Strona główna

I rok poniedziałEK


Pobieranie 42.34 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar42.34 Kb.
INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ SEMESTR LETNI 2012/13
I ROK
PONIEDZIAŁEK

10.50-11.35 Zaimki i określniki francuskie A1/A2 (gr. 0A) dr Paulina Mazurkiewicz s. 350

11.40-12.25 Zaimki i określniki francuskie A1/A2 (gr. 0B) dr Paulina Mazurkiewicz s. 350

12.30-13.15 PNJF: Rozumienie tekstów A2+ (gr. zaaw.) mgr Julien Thibaud s. 353

13.20-14.55 PNJF: Zintegrowane kształcenie kompetencji (gr. zaaw.) mgr Maria Baran s. 412

15.00-16.30 PNJF: Zintegrowane kształcenie kompetencji, A1-A2 (gr. 0A) mgr Maria Baran s. 412

15.00-16.30 PNJF: Wypowiedź ustna A1-A2 (gr. 0A) mgr Aleksandra Kocjan s. 350

16.30- 18.00 PNJF: Zintegrowane kształcenie kompetencji, A1-A2 (gr. 0B) mgr Maria Baran s. 412

16.30- 18.00 PNJF: Wypowiedź ustna A1-A2 (gr. 0B) mgr Aleksandra Kocjan s. 350
WTOREK

7.30-8.15 Transkrypcja fonetyczna, pisownia i interpunkcja fr. (gr.0B) mgr Julien Thibaud s. 346

8.20-9.05 Transkrypcja fonetyczna, pisownia i interpunkcja fr. (gr.0A) mgr Julien Thibaud s. 346

8.20-9.55 PNJF: wypowiedź pisemna A2+ (gr. zaaw.) mgr Łukasz Maślanka s. 412

8.20-9.50 PNJH: zintegrowane sprawności A1-A2 (gr. 2) {0B} mgr Joanna Kudełko s.350

10.00-11.30 Kultura i mentalność epoki w lit. fr. XVII w. (konwersatorium) gr. 1 dr Krzysztof Sobczyński s. 350

11.40-13.10 Kultura i mentalność epoki w lit. fr. XVII w. (konwersatorium) gr. 2 dr Krzysztof Sobczyński s. 350

11.40-13.10 PNJH-zintegrowane sprawności A1-A2 (gr. 1) mgr Joanna Kudełko s. 353

13.20-14.50 PNJH: Gramatyka praktyczna A1-A2 (gr. 1) mgr Tomasz Niestorowicz s. 346

13.20-14.50 PNJW: Rozumienie i tworzenie wypowiedzi ustnych A1-A2 mgr Katarzyna Maniowska s. 353

15.00-15.50 Zaimki i określniki francuskie B1+ (gr. zaaw.) dr hab. Dorota Śliwa, prof. KUL s. 346

15.50-17.20 Psychologia ogólna (wykład) dr E. Turbiłowicz s. St. Aula
ŚRODA

7.30-9.00 PNJW: Rozumienie i tworzenie form tekstu pisanego A1-A2 mgr Katarzyna Maniowska s. 412

9.05-9.50 Transkrypcja fonetyczna, pisownia i interpunkcja fr., B1+ (gr. zaaw.) dr hab. Dorota Śliwa, prof. KUL s. 350

9.10-10.40 PNJF: Wypowiedź pisemna A1-A2 (gr. 0B) mgr Laurent Muller s. 346

10.50-12.20 Pedogika ogólna (wykład) dr P. Magier s. 042 GG

12.20-13.50 PNJF: Wypowiedź pisemna A1-A2 (gr. 0A) mgr Laurent Muller s. 346

12.20-13.50 PNJF: Rozumienie tekstów, poziom A1-A2 (gr. 0B) mgr Katarzyna Kwiek s. 412

14.00-15.30 PNJF: Rozumienie tekstów, poziom A1-A2 (gr. 0A) mgr Katarzyna Kwiek s. 350
CZWARTEK

10.00-11.30 PNJF: wypowiedź ustna, A2+ (gr. zaaw.) mgr Laurent Muller s. 350

11.40-13.10 PNJH: Gramatyka praktyczna A1-A2 mgr Tomasz Niestorowicz s. 348
PIĄTEK

8.20-9.50 Emisja głosu (gr. 2) mgr Barbara Niebelska s. 64 St.

10.00-11.30 Emisja głosu (gr. 2) mgr Barbara Niebelska s. 64 St.
12.30-14.00 Wychowanie Fizyczne Poczekajka

II ROK
PONIEDZIAŁEK
7.30-9.00 PNJW - gramatyka dr Anna Kucharska s. 348

9.10-10.40 PNJF – gramatyka (gr. 0B) dr Paulina Mazurkiewicz s. 350

9.10-10.40 PNJF-kompozycja (gr. 0A) dr Judyta Niedokos s. 346

10.50-12.20 PNJF – media (gr. 0A) dr Krzysztof Sobczyński s. 348

10.50-12.20 PNJF-kompozycja (gr. 0B) dr Judyta Niedokos s. 346

12.30-14.00 PNJF – media (gr. 0B) dr Krzysztof Sobczyński s. 348

14.10-15.40 PNJF: podręcznik 1 (gr. 0A) mgr Katarzyna Kwiek s. 348

14.10-15.40 Historia lit. fr. XIXw. (gr. 2) Mgr Łukasz Maślanka s. 346

15.50-17.20 PNJF: podręcznik 1 (gr. 0B) mgr Katarzyna Kwiek s. 348

15.50-17.20 Historia lit. fr. XIX w. (gr. 1) Mgr Łukasz Maślanka s. 346
WTOREK
9.10-10.40 Gramatyka opisowa jęz. fr. (wykład) dr hab. Dorota Śliwa, prof KUL s. 346

11.00-12.30 PNJF - gramatyka (gr. zaaw.) mgr Marlena Deckert s. 60 St.

11.00-12.30 PNJF: podręcznik 2 (gr. 0A) mgr Bartłomiej Drozd s. 64 St.

11.00-12.30 PNJF-konwersacja (gr. 0B) mgr Laurent Muller s. 65 St.

12.40-14.10 PNJF: podręcznik 2 (gr. 0B) mgr Bartłomiej Drozd s. 64 St.

12.40-14.10 PNJF-konwersacja (gr. 0A) mgr Laurent Muller s. 65 St.
15.00-15.45 Psychologia ogólna dr E. Turbiłowicz stara aula
ŚRODA
7.30-9.00 Cywilizacja Włoch (gr. Włoska) mgr Aleksandra Krauze-Kołodziej s.348

9.10-10.40 Pedagogika ogólna dr Piotr Magier s.110GG

10.50-12.20 Historia Filozofii ks. dr R. Charzyński stara aula

12.30-14.00 PNJF – media (gr. zaaw.) mgr Bartłomiej Drozd s. 348

14.10-15.40 PNJF – kompozycja (gr. zaaw.) dr Judyta Niedokos s. 350

15.50-17.20 Cywilizacja Hiszpanii prof. dr hab. Cezary Taracha s. 346

15.50-17.20 PNJW: gramatyka kontrastywna mgr Katarzyna Maniowska s. 348

17.30-19.00 Język hiszpański mgr Veronica Barrera Gutierrez s. 346
CZWARTEK
7.30-9.00 PNJF – gramatyka (gr. 0A) dr Paulina Mazurkiewicz s. 350

9.05-9.50 Dydaktyka szczegółowa jęz. fr. mgr Aleksandra Kocjan s.350

10.00-11.30 Dydaktyka ogólna dr A. Puszka s. GG-110

11.30-13.00 Gramatyka kontrastywna fr. (gr. 1) dr Janusz Bień s. 350

13.10-14.40 Gramatyka kontrastywna fr. (gr. 2) dr Janusz Bień s. 350

13.10-14.40 PNJH – gramatyka mgr Tomasz Niestorowicz s. 348

15.50-17.20 Język hiszpański mgr Veronica Barrera Gutierrez s. 350

15.50-17.20 Język włoski dott. Stefano Gandini s. 346
PIĄTEK
7.30-9.00 PNJF-konwersacja (gr. zaaw.) mgr Julien Thibaud s. 412

9.10-10.40 SPEC. Dydaktyka szczegółowa jęz. fr.(co 2 tyg.) dr hab. Magdalena Sowa s. 412

10.50-12.20 PNJH -Gramatyka kontrastywna (gr. 1) dr Janusz Bień s. 412 10.50-12.20 Język włoski dr Anna Kucharska s. 346

III ROK
PONIEDZIAŁEK

7.30-9.00 PNJF-kompozycja (gr. 2) mgr Julien Thibaud s. 3509.00-10.40 PNJF-kompozycja (gr. 1) mgr Julien Thibaud s. 348

10.50-12.20 Dydaktyka szczegółowa jęz. wł. dr Anna Kucharska s. 353

12.30-14.00 Seminarium licencjackie – literaturoznawstwo dr Judyta Niedokos s. 346

12.30-14.00 Seminarium licencjackie – językoznawstwo dr Paulina Mazurkiewicz s. 352


WTOREK
10.00-11.30 PNJF konwersacje (gr. 1) dr hab. Sebastian Piotrowski s. 412

10.00-11.30 Gramatyka opisowa języka fr (ćw.) (gr. 2) dr Katarzyna Wołowska s. 353

11.40-13.10 PNJF konwersacje (gr. 2) dr hab. Sebastian Piotrowski s. 412

11.40-13.10 Gramatyka opisowa języka fr (ćw.) (gr. 1) dr Katarzyna Wołowska s. 346

13.20-14.50 Współczesna cywilizacja francuska dr hab. Sebastian Piotrowski s. 412
ŚRODA
9.10-10.40 PNJF-tłumaczenia (gr.2) dr Krzysztof Sobczyński s. 348

10.50-12.20 PNJF-tłumaczenia (gr.1) dr Krzysztof Sobczyński s. 348

12.30-14.00 Historia literatury francuskiej XX w. dr Judyta Niedokos s.350

14.10-15.40 Kultura Hiszpanii z el. historii (konw.) prof. Dr hab. Cezary Taracha s. 346

14.10-15.40 PNJW – tłumaczenie pol./wł. dott. Stefano Gandini s. 353

15.50-17.20 Język włoski dott. Stefano Gandini s. 353

15.50-17.20 Język hiszpański mgr Veronica Barrera Gutierrez s. 412

17.30-19.00 Język włoski dott. Stefano Gandini s. 348


CZWARTEK
9.10-10.40 PNJH – tłumaczenia hiszp./pol. Dr Janusz Bień s. 346

9.10-10.40 Kultura Włoch z el. historii (konw.) mgr Aleksandra Krauze-Kołodziej s.353

10.50-12.20 Sem. licencjackie (akwizycja i dydaktyka) dr hab. Magdalena Sowa s. 346

12.30-14.00 Dydaktyka szczegółowa jęz. hiszp . mgr Katarzyna Zagdańska-Dudek s. 353

14.10-15.40 Język hiszpański mgr Veronica Barrera Gutierrez s. 353

IV ROK
PONIEDZIAŁEK
9.05-9.50 Wykład monograficzny prof. dr hab. Paweł Matyaszewski s. 412

10.00-11.30 PNJF: wypowiedź pisemna C1 (gr. 1) dr Katarzyna Wołowska s. 412

11.40-13.10 PNJF: wypowiedź pisemna C1 (gr. 2) dr Katarzyna Wołowska s. 412

14.10-15.40 PNJF – tłumaczenia (gr. 1) dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL s. 353

15.50-17.20 PNJF – tłumaczenia (gr. 2) dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL s. 353
WTOREK
10.50-12.20 Językoznawstwo i przekładoznawstwo (sem. mgr) dr hab. Dorota Śliwa, prof. KUL s. 352

10.50-11.35 Wykład monograficzny (akwizycja i dydaktyka) dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, prof. KUL s. 348

11.40-13.10 Akwizycja i dyd. języków (sem. mgr) dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, prof. KUL s. 348

15.00-16.30 Język ekonomii i finansów mgr Katarzyna Maniowska s. 348

16.40-18.10 Dydaktyka szczegółowa jęz. wł. mgr Agata Kozielska s. 346
CZWARTEK
7.30-9.00 SPEC. H. Tłumaczenia ekonomiczne (jęz. hiszp.) mgr Piotr Wasilewski s. 348

9.10-10.40 Tłumaczenia B2/B2+ (jęz. hiszp.) mgr Piotr Wasilewski s. 348

10.50-12.20 Dydaktyka szczegółowa jęz. hiszp. mgr Katarzyna Zagdańska-Dudek s. 353

12.30-14.00 FDA: komunikacja zawodowa dr hab. Magdalena Sowa s. 346

14.10-15.40 Dydaktyka szczegółowa jęz.fr. Zmienne w procesie dr hab. Magdalena Sowa s. 346

15.50-17.20 Teatr i pogranicza (seminarium. mgr) dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL s. 353

17.30-19.00 Rozwijanie kompetencji zawodowych B2/B2+ dott. Stefano Gandini s. 346

V ROK
PONIEDZIAŁEK
9.10-10.40 Technika i teoria tłumaczenia ustnego dr Anna Kucharska s. 353
WTOREK
8.20-9.50 Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo prof. dr hab. Paweł Matyaszewski s. 348

10.00-10.45 Zajęcia pomocnicze do seminarium (konw.) prof. dr hab. Paweł Matyaszewski s. 348


10.50-12.20 Językoznawstwo i przekładoznawstwo (sem. mgr) dr hab. Dorota Śliwa, prof. KUL s. 352

12.30-13.15 Zajęcia pomocnicze do seminarium (konw.) dr hab. Dorota Śliwa, prof. KUL s. 352


11.40-13.10 Akwizycja i dyd. języków (sem. mgr) dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, prof. KUL s. 348

13.20-14.05 Zajęcia pomocnicze do seminarium dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, prof. KUL s. 348


14.10-15.40 PNJF- tłumaczenia specjalistyczne (gr. 1) dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL s. 350

15.50-17.20 Język włoski ekonomii i finansów 2 mgr Agnieszka Sieradzka s. 350
CZWARTEK
9.10-10.40 FDA: les terminologies specialisees dr hab. Magdalena Sowa s. 412

10.50-12.20 Przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwie dr hab. Sebastian Piotrowski s. 412

12.30-14.00 FDA: korespondencja handlowa dr hab. Sebastian Piotrowski s. 412

15.00-16.30 Język hiszpański -tłumaczenia specjalistyczne mgr Piotr Wasilewski s. 412

16.40-18.10 Język hiszpański – komunikacja zawodowa mgr Piotr Wasilewski s. 412

Specjalizacja wydziałowa WNH – język hiszpański
ROK III
Wtorek
15.00-16.30 PNJH – tłumaczenia pol./hisz. mgr Joanna Kudełko s. 412

16.40-18.10 PNJH – gramatyka mgr Tomasz Niestorowicz s. 412
Czwartek
15.00-16.30 Dydaktyka szczegółowa jęz. hiszp. mgr Katarzyna Zagdańska-Dudek s. 348

17.30-19.00 PNJH - konwersacja mgr Veronica Barrera Gutierrez s. 350


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość