I międzynarodowy Kongres poświęcony Misjom I EwangelizacjiPobieranie 38.28 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar38.28 Kb.
Lipiec 2014
I Międzynarodowy Kongres

poświęcony Misjom i Ewangelizacji


28.05. br. w Sassone, niedaleko Rzymu zakończył się I Międzynarodowy Kongres zorganizowany przez Generalny Sekretariat Misji i Ewangelizacji, w którym uczestniczyło 150 Braci ze 100 jednostek Zakonu z 50 krajów świata (wraz z Siostrami i osobami świeckimi reprezentującymi całą Rodzinę Franciszkańską).

Obradom Kongresu przyświecał temat: "«Idź, odbuduj mój dom». Tożsamość i nowość ewangelizacyjnej msji Zakonu", który został podjęty zarówno w przedstawionych relacjach, jak również w świadectwach oraz w pracach 6 grup roboczych. Rezultaty tej współpracy zostały zawarte w dokumencie końcowym o tym samym tytule, który jest zaadresowany do całej Rodziny Franciszkańskiej.

Cele postawione przez Sekretariat Generalny Misji i Ewangelizacji zostały zrealizowane. Należało do nich: spotkać się z przedstawicielami Braci z całego świata, aby podzielić się bogactwem różnych kultur i różnych form ewangelizacji; pogłębić tożsamość i zastanowić się nad nowymi sposobami głoszenia Ewangelii w Zakonie; określić środki i formy pomocne w odnowieniu ewangelizacyjnej misji podjętej przez poszczególne Prowincje; przedstawić Kapitule Generalnej, która odbędzie się w 2015 r. oraz wszystkim Jednostkom Zakonu konkretne propozycje ożywienia dynamizmu misyjnego w Zakonie poprzez ożywienie entuzjazmu misyjnego Braci.

Na stronie oficjalnej Zakonu można znaleźć bogatą bibliotekę dotyczącą misji i ewangelizacji w Zakonie, począwszy od różnych relacji na określony temat (ewangelizacja według nauczania Papieża, w mens Franciszka i w naszej historii, dialog, umniejszenie, Nowe formy życia i misji). Również dostępna jest na stronie internetowej bogata kronika zdjęć i materiałów video, świadcząca o ważnej roli jaką misje i ewangelizacja mają dla naszego Zakonu.

Uczestnicy spotkania, a szczególnie Prowincjalni Sekretarze ds. Misji i Ewangelizacji, wyrażając radość z możliwości uczestnictwa w Kongresie, mieli okazję, aby podzielić się doświadczeniem z życia i pracy duszpasterskiej w różnych warunkach geograficznych i kulturowych. W ramach rekreacji, każda Konferencja starała się - poprzez piosenki, taniec, czy też drobne przedmioty rękodzieła czy gastronomii - przedstawić pozostałym uczestnikom klimat i bogactwo własnej kultury.

Na zakończenie Kongresu, jego Uczestnicy wystosowali apel skierowany do całej Rodziny Franciszkańskiej, aby wprowadzić w życie bogactwo zebranych wskazówek i wniosków.


Sesja naukowa w 50 rocznicę Dekretu Perfectæ Caritatis

21.05. br. na Papieskim Uniwersytecie Antoniamum w Rzymie odbyła się Sesja naukowa na temat: «Tożsamość życia zakonnego w 50 lat po ogłoszeniu Dekretu Perfectæ Caritatis». Moderatorem spotkania, do którego wprowadzenie uczynił Fr. Salvatore Barbagallo, była Prof. Mary Melone. Swoje referaty na poszczególnych sesjach przedstawili: Sr. Nicla Spezzati: «Dekret o odnowie życia zakonnego. "Perfectæ Caritatis" 50 lat później»; Fr. Giuseppe Buffon: «Odnowa soborowa i uzupełnienie Konstytucji Instytutów Franciszkańskich»; Prof. Chiara Codazzi: «Powrót do źródeł zaproponowany przez Sobór. Konkretne przykłady».


Franciszkanie w Chinach: obecność nieprzerwana od XIII do XX wieku

Instytut Studiów Ekumenicznych "Św. Bernardyna" we współpracy z "Komisją Chińską Zakonu Braci Mniejszych" 24.05. br. zorganizował w siedzibie Instytutu w Wenecji Dzień Studiów poświęcony «Franciszkanom w Chinach: obecność nieprzerwana od XIII do XX wieku». W spotkaniu głos zabrali: Roberto Giraldo, OFM (Wenecja), Angelo Tartuferi (Florencja), Francesco D’Arelli OFM (Rzym), Massimo Raveri (Wenecja), Tiziana Lippiello (Wenecja), Giuseppe Buffon OFM (Rzym), Pacifico Sella OFM (Wenecja), Michela Catto (Trzdent), Michele Fatica (Neapol), Simonetta Polmonari (Wenecja), Raissa De Gruttola (Wenecja).


V Międzynarodowy Festiwal Pieśni Sakralnej

W bazylice Matki Bożej in Aracoeli, w centrum historycznym Wiecznego Miasta, należącej do Prowincji Rzymskiej, odbyła się w dniach 6-8.06. br. V edycja Międzynarodowego Festiwalu Pieśni sakralnej. Podczas trzech dni festiwalowych wystąpili m.in. sekstet "Singer Pur" (Niemcy), Chór "Vocal de Cámara Platense (Argentyna) i kwartet "Quartonal" (Niemcy).

Myślą przewodnią Festiwalu było pragnienie, aby uczynić Bazylikę Matki Bożej in Aracoeli w Rzymie protagonistą wydarzeń i miejscem-symbolem historii, tradycji i duchowości, promieniującej z Rzymu na cały świat.
Nagroda dla prof. André Vaucheza

W piątek, 20.06. br. w siedzibie Instytutu Luigi Sturzo w Rzymie, miało miejsce wręczenie Nagrody Balzan Profesorowi André Vauchezowi. Spotkanie zorganizowane przez Włoskie Stowarzyszenie Studium Świętości, Kultu i Hagiografii (AISSCA) przy współpracy Instytutu Luigi Sturzo, Włoskiego Stowarzyszenia Badań nad Sanktuariami (AIRS), École Française w Rzymie, Włoskiego Instytutu Historii Średniowiecznej i Wyższej Szkoły Studiów Średniowiecznych i Franciszkańskich Papieskiego Uniwersytetu Antonianum, było podziękowaniem dla naukowca ze strony tych, którym dane było współpracować z Profesorem przy różnych okazjach na płaszczyźnie studiów historyczno-religijnych.


Sekretariat Generalny Formacji i Studiów - odwiedziny w Prowincji Świętych Franciszka i Jakuba w Zapopan - Meksyk
Sekretariat Generalny w osobie Sekretarza i Wice-sekretarza spotkali się z Nowicjuszami i Postulantami oraz z Formatorami Prowincji Świętych Franciszka i Jakuba w Zapopan w Meksyku.

Spotkanie w Domu Nowicjatu w Guadalupe, Zacatecas, miało charakter formacyjny (relacja połączona z dialogiem braterskim) oraz liturgiczny (udział w Eucharystii). Oprócz Nowicjuszy, Postulantów i Formatorów w spotkaniu wzięli również udział Bracia z tamtejszej Wspólnoty.

Podczas odwiedzin we Wspólnocie Postulatu w San Agustín, Fr. Vidal przedstawił relację na temat czterech fundamentów Formacji:

a) towarzyszenie: narzędzie do określenia dojrzałej decyzji powołania;

b) liturgia: żywa celebracja Słowa Bożego;

c) wspólnota: przestrzeń naturalna i konieczna do rozwoju formy życia franciszkańskiego;

d) studia: droga do osiągnięcia mądrościEwangelii na płaszczyźnie naszego życia i misji.

Nowi Prowincjałowie
FR. BENEDEK DOBSZAY - w Prowincji Matki Bożej Patronki Węgier na Węgrzech.

FR. ILIJA VRDOLJAK - w Prowincji Świętych Cyryla i Metodego w Chorwacji;

FR. CLAUDIO DURIGHETTO - w Prowincji Św. Franciszka Serafickiego z Asyżu we Włoszech.

Kalendarz Ministra Generalnego - Lipiec 2014

1-3: Irlandia

4-7: Wielka Brytania - Spotkanie z Braćmi

8-18: Rzym - Tempo Forte - Obrady Definitorium generalnego

13: Rzym - Msza św. w ramach Kapituły Generalnej Sióstr Franciszkanek Niepokalanego Serca Maryi

21-29: Rzym

30-31: Alwernia - Spotkanie z Młodzieżą Franciszkańską Toskanii udającą się na pielgrzymkę do Asyżu.


RICARDO LUCIO PERRIELLO, La scienza del bene e del male nella Divina Commedia. Per un’ermeneutica protologica dell’opera dantesca (Medioevo, 24) - (Wiedza dobra i zła w Boskiej Komedii. Ku hermeneutyce patrystycznej dzieła Dantego), Ed. Antonianum, Rzym 2013, ISBN 978-88-7257-091-3, ss. 375, cena 25,00 euro.
Hermeneutyka Boskiej Komedii proponuje pomoc w lekturze dzieła Dantego. Główną cechą niniejszej pozycji jest obecność nauki o dobru i złu, którą zdobywa się wraz z podróżą dantejską. Nauka ta - jedna z podstaw myśli metafizycznej Platona - zostaje w zaskakujący sposób przedstawiona w doświadczeniu Dantego w sposób podobny do tego, jaki przedstawiali ją filozofowie greccy.

Chęć poznania związku pomiędzy dwoma autorami, nie jest wolna od refleksji hermeneutycznej i historycznej nad wpływem tradycji Platona nad Dantem. Historyczny wpływ na tradycję dotyczącą myśli Dantego, zostaje wyniesiona na poziom refleksji metafizycznej, która dotyczy jego myśli i odkrywa na nowo Wielkiego Poetę i jego fundamentalne doświadczenie badania myśli Platona, wraz z koniecznością metabasis: z wrażliwego na zrozumiałe, ze zrozumienia jedności w rzeczywistości do światła wypływającego ze źródła wszelkiego dobra; z konieczności zrozumienia jedności najwyższego dobra i ze zrozumienia ludzkiego do ostatecznego przeznaczenia w świetle - cnoty i przyzwyczajenia.


Kluczem do odczytania niniejszej hermeneutyki jest protologia, wiedza pierwszych wieków, która prowadzi do działalności na płaszczyźnie trzech ponadziemskich królestw: Piekła, Czyśćca i Raju. Podróż Dantego jest znakomitą okazją, aby poznać metafizyczne korzenie człowieka i samookreślenie gnothi seauton, według tego, co nie przestaje być jedną z najprawdziwszych wiadomości dotyczących myśli platońskiej.


Spotkanie O. Generała z Profesami czasowymi w Meksyku
W dniach 3-5.06. br. w Domu Diecezjalnym w San Juan de los Lagos (Jalisco - Meksyk), odbyło się spotkanie Ministra Generalnego, Fr. Michael Perry OFM z Braćmi, Profesami czasowymi Konferencji Meksykańskiej i z Amryki Centralnej. Wraz z O. Generałem w spotkaniu wzięli udział: Fr. Julio Bunader - Wikariusz Generalny; Fr. Vidal Rodríguez - Sekretarz Generalny Formacji i studiów wraz z Wice-sekretarzem Fr. Sergiuszem Bałdygą. Oprócz młodych Braci w spotkaniu uczestniczyli również Prowincjałowie i Formatorzy Konferencji. W spotkaniu o charakterze braterskim i formacyjnym uczestniczyło ok. 170 Braci. Po przedstawieniu sytuacji formacji na płaszczyźnie Konferencji, przedstawiono inne argumenty: "Bracia i Mniejsi w naszych czasach. Radości i wyzwania w formacji franciszkańskiej" (Fr. Michael Perry); "Znaczenie towarzyszenia osobistego i formacji ciągłej" (Fr. Vidal Rodríguez).

Wiele miejsca przeznaczono na dialog Ministra Generalnego zarówno z Prowincjałami i Formatorami, jak również z Braćmi po profesji czasowej. Pierwszy dzień spotkania zakończył spektakl "Forza venite gente" przygotowany przez Postulantów Prowincji Świętych Franciszka i Jakuba (Jalisco). Podczas spotkania, w sanktuarium w Cubilete (Pomnik Chrystusa Króla) niektórzy Bracia odnowili swą profesję zakonną. Po zakończeniu celebracji, jej uczestnicy zostali przyjęci w Instytucie Leonés, León, Gto. México, gdzie O. Generał dokonał poświęcenia centrum sportu przy wspomnianym Instytucie. Spotkanie braterskie zakończyła uroczysta Eucharystia w Sanktuarium Maryjnym w San Juan de los Lagos, której przewodniczył Wikariusz Generalny Zakonu Fr. Julio Bunader.

Spotkaniu towarzyszyła atmosfera serdeczności, szczerości. Odpowiednio przygotowano liturgię, a rekreacje odbyły się w stylu "meksykańskim".

Tydzień Franciszkański

Kontynuując formację w ramach pogłębienia naszego charyzmatu, podjętą przed kilku laty, Prowincja Braci Mniejszych na Sycylii zaprasza wszystkich członków Rodziny Franciszkańskiej do udziału w Tygodniu Franciszkańskim, który odbędzie się w dniach 9-13.09. br. Tematem przewodnim spotkania będzie: "Franciszkanie w Kościele Papieża Franciszka".

Pragniemy zaproponować refleksję na temat franciszkanizmu dzisiaj, a w sposób szczególny w świadectwie i nauczaniu Fr. Giacomo Biniego, przedstawionej przez Fr. Arturo Milici oraz franciszkanizmu u jego początków w ujęciu Prof. Marco Bartoliego.

Więcej informacji na: www.ofmsicilia.it


Sesja naukowa

W roku 2017 przypada 500-lecie reformy protestanckiej i ogłoszenia Bulli Papieża Leona X Ite vos, która jest ważnym dokumentem w historii Zakonu Braci Mniejszych.

W ramach przygotowań do Jubileuszu, w sobotę 25.10. br. odbędzie się we Florencji Sesja naukowa zatytułowana: "Rok 1517. Rozłam w Kościele i w Zakonie Franciszkańskim".

Wydanie Specjalne
Minął miesiąc od śmierci Fr. Giacomo Bini OFM, z tej okazji Biuro Komunikacji Kurii Generalnej przygotowało numer specjalny Fraternitas w różnych językach w którym znajdują się Biografia, Bibliografia oraz niektóre teksty i doświadczenia Fr. Giacomo.

[www.ofm.org/fraternitas]Kanonizacja Bł. Ludwika z Casorii
12.06. br. odbył się w Pałacu Apostolskim w Watykanie Publiczny Konsystorz, podczas którego Ojciec Św. Franciszek ustalił datę Kanonizacji Bł. Ludwika z Casorii, która odbędzie się w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata - 23.11. br.

Bł. Ludwik zostanie ogłoszony świętym podczas obchodów jubileuszowych 200-lecia jego urodzin (1814-2014).

Dokładnie 20 lat temu - 12.06.1994 r., dokonał się cud, który wybrano do Kanonizacji, a dotyczył on niewytłumaczalnego uzdrowienia poważnej deformacji prawego kolana nowonarodzonej dziewczynki.

12.06.1874 r., czyli 140-lat temu, O. Ludwik z Casorii położył pierwszy kamień pod budowę kościoła poświęconego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa we Florencji.Kapituła Generalna 2015 - Subsydia
Podczas spotkania Prezesów Konferencji Zakonu, w ramach przygotowań do Kapituły Generalnej 2015, zostały przedstawione propozycje, które następnie zatwierdziło Definitorium Generalne. Jedną z propozycji było udostępnienie materiałów w formie elektronicznej. Dlatego też zostanie przygotowany specjalny link, do którego dostęp będzie przesłany pocztą elektroniczną do wszystkich Prowincjałów, Kustoszy i Jednostek.

Przygotowany link zawiera m.in.:

• List O. Generała, który przedstawia załączone dokumenty.

Lineamenta pomocne w przygotowaniu 2015.

• Przewodnik do lektury Lineamenta.

• Syntezę sprawozdania z badań o stanie Zakonu Braci Mniejszych.Wszyscy Bracia proszeni są o zapoznanie się z przesłanymi materiałami. Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: Sekretariat Kapituły Generalnej: capgensec@ofm.org
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy