Strona główna

I. Formy wpłat darowizn na rzecz Caritas Diecezji Płockiej


Pobieranie 106.16 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar106.16 Kb.
Regulamin płatności dla Caritas Diecezji Płockiej www.plock.caritas.pl

I. Formy wpłat darowizn na rzecz Caritas Diecezji Płockiej:

1. Wpłat darowizn na rzecz Caritas Diecezji Płockiej (zwanej dalej Caritas)


można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności. Obsługa płatności online tj. przy użyciu kart płatniczych oraz ePrzelewów realizowana jest przez eCard S.A.

a. ePrzelewy realizowane są w ten sposób, że Darczyńca dokonujący wpłaty darowizny po wyborze banku, z którego chce dokonać płatności, zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Darczyńca otrzymuje zamówienia, gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Darczyńca powraca do strony internetowej Caritas Diecezji Płockiej.

Płatność może być wykonana za pośrednictwem jednego z niżej wymienionych banków:

e-Przelewy:


 • Płacę z inteligo (inteligo)

 • mTransfer (mBank)

 • MultiTransfer (MultiBank)

 • Płać z Nordea (Nordea)

 • Przelew24 (Bank Zachodni WBK)

 • Przelew z BPH (Bank BPH)

 • Płacę z iPKO (PKO BP)

 • Pekao24Przelew (Bank Pekao)

 • Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)

 • PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)

 • MeritumBank Przelew (Meritum Bank)

 • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)

 • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)

 • Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)

 • Płać z ING (ING Bank Śląski)

 • Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)

 • db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)

 • Alior Sync

 • Invest Bank S.A.

 • Płacę z IKO

Przelewy półautomatyczne:

 • Deutsche Bank Polska S.A.

 • Invest Bank S.A.

 • Kredyt Bank S.A.

 • Raiffaisen Bank Polska S.A.

 • Bank Pocztowy S.A.

 • Bank Spółdzielczy we Wschowie

 • Millennium Bank S.A.

 • Credit Agricole Bank S.A.

 • Bank DnB Nord Polska S.A.

 • Bank PKO S.A.

b. karty płatnicze
Visa
Visa Electron MasterCard MasterCard Electronic

MasterCard SecureCode


Maestro
Solo Card
c. wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Caritas Diecezji Płockiej
Bank BNP PARIBAS Nr 19 1600 1462 1846 5497 1000 0001

II. Przeznaczenie wpłat darowizn:

1. Wpłaty darowizny dokonywane za pomocą strony internetowej www.plock.caritas.pl będą przeznaczane na działalność Caritas, zgodnie ze statutem Caritas Diecezji Płockiej a w szczególności na:


2

a)prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, ofiar klęsk żywiołowych oraz innych osób i grup społecznych będących w potrzebie,

b)pomoc społeczna w rozumieniu przepisów Ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, mająca na celu w szczególności umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, wspierająca osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych

potrzeb i umożliwiająca im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, c) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

d)wypoczynek dzieci i młodzieży,

e)pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,

f) promocja i organizacja wolontariatu, g)działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

h)działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,2. Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą płatności online na stronie internetowej
( www.plock.caritas.pl ) nie podlegają zwrotom.


III. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych:

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji Państwa darowizn na rzecz Caritas w naszym serwisie.

2. Caritas zapewnia, iż dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny oraz (w razie akceptacji Darczyńcy) dla celów działalności

statutowej Caritas Diecezji Płockiej.

3

3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Darczyńca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.


4. Caritas nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.

4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość