Strona główna

I. obszar I czas realizacji planu rozwoju lokalnego


Pobieranie 342.12 Kb.
Strona1/6
Data18.06.2016
Rozmiar342.12 Kb.
  1   2   3   4   5   6

I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Niniejszy Plan Rozwoju Lokalnego jest jednym z programów gospodarczych gminy opracowywanych zgodnie z przepisami Art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Jest to plan średniookresowy, który ma na celu zidentyfikowanie projektów inwestycyjnych z zakresu zadań własnych gminy, a wynikających ze strategii rozwoju gminy. Plan Rozwoju Lokalnego obejmuje obszar Gminy Brzeziny i jest przewidziany na lata 2004-2006 i 2007-2013 zgodnie z okresami programowania Unii Europejskiej. W okresie planistycznym do 2006 roku, tj. do końca bieżącej kadencji władz samorządowych, zaplanowane zadania są zgodne z wieloletnim programem inwestycyjnym, określającym zaangażowanie budżetu gminy, natomiast okres 2004 -2013 określa główne zadania do realizacji, jako wskazówka dla władz następnych kadencji.

Plan obejmuje pierwsze lata członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, w których gmina będzie mogła ubiegać się o uzyskanie dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii, w tym w szczególności w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Odpowiednie władze zarządzające pomocą w ramach ZPORR również wymagają posiadania przez gminę - beneficjenta pomocy uchwalonego Planu Rozwoju Lokalnego, stąd niniejszy plan spełnia również ten warunek.

II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W GMINIE

l. Położenie, powierzchnia i ludność gminy

Gmina Brzeziny położona jest w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego w powiecie kaliskim, granicząc z województwem łódzkim. W swoich granicach administracyjnych gmina zajmuje obszar 12 705 ha = 127,0 km2. Gmina obejmuje 19 wsi sołeckich: Aleksandria, Brzeziny, Czempisz, Dzięcioły, Fajum, Jagodziniec, Jamnice, Moczalec, Ostrów Kaliski, Pieczyska, Piegonisko Pustkowie, Piegonisko Wieś, Przystajnia Kolonia, Przystajnia Wieś, Rożenno, Sobiesęki, Wrząca, Zagórna, Zajączki.Obszar gminy na dzień 31.06.2004 r. zamieszkiwało 5834 osób. Sołectwa o największej liczbie mieszkańców to Brzeziny, Aleksandria i Czempisz. Na terenie gminy nie występują mniejszości narodowe ani grupy etniczne. Liczba ludności na terenie poszczególnych sołectw przedstawia się następująco:


Miejscowość


Liczba ludności


Aleksandria


534


Brzeziny


1014


Czempisz


499


Dzięcioły


339


Fajum


187


Jagodziniec


342


Jamnice


213


Moczalec


135


Ostrów Kaliski319


Pieczyska

313

Piegonisko Pustkowie

309

Piegonisko Wieś

178

Przystania Kolonia

230

Przystania Wieś

229

Rożenno

198

Sobiesęki

285

Wrząca

107

Zagórna

192

Zajączki

211

RAZEM:


5834


Struktura terenu gminy przedstawia się następująco:

Rodzaj terenów

Powierzchnia w ha

%

Użytki rolne

5 953

46,86

Lasy

5 467

43,03

Pozostałe

1 285

10,11

RAZEM

12 705

100
  1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość