Helena Hohensee-Ciszewska, abc twórców plastyki. Sztuka europejskaPobieranie 6.03 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar6.03 Kb.
KULTURA ARTYSTYCZNA WFiS

Bibliografia ogólna:
Umberto Eco, Historia piękna, Wyd. Rebis, Poznań 2005.
Urszula Czartoryska, Od pop-artu do sztuki konceptualnej, WAiF, Warszawa 1973.
Helena Hohensee-Ciszewska, ABC twórców plastyki. Sztuka europejska, WSiP, Warszawa 1992.
Maryla Hopfinger, W laboratorium sztuki XX wieku, PWN, Warszawa 1993.
Artur Hutnikiewicz, Od czystej formy do literatury faktu, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1988.
Stefan Jaworski, Awangarda, WSiP, Warszawa 1992.
Stefan Morawski, Na zakręcie. Od sztuki do po-sztuki, Wyd. Literackie, Kraków 1985.
Teresa Pękala, Awangarda i ariergarda. Filozofia sztuki nowoczesnej, Wyd. UMCS, Lublin 2000.
Eliana Princi, Awangarda dwudziestego wieku, tłum. Marta Boberska, Wyd. Arkady, Warszawa 2012.


Interpretacja dzieła sztuki:
Erwin Panofsky, Studia z historii sztuki, PIW, Warszawa 1971.
Helena Hohensee-Ciszewska, Podstawy wiedzy o sztukach plastycznych, WSiP,

Warszawa 1976.Systemy artystyczne, art brut, sztuka naiwna i sztuka ludowa:
Howard Becker, Art Worlds, Univ. of California Press, Berkeley 1982.
Aleksander Jackowski, Polska sztuka ludowa, PWN, Warszawa 2002.
Aleksander Jackowski, Sztuka zwana naiwną. Zarys encyklopedyczny twórczości w Polsce, Wyd. Krupski i S-ka, Warszawa 1995.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy