Strona główna

I. obszar I czas realizacji planu rozwoju lokalnego


Pobieranie 0.62 Mb.
Strona6/7
Data19.06.2016
Rozmiar0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


Planowane rezultaty:

  • Powierzchnia urządzonych placów zabaw (m²),

  • Powierzchnia terenu rekreacyjno-szkolnego (w m²),

Planowane oddziaływanie:

  • Liczba dzieci korzystających z placów zabaw (osoby),

  • Liczba uczniów korzystających z terenu boiska (osoby),VII. PLAN FINANSOWY NA LATA 2004–2006 I NA LATA 2007-2013 W UKŁADZIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO.

  • budżet gminy,

  • budżet państwa,

  • środki prywatne,

  • środki Unii Europejskiej,

  • inne.
Lp.

Nazwa planowanego działania i wartość inwestycji

Budżet gminy

Budżet państwa

Środki prywatne

Środki UE (FS)

SAPARD

Urząd Marszałkowski

WFOŚiGW

Agencja Nieruchomości Rolnych

Budżet województwa

Inne JST

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Budowa lub modernizacja urządzeń

do odprowadzania i oczyszczania ścieków

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla całego miasta Jutrosina

5 104 065

1 276 016

957 012

 

 2 871 037
 

 

 

 

 

2a.

Budowa kanalizacji deszczowej w [1] Jutrosinie (ul. Klonowa, Lipowa, Bukowa, Kasztanowa, Polna, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wrocławska)

119 890

29 973

 22 479 

 

67 438

 

 
 

 

 

2b.

Budowa kanalizacji deszczowej w [2] Zmysłowie (ul. Wrocławska i Polna)

57 000

14 250

10 688
320633.

Budowa kanalizacji sanitarnej Szymonki, Dubin

3 250 000

812 500

609 375

 

1 828 125

 

 

 

 

 

 

4.

Budowa sieci kanalizacyjnej Nowy Sielec, Stary Sielec, Śląskowo, Domaradzice

5 370 500

1 342 625

1 006 969

 

3 020 906

 

 

 

 

 

 

5.

Budowa sieci kanalizacyjnej Ostoje, Janowo, Szkaradowo, Bartoszewice, Bielawy, Rogożewo, Grąbkowo, Zmysłowo, Jeziora, Płaczkowo

14 137 500

3 534 375

2 650 781

 

7 952 3446.

Budowa oczyszczalni przyzagrodowych Bielawy, Zmysłowo, Zaborowo, Nadstawem, Pawłowo-Piskornia

588 000

147 000

110 250

 

330 750

 

 

 

 

 

 

Budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody

7.

Wymiana sieci wodociągowej w Rogożewie

1 625 000

406 250

304 688 

 

914 063 

 

 

 

 

 

 

8.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rogożewie i Szymonkach

600 000

150 000

112500

 

337500

 

 
 

 

 


Gospodarka odpadami

9.

Modernizacja składowiska odpadów Nadstawem

500 000

250 000
250 000 Przeciwdziałanie podwoziom

10.

Odmulanie zbiornika retencyjnego [1] Ostoje, [2] Szkaradowo, Jeziora, Janowo

160 000

80 000

80 000

11.

Budowa zbiornika retencyjnego Pawłowo

250 000

250 000
12.

Budowa zbiornika wyrównawczego (II stopnia) w Szymonkach

bd
13.

Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych przy Orli

bd


Budowa lub modernizacja dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym

14.

Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Nowym Sielcu

726 000

181 500

136 125

 

408 375

 

 

 

 

 

 

15.

Budowa drogi w Grąbkowie

737 023

368 512

92 128

 

276 384

 

 

 

 

 

 

16.

Budowa drogi w Zaborowi

699 711

174 928 

 131 196

 

393 588 

 

 

 

 

 

 

17.

Budowa drogi Dubin – Zaborowo

988 570

247 143

185 357

 

556 071

 

 

 

 

 

 

18.

Budowa drogi Pawłowo – Rogożewo

2 163 299

540 825

405 619

 

1 216 856

 

 

 

 

 

 

19.

Budowa drogi Nadstawem – Bielawy

1 056 330

264 083

198 062 

 

594 186 

 

 

 

 

 

 

20.

Modernizacja drogi w Dubinie

464 640

116 160

87 120

 

261 360

 

 

 

 

 

 

21.

Przebudowa mostu w Pawłowie

500 000

125 000

93 750

 

281 250

 

 

 

 

 

 

22.

Modernizacja chodników i budowa ul. 700-lecia, 22 stycznia, Klonowej, Gawrońskiego, Słonecznej, Kwiatowej, Brzozowej, Lipowej, Bukowej, Kasztanowej, Sienkiewicza, Sportowej, Ogrodowej, Dolnej i Krótkiej

264 000

66 000

49 500 

 

148 500 

 

 

 

 

 

 


Budowa lub rozbudowa infrastruktury lokalnej

23.

Modernizacja i przebudowa boiska sportowego w Jutrosinie

300 000

 75 000

56 250 

 

168 750 

 

 

 

 

 

 

24.

Modernizacja kompleksu sportowego w Szkaradowie

100 000

 25 000

 18 750

 

56 250 

 

 

 
 

 

25.

Wymiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w Domu Kultury, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jutrosinie, Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie

270 000

135 000

 

 

 

 

 

 135 000

 

 

 

26.

Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje w Jutrosinie

100 000

25 000

18 750

 

56 250

 

 

 

 

 

 

27.

Rozbudowa gimnazjum w Jutrosinie

300 000

75 000

56 250
168 75028.

Budowa sali gimnastycznej w Dubinie

2 200 000

550 000

412 500
1 237 50029.

Budowa sali gimnastycznej w Szkaradowie

2 200 000

550 000

412 500
1 237 50030.

Adaptacja pomieszczeń na dwie dodatkowe sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Dubinie

300 000

75 000

56 250
168 75031.

Modernizacja świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie otoczenia w Kłaczkowi

250 000

62 500

46 875
140 625
SUMA 45 381 529

11 949 638

8 241 723

0

24 725 168

0

80 000

385 000

0

0

0

Lp.

Nazwa planowanego działania i wartość inwestycji

Budżet gminy

Budżet państwa

Środki prywatne

Środki UE (FS)

SAPARD

Urząd Marszałkowski

WFOŚiGW

Agencja Nieruchomości Rolnych

Budżet województwa

Inne JST
1   2   3   4   5   6   7


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość