I. Asertywność – zagadnienia ogólne ksiąŻki alberti, RobertPobieranie 39.37 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar39.37 Kb.
I. Asertywność – zagadnienia ogólne

KSIĄŻKI

1. Alberti, Robert

Asertywność : sięgaj po to, czego chcesz nie raniąc innych / Robert Alberti, Michael Emmons ; przekł. Maciej Adam Michalski. - Gdańsk : GWP, 2005. - 245, [1] s.

Sygnatura: 62406

2. Alberti, Robert

Asertywność : sięgaj po to, czego chcesz nie raniąc innych / Robert Alberti, Michael Emmons ; przekł. Maciej Adam Michalski. - Wyd. 2. - Gdańsk : GWP, 2007. - 263, [1] s.

Sygnatura: 63478

3. Dryden, Windy

Asertywność krok po kroku / Windy Dryden, Daniel Constantinou ; tł. Zofia Barczewska-Zabroń. - Kielce : Wydaw. JEDNOŚĆ, 2007. - 171 s.

Sygnatura: 64119

4. Hamer, Hanna

Rozwój umiejętności społecznych : Jak skuteczniej dyskutować i współpracować : przewodnik dla nauczycieli / Hanna Hamer. - Warszawa : Wydawnictwo Veda, 1999. - 262 s.

Sygnatura: cz59655/XXI-59656

5. Hamer, Hanna

Rozwój umiejętności społecznych : jak skuteczniej dyskutować i współpracować / Hanna Hamer. - Warszawa : Wydawnictwo Veda, 2003. - 249, [1] s.

Sygnatura: 65819

6. Hartley, Mary

Asertywność - sztuka umiejętnej stanowczości / Mary Hartley ; przeł. Aleksandra Wejchert-Spodenkiewicz. - Łódź : Wydaw. JK, 2007. - 186 s. Sygnatura: 63662, 636637. McKay, Matthew

Sztuka skutecznego porozumiewania się / Matthew McKay, Martha Davis, Patrick Fanning. – Wyd. 3. – Gdańsk : GWP, 2007. – 336 s.

Sygnatura 62177, starsze wydania : cz61808/XX, 61809

8. Oleś, Maria

Asertywność u dzieci : w okresie wczesnej adolescencji / Maria Oleś. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998. - 228 s.

Sygnatura: cz58790/XX

9. Pogorzelski, Witold

Od asertywności do dojrzałości : inspiracja optymalnym / Witold Pogorzelski. - Kraków : Wydaw.Prof.Szk.Biznesu, 1999. - 206 s.

Sygnatura: 60321

10. Scudamore, Pat

Asertywność : sięgnij po swoje ambicje / Pat Scudamore, Hilton Catt ; przeł. Dorota Strumińska. - [B.m.] : MT Biznes, 2009. - 224 s.

Sygnatura: 65662

11. Warecki, Wojciech

Słowo o mobbingu czyli jak sobie radzić z dręczycielem / Wojciech Warecki, Marek Warecki. – Warszawa : „Poltext”, 2005. – 142, [1] s.

Sygnatura ; 63555

12. Zubrzycka-Maciąg, Teresa

Trening asertywności w kształceniu pedagogicznym / Teresa Zubrzycka-Maciąg. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - 167 s.

Sygnatura: 63655, 64960

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

13. Adamska, Mirona

Asertywność w bibliotece / Mirona Adamska // NOWE W SZKOLE. - 2003, nr 7/8, s. 40,41,42

Samoocena pracy, ocena przez innych, sposoby "zapracowania" na sukcesy.

14. Beisert, Maria

Konstrukcja kwestionariusza do badania asertywności / Maria Beisert, Tomasz Pasikowski, Helena Sęk // PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY. - 1990, T. 33, nr 4, s. 817-82915. Biernat, Renata

Zachowania asertywne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie a percepcja postaw rodzicielskich / Renata Biernat //SZKOŁA SPECJALNA. - 2006, nr 3, s. 168-18016. Choina, Mirosław

O asertywności w szkole / Mirosław Choina // NOWA SZKOŁA. – 2001, nr 7, s. 2-2417. Denst-Sadura, Aleksandra

Bądź asertywnym nauczycielem / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski . - 2011, nr 11, s. 1218. Dziewiecki, Marek

Empatia i asertywność w komunikacji wychowawczej / Marek Dziewiecki // HORYZONTY WYCHOWANIA. - 2010, nr 9, s. 145-17519. Fijewski, Piotr

Zaklęcie na bycie sobą / Piotr Fijewski // CHARAKTERY. - 2009, nr 9, s. 16-2220. Frąckowiak, Marzena

Asertywni czy agresywni? / Marzena Frąckowiak // SEDNO MAGAZYN DYREKTORA SZKOŁY. - 2010, nr 10, s. 6-721. Gorący, Alicja

Oblicze współczesnej szkoły - poziom agresywności i asertywności nauczycieli / Alicja Gorący, Jacek Mrozicki //KULTURA FIZYCZNA. - 2003, nr 11/12, s. 5-7

Badania w grupie 120 nauczycieli(2000 i 2002r)

22. Goryniak, Martyna

Autentycznie asertywni / Martyna Goryniak // CHARAKTERY. – 2011, nr 10, s. 80-8323. Gut, Jerzy

Gdy rybeńka nie służy / Jerzy Gut ; rozm. przepr. Dorota Krzemionka // Charaktery . - 2009, nr 9, s. 23-26

Asertywność w miejscu pracy.

24. Hamer, Hanna

Motylek w occie, czyli sposoby na toksycznych ludzi / Hanna Hamer // CHARAKTERY. - 2004, nr 2, s. 29-30

Charakterystyka 20 typów toksycznych zachowań, przykłady asertywnego postępowania względem nich.

25. Habura, Barbara

Kształtowanie postawy asertywnej w organizacji procesu wychowawczego / Barbara Habura // WYCHOWANIE FIZYCZNE i ZDROWOTNE. – 2003, nr 8-9, s. 22-2526. Jacennik, Barbara

Asertywność w konwersacji jako komponent sprawności komunikacyjnej dziecka / Barbara Jacennik // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2001, nr 3/4, s. 162-175

Jak zmierzyć asertywność w konwersacji - badania pilotażowe dzieci w wieku od 6 do 1o lat. Asertywność a kompetencja komunikacyjna. Badania porównawcze asertywności.

27. Kozak, Agnieszka

Jak odmawiać łagodnie, stanowczo i bez lęku / Agnieszka Kozak // ŻYCIE SZKOŁY. - 2004, nr 1, s. 19-2328. Kuśpit, Małgorzata

Kształtowanie zachowań asertywnych cz.I / Małgorzata Kuśpit // REMEDIUM. - 2005, nr 3, s. 14-1529. Kuśpit, Małgorzata

Kształtowanie zachowań asertywnych cz. II / Małgorzata Kuśpit // REMEDIUM. - 2005, nr 5, s. 14-1530. Lis, Barbara

Zachowania asertywne w pracy nauczyciela. Cz.1-2 / Barbara Lis // WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE. - 2005, nr 3, s.5-7 ; nr 4, s. 21-24

Cechy charakterystyczne dla zachowań agresywnych, uległych i asertywnych.

31. Łada, Małgorzata

Inteligencja emocjonalna / Małgorzata Łada // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU . - 2011, nr 1, s. 38-41

Asertywność elementem inteligencji emocjonalnej.

32. Majewicz, Piotr

„Ja i inni” skala do badania zachowań asertywnych / Piotr Majewicz //PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA. – 1998, nr 5, s. 448-45433. Martuszewska-Grzegorczyk, Anna

Asertywność - trudna sztuka / Anna Martuszewska-Grzegorczyk // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2005, nr 4, s. 39-4634. Nowak, Lidia Bit

Asertywność w bibliotece / Lidia - Bit Nowak // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2007, nr 6, s. 28-3135. Nowak, Lidia Teresa

Asertywność w bibliotece / Lidia Teresa Nowak // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2007, nr 10, s. 33-36

Przykładowe ankiety asertywności: Jakim jesteś szefem?, Oceń swojego szefa.

36. Nowak, Lidia Teresa

Asertywność w bibliotece Cz.2 / Lidia Teresa Nowak // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2007, nr 7/8, s. 43-4637. Nowak, Lidia Teresa

O demokratyzacji bibliotek, czyli asertywność jako kultura pracy / Lidia Teresa Nowak // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2008, nr 2, s. 32-3538. Skowronek, Piotr

Asertywność gimnazjalisty / Piotr Skowronek // ĘZYK POLSKI W SZKOLE – GIMNAZJUM”. – 2000/2001, nr 2, s. 90-9339. Rębiś, Zbigniew

Co to jest asertywność / Zbigniew Rębiś // PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE, OBRONA CYWILNAS W SZKOLE”. – 1999, nr 1, s. 11-1240. Sękowska, Anna

Jak uczyć odmawiania / Anna Sękowska // KLANZA W SZKOLE. – 2003, nr 2, s. 24-2841. Skrzypiec, Szczepan

Asertywność czy dobre wychowanie? / Szczepan Skrzypiec // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2002, nr 1, s. 18, 2342. Stochmiałek, Jerzy

Rola treningu asretywności w kształtowaniu kompetencji andragogicznych / Jerzy Stochmiałek // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. - 2002, nr 4, s. 17-27

Koncepcja asertywności. Istota treningu asertywności.

43. Szymańska, Anna

Asertywność / Anna Szymańska // LIDER. - 2010, nr 9, s. 6-744. Turewicz, Wojciech

Budowanie relacji w przywództwie : lekcja 5 rok szkolny 2010/2011 / Wojciech Turewicz -- (Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły" ) // DYREKTOR SZKOŁY . - 2011, nr 1, s. II_III45. Waszkiewicz-Stefańska, Małgorzata

Jakie mamy prawa związane z asertywnością? / Małgorzata Waszkiewicz-Stefańska // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. - 2001, nr 4, s. 76-81

Prawa człowieka asertywnego wg teoretyków asertywności.

46. Waszkiewicz-Stefańska, Małgorzata

Po co nam asertywność? / Małgorzata Waszkiewicz-Stefańska // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. - 2001, nr 1, s. 57-63

Trening asertywności, do kogo powinien być skierowany.

47. Werwicka, Monika

Co za pyskate dziecko / Monika Werwicka // ERGO. - 2005, nr 1, s. 22-2348. Zaborowski, Zbigniew

Trening asertywności / Zbigniew Zaborowski // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. – 1997, nr 3, s. 30-3249. Zubrzycka-Maciąg, Teresa

Asertywność w praktyce pedagogicznej / Teresa Zubrzycka-Maciąg // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. - 2002, nr 1, s. 26-2950. Zubrzycka-Maciąg, Teresa

Rozwijanie asertywności u dzieci i młodzieży / Teresa Zubrzycka-Maciąg // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2002, nr 2, s. 38-4251. Żurowska, Paulina

Asertywność, czyli rodzaj sztuki wyrażania samego siebie / Paulina Żurowska // LIDER. - 2010, nr 6, s. 29-3052. Trojan, Elżbieta

Jak nauczyć asertywności: zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2009, nr 7/8, s.55-57II ASERTYWNOŚĆ – konspekty, ćwiczenia

________________________________________KSIĄŻKI:

53. Chomczyńska-Miliszkiewicz, Mariola

Polubić szkołę : ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej / Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz, Dorota Pankowska. -Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. - 196 s.

Sygnatura: 57896, 58161

54. Chomczyńska-Miliszkiewicz, Mariola

Polubić szkołę : ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej / Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz, Dorota Pankowska. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2002]. - 196 s.

Sygnatura: 60133,60427

55. Chomczyńska-Miliszkiewicz, Mariola

Polubić szkołę : ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej / Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz, Dorota Pankowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. - 196 s.

Sygnatura: cz56650/XXI, 56651,56652

56. Cooper, Pamela

Sprawne porozumiewanie się : 114 scenariuszy ćwiczeń z mówienia i słuchania. – Warszawa : Wydaw. CODN, 1994. – 111s.

Sygnatura : Cz56571/XX, 56572,56573, 56574, 56575

57. Jak

Jak żyć z ludźmi : umiejętności interpersonalne : program profilaktyczny dla młodzieży : ćwiczenia grupowe. – Warszawa : MEN. 1998

Sygnatura : cz32Pn, 33 Pn

58. Knafel, Krystyna

Komunikacja społeczna w organizacji : przewodnik dla edukatora. Moduł II. – Warszawa , 1998. – 206 s.59. Szczepańska, Hanna

Trening asertywności dla współuzależnionych (TAW) : poradnik terapeuty / Hanna Szczepańska. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1996. - 134, [1] s.

Sygnatura: 64409

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

60. Jamorska, Bożena

Sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych : konspekt lekcji wychowawczej dla klasy II gimnazjum / Bożena Jaworska // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2003, nr 11, s. 16-1761. Kukiełka, Bożena

Asertywność - sposób na agresję : scenariusz zajęć / Bożena Kukiełka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2001, nr 10, s. 23

Dla uczniów szk. podstawowej i gimnazjum.

62. Kuśpit, Małgorzata

Kształtowanie zachowań asertywnych cz.II / Małgorzata Kuśpit // REMEDIUM. - 2005, nr 5, s. 14-15

Techniki kształtujące asertywność.

63. Łasocha, Maria

Jak i kiedy mówić "nie"? : techniki asertywne w profilaktyce alkoholowej / Maria Łasocha, Magdalena Pilip // ZESZYTY SZKOLNE. - 2006, nr 1, s. 155-159

Konspekt zajęć.

64. Łopata, Agnieszka

Jak bronić siebie i nie ranić innych - asertywność : scenariusz zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (cz.1) / Agnieszka Łopata // WYCHOWAWCA. - 2006, nr 4, s. 2665. Sikorski, Wiesław

Trening psychologiczny w pracy z uczniami / Wiesław Sikorski // EDUKACJA I DIALOG. - 2009, nr 5, s. 46-5066. Wlazły, Danuta

Jak mówić „nie” – trudna sztuka odmawiania : scenariusz zajęć warsztatowych dla uczniów klasy V / Danuta Wlazły // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2003, nr 9, s. 1467. Woszczek, Mirosława

Asertywne mówienie „nie” : scenariusz zajęć wychowawczych dla klasy szóstej szkoły podstawowej / Mirosława Woszczek // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2000, nr 12, s. 2-368. Zubrzycka-Maciąg, Teresa

Rozwijanie asertywności u dzieci i młodzieży / Teresa Zubrzycka-Maciąg // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2002, nr2, s. 38-42

Przebieg treningu, kwestionariusz asertywności, przykładowe scenariusze do ćwiczeń.

69. Żak, Franciszka Grażyna

Jak skutecznie odmawiać, gdy ktoś namawia nas do złego? / Franciszka Grażyna Żak // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2001, nr 5, s. 4-5Wszystkie publikacje zawarte w zestawieniu są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu

Nowy Sącz, 20011, październik, oprac. Dorota Lenar
: edc user data -> dat files
dat files -> Małopolski Konkurs Humanistyczny dla uczniów szkół podstawowych rok szkolny 2015/2016 Konkursy przedmiotowe szkoła podstawowa rok szk. 2015/2016 literatura dostępna w pbw w Nowym Sączu
dat files -> Alan Alexander Milne i „Kubuś Puchatek” materiały pomocnicze dla nauczycieli
dat files -> Samobójstwa : wybór literatury
dat files -> Żydzi : materiały o historii I kulturze narodu w zbiorach pbw w Nowym Sączu
dat files -> Wychowanie patriotyczne Książki 1
dat files -> Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz ul. Narutowicza 2
dat files -> Zdrowie i zdrowy styl życia”
dat files -> Gry i zabawy w wychowaniu przedszkolnym
dat files -> Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu ul. Narutowicza 2 33-300 Nowy Sącz
dat files -> Data opracowania: kwiecień 2014 Opracowała: Barbara Kozik Wydawnictwa zwarte: Chudzik, Aleksandra. Red
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy