Strona główna

Ii wojewódzki Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy dla Szkół Podstawowych etap wojewódzki – część I 8 marca 2008 roku


Pobieranie 132.44 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar132.44 Kb.
Kod ucznia Data urodzenia ucznia
dzień miesiąc rok
II Wojewódzki Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy

dla Szkół Podstawowych

ETAP WOJEWÓDZKI – część I

8 marca 2008 roku

Drogi Uczestniku!
Witamy Cię serdecznie i gratulujemy zakwalifikowania się do finału II Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych.
Test, do którego przystępujesz, zawiera 20 pytań. Do każdego pytania zaproponowano cztery odpowiedzi, oznaczone literami: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ kratek na karcie odpowiedzi:Wybierz tylko jedną odpowiedź i na karcie odpowiedzi zaznacz krzyżykiem przy pomocy długopisu lub pióra (do kodowania nie można używać ołówka) kratkę z odpowiadającą jej literą, np. gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź:

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymasz jeden punkt, a za odpowiedzi błędne lub brak odpowiedzi – zero punktów. Do II części etapu wojewódzkiego zakwalifikują się uczniowie, którzy zdobędą co najmniej 90% punktów, czyli 18 punktów.
Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać z pomocy naukowych (w tym również kalkulatora). Nie wolno Ci również zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami do członków Komisji.
Na udzielenie odpowiedzi masz 60 minut. Jeśli skończysz rozwiązanie testu wcześniej, sprawdź go kilka razy, oddaj Komisji kartę odpowiedzi oraz zestaw pytań i opuść salę.
Życzymy Ci powodzenia!

ZADANIA ZAMKNIĘTE:


Zadanie 1. (1 pkt)

Największą krainą geograficzną Polski jest:
A. Nizina Śląska,

B. Nizina Wielkopolska,

C. Nizina Mazowiecka,

D. Nizina Podlaska.
Zadanie 2. (1 pkt)

Rysunek przedstawia diagram klimatyczny. Korzystając z niego oblicz, ile wynosi roczna amplituda temperatury powietrza.


A. 20C C. 0C

B. –20C D. 40C
Legenda:

wartość opadów
wartość temperatury

Zadanie 3. (1 pkt)

Wschód słońca najszybciej zaobserwuje mieszkaniec:
A. Lublina,

B. Warszawy,

C. Poznania,

D. Szczecina.
Zadanie 4. (1 pkt)

Korzystając z poniższej tabeli ustal, w jakim dniu tygodnia będzie obchodzić swoje pierwsze urodziny Zosia.

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia

Dzień tygodnia

Miejsce urodzenia

Imiona rodziców

Zofia Kwiatkowska

17.01.1996

środa

Poznań

Maria i Robert

Tadeusz Nowicki

13.12.1997

sobota

Wrocław

Zofia i Zygmunt

Roman Mikołajczak

25.04.1996

czwartek

Toruń

Marta i Hubert

Anna Adamska

03.05.1994

wtorek

Lublin

Renata i Adam

A. w piątek B. w środę C. w czwartek D. w sobotę.


Zadanie 5. (1 pkt)

Rozpuszczalność tlenu w wodzie:


A. jest taka sama w różnych temperaturach,

B. rośnie ze wzrostem temperatury,

C. maleje ze wzrostem temperatury,

D. tlen nie rozpuszcza się w wodzie.


Zadanie 6. (1 pkt)

Wiosną w części ogródka szkolnego Rada Rodziców chce założyć okrągłe oczka wodne, ułożone jak na rysunku. Promień dużego koła ma wynosić 5m, a średnica każdego z małych kół 3m. Korzystając z rysunku oblicz, jaką najmniejszą powierzchnię musi mieć prostokątny obszar, na którym będzie można zrealizować ten projekt.
A. 160m2 C. 220m2

B. 130m2 D. 52m2.


Zadanie 7. (1 pkt)

Warstwa ozonowa w atmosferze jest znacznie rozrzedzona. Głównym powodem tego zjawiska jest przedostanie się do atmosfery:
A. tlenku azotu,

B. freonu,

C. ozonu,

D. siarkowodoru.
Zadanie 8. (1 pkt)

Przystosowaniem wielbłąda do życia na pustyni jest:


A. magazynowanie wody w garbach,

B. zagrzebywanie się w piasku,

C. długa, wysmukła szyja,

D. magazynowanie tłuszczu w garbach.


Zadanie 9. (1 pkt)

Silnie zrośnięte kości czaszki, płuca z workami powietrznymi, brak pęcherza moczowego, to cechy charakterystyczne:
A. ssaków,

B. płazów,

C. gadów,

D. ptaków.
Zadanie 10. (1 pkt)

Poniżej narysowanych jest kilka zapałczanych domków. Odkrywając, w jaki sposób rozbudowane są kolejne wzorki wskaż, które działanie pozwala obliczyć ilość zapałek potrzebnych do zbudowania wzoru, jeśli x oznacza liczbę domków w danym wzorze.

wzorek nr 1 wzorek nr 2 wzorek nr 3

A. B. C. D.
Zadanie 11. (1 pkt)


Ameba co minutę dzieli się na dwie. O godzinie 1100 włożono do pojemnika jedną amebę, a o godzinie 1200 pojemnik był pełen ameb. O której godzinie pojemnik był wypełniony do połowy?
A. 1159 B. 1145 C. 1130 D. 1158
Zadanie 12. (1 pkt)

Przedstawioną na rysunku zależność nazywamy:
A. mikoryzą (rodzaj symbiozy),

B. drapieżnictwem,

C. półpasożytnictwem,

D. nie ma prawidłowej odpowiedzi.Zadanie 13. (1 pkt)

Kwietnik ma kształt rombu, którego krótsza przekątna dzieli go na dwa przystające trójkąty równoboczne. Kwietnik należy zabezpieczyć, otaczając go taśmą foliową. Ile najmniej metrów taśmy należy użyć, jeśli obwód jednego trójkąta wynosi 15 metrów?


A. 20m B. 30m C. 25m D. 15m.
Zadanie 14. (1 pkt)

Towar wraz z opakowaniem waży 30kg, a bez opakowania 26kg. Jakim ułamkiem masy brutto jest tara?


A. B. C. D. .
Zadanie 15. (1 pkt)

Pokarmami o największej zawartości białka są:


A. drób, masło, ryby, C. groch, mięso, ryby,

B. jaja, szynka, ziemniaki, D. ryż, ser, fasola.


Zadanie 16. (1 pkt)

Ile ziarenek jest w 0,5kg ryżu, jeżeli 50 ziarenek tego ryżu waży 1,25g?


A. 200 000 B. 31 250 C. 20 000 D. 25 000.
Zadanie 17. (1 pkt)

W napoju jest cztery razy więcej wody niż soku. Jaki procent napoju stanowi sok?


A. 15% B. 20% C. 25% D. 80%.
Zadanie 18. (1 pkt)

Na filtr czerwony pada światło białe. Filtr ten będzie:


A. przepuszczał światło zielone, a pochłaniał czerwone i niebieskie,

B. przepuszczał światło czerwone, a pochłaniał zielone i niebieskie,

C. odbijał światło czerwone, a pochłaniał zielone i niebieskie,

D. przepuszczał światło czerwone, zielone i niebieskie.Zadanie 19. (1 pkt)

Powstawanie tęczy związane jest:


A. wyłącznie z odbiciem światła, C. z rozszczepieniem światła,

B. wyłącznie z rozproszeniem światła, D. nie ma prawidłowej odpowiedzi.


Zadanie 20. (1 pkt)

Niektóre pomieszczenia otwieramy, korzystając z zamków szyfrowych. Na zamku są cyfry od 0 do 9. Należy wybrać, we właściwej kolejności, dwie cyfry, które mogą się powtórzyć. Ile będzie możliwych kombinacji?


A. 9 B. 10 C. 81 D. 100.

KLUCZ (etap wojewódzki cz. I)

Numer

zadania

Odpowiedzi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


Kod ucznia Data urodzenia ucznia
dzień miesiąc rok


II Wojewódzki Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy

dla Szkół Podstawowych

ETAP WOJEWÓDZKI – część II

8 marca 2008 roku


Drogi Uczestniku!


Witamy Cię serdecznie i gratulujemy zakwalifikowania się do II części finału II Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych.
Test, do którego przystępujesz, zawiera 8 zadań otwartych. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań możesz otrzymać maksymalnie 20 punktów.
Rozwiązując test, zapisz starannie i czytelnie w wyznaczonych miejscach pełne rozwiązania. Pomyłki przekreślaj (nie stosuj korektora).
Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać z pomocy naukowych (w tym również kalkulatora). Nie wolno Ci również zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami do członków Komisji.
Tytuł laureata uzyskają uczniowie, którzy w tej części konkursu zdobędą co najmniej 90% punktów, czyli 18 punktów.
Na udzielenie odpowiedzi masz 90 minut. Jeśli skończysz rozwiązanie testu wcześniej, sprawdź go kilka razy, oddaj Komisji kartę odpowiedzi oraz zestaw pytań i opuść salę.


Życzymy Ci powodzenia!

ZADANIA OTWARTE:


Zadanie 1. (2 pkt)

Napisz, jaką rolę odgrywają glon i grzyb w poroście.Zadanie 2. (2 pkt)

Wpisz skróty nazw jednostek, w których mierzy się:


A. ciśnienie atmosferyczne ................................

B. temperaturę powietrza ................................

C. prędkość wiatru ................................
Zadanie 3. (3 pkt)

Rysunek przedstawia fragment dachu okrywającego domek letniskowy. Korzystając z rysunku, oblicz miarę kąta u szczytu dachu.

Zadanie 4. (2 pkt)

Udowodnij, że działka, która ma kształt prostokąta o bokach a i 2a, ma powierzchnię równą działce w kształcie trapezu o podstawach a i 3a oraz wysokości równej a.Zadanie 5. (3 pkt)

Zwierzęta oznaczone cyframi 1 – 4 przyporządkuj odpowiednim informacjom oznaczonym literami A – D. Obok podaj nazwę grupy bezkręgowców.


A. Ciało tych zwierząt okrywa pancerz chitynowy, a ich odnóża zbudowane są z członów połączonych stawowo.
B. Występują w postaci polipa i meduzy lub tylko polipa, mają jamę chłonąco – trawiącą.
C. Wydłużone ciało tych zwierząt jest podzielone na liczne odcinki zwane pierścieniami.
D. Ich ciało jest miękkie, zbudowane z głowy, nogi i worka trzewiowego.

Odp.A - ..................................................
B - ..................................................
C - ..................................................
D - ..................................................

Zadanie 6. (3 pkt)

Mama, chcąc dostarczyć swojej rodzinie dodatkowej porcji energii, przygotowała na śniadanie kakao. Wlała mleko do półtoralitrowego garnka i zauważyła, że zajęło ono 80% objętości garnka. Po zagotowaniu nalała mleko do sześciu ćwierćlitrowych kubeczków, napełniając każdy do 75% jego objętości. Ile mleka pozostało w garnku?Zadanie 7. (2 pkt)

O godzinie 817 z pętli wyjechały jednocześnie autobusy linii A i B. Wiedząc, że autobus linii A odjeżdża co 9 minut, a autobus linii B co 15 minut, oblicz, o której godzinie poprzednio autobusy wyjechały z pętli jednocześnie.


Zadanie 8. (3 pkt)

Na lekcji przyrody uczniowie wykonali następujące doświadczenie:


W zlewce umieścili rozdrobnione liście modrej kapusty, zalali wodą i zagotowali nad palnikiem. Do trzech probówek dodali:

- wodę z kranu,

- ocet,

- proszek do prania.Następnie do każdej z wyżej wymienionych probówek wlali kilka kropli przygotowanego soku z modrej kapusty.


Uzupełnij tabelę, którą uczniowie zamieścili w zeszycie po przeprowadzeniu doświadczenia:
kolor

rodzaj substancji

(odczyn pH)

woda + sok z modrej kapustyocet + sok z modrej kapustyproszek do prania + sok z modrej kapusty
KLUCZ (etap wojewódzki cz. II)
ZADANIA OTWARTE:
W zadaniach otwartych uczeń może uzyskać łącznie 20 punktów.


Nr zad.

Rozwiązanie

Punktacja


1


Za poprawne wpisanie roli glonu 1p.
Za poprawne wpisanie roli grzyba 1p.
łącznie 2p.

2hPa

Cm/s lub km/h

A. ciśnienie atmosferyczne ................................

B. temperaturę powietrza ................................

C. prędkość wiatru ................................
Za poprawne uzupełnienie 3 jednostek 2p.
Za poprawne uzupełnienie 2 jednostek 1p.
łącznie 2p.

3

 = 180 – (90 + 50) = 180 – 140 = 40

 =  = 40

 = 180 – 2  40 = 180 – 80 = 100
Odp. Kąt u szczytu dachu ma miarę 100.Za obliczenie miary każdego z kątów , i po 1p.
łącznie 3p.

4

Metoda algebraiczna

Pole prostokąta:

Pole trapezu:


Metoda geometryczna

Pola obu figur są zbudowane z dwóch kwadratów o boku a, więc ich pola są równe.Za zastosowanie poprawnych wzorów na obliczenie pól 1p.
Za doprowadzenie wzorów do równej postaci 1p.
lub
Za rysunki z oznaczeniami 1p.
Za uzasadnienie (przełożenie trójkąta) 1p.
łącznie 2p.

Nr zad.

Rozwiązanie

Punktacja

5
3 – stawonogi lub skorupiaki

4 – jamochłony, parzydełkowce lub stułbiopławy

2 – pierścienice

1 – mięczaki lub ślimaki

A - ..................................................


B - ..................................................
C - ..................................................
D - ..................................................


Za poprawne uzupełnienie co najmniej 3 określeń 3p.
Za poprawne uzupełnienie 2 określeń 2p.
Za poprawne uzupełnienie 1 określenia 1p.
łącznie 3p.

6

Ilość mleka w garnku: litra.
Ilość mleka przelanego do kubeczków:

litra.
Ilość pozostałego w garnku mleka:

litra.
Odp. W garnku pozostało 0,075 litra mleka.

Za obliczenie początkowej ilości mleka w garnku 1p.
Za obliczenie ilości mleka przelanego do kubeczków 1p.
Za obliczenie ilości mleka pozostałego w garnku 1p.
łącznie 3p.

7

I metoda:

NWW(9, 15) = 45

817– 45 min = 732
II metoda:

Wcześniejsze godziny odjazdu autobusu:

A = {88, 759, 750, 741, 732, 723, 714, 705, ...}

B = {802, 747, 732, 717, 702, ...}


Odp. Poprzednio autobusy wyjechały z pętli jednocześnie o godzinie 732.


Za poprawną metodę rozwiązania 1p.

Za poprawną odpowiedź (podanie właściwej godziny) 1p.

łącznie 2p.8kolor

rodzaj substancji

(odczyn pH)

niebieski (fioletowy)

woda (obojętny)

czerwony

kwas (kwaśny)

zielony

zasada (zasadowy)
Za poprawne uzupełnienie co najmniej jednej informacji dotyczącej danej probówki po 1p.
łącznie 3p.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość