Strona główna

Historia powszechna średniowiecza


Pobieranie 34.62 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar34.62 Kb.
HISTORIA POWSZECHNA ŚREDNIOWIECZA 1. BARBARZYŃSKA Europa / Karol Modzelewski. - Warszawa : Iskry, cop. 2004. - 516, [4] s. ; 24 cm
  Sygn. 17066 - 17067 , 24390 – 24391
  4 egz.

 1. DYNASTIE Europy / red. Antoni Mączak; Jacek Banaszkiewicz [et al.]. - Wyd. 2 poszerz. i uzup. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2003. - 618, [2] s., [2] k. tabl. : faks., fot., portr., rys. [w tym kolor.] ; 25 cm
  Sygn. 9632
  1 egz.
 2. DZIEJE kultury niemieckiej / Czesław Karolak, Wojciech Kunicki, Hubert Orłowski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. - 572 s., [18] k. tabl. : fot. (w tym kolor.), mapy. ; 24 cm
  Sygn. 15624 – 15627
  4 egz. 3. EUROPA : rozprawa historyka z historią / Norman Davies ; tł. z ang. Elżbieta Tabakowska. - dodr.. - Kraków : Wydaw. Znak, 2006. - 1406, [2] s., [16] k. tabl. : fot., mapy, nuty, rys., schem., tab., wykr. ; 25 cm
  Sygn. 14812, 14943 - 14944 , 18074
  4 egz.
 4. EUROPA średniowieczna 962-1154 / Christopher Brooke ; tł. z ang. Józef Marzęcki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2001. - 448 s., [20] k. tabl.: fot. (w tym kolor.), mapy, schem. ; 25 cm . - (Dzieje Europy)
  Sygn. 14772 , 18272 – 18276
  6 egz. 5. EUROPA średniowieczna 1150-1309 / John H. Mundy ; tł. z ang. Robert Sudół. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2001. - 463 s., [20] k. tabl.: fot. (w tym kolor.), mapy ; 25 cm . - (Dzieje Europy)
  Sygn. 14774 , 18267 – 18271
  6 egz. 6. EUROPA w XIV i XV wieku / Denys Hay ; tł. z ang. Hanna Zaremska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2001. - 415 s., [20] k. tabl. : fot. (w tym kolor.), mapy, schem. ; 25 cm . - (Dzieje Europy)
  Sygn. 14773 , 18456 - 18457 , 18555 – 18557
  6 egz.
 7. GRUNWALD 1410 : wybór tekstów źródłowych Grunwald 1410 : wybór tekstów źródłowych. T. 1. Narodziny idei krucjatowej / tł. i oprac. Jan Powierski ; tł., uzup. i red. Janusz Trupinda ; Muzeum Zamkowe w Malborku. - Malbork : Muzeum Zamkowe w Malborku, 2005. - 206, [1] s. ; 24 cm
  Sygn. 17003 – 17004
  2 egz. 8. HISTORIA Anglii / Henryk Zins. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2001. - 462 s. : mapy, schem., tab ; 24 cm
  Sygn. 8420 - 8423 , 8543 – 8546
  8 egz. 9. HISTORIA Anglików / Paul Johnson; tł. z ang. Jarosław Mikos. - Wyd. 2. - Gdańsk : Wydaw. Marabut, 2002. - 471, [1] s. ; 24 cm . - (Narody i Cywilizacje)
  Sygn. 8498 – 8499
  2 egz. 10. HISTORIA Europy / red. Antoni Mączak; oprac. Stanisław Grzybowski [et al.]. - Wyd. 2 bez zm. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002. - 854, [2] s., [56] k. tabl. : fot., mapy (w tym kolor.), rys., tab ; 25 cm
  Sygn. 8430 – 8433
  4 egz.

 1. Historia Europy / pod red. Antoniego Mączaka ; [oprac. Stanisław Grzybowski et al.].- Wyd. 3.- Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2006.
  Sygnatura: 24535 , 24536 , 24537 , 24538
  4 egz.
 2. HISTORIA Europy Środkowo-Wschodniej / red. Jerzy Kłoczowski Historia Europy Środkowo-Wschodniej. T. 1 / red. Jerzy Kłoczowski ; Daniel Beauvois [et al.]. - Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000. - 554 s. : mapy, tab. ; 24 cm
  Sygn. 14813 , 14948, 25594 - 25597
  6 egz.
 3. HISTORIA Europy Środkowo-Wschodniej / red. Jerzy Kłoczowski Historia Europy Środkowo-Wschodniej. T. 2 / red. Jerzy Kłoczowski ; Natalia Aleksiun [et al.]. - Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000. - 353, [1] s. : tab. ; 24 cm
  Sygn. 14814 , 16969 , 20322 - 20325
  6 egz.

 1. HISTORIA Francji / Jan Baszkiewicz. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 1999. - 672, [1] s.: mapy ; 24 cm
  Sygn. 688
  1 egz.

 1. HISTORIA Imperium Rosyjskiego / Michaił Heller ; tł. z ros. Eugeniusz Melech, Tadeusz Kaczmarek. - Wyd. 2. - Warszawa : Książka i Wiedza, 2005. - 787, [1] s. : mapy ; 25 cm
  Sygn. 14605, 14627 , 18464 – 18465
  4 egz. 2. HISTORIA Irlandii / John Ranelagh; tł. z ang. Katarzyna Baczyńska-Chojnacka, Piotr Chojnacki; posł. Piotr Stalmaszczyk. - Wyd. 1 pol. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona ; Gdańsk : Wydaw. Marabut, 2003. - 314, [1] s., [4] k. tabl. : fot., 1 mapa, 1 tab ; 24 cm . - (Narody i Cywilizacje)
  Sygn. 8661 – 8662
  2 egz. 3. HISTORIA Irlandii / Stanisław Grzybowski. - Wyd. 3 bez zmian. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2003. - 340, [1] s. : mapy ; 24 cm
  Sygn. 8429 , 8540 – 8542
  4 egz. 4. HISTORIA Japonii / Conrad Totman ; tł. Justyn Hunia.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.
  (Ex Oriente)
  Sygnatura: 28409 , 28410 , 28411 , 28412
  4 egz. 5. HISTORIA Litwy : od czasów najdawniejszych do 1795 roku / Zigmantas Kiaupa, Jurate Kiaupiene, Albinas Kuncevičius ; tł. Piotr Grablunas [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. - 386, [2] s., [16] k. tabl. : fot. (w tym kolor.), mapy, portr. ( w tym kolor.), 1 schem., tab. ; 24 cm . - (Bliższa Europa)
  Sygn. 20036 – 20039
  4 egz. 6. HISTORIA małych krajów Europy : Andora, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Monako, San Marino / pod red. Józefa Łaptosa ; aut. Andrzej Maciej Brzeziński [et al.].- Wyd. 2 popr. i uzup.- Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2007.
  Sygnatura: 20894 , 20895 , 20896 , 20897 , 20898 , 20899
  6 egz.
 7. HISTORIA Niemiec / Jerzy Krasuski. - Wyd. 1, wznowienie. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002. - 683, [1] s. : mapy, tab ; 24 cm
  Sygn. 3916 - 3917 , 4608 , 4251 , 3748 – 3749
  6 egz. 8. HISTORIA Niemiec / Jerzy Krasuski. - Wyd. 2 popr. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2004. - 687, [1] s. : mapy, tab ; 24 cm
  Sygn. 8427 – 8428
  2 egz. 9. HISTORIA Niemiec i państw niemieckich : zarys dziejów politycznych / Tomasz Paluszyński. - Wyd. 2 popr.. - Poznań : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu, 2006. - 382, [3] s. : faks., fot., mapy, rys., schem. ; 24 cm. - (Biblioteka Filologiczna, ISSN 1734-3860 ; T. 7)
  Sygn. 16497 – 16500
  4 egz. 10. HISTORIA państw i narodów Morza Bałtyckiego / Wolfgang Froese ; tł. z niem. Maciej Dorna, Ewa Płomińska-Krawiec, Katarzyna Śliwińska. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. - 324 s., [16] k. tabl. : fot. (w tym kolor.), mapy, 1 nuty, portr. (w tym kolor.) ; 24 cm . - (Bliższa Europa)
  Sygn. 20166 – 20171
  6 egz. 11. HISTORIA powszechna : średniowiecze / Roman Michałowski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2009. - 551, [4] s. : mapy, tab. ; 24 cm
  Sygn. 27922 – 27927
  6 egz. 12. HISTORIA powszechna : średniowiecze / Tadeusz Manteuffel. - Wyd. 16 uzup.. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. - 513, [1] s. : mapy, pl., rys., 1 tab. ; 24 cm. - (Historia Powszechna ; [t. 2])
  Sygn. 15790, 16825 – 16827
  4 egz.
 13. HISTORIA powszechna średniowiecza / Benedykt Zientara. - Wyd. 9. - Warszawa : Wydaw. Trio, 2006. - 614, [1] s. : faks., fot., mapy, portr., rys. ; 24 cm + 7 tabl.
  Sygn. 16976 – 16977
  2 egz. 14. HISTORIA Rosji / Ludwik Bazylow ; tekst obejmujący lata 1917-1991 Paweł Wieczorkiewicz. - Wyd. 4 popr. i uzup., dodr.. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2006. - 631, [1] s. : mapy ; 24 cm + [7] k. tabl. złoż.
  Sygn. 19859 – 19862
  4 egz. 15. HISTORIA Stanów Zjednoczonych Ameryki / Hugh Brogan; tł. z ang. Elżbieta Macauley. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2004. - 795, [1] s. : mapy ; 24 cm
  Sygn. 8426 , 8547 – 8550
  5 egz. 16. HISTORIA świata śródziemnomorskiego / oprac. Bartolomé Bennassar [et al.]; red. Jean Carpentier, François Lebrun; tł. z fr. Antoni Pierchała. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2003. - 500 s. : faks., mapy, pl., rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 15060 – 15061, 15163 – 15166
  6 egz. 17. HISTORIA Ukrainy / Władysław A. Serczyk ; red. wyd. 3 Ryszard Szlagor. - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2001. - 426, [1] s. : mapy ; 24 cm
  Sygn. 19863 – 19866
  4 egz. 18. Historia Włoch / Józef Andrzej Gierowski.- Wyd. 3 przejrz.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 2003.
  Sygnatura: 27194 , 27195 , 27196 , 27197
  4 egz. 19. HISTORIA życia prywatnego / red. Philippe Aries, Georges Duby ; red. wyd. pol. Andrzej Łoś. - Wyd. 2 Historia życia prywatnego. T. 1. Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego / red. Paul Veyne ; oprac. Peter Brown [et al.] ; tł. z fr. Krystyna Arustowicz [et al.] ; red. nauk. tł. Andrzej Łoś. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2005. - 710, [2] s. : faks., fot., mapy, pl., wykr. ; 22 cm
  Sygn. 15151 – 15154
  4 egz. 20. HISTORIA życia prywatnego / red. Philippe Aries, Georges Duby ; red. wyd. pol. Andrzej Łoś. - Wyd. 2 Historia życia prywatnego. T. 2. Od Europy feudalnej do renesansu / red. Georges Duby ; oprac. Dominique Barthélemy [et al.] ; tł. z fr. Wiera Bieńkowska [et al.] ; red. nauk. tł. Wojciech Mrozowicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2005. - 778, [2] s. : fot., mapy, pl., wykr. ; 22 cm
  Sygn. 15155 - 15156 , 18323 – 18324
  4 egz. 21. IMPERIUM Karola Wielkiego / Geneviéve Bührer-Thierry; tł. Beata Spieralska. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, cop. 2004. - 268, [1] s. : mapy, rys., schem. ; 20 cm . - (MH Miniatury Historyczne)
  Sygn. 16978 – 16979
  2 egz.
 22. KALENDARIUM dziejów świata : historia, religia, literatura, sztuka, nauka, technika / oprac. Bartosz Działoszyński [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. - 600 s. : fot. (w tym kolor.), mapy, rys. (w tym kolor.), tabl. ; 26 cm. - (Encyklopedia PWN)
  Sygn. 13351
  1 egz. 23. KRONIKA Thietmara / von Merseburg Thietmar; tł. z łac., wstęp i przypisy Marian Zygmunt Jedlicki; posłowie Krzysztof Ożóg. - Kraków : Universitas, cop. 2005. - LXXXVII, 437, [3] s., [1] k. tabl. złoż. ; 24 cm
  Sygn. 16960 – 16961
  2 egz. 24. KRONIKA ziemi pruskiej / de Dusburg Petrus ; tł. Sławomir Wyszomirski ; wstęp i koment. historyczny Jarosław Wenta. - Wyd. 2 przejrz. i popr.. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, cop. 2005. - XLI, [2], 280 s. : 1 schem. ; 24 cm
  Sygn. 16980 – 16981
  2 egz. 25. KSZTAŁTOWANIE średniowiecza / red. Maciej Salamon; Adam Bieniek [et al.]. - Kraków : Fogra ; Warszawa : Świat Książki, cop. 2005. - 774, [1] s. : faks. (w tym kolor.), fot. (w tym kolor.), mapy, pl., rys., tab. ; 24 cm. - (Wielka Historia Świata / red. Józef Andrzej Gierowski, Stanisław Grodziski, Jerzy Wyrozumski ; t. 4)
  Sygn. 15596, 15608 – 15610
  4 egz. 26. MŁODOŚĆ uniwersytetów / Jan Baszkiewicz. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 1997. - 197 s. : faks., fot., portr. ; 21 cm
  Sygn. 17012
  1 egz. 27. NARODZINY cywilizacji Wysp Brytyjskich / Wojciech Lipoński. - Wyd. 3. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2001. - 650 s., [8] k. tabl.: faks., fot., mapy, rys., schem. ; 24 cm . - (Anglistyka)
  Sygn. 12413 , 18340 – 18342
  4 egz. 28. PIERWSZA krucjata : nowe spojrzenie / Thomas Asbridge ; tł. z ang. Ewelina Jagła. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2006. - 386, [1] s., [4] k. tabl. kolor. : fot., mapy ; 24 cm
  Sygn. 17013
  1 egz. 29. PŁACIDŁA w Europie Środkowej i Wschodniej w średniowieczu : formy, funkcjonowanie, ewolucja / Jacek Adamczyk. - Warszawa : Wydaw. Neriton : Instytut Historii PAN, 2004. - 385, [2] s. : mapy, 1 tab. ; 24 cm
  Sygn. 11622 , 17594
  2 egz.
 1. Północne sąsiedztwo : historia krajów i narodów Morza Bałtyckiego / Alan Palmer ; z ang. przeł. Eugeniusz Możejko.- Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 2008.
  Sygnatura: 23924 , 25161 , 25162 , 25163 , 25164 , 25165
  6 egz.
 2. PÓŹNE średniowiecze / red. Krzysztof Baczkowski; Jerzy Hauziński [et al.]. - Kraków : Fogra ; Warszawa : Świat Książki, cop. 2005. - 743, [1] s. : faks., fot., mapy., rys. (w tym kolor.) ; 24 cm. - (Wielka Historia Świata / red. Józef Andrzej Gierowski, Stanisław Grodziski, Jerzy Wyrozumski ; t. 5)
  Sygn. 15640 – 15643
  4 egz. 3. REGUŁA Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie / tł. i koment. Janusz Trupinda. - Wyd. 2. - Malbork : Muzeum Zamkowe w Malborku, 2004. - 47 s. ; 20 cm
  Sygn. 17005 – 17006
  2 egz. 4. SŁOWIANIE południowi i zachodni VI-XX wiek / Jerzy Skowronek, Mieczysław Tanty, Tadeusz Wasilewski. - Wyd. 1 w tej ed.. - Warszawa : Książka i Wiedza, cop. 2005. - 687, [1] s., [12] k. tabl. : faks., fot., mapy., portr. ; 24 cm
  Sygn. 14624 , 18467 – 18471
  6 egz.
 5. SŁOWIAŃSZCZYZNA starożytna i wczesnośredniowieczna : antologia tekstów źródłowych = The slavonic culture in Antiquity and the Early Middle Ages : an anthology / Gerard Labuda. - Wyd. 2 niezm.. - Poznań : Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2003. - 275 s. : mapy ; 24 cm . - (Wznowienia = Reprints / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ISSN 1425-1280 ; T. 5)
  Sygn. 16964 – 16965
  2 egz. 6. SŁOWNIK władców Europy średniowiecznej / red. Józef Dobosz, Maciej Serwański; Ilona Czamańska [et al.]. - Wyd. 2. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2002. - 466, [1] s. ; 20 cm. - (Poznańskie Słowniki Biograficzne)
  Sygn. 10344
  1 egz. 7. Słownik władców świata / Małgorzata Hertmanowicz-Brzoza, Kamil Stepan.- Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2005.
  Sygnatura: 15735
  1 egz.
 1. Społeczeństwo feudalne / Marc Bloch ; tł. Eligia Bąkowska ; wstępem poprzedził Andrzej Feliks Grabski.- Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1981.
  (Klasycy Historiografii)
  Sygnatura: 21396
  1 egz. 2. SPOŁECZEŃSTWO feudalne / Marc Bloch; tł. z fr. Eligia Bąkowska; przedm. Henryk Samsonowicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2002. - 499 s., [32] k. tabl. : fot. (w tym kolor.), mapy, portr. (w tym kolor.) ; 24 cm
  Sygn. 17072 – 17073
  2 egz.
 3. ŚREDNIOWIECZNE dzieje Europy / Stefan Kwiatkowski. - Warszawa : Wydaw. Trio, 2006. - 486, [2] s. : mapy, pl., rys., tab. ; 24 cm
  Sygn. 14617 – 14618, 16953 – 16954
  4 egz. 4. TWORZENIE Europy : podbój, kolonizacja i przemiany kulturowe 950-1350 / Robert Bartlett ; tł. z ang. Grażyna Waluga ; posł. Piotr Górecki. - Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2003. - 531, [5] s., [4] k. tabl. : mapy, rys., tab. ; 19 cm
  Sygn. 16962 - 16963 , 25215 – 25216
  4 egz. 5. WIEK V-XV w źródłach : wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów / oprac. Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. - 331, [1] s. : faks., schem., 1 tab. ; 24 cm
  Sygn. 16955 – 16956
  2 egz. 6. WIELKI atlas encyklopedyczny historia świata / wyd. Beata Lewandowska-Kaftan, Justyna Strzeszewska-Pęzik ; red. Bartłomiej Kaczorowski ; tł. z ang. Krzysztof Drozdowski [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, cop. 2006. - 352 s. : faks., fot. (w tym kolor.), mapy, rys., wykr. ; 37 cm
  Sygn. 16210
  1 egz. 7. WIELKI atlas historyczny : komentarze historyczne - starożytność, średniowiecze, wiek XVI-XVIII, wiek XIX, wiek XX / Ewa Wipszycka-Bravo [et al.] ; red. Elżbieta Olczak, Julia Tazbir ; red. i oprac. map Konrad Banach [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Demart, 2005. - 214, [6] s. : mapy, wykr. ; 31 cm
  Sygn. 13380
  1 egz. 8. WOJNY husyckie / Piotr Marczak. - Warszawa : Agencja Wydawnicza Egros, [2004]. - 120 s., [4] k. tabl. : rys. (w tym kolor.) ; 24 cm. - (W Kręgu Średniowiecza ; 4)
  Sygn. 12742 - 12744
  3 egz. 9. WYSPY : historia / Norman Davies; tł. z ang. Elżbieta Tabakowska. - Kraków : Wydaw. Znak, 2003. - 1103, [1] s., [16] k. tabl. : fot. (w tym kolor.), mapy, nuty, pl., portr., rys., schem., wykr ; 24 cm
  Sygn. 8508 – 8511
  4 egz. 10. Zaginione królestwa / Norman Davies ; przekł. Bartłomiej Pietrzyk, Joanna Rumińska-Pietrzyk, Elżbieta Tabakowska.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2010.
  Sygnatura: 30073 , 30074 , 30075 , 30076
  4 egz.KSIĄŻKI UDOSTĘPNIANE W CZYTELNI
(Własność Ogniska Artystycznego - nieobjęte katalogiem Biblioteki PWSZ) 1. Atlas historyczny świata
  Batowski H. [et al.]
  Wyd. 2
  Warszawa; Wrocław: Państ. Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1986
  2 egzemplarze 2. Balicki J., Bogucka M.: Historia Holandii
  Wyd. 2 popr. i uzup.
  Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989 3. Bazylow L.: Historia Rosji
  Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969 4. Camp, L. Sprague de: Wielcy i mali twórcy cywilizacji : (od Imhotepa do Leonarda da Vinci)
  Warszawa: Wiedza Powszechna, 1968 5. Cieślak T.: Historia Finlandii
  Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983 6. Czapliński W., Galos A., Korta W.: Historia Niemiec
  Wyd. 2 popr.
  Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990 7. Demel J.: Historia Rumunii
  Wyd. 2 popr. i uzup.
  Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986 8. Dziesięć wieków Europy : studia z dziejów kontynentu
  Żarnowski J.[ et al]:
  Warszawa: Czytelnik, 1983 9. Dziubiński A.: Historia Maroka
  Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983 10. Gąssowski J.: Narodziny średniowiecznego świata
  Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970 11. Gierowski J.A.: Historia Włoch
  Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985 12. Gumilow L.: Śladami cywilizacji wielkiego stepu
  Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1973 13. Lewis R.: Życie codzienne w Turcji osmańskiej
  Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1984
  (Życie codzienne) 14. Mazahèri A.: Życie codzienne muzułmanów w średniowieczu (wiek X-XIII)
  Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1972
  (Życie codzienne) 15. Nelli R.: Życie codzienne katarów w Langwedocji w XIII w.
  Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1979 16. Ochmański J.: Dzieje Rosji do roku 1861
  Wyd. 4
  Warszawa; Poznań: PWN, 1986 17. Okulicz-Kozaryn Ł.: Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów w wiekach średnich
  (IX-XIII w.)
  Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1983
  (Życie codzienne) 18. Orłowski B.: Przygody pionierów cywilizacji
  Wyd. 2 popr.
  Warszawa: Nasza Księgarnia, 1987 19. Perroy É., Doucet R., Latreille A.: Historia Francji. T.1. Od początku dziejów do roku 1774
  Warszawa: Książka i Wiedza, 1969 20. Runciman S.: Dzieje wypraw krzyżowych. T.1. Pierwsza krucjata i założenie Królestwa Jerozolimskiego
  Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1987 21. Runciman S.: Dzieje wypraw krzyżowych. T.2. Królestwo Jerozolimskie i frankijski Wschód 1100- 1187
  Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1987 22. Runciman S.: Dzieje wypraw krzyżowych. T.3. Królestwo Akki i późniejsze krucjaty
  Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1987 23. Schlette F.: Celtowie
  Łódź: Wydaw. Łódzkie, 1987
  (Człowiek i jego cywilizacja) 24. Sourdel J., Sourdel D.: Cywilizacja Islamu : (VII – XIII)
  Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1980 25. Wereszycki H.: Historia Austrii
  Wyd. 2 popr. i uzup.
  Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986 26. Z powrotem na ziemię : spór o pochodzenie cywilizacji ludzkich
  Artymowski D. [et al.]
  Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1980
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość