Strona główna

I. obszar I czas realizacji planu rozwoju lokalnego


Pobieranie 0.62 Mb.
Strona4/7
Data19.06.2016
Rozmiar0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Drogi – zadania realizowane przez Gminę


Planowane produkty –

długość wybudowanej/zmodernizowanej drogi gminnej w km

Lp.

Nazwa planowanego zadania

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Razem

1.

Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Nowym Sielcu

0,24

0,48

0,48


1,2

2.

Budowa drogi w Grąbkowie

1,47
1,47

3.

Budowa drogi w Zaborowie

0,2

0,44

0,44


1,08

4.

Budowa drogi Dubin - Zaborowo

0,33

0,65

0,65


1,63

5.

Budowa drogi Pawłowo - Rogożewo


0,8

1,585

1,585

3,97

6.

Budowa drogi Nadstawem - Bielawy


0,97

0,97
1,94

7.

Modernizacja drogi w Dubinie

12,8

25,6

25,6


64

8.

Przebudowa mostu w Pawłowie4,8

6,4

6,4

6,4

24
Gmina razem:

2,24

1,57

1,57

1,77

15,355

27,185

30,4

6,4

6,4

6,4

99,29


Planowane rezultaty:

 • Nośność zmodernizowanych dróg kN/oś

 • Średni czas przejazdu pomiędzy dwoma punktami, które połączyła droga ( w minutach)

 • Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu (ha)


Planowanie oddziaływania:

 • Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie 1 roku) w (szt.)

 • Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w obszarze oddziaływania (szt.),

 • Liczba pracujących w obszarze oddziaływania (osoby)
 1. Chodniki


Planowane produkty –

Długość wybudowanych chodników w metrach

Lp.

Nazwa planowanego zadania

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Razem

1.

Modernizacja chodników i budowa ul. 700-lecia, 22 stycznia, Klonowej, Gawrońskiego, Słonecznej, Brzozowej, Lipowej, Bukowej, Kasztanowej, Sienkiewicza, Sportowej, Ogrodowej, Dolnej i Krótkiej1059

1409

1409

1409

5 286
Gmina razem:1059

1409

1409

1409

5286


Planowane rezultaty:

 • ilość mieszkańców korzystających z chodnika (osoby)

Planowanie oddziaływania:

 • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i ruchu drogowego (liczba zdarzeń drogowych) 1. Szkoły zmodernizowane


Planowane produkty -

Zmodernizowane/wybudowane obiekty dydaktyczne i sportowe

Lp.

Nazwa planowanego zadania

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Razem

1.

Wymiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w Domu Kultury, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jutrosinie, Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie1


1

2.

Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje w Jutrosinie1


1

3.

Rozbudowa gimnazjum w Jutrosinie1


1

4.

Budowa sali gimnastycznej w Dubinie1


1

5.

Budowa sali gimnastycznej w Szkaradowie
1

1

6.

Adaptacja pomieszczeń na 2 dodatkowe sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Dubinie
1

1

7.

Modernizacja świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie otoczenia w Kłaczkowie1


1
RAZEM12

4


7


Planowane rezultaty:

 • Powierzchnia modernizowanego/remontowanego budynku dydaktycznego (w m²),

 • liczba uczniów korzystających z godnych warunków nauki (osoby),

Planowane oddziaływanie:

 • Liczba uczniów w okresie kolejnych dwóch lat (osoby),
 1. Gospodarka odpadami


Planowane produkty –

Liczba projektów rekultywacji wysypisk śmieci

Lp.

Nazwa planowanego zadania

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Razem

1.

Modernizacja składowiska odpadów Nadstawem


1

1

1

3
Gmina razem:


1

1

1

3
1   2   3   4   5   6   7


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość