

Katarzyna Struszczyk, Mirosława Szczęsna - Antczak, Tadeusz Antczak – „Isolation and Purification of Intracellular Chitosanolytic Enzymes of Mucor circinelloides
Session C

Poster

SP 61115 – 1200

Jan Meler, Janusz Pluta – „Influence of Factor on Ownership in Model-Chemical Absorption of Chitosans in vitro”

SP 7

Jan Meler, Janusz Pluta, Justyna Dąbrowska – “Influence of Different Change on Bioavailability of Medicine Chitosans Antiphlogistic Drugs”

SP 8

Jan Ignacak, Maria Wiśniewska-Wrona, Iwona Pałka, Antoni Niekraszewicz –"The Effect of Oligomers of Microcrystalline Chitosan


on Ehrlich Ascites Tumor and Normal Mouse Mammary Epithelial Cells Proliferation in Vitro

SP 9

Maria Ratajska, K. Haberko, D. Ciechańska, A. Niekraszewicz, M. Kucharska - „Hydroxyapatite – Chitosan Biocomposites”

SP 10

P. Navard, H. Bouras, D. Ciechańska – „European Polysaccharide Network of Excellence – Mission and Research Activities”

1200-1210

Closing of the seminar

1230- 1330

Lunch


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość