I. obszar I czas realizacji planu rozwoju lokalnegoPobieranie 342.12 Kb.
Strona1/6
Data18.06.2016
Rozmiar342.12 Kb.
  1   2   3   4   5   6

I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Niniejszy Plan Rozwoju Lokalnego jest jednym z programów gospodarczych gminy opracowywanych zgodnie z przepisami Art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Jest to plan średniookresowy, który ma na celu zidentyfikowanie projektów inwestycyjnych z zakresu zadań własnych gminy, a wynikających ze strategii rozwoju gminy. Plan Rozwoju Lokalnego obejmuje obszar Gminy Brzeziny i jest przewidziany na lata 2004-2006 i 2007-2013 zgodnie z okresami programowania Unii Europejskiej. W okresie planistycznym do 2006 roku, tj. do końca bieżącej kadencji władz samorządowych, zaplanowane zadania są zgodne z wieloletnim programem inwestycyjnym, określającym zaangażowanie budżetu gminy, natomiast okres 2004 -2013 określa główne zadania do realizacji, jako wskazówka dla władz następnych kadencji.

Plan obejmuje pierwsze lata członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, w których gmina będzie mogła ubiegać się o uzyskanie dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii, w tym w szczególności w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Odpowiednie władze zarządzające pomocą w ramach ZPORR również wymagają posiadania przez gminę - beneficjenta pomocy uchwalonego Planu Rozwoju Lokalnego, stąd niniejszy plan spełnia również ten warunek.

II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W GMINIE

l. Położenie, powierzchnia i ludność gminy

Gmina Brzeziny położona jest w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego w powiecie kaliskim, granicząc z województwem łódzkim. W swoich granicach administracyjnych gmina zajmuje obszar 12 705 ha = 127,0 km2. Gmina obejmuje 19 wsi sołeckich: Aleksandria, Brzeziny, Czempisz, Dzięcioły, Fajum, Jagodziniec, Jamnice, Moczalec, Ostrów Kaliski, Pieczyska, Piegonisko Pustkowie, Piegonisko Wieś, Przystajnia Kolonia, Przystajnia Wieś, Rożenno, Sobiesęki, Wrząca, Zagórna, Zajączki.Obszar gminy na dzień 31.06.2004 r. zamieszkiwało 5834 osób. Sołectwa o największej liczbie mieszkańców to Brzeziny, Aleksandria i Czempisz. Na terenie gminy nie występują mniejszości narodowe ani grupy etniczne. Liczba ludności na terenie poszczególnych sołectw przedstawia się następująco:


Miejscowość


Liczba ludności


Aleksandria


534


Brzeziny


1014


Czempisz


499


Dzięcioły


339


Fajum


187


Jagodziniec


342


Jamnice


213


Moczalec


135


Ostrów Kaliski319


Pieczyska

313

Piegonisko Pustkowie

309

Piegonisko Wieś

178

Przystania Kolonia

230

Przystania Wieś

229

Rożenno

198

Sobiesęki

285

Wrząca

107

Zagórna

192

Zajączki

211

RAZEM:___5834'>RAZEM:


5834


Struktura terenu gminy przedstawia się następująco:

Rodzaj terenów

Powierzchnia w ha

%

Użytki rolne

5 953

46,86

Lasy

5 467

43,03

Pozostałe

1 285

10,11

RAZEM

12 705

100

: zasoby -> files -> archiwum -> biuletyn-informacji-publicznej -> organy-wladzy-publicznej -> rada-gminy
rada-gminy -> Strategia rozwoju gminy brzeziny
organy-wladzy-publicznej -> Szefa obrony cywilnej gminy wójta gminy koźminek
rada-gminy -> Z sesji Rady Gminy Koźminek odbytej w dniu 28 lutego 2007r w sali nr 14 Urzędu Gminy w Koźminku w godz od 00 do 12. 00
rada-gminy -> Z sesji Rady Gminy Koźminek odbytej w dniu 27 listopada 2006r w sali nr 14 Urzędu Gminy w Koźminku w godz od 11. 00 do 13. 45
biuletyn-informacji-publicznej -> Uchwa ł a nr XX / 202 / 2001 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 marca 2001 r
archiwum -> Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2005 r na obszarze gminy Brzeziny Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1
biuletyn-informacji-publicznej -> Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Mosinie


  1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy