Strona główna

I. Dane do ubezpieczenia miejsce ubezpieczenia


Pobieranie 1.67 Mb.
Strona4/15
Data19.06.2016
Rozmiar1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

2. mienie od wszystkich ryzyk

rodzaj mienia

wartość

rodzaj wartości

budynki i budowle

313.302,00

księgowa brutto

maszyny urządzenia wyposażenie

9.995,84

księgowa brutto

3. sprzęt elektroniczny od uszkodzeń

rodzaj mienia

wartość

rodzaj wartości

sprzęt elektroniczny stacjonarny

87.980,81

księgowa brutto

sprzęt elektroniczny przenośny

3.100,00

księgowa brutto

II. Informacje dodatkowe

 • planowany budżet: 3 641 500,00 PLN

 • liczba zatrudnionych: 33

 • zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:

 • zabezpieczenia przeciwpożarowe:

 • podręczny sprzęt p.poż.

III. Szkody

Rok

Przyczyna

Ilość szkód

Wysokość szkody

2006

Uszkodzenie systemu obsługi parkingu

1

9.390,00 zł

2007

-

brak szkód

-

2008

-

brak szkód

-

2009

-

brak szkód

-

2010

-

brak szkód

-

2011

Pożar uszkodz.inst.elektr.targow.Dołowa

1

4.502,38 zł

2011

Działanie ognia-uszkodz.mienia –targowisko ul. Targowa

1

1.245,50 zł


15. MIEJSKI  OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ


NIP: 8132769517, REGON: 005130434


I. Dane do ubezpieczenia

1. miejsce ubezpieczenia

Nazwa jednostki

adres

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 


Rzeszów, ulice: Jagiellońska 26, Skubisza 4,
wynajmowane pomieszczenia w budynkach przy ulicach Seniora 2, Staszica 10, Hoffmanowej 8a,
Kochanowskiego 29, Hetmańskiej 21 ,
Skubisza 9,Witkacego 9,Czackiego 2 Jagiellońska 6; część budynku przy ul. Ofiar Katynia 1

 2. mienie od wszystkich ryzyk

 

Suma gwarancyjna

Rodzaj wartości

budynki i budowle

2.014.745,37

księgowa brutto

maszyny urządzenia wyposażenie

1.202.146,06

księgowa brutto

rzeczowe aktywa obrotowe

2.000,00

Koszty zakupu

Wartości pieniężne

3.000,00

nominalna

niskocenne środki trwałe, w tym środki  poza ewidencją 

1.428.816,95

księgowa brutto

3. sprzęt elektroniczny od uszkodzeń

sprzęt stacjonarny (księgowa brutto)

 215.098,524.Ubezpieczenie NNW

4.1 osoby na pracach społecznie – użytecznych – 5 osóbII. Informacje dodatkowe

 • planowany budżet:  68 185 646 ,00  PLN

 • liczba zatrudnionych: 435

 • zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:
  - monitoring firmy ochrony mienia w budynkach przy ul. Jagiellońskiej 26, Skubisza 4,
  Ofiar Katynia,
  - dozór całodobowy w budynkach przy ul. Seniora, Skubisza.

 • zabezpieczenia przeciwpożarowe:
  - gaśnice.

III. Szkody

Rok

Przyczyna

Ilość szkód

Wysokość szkody

2006

-

brak szkód

-

2007

-

brak szkód

-

2008

-

brak szkód

-

16. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE

NIP: 813-24-15-305, REGON: 690480557


I. Dane do ubezpieczenia

1. miejsce ubezpieczenia

nazwa jednostki

adres

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie

ul. Targowa 1 i 3, 35-064 Rzeszów

2. mienie od wszystkich ryzyk

rodzaj mienia

wartość

rodzaj wartości

budynki i budowle

1.086.714,00

księgowa brutto

maszyny urządzenia wyposażenie

463.812,79

księgowa brutto

wartości pieniężne w schowkach ogniotrwałych

5.000,00

nominalna

3. sprzęt elektroniczny od uszkodzeń

rodzaj mienia

wartość

rodzaj wartości

sprzęt elektroniczny stacjonarny

20.000,00 

odtworzeniowa

II. Informacje dodatkowe

 • planowany budżet: 123 984 356,00 PLN

 • liczba zatrudnionych: 86

 • zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:

 • budynek dozorowany

 • zabezpieczenia przeciwpożarowe:

 • podręczny sprzęt gaśniczy

III. Szkody

Rok

Przyczyna

Ilość szkód

Wysokość szkody

2006

Szkody osobowe i rzeczowe (ubytki nawierzchni jezdni, chodnika, itp.)

61

MZDIZ – 1.861,01
PZU - 17.578,28

2007

Szkody osobowe i rzeczowe (ubytki nawierzchni jezdni, chodnika, itp.)

42

MZDIZ – 394,69
PZU - 11.061,17

2008

Szkody osobowe i rzeczowe (ubytki nawierzchni jezdni, chodnika, itp.)

41

MZDIZ – 1.082,45
PZU - 27.924,42

2009
do 31.03.2009

Szkody osobowe i rzeczowe (ubytki nawierzchni jezdni, chodnika, itp.)

21

MZDIZ – 657,30
PZU - 9.451,12

Od 01.04.2009 do końca 2009

Szkody osobowe i rzeczowe (ubytki nawierzchni jezdni, chodnika, itp.)

39

MZDIZ – 1.946,43

2011 do 31.07.2011

Szkody osobowe i rzeczowe (ubytki nawierzchni jezdni, chodnika, itp.)

58

MZD -0,0


17. MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW


NIP: 8131229109, REGON: 690002094


I. Dane do ubezpieczenia

1. miejsce ubezpieczenia

nazwa jednostki

adres

Żłobek nr 1

ul. Piękna 18, 35 – 242 Rzeszów

Żłobek nr 3

ul. Rataja 6 A, 35 – 116 Rzeszów

Żłobek nr 8

ul. Pułaskiego 3 B, 35 – 011 Rzeszów

Żłobek nr 9

ul. Podwisłocze 20 B, 35 – 309 Rzeszów

Żłobek nr 10

ul. Starzyńskiego 19, 35 – 507 Rzeszów

Żłobek nr 11

ul. Krzyżanowskiego 22, 35 – 328 Rzeszów

Żłobek nr 12

ul. Dąbrowskiego 73, 25 – 040 Rzeszów

2. mienie od wszystkich ryzyk

rodzaj mienia

wartość

rodzaj wartości

budynki i budowle

9.043.187,10

księgowa brutto

maszyny, urządzenia, wyposażenie

1.328.463,08

księgowa brutto

rzeczowe aktywa obrotowe

14.000,00

 koszty zakupu

wartości pieniężne w schowkach ogniotrwałych

1.000,00

nominalna 

wartości pieniężne poza schowkami

5.000,00

nominalna 

3. sprzęt elektroniczny od uszkodzeń

rodzaj mienia

wartość

rodzaj wartości

Zestawy komputerowe

w tym: sprzęt elektroniczny przenośny

66.457,67

13.751,66

księgowa brutto


II. Informacje dodatkowe


 • planowany budżet: 8 738 967,00 PLN

 • liczba zatrudnionych: 186

 • liczba podopiecznych: 850

 • zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:

 • monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego: żłobek nr 1,3,8,9,10,11,12

 • zabezpieczenia przeciwpożarowe:

 • czujki p.poż. żłobek nr 1,10,12

 • czujki p.poż. i klapy dymne: żłobek nr 8,9,11

III. Szkody

Rok

Przyczyna

Ilość szkód

Wysokość szkody

2006

Mienie od dewastacji

Szyby od stłuczenia5

1


5.370,14

94,00


2007

Mienie od dewastacji

1

590,00

2008

Szyby od stłuczenia

1

567,00

2009

Mienie

1

2.131,22

2010

Mienie

3

4.300,08

18. POGOTOWIE OPIEKUŃCZE

NIP: 8132641556, REGON: 000248875


I. Dane do ubezpieczenia

1. miejsce ubezpieczenia

nazwa jednostki

adres

Pogotowie Opiekuńcze

Ul. Unii Lubelskiej 4, 35-016 Rzeszów

2. mienie od wszystkich ryzyk

rodzaj mienia

wartość

rodzaj wartości

budynki i budowle

345.596,45

księgowa brutto

maszyny, urządzenia, wyposażenie

273.297,75

księgowa brutto

rzeczowe aktywa obrotowe

8.638,22

koszty zakupu

księgozbiory

6.068,91

księgowa brutto

węzeł ciepłowniczy

49.322,67

księgowa brutto

Wartości pieniężne w schowkach ogniotrwałych

2.500,00

nominalna

II. Informacje dodatkowe:

 • planowany budżet: 1 985 712,00 PLN

 • liczba zatrudnionych: 26

 • liczba podopiecznych: 30

 • zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:

 • zabezpieczenia przeciwpożarowe:

 • hydranty

 • podręczny sprzęt p.poż.

III. Szkody

Rok

Przyczyna

Ilość szkód

Wysokość szkody

2006

-

brak szkód

-

2007

-

brak szkód

-

2008

-

brak szkód

-

2009

-

brak szkód

-

2010

-

brak szkód

-

2011

Wybita szyba

2 szt.

270,60


19. RZESZOWSKI DOM KULTURY


NIP: 517-031-00-21, REGON: 180512890


I. Dane do ubezpieczenia

1. miejsce ubezpieczenia

Nazwa jednostki

adres

Osiedlowy Dom Kultury Staromieście

Ul. Staromiejska 43A, 35-321 Rzeszów

Osiedlowy Dom Kultury Biała

ul. Kardynała Karola Wojtyły 164, 35-304 Rzeszów

Osiedlowy Dom Kultury Budziwój

ul. Budziwojska 194, 35-317 Rzeszów

Klub Country

Ul.Herbowa 3, 35-317 Rzeszów

Osiedlowy Dom Kultury Drabinianka

ul. Strażacka 9, 35-312 Rzeszów

Osiedlowy Dom Kultury Krynicka

Ul. Krynicka 1, 35-501 Rzeszów

Osiedlowy Dom Kultury Pobitno

ul. Konfederatów Barskich 43a, 35-321 Rzeszów

Osiedlowy Dom Kultury Przybyszówka

ul. Dębicka 170, 35-503 Rzeszów

Osiedlowy Dom Kultury Staroniwa

ul. Staroniwska 46, 35-101 Rzeszów

Osiedlowy Dom Kultury Słocina

ul. Paderewskiego 154, 35-328 Rzeszów

Osiedlowy Dom Kultury Wilkowyja

ul. Olbrachta 120, 35-614 Rzeszów

Osiedlowy Dom Kultury Widokowa

ul. Widokowa 1, 35-119 Rzeszów

Osiedlowy Dom Kultury Zalesie

ul. Robotnicza 15, 35-021 Rzeszów

Osiedlowy Dom Kultury Załęże

ul. Ks. J. Stączka 12, 35-322 Rzeszów

Osiedlowy Dom Kultury Zwięczyca

ul. Beskidzka 6, 35-083 Rzeszów
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość