Strona główna

I dzikowski Festiwal Nalewek- dereń 2014


Pobieranie 10.51 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar10.51 Kb.
I Dzikowski Festiwal Nalewek- Dereń 2014
Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega-Zamek Dzikowski- 15 czerwiec 2014
Regulamin Konkursu

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. I Dzikowski Festiwal Nalewek Dereń 2014, jest imprezą promocyjną i edukacyjną, która ma na celu promocję polskich i regionalnych tradycji nalewkarskich, odkrywanie zaginionych receptur i smaków. Festiwal nawiązuje do tradycji właścicieli Dzikowa, hr. Tarnowskich, którzy w słynnej „Wytwórni Wódek i Likierów” produkowali cenione w Polsce i Europie wódki i nalewki. Honorowy Patronat nad festiwalem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego. W ramach Festiwalu odbędzie się Konkurs Nalewek (zwany dalej- Konkursem) 1. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, a opiekę merytoryczną sprawuje Stowarzyszenie Kresowa Akademia Smaku z siedzibą w Lublinie. 1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zakwalifikowane przez organizatora, zwane dalej Uczestnikami Turnieju. 1. Konkurs odbywa się w siedzibie Muzeum przy ul. Sandomierskiej 27 (Zamek Dzikowski) w Tarnobrzegu.
 1. Konkurs przeprowadza Kapituła Konkursu powołana przez organizatora festiwalu.

II. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Uczestnicy zgłaszający się do konkursu zobowiązani są wypełnić i podpisać kartę zgłoszenia. W przypadku zgłaszania większej ilości nalewek, do każdej z nich należy dołączyć osobną kartę zgłoszenia.
 1. Uczestnicy Konkursu podpisując zgłoszenie do turnieju akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Kapituły.
 1. Do Konkursu zgłaszać można nalewki, które nie są dostępne w sprzedaży, z wyjątkiem sprzedaży gospodarskiej na targach produktów regionalnych i podobnych. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie rozstrzyga Kapituła.
 1. Uczestnicy zgłaszający nalewki do Konkursu zobowiązani są dostarczyć dwie próbki tej samej nalewki o pojemności nie mniejszej niż 250 ml dla każdej ze zgłaszanych do Konkursu Nalewek. Ilość nalewek zgłaszanych przez jednego Uczestnika jest dowolna.
 1. 10.Nalewki przyjmowane są do Konkursu w dniach 14- 15 czerwca 2013 w godz. 13.00 – 16.00 w recepcji Muzeum.

III. SPOSÓB WYŁANIANIA LAUREATÓW

 1. Obecni na posiedzeniu członkowie Kapituły dokonują degustacji zgłoszonych nalewek, na warunkach zapewniających anonimowość poszczególnym uczestnikom Konkursu.
 1. Członkowie kapituły dysponują jedynie numerem nalewki i przed zakończeniem posiedzenia nie znają nazwisk uczestników Konkursu. W fazie pierwszej posiedzenia spośród zgłoszonych nalewek członkowie kapituły wybierają nalewki, które oceniane będą punktowo w finale. W fazie finałowej członkowie Kapituły przyznają punkty poszczególnym nalewkom.
 1. Suma punktów przyznana poszczególnym nalewkom wyłania laureatów konkursu.

IV. WYNIKI

 1. Wyniki Konkursu ogłaszane są przez przewodniczącego kapituły lub osobę przez niego wyznaczoną po zakończeniu posiedzenia pomiędzy godz. 17.30 a 18.00, w dniu festiwalu w Sali Wielkiej zamku.
 1. Uczestnicy Konkursu ubiegają się 3 nagrody regulaminowe – I, II i III miejsce festiwalu.
 1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Kontakt, zgłoszenia nalewek:

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, tel.15-823 79 99 w. 24

Aleksandra Janas tel. 501 39 17 68, mail: a.janas@mhmt.plWaldemar Sulisz – 515 267 177, mail: waldemar.sulisz@gmail.com


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość