Strona główna

Im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 – 556 Wrocław


Pobieranie 14.18 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar14.18 Kb.
U

NIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNYim. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213 50 – 556 Wrocław
Kancelaria: (071) 733 12 00 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.plL. Dz. USK/DZP/PN-203/2015 Wrocław, 2016-02-02

Dotyczy: Dostawa odczynników dla Zakładu Patomorfologii i Cytologii Klinicznej USK/DZP/PN-203/2015


Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pakiet 2


  1. Czy w pozycji 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynnika Papanicolaou EA50 w opakowaniu 2500ml?

 Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

  1. Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odwapniacza do tkanek w opakowaniach 1l?

 Odpowiedź:

Tak

  1. Czy w pozycji 9 „odwapniacz do tkanek” Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego?

Odpowiedź:

TAK - odwapniacz musi być odpowiedni zarówno do tkanki kostnej jak i materiałów delikatnych jak trepanobioptaty i tkanki zwapniałe. Do odwapniacza musi być dołączona specyfikacja w języku polskim.

Pakiet 6


  1. Proszę o wyłączenie pozycji 1 „alkohol absolutny” i utworzenie odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

  1. Proszę o podanie wymaganej czystości dla pozycji 1 „alkohol absolutny”

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje - alkohol absolutny 99,9%

  1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pozycji 3 tj. „ksylen czysty do analizy” w opakowaniach 5000ml (5l)?

Odpowiedź:

Tak

  1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pozycji 4 tj. „alkohol etylowy 96% skażony opakowaniach” 5000ml (5l)?

 Odpowiedź:

Tak

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień PublicznychJesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną”
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość