Strona główna

Hrm best case study


Pobieranie 48.59 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar48.59 Kb.
KONKURS MENEDŻERÓW HR – “HRM BEST CASE STUDY”

Wygraj i reprezentuj Polskę w USA na Konferencji ASTD w Texasie !

Ty decydujesz, które elementy strategii prezentujesz !

Więcej praktyki w HR !

Obserwatorium Zarządzania – ASTD Global Partner Poland we współpracy z Nowoczesną Firmą ogłasza konkurs dla szefów i menedżerów działów personalnych na najlepsze studium przypadku w zakresie wdrażanych strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Zgodne z oczekiwaniami środowiska HR celem konkursu jest promocja najlepszych przykładów integracji strategii personalnej z celami biznesowymi przedsiębiorstwa.


Case study (studium przypadku) ma prezentować największe zrealizowane w przeciągu 2 ostatnich lat inicjatywy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zgodne z trendem zmiany roli HR z administratora w zakresie kadr i płac na partnera strategicznego zarządu.
Ideą konkursu jest zbudowanie biblioteki skutecznych praktyk w dopasowaniu kapitału ludzkiego do celów strategicznych firm z różnych branż oraz stworzenie benchmarków dla firm poszukujących inspiracji w sprawdzonych rozwiązaniach HRM.
Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w konkursie decydentów polityki personalnej w przedsiębiorstwach niezależnie od branży i wielkości firmy. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza case study na ręce kapituły do 20 stycznia 2006.
W skład kapituły wchodzą Dr Michał Boni – Enterprise Investors, Prof. Aleksy Pocztowski – Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Paweł Bochniarz – ASTD Global Network Poland, Krzysztof Chmielewski – IPSOS, Aleksander Drzewiecki – Polski Związek Pracodawców Konsultingu, Władysław Farafonow – Nowoczesna Firma, Katarzyna Kieszkowska – PASE, Ireneusz Tomczak – Obserwatorium Zarządzania, Dominika Filińska – Obserwatorium Zarządzania.
Kapituła wybierze 20 najlepszych case study, których autorzy będą mieli możliwość zaprezentowania swoich dokonań podczas Kongresu Kadry 5-7 kwietnia 2006 w Warszawie.
Autor najlepiej ocenionego przez uczestników Kongresu case study wyjedzie na największą na świecie konferencję HR - ASTD INTERNATIONAL CONFERENCE & EXPOSITION w USA w dniach 7-10 maja 2006. Laureat będzie miał również możliwość aktywnego udziału merytorycznego w International Forum podczas Konferencji.

Zasady:

 • do 20 stycznia 2006 należy przesłać wypełniony formularz z case study

 • stroną konkursu może być każdy praktyk, przedstawiciel działu HR z firmy która wdrożyła rozwiązania HRM, prezentowane w studium przypadku. Przy czym case study może być przygotowany we współpracy z konsultantem firmy, która doradzała w procesach wprowadzania zmian.

 • oceny case study dokona kapituła w której skład wchodzą Autorytety z branży zarządzania kapitałem ludzkim oraz reprezentanci Organizatorów,

 • warunkiem rozpatrzenia case study jest wszechstronne ujęcie strategii personalnej w załączonym formularzu, z uwzględnieniem celów, działań, efektów, barier w zarządzaniu zasobami ludzkimi i relacji między nimi.

 • składający musi wyrazić również gotowość do prezentacji case study podczas Kongresu Kadry czy tez wyjazdu na Konferencję do USA

 • kryteria wyboru najlepszego studium przypadku będą zawarte w ankiecie oceny case study, wypełnianej przez uczestników Kongresu Kadry.


Nagrody:

 • Główna nagroda – ufundowany przez Obserwatorium Zarządzania wyjazd na Konferencję ASTD International Conference & Exposition w Dallas, Texas, USA (7-10 maja 2006). Warunek – wiza do USA.

więcej o konferencji: http://astd.org/ASTD/conferences/ice/ice06/ice06_home • Nagrody dla 20 najlepiej ocenionych case study:

  • prezentacje na Kongresie Kadry - Warszawa (5-7 kwietnia 2005),

  • udział w Kongresie,

  • promocja case study w materiałach kongresowych,

  • promocja w portalu nf.pl.
 • Wyróżnienia dla wybranych interesujących case study


Formularz case study:
1. Motto (myśl przewodnia, zawierająca słowa kluczowe i główny wniosek z realizowanych działań – 1 zdanie do 10 słów)


2. Streszczenie problematyki (skrócony opis tematyki, podjętych działań i ich rezultatów z nakreśleniem sytuacji w branży, firmie, dziale - do 2000 znaków)


3. Strategia personalna (jakie są założenia strategicznego wykorzystania kapitału ludzkiego do realizacji celów biznesowych? – wypisz 3-4 w punktach)

1.................................................................................................................................................


2.................................................................................................................................................
3.................................................................................................................................................
4.................................................................................................................................................


4. Cele (jakie są oczekiwane, wynikające ze strategii personalnej zmiany w poszczególnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi? – wypisz 3-5 w punktach)

1..............................................................................................................................................


2..............................................................................................................................................
3..............................................................................................................................................
4..............................................................................................................................................
5..............................................................................................................................................

5. Działania (jakie działania podejmuje dział personalny aby zmienić rolę z administracyjnej na strategiczną. – wypisz 5-7 w punktach)

1.............................................................................................................................................


2.............................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................
4.............................................................................................................................................
5.............................................................................................................................................

6. Efekty (jakie są rezultaty podjętych działań? – wypisz odpowiednio do działań 5-7 efektów w punktach)

1.............................................................................................................................................


2.............................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................
4.............................................................................................................................................
5.............................................................................................................................................
6.............................................................................................................................................
7.............................................................................................................................................7. Bariery (jakie problemy mogą wystąpić w realizacji wyżej wymienionych działań – wymień 3-5 w punktach)

1.............................................................................................................................................


2.............................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................
4............................................................................................................................................
5............................................................................................................................................

8. Przeciwdziałania (jakie warto zastosować sposoby radzenia sobie z możliwymi trudnościami i przeszkodami – wypisz 3-5 w punktach)

1..............................................................................................................................................


2..............................................................................................................................................
3..............................................................................................................................................
4..............................................................................................................................................
5..............................................................................................................................................

9. Wnioski (jak oceniać i kontrolować efektywne wdrożenie danej strategii – do 1000 znaków)

10. W przypadku przejścia kolejnych etapów konkursu: (zaznacz tak/nie)
a) Wyrażam gotowość do prezentacji case study podczas Kongresu Kadry
 TAK
 NIE
b) Wyrażam gotowość do wyjazdu na Konferencję do Stanów Zjednoczonych
 TAK
 NIE ......................................

Podpis
11. Metryczka:


Nazwa firmy:
................................................................................................

Adres firmy:
................................................................................................

Branża:................................................................................................

Liczba pracowników:
................................................................................................

Imię i nazwisko:
................................................................................................

Stanowisko:
................................................................................................

Adres e-mail:
................................................................................................

Tel:................................................................................................

Fax:................................................................................................

Formularze prosimy przesłać do 20 stycznia 2006 na adres dominika.filinska@nf.pl lub faksem na numer (22) 331 44 60.

O decyzji Kapituły zostaną Państwo powiadomieni w lutym 2006,

Zapraszam w imieniu Organizatorów
Dominika Filińska

Dyrektor ProjektówObserwatorium Zarządzania
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość