Strona główna

Ii sesja Normy iso serii 9000 III sesja Metody I techniki zapewnienia jakości IV sesja


Pobieranie 12.33 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar12.33 Kb.Zarządzanie Jakością

Studia podyplomowe jedno- semestralne (edycja XXXI)

Trwają od 10 lutego do 18 czerwca 2011 r.

I sesja Strategia zarządzania przez jakość (TQM )

II sesja Normy ISO serii 9000
III sesja Metody i techniki zapewnienia jakości
IV sesja Metody statystyczne w zarządzaniu jakością (SPC)
V sesja Techniczne aspekty zapewnienia jakości

Wybrane zagadnienia wdrażania systemów jakościStrategia zarządzania przez jakość –TQM 32 godz. Koordynator sesji: prof. Tomasz Koch

Total Quality Management (TQM) - rozwój systemów zapewnienia jakości, 14 punktów Deminga, koncepcja TQM, kultura TQM.


Total Quality Management (TQM) - misja, wizja, techniki, związek z ISO 9000.Studium przypadku wdrażania TQM.
Całodzienna wizyta w zakładzie przemysłowym. 8 godz.
Zarządzanie zasobami ludzkimi - przewodzenie, menedżer jednominutowy, zespołowe podejmowanie decyzji, zarządzanie konfliktem, komunikacja.
Wprowadzenie do Lean Manufacturing.
Normy ISO serii 9000 32 godz.

Koordynator sesji: dr Janusz Zymonik

Rozwój systemów zarządzania jakością w gospodarce rynkowej.


Organizacja systemu normalizacji (międzynarodowej, europejskiej, polskiej) ISO serii 9000.
Koszty jakości. Dokumentowanie systemu zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie.
Audity jakości.
Całodzienna wizyta w zakładzie przemysłowym. 8 godz.
Ocena zgodności wyrobów i systemów jakości.


Metody i techniki zapewnienia jakości 32 godz.

Koordynator sesji: mgr inż. Monika Olejnik

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA).

Quality Function Deployment (QFD).
Design of Experiments (DOE).
Poka-yoke.
Współbieżne projektowanie (Simultaneous Engineering).
Planowanie jakości w fazie projektowania.
Całodzienna wizyta w zakładzie przemysłowym. 8 godz.
Planowanie jakości w fazie opracowania technologii i wytwarzania.
Narzędzia pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemów.

Metody statystyczne w zarządzaniu jakością 32 godz.

Koordynator sesji: dr inż. Adam Jednoróg

Zmienność procesu


Statystyka opisowa.
Karty kontrolne.
Karty kontrolne dla zmiennych.
Karty oparte na ocenach alternatywnych.
Interpretacja kart kontrolnych.
Karty specjalne.
Wskaźniki zdolności.
Karty oparte o sekwencyjne procedury statystyczne.
Całodzienna wizyta w zakładzie przemysłowym. 8 godz.
Dobór kart kontrolnych i optymalizacja ich parametrów.
Analiza czynników kształtujących jakość w wybranych procesach technologicznych.
Six Sigma.

Techniczne aspekty zapewnienia jakości 32 godz. Koordynator sesji: dr inż. Adam Jednoróg

Cechy geometryczne wyrobów i ich pomiary.


Badania nieniszczące w zapewnieniu jakości.
Zagadnienia prawne metrologii.
System jakości w laboratoriach badawczych.
Systemy wizyjne w zapewnieniu jakości.
Ergonomia.
Analiza systemów pomiarowych (MSA).

Wybrane zagadnienia wdrażania systemów jakości
Auditowanie systemów jakości.
Procesowe zarządzanie jakością.
Odpowiedzialność za produkt w Polsce i Unii Europejskiej.
Całodzienna wizyta w zakładzie przemysłowym. 8 godz.
HACCP.
Badanie satysfakcji klienta.


Całość studiów obejmuje:

Zajęcia teoretyczne - 160

Prezentacja systemów jakości w Zakładach przemysłowych - 40

Praca końcowa - 80


Po zakończeniu każdej sesji jest pisemny test z wystawieniem ocen .

Zakres egzaminu dyplomowego obejmuje znajomość materiału z całości studium.


Termin obrony:

7 i 8 października 2011 r.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość