Historia starożytnaPobieranie 35.15 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar35.15 Kb.
HISTORIA STAROŻYTNA 1. ALEKSANDER Wielki / Krzysztof Nawotka; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. - 611, [1] s., [12] k. tabl. : fot. (w tym kolor.), mapy ; 21 cm. - (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna)
  Sygn. 15120 – 15125
  6 egz.
 2. Antike Stätten am Mittelmeer : Metzler Lexikon / in Verb. mit Stefanie Eichler, Ralf Krebs und Nicole Stein ; hrsg. von Kai Brodersen.- Stuttgart ; Weimar : J.B. Metzler, 1999.
  Sygnatura: 20828
  1 egz.
 3. ARMIE świata antycznego : Republika Rzymska i Kartagińczycy / Daniel Gazda. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, cop. 2006. - 190, [1] s. : fot. (w tym kolor.), rys. (w tym kolor.), mapy., pl., schem. ; 30 cm
  Sygn. 14892, 18458 – 18460
  4 egz. 4. Die Mittelmeerwelt im Altertum. 1, Griechen und Perser / hrsg. von Hermann Bengtson.- Frankfurt am Main : Fischer Bücherei, 1965.
  (Fischer Weltgeschichte Bd. 5)
  Sygnatura: 3399
  1 egz. 5. Dzieje literatury rzymskiej / Ludwika Rychlewska.- Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005.
  (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 2765)
  Sygnatura: 15430 , 17430 , 17431
  3 egz. 6. ENCYKLOPEDIA kultur pradziejowych : Europa, Azja, Afryka, Ameryka / Michel Brézillon; przedm. André Leroi-Gourhan; wstęp. do wyd. pol. i tł. z fr. Jerzy Gąssowski. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 302, [2] s. : fot. (w tym kolor.), mapy, rys., tab. ; 24 cm . - (Encyklopedie Sztuki WAiF i PWN)
  Sygn. 12299
  1 egz. 7. EUROPA : rozprawa historyka z historią / Norman Davies ; tł. z ang. Elżbieta Tabakowska. - dodr.. - Kraków : Wydaw. Znak, 2006. - 1406, [2] s., [16] k. tabl. : fot., mapy, nuty, rys., schem., tab., wykr. ; 25 cm
  Sygn. 14812, 14943 - 14944 , 18074
  4 egz.
 8. HISTORIA Anglii / Henryk Zins. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2001. - 462 s. : mapy, schem., tab ; 24 cm
  Sygn. 8420 - 8423 , 8543 – 8546
  8 egz. 9. HISTORIA Anglików / Paul Johnson; tł. z ang. Jarosław Mikos. - Wyd. 2. - Gdańsk : Wydaw. Marabut, 2002. - 471, [1] s. ; 24 cm . - (Narody i Cywilizacje)
  Sygn. 8498 – 8499
  2 egz. 10. HISTORIA Europy / red. Antoni Mączak; oprac. Stanisław Grzybowski [et al.]. - Wyd. 2 bez zm. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002. - 854, [2] s., [56] k. tabl. : fot., mapy (w tym kolor.), rys., tab ; 25 cm
  Sygn. 8430 – 8433
  4 egz.

 1. Historia Europy / pod red. Antoniego Mączaka ; [oprac. Stanisław Grzybowski et al.].- Wyd. 3.- Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2006.
  Sygnatura: 24535 , 24536 , 24537 , 24538
  4 egz.
 2. HISTORIA Francji / Jan Baszkiewicz. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 1999. - 672, [1] s.: mapy ; 24 cm
  Sygn. 688
  1 egz.
 3. HISTORIA Irlandii / John Ranelagh; tł. z ang. Katarzyna Baczyńska-Chojnacka, Piotr Chojnacki; posł. Piotr Stalmaszczyk. - Wyd. 1 pol. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona ; Gdańsk : Wydaw. Marabut, 2003. - 314, [1] s., [4] k. tabl. : fot., 1 mapa, 1 tab ; 24 cm . - (Narody i Cywilizacje)
  Sygn. 8661 – 8662
  2 egz. 4. HISTORIA Irlandii / Stanisław Grzybowski. - Wyd. 3 bez zmian. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2003. - 340, [1] s. : mapy ; 24 cm
  Sygn. 8429 , 8540 – 8542
  4 egz. 5. HISTORIA Niemiec / Jerzy Krasuski. - Wyd. 1, wznowienie. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002. - 683, [1] s. : mapy, tab ; 24 cm
  Sygn. 3916 - 3917 , 4608 , 4251 , 3748 – 3749
  6 egz. 6. HISTORIA Niemiec / Jerzy Krasuski. - Wyd. 2 popr. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2004. - 687, [1] s. : mapy, tab ; 24 cm
  Sygn. 8427 – 8428
  2 egz. 7. HISTORIA Niemiec i państw niemieckich : zarys dziejów politycznych / Tomasz Paluszyński. - Wyd. 2 popr.. - Poznań : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu, 2006. - 382, [3] s. : faks., fot., mapy, rys., schem. ; 24 cm. - (Biblioteka Filologiczna, ISSN 1734-3860 ; T. 7)
  Sygn. 16497 – 16500
  4 egz. 8. HISTORIA państw i narodów Morza Bałtyckiego / Wolfgang Froese ; tł. z niem. Maciej Dorna, Ewa Płomińska-Krawiec, Katarzyna Śliwińska. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. - 324 s., [16] k. tabl. : fot. (w tym kolor.), mapy, 1 nuty, portr. (w tym kolor.) ; 24 cm . - (Bliższa Europa)
  Sygn. 20166 – 20171
  6 egz. 9. HISTORIA powszechna : starożytność / Józef Wolski. - Wyd. 10. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 567, [1] s., [28] k. tabl. : fot., mapy (w tym kolor.), rys., tab. ; 25 cm. - (Historia Powszechna ; t. 1)
  Sygn. 15362 – 15364, 15455 – 15456, 15792
  6 egz. 10. HISTORIA powszechna : starożytność / Adam Ziółkowski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2009. - 1095, [5] s. : mapy, rys., tab. ; 24 cm
  Sygn. 27916 – 27921
  6 egz.
 11. HISTORIA Rzymu = A History of Rome / Adam Ziółkowski. - dodr.. - Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2005. - 635, [4] s., [7] k. tabl., [1] k. tabl. złoż. : mapy, tab. ; 19 cm
  Sygn. 15500 – 15505
  6 egz. 12. HISTORIA społeczna starożytnego Rzymu / Géza Alföldy; tł. z niem. Anna Gierlińska; red. Leszek Mroziewicz. - Wyd. 3. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2003. - 332 s., [3] k. tabl. złoż.: mapy, 1 portr. ; 21 cm
  Sygn. 15213 – 15218
  6 egz.
 13. HISTORIA Stanów Zjednoczonych Ameryki / Hugh Brogan; tł. z ang. Elżbieta Macauley. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2004. - 795, [1] s. : mapy ; 24 cm
  Sygn. 8426 , 8547 – 8550
  5 egz. 14. HISTORIA starożytna / red. Maria Jaczynowska; Danuta Musiał, Marek Stępień. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydaw. Trio, 2006. - 738, [1] s. : fot., mapy, rys. ; 24 cm
  Sygn. 14610, 14628, 14952 – 14953, 15219 – 15220
  6 egz. 15. HISTORIA świata śródziemnomorskiego / oprac. Bartolomé Bennassar [et al.]; red. Jean Carpentier, François Lebrun; tł. z fr. Antoni Pierchała. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2003. - 500 s. : faks., mapy, pl., rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 15060 – 15061, 15163 – 15166
  6 egz. 16. HISTORIA życia prywatnego / red. Philippe Aries, Georges Duby ; red. wyd. pol. Andrzej Łoś. - Wyd. 2 Historia życia prywatnego. T. 1. Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego / red. Paul Veyne ; oprac. Peter Brown [et al.] ; tł. z fr. Krystyna Arustowicz [et al.] ; red. nauk. tł. Andrzej Łoś. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2005. - 710, [2] s. : faks., fot., mapy, pl., wykr. ; 22 cm
  Sygn. 15151 – 15154
  4 egz. 17. LUDZIE, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu / Lidia Winniczuk. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. - 648 s. : fot., mapy, rys., schem., tab. ; 24 cm + 1 k. tabl.
  Sygn. 16348
  1 egz.
 18. LUDZIE, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu / Lidia Winniczuk. - Wyd. 4 zm., dodr.. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008. - 648 s. : fot., mapy, rys., schem., tab. ; 24 cm
  Sygn. 24618 – 24620
  3 egz.
 19. NARODZINY cywilizacji Wysp Brytyjskich / Wojciech Lipoński. - Wyd. 3. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2001. - 650 s., [8] k. tabl.: faks., fot., mapy, rys., schem. ; 24 cm . - (Anglistyka)
  Sygn. 12413 , 18340 – 18342
  4 egz. 20. PAIDEIA : formowanie czlowieka greckiego / Werner Jaeger; tł. z niem. Marian Plezia, Henryk Bednarek. - Warszawa : Fundacja Aletheia, 2001. - 1253, [3] s. ; 21 cm
  Sygn. 14902, 15253 – 15255
  4 egz. 21. POCZET cesarzowych Rzymu / Aleksander Krawczuk. - Warszawa : Iskry, cop. 2006. - 247, [1] s. : rys. ; 21 cm
  Sygn. 15440, 24392 – 24394
  4 egz. 22. POCZET cesarzy bizantyjskich / Aleksander Krawczuk. - Warszawa : Iskry, cop. 2006. - 318, [2] s. ; 21 cm
  Sygn. 16356 , 24395 – 24397
  4 egz. 23. POCZET cesarzy rzymskich : kalendarium cesarstwa rzymskiego / Aleksander Krawczuk ; oprac.: Kalendarium cesarstwa rzymskiego Magdalena Słysz. - Warszawa : Iskry, cop. 2006. - 1017, [3] s. : fot. ; 21 cm
  Sygn. 24398 – 24401
  4 egz. 24. POCZET faraonów : życie, legenda, odkrycia / Bogusław Kwiatkowski. - Warszawa : Iskry, cop. 2002. - 987, [5] s. : port., rys. ; 21 cm
  Sygn. 24402 - 24405
  4 egz. 25. Północne sąsiedztwo : historia krajów i narodów Morza Bałtyckiego / Alan Palmer ; z ang. przeł. Eugeniusz Możejko.- Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 2008.
  Sygnatura: 23924 , 25161 , 25162 , 25163 , 25164 , 25165
  6 egz. 26. Rzym / Ada Gabucci ; [tł. Karolina Dyjas-Fezzi].- Warszawa : Arkady, 2010.
  (Leksykon : cywilizacje)
  Sygnatura: 30462
  1 egz. 27. SŁOWIAŃSZCZYZNA starożytna i wczesnośredniowieczna : antologia tekstów źródłowych = The slavonic culture in Antiquity and the Early Middle Ages : an anthology / Gerard Labuda. - Wyd. 2 niezm.. - Poznań : Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2003. - 275 s. : mapy ; 24 cm . - (Wznowienia = Reprints / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ISSN 1425-1280 ; T. 5)
  Sygn. 16964 – 16965
  2 egz. 28. Słownik cywilizacji egipskiej / Guy Rachet ; przeł. z fr. Joachim Śliwa.- Katowice : Książnica, 2006.
  (Słowniki Encyklopedyczne "Książnicy")
  ("Książnica" Kieszonkowa)
  Sygnatura: 15948
  1 egz. 29. Słownik cywilizacji greckiej / Guy Rachet ; przeł. z fr. Ewdoksia Papuci-Władyka ; [hasła pochodzące od wydawcy polskiego Ewdoksia Papuci-Władyka, Jarosław Bodzek (hasło: moneta)].- Katowice : Wydawnictwo "Książnica", 2006.
  (Słowniki Encyklopedyczne "Książnicy")
  ("Książnica" Kieszonkowa)
  Sygnatura: 15949
  1 egz. 30. Słownik cywilizacji muzułmańskiej / Yves Thoraval ; przeł. z fr. Paweł Latko.- Katowice : Książnica, 2006.
  (Słowniki Encyklopedyczne "Książnicy")
  ("Książnica" Kieszonkowa)
  Sygnatura: 15950
  1 egz. 31. Słownik cywilizacji rzymskiej / Jean-Claude Fredouille ; przeł. z fr. Maria Chołdyk, Krystyna Jachieć.- Katowice : Wydawnictwo "Książnica", 2006.
  (Słowniki Encyklopedyczne "Książnicy")
  ("Książnica" Kieszonkowa)
  Sygnatura: 15951
  1 egz. 32. SŁOWNIK mitologii greckiej i rzymskiej / Pierre Grimal ; red. wyd. pol. Jerzy Łanowski ; tł. z fr. Maria Bronarska [et al.]. - Wyd. 3 dodr.. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2008. - XLI, 481, [3] s. : rys. ; 25 cm
  Sygn. 24539
  1 egz. 33. Słownik władców świata / Małgorzata Hertmanowicz-Brzoza, Kamil Stepan.- Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2005.
  Sygnatura: 15735
  1 egz. 34. SPARTA w V-IV wieku p.n.e. / Ryszard Kulesza. - Warszawa : Mada, cop. 2003. - 407, [1] s., [8] s. tabl. : fot. (w tym kolor.), mapy, 1 pl. ; 24 cm
  Sygn. 14821, 14963 – 14965, 15221 – 15222
  6 egz. 35. STAROŻYTNA Grecja okresu archaicznego i klasycznego / Włodzimierz Lengauer. - Warszawa : Wydaw. DiG, 1999. - 242 s. : fot., mapy ; 25 cm
  Sygn. 14822, 14966 – 14968, 15224 – 15225
  6 egz. 36. STAROŻYTNE cywilizacje : wierzenia, mitologia, sztuka / red. Greg Woolf; tł. z ang. Zbigniew Kościuk. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, cop. 2007. - 688 s. : faks., fot., mapy., portr., rys. ; 28 cm
  Sygn. 19185 – 19186
  2 egz. 37. STAROŻYTNI Słowianie / Artur Błażejewski. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2007. - 145, [1] s., [8] k. tabl. : fot., mapy, rys. ; 21 cm . - (Strefa Arche)
  Sygn. 20900 – 20905
  6 egz. 38. STAROŻYTNY Egipt : życie, sztuka, obyczaje / tekst Działu Starożytnego Egiptu i Sudanu Muzeum Brytyjskiego Zespół ; tł. z ang. i red. nauk. wyd. pol. Andrzej Niwiński ; tł. z ang. Mariusz Zwoliński. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, cop. 2008. - 318 s. : fot. (w tym kolor.), mapy, rys. ; 25 cm
  Sygn. 24709 – 24712
  4 egz. 39. STARY i nowy świat : od "rewolucji" neolitycznej do podbojów Aleksandra Wielkiego / red. Joachim Śliwa; Jan Chochorowski [et al.]. - Kraków : Fogra ; Warszawa : Świat Książki, cop. 2005. - 671, [1] s. : fot. (w tym kolor.), mapy, pl., rys. (w tym kolor.), tab. ; 24 cm. - (Wielka Historia Świata / red. Józef Andrzej Gierowski, Stanisław Grodziski, Jerzy Wyrozumski ; t. 2)
  Sygn. 15594, 15604 – 15606
  4 egz. 40. ŚWIAT okresu cywilizacji klasycznych / red. Aleksander Krawczuk; Piotr Kaczanowski [et al.]. - Kraków : Fogra ; Warszawa : Świat Książki, cop. 2005. - 783 , [1] s. : fot. (w tym kolor.), mapy, pl., rys. (w tym kolor.), 2 schem., tab. ; 24 cm. - (Wielka Historia Świata / red. Józef Andrzej Gierowski, Stanisław Grodziski, Jerzy Wyrozumski ; t. 3)
  Sygn. 15595, 15607, 15736 – 15737
  4 egz. 41. ŚWIAT przed "rewolucją" neolityczną / Janusz Krzysztof Kozłowski, Francesco Mallegni; tł. z ang. Krystyna Pławat. - Kraków : Fogra ; Warszawa : Świat Książki, cop. 2004. - 767, [1] s. : fot. (w tym kolor.), mapy., rys. (w tym kolor.), schem., tabl. (w tym kolor.), wykr. ; 24 cm. - (Wielka Historia Świata / red. Józef Andrzej Gierowski, Stanisław Grodziski, Jerzy Wyrozumski ; t. 1)
  Sygn. 15592, 15637 – 15639
  4 egz. 42. UPADEK Cesarstwa Rzymskiego / Peter Heather ; tł. z ang. Janusz Szczepański. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2006. - 638, [2] s., [16] s. tabl. : mapy ; 23 cm
  Sygn. 24529
  1 egz. 43. UPADEK Cesarstwa Rzymskiego / Peter Heather ; tł. z ang. Janusz Szczepański. - dodr.. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2007. - 638, [2] s., [16] s. tabl. : mapy ; 23 cm
  Sygn. 17014 , 24530 – 24531
  3 egz. 44. WIELKI atlas encyklopedyczny historia świata / wyd. Beata Lewandowska-Kaftan, Justyna Strzeszewska-Pęzik ; red. Bartłomiej Kaczorowski ; tł. z ang. Krzysztof Drozdowski [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, cop. 2006. - 352 s. : faks., fot. (w tym kolor.), mapy, rys., wykr. ; 37 cm
  Sygn. 16210
  1 egz. 45. WIELKI atlas historyczny : komentarze historyczne - starożytność, średniowiecze, wiek XVI-XVIII, wiek XIX, wiek XX / Ewa Wipszycka-Bravo [et al.] ; red. Elżbieta Olczak, Julia Tazbir ; red. i oprac. map Konrad Banach [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Demart, 2005. - 214, [6] s. : mapy, wykr. ; 31 cm
  Sygn. 13380
  1 egz. 46. WYSPY : historia / Norman Davies; tł. z ang. Elżbieta Tabakowska. - Kraków : Wydaw. Znak, 2003. - 1103, [1] s., [16] k. tabl. : fot. (w tym kolor.), mapy, nuty, pl., portr., rys., schem., wykr ; 24 cm
  Sygn. 8508 – 8511
  4 egz.KSIĄŻKI UDOSTĘPNIANE W CZYTELNI
(Własność Ogniska Artystycznego - nieobjęte katalogiem Biblioteki PWSZ) 1. Atlas historyczny świata
  Batowski H. [et al.]
  Wyd. 2
  Warszawa; Wrocław: Państ. Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1986
  2 egzemplarze 2. Balicki J., Bogucka M.: Historia Holandii
  Wyd. 2 popr. i uzup.
  Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989 3. Banach E., Banach A.: Podróż na Sycylię, czyli koniec świata. T. 2
  Kraków: Wydaw. Literackie, 1971 4. Banach E., Banach A.: Podróż na Sycylię, czyli koniec świata. T.1
  Kraków: Wydaw. Literackie, 1971 5. Baranowski B., Baranowski K.: Historia Gruzji
  Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987 6. Bazylow L.: Historia Rosji
  Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969 7. Bravo B., Wipszycka E.: Historia starożytnych Greków. T.1. Do końca wojen perskich
  Warszawa: PWN, 1988 8. Burchard P.: Australijczycy
  Warszawa: Wiedza Powszechna, 1990
  (Księga Ludów Świata) 9. Burckhardt J.: Czasy Konstantyna Wielkiego
  Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1992 10. Camp, L. Sprague de: Wielcy i mali twórcy cywilizacji : (od Imhotepa do Leonarda da Vinci)
  Warszawa: Wiedza Powszechna, 1968 11. Casson L.: Podróże w starożytnym świecie
  Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981 12. Castiglione L.: Pompeje i Herkulanum : w tysiąc dziewięćsetną rocznicę wybuchu Wezuwiusza
  Warszawa: Arkady, 1986
  2 egzemplarze 13. Cywilizacje starożytne
  Pod red. A. Cotterella
  Łódź: Wydaw. Łódzkie, 1990 14. Czapliński W., Galos A., Korta W.: Historia Niemiec
  Wyd. 2 popr.
  Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990 15. Demel J.: Historia Rumunii
  Wyd. 2 popr. i uzup.
  Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986 16. Dziubiński A.: Historia Maroka
  Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983 17. Flacelière R.: Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa
  Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1985
  (Życie codzienne)
  2 egzemplarze 18. Gierowski J.A.: Historia Włoch
  Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985 19. Granet M.: Cywilizacja chińska
  Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1973 20. Grant M.: Miasta Wezuwiusza : Pompeje i Herkulanum
  Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1986 21. Gumilow L.: Śladami cywilizacji wielkiego stepu
  Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1973 22. Krawczuk A.: Poczet cesarzy rzymskich : pryncypat
  Wyd. 2
  Warszawa: Iskry, 1987 23. Krawczuk A.: Starożytność odległa i bliska
  Wyd. 2
  Poznań: Wydaw. Poznańskie, 1987 24. Krawczuk A.: Stąd do starożytności
  Wyd. 2
  Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1987 25. Lewis R.: Życie codzienne w Turcji osmańskiej
  Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1984
  (Życie codzienne) 26. Liwiusz T.: Dzieje Rzymu od założenia miasta : księgi VI- X
  Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971
  (Biblioteka Przekładów Literatury Antycznej; 17) 27. Ochmański J.: Dzieje Rosji do roku 1861
  Wyd. 4
  Warszawa; Poznań: PWN, 1986 28. Orłowski B.: Przygody pionierów cywilizacji
  Wyd. 2 popr.
  Warszawa: Nasza Księgarnia, 1987 29. Perroy É., Doucet R., Latreille A.: Historia Francji. T.1. Od początku dziejów do roku 1774
  Warszawa: Książka i Wiedza, 1969 30. Press L.: Życie codzienne na Krecie w państwie króla Minosa
  Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1972
  (Życie codzienne) 31. Schlette F.: Celtowie
  Łódź: Wydaw. Łódzkie, 1987
  (Człowiek i jego cywilizacja) 32. Siergiejew W.S.: Historia starożytnej Grecji
  Wyd. 2
  Warszawa: Książka i Wiedza, 1955 33. Sourdel J., Sourdel D.: Cywilizacja Islamu : (VII – XIII)
  Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1980 34. Swetoniusz Trankwillus G.: Żywoty cezarów
  Wyd. 6
  Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987 35. Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. T.1
  Red. E. Wipszyckiej
  Wyd. 4
  Warszawa: PWN, 1985 36. Wereszycki H.: Historia Austrii
  Wyd. 2 popr. i uzup.
  Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986

 37. Wielowiejski J.: Na drogach i szlakach Rzymian
  Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1984 38. Winniczuk L.: Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu
  Warszawa: PWN, 1983 39. Winniczuk L.: Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu. Cz. 1
  Wyd. 2
  Warszawa: PWN, 1985 40. Winniczuk L.: Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu. Cz. 2
  Wyd. 2
  Warszawa: PWN, 1985 41. Z powrotem na ziemię : spór o pochodzenie cywilizacji ludzkich
  Artymowski D. [et al.]
  Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1980©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy