Strona główna

Imię i nazwisko Data otwarcia przewodu


Pobieranie 77.86 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar77.86 Kb.Imię i nazwisko

Data otwarcia przewodu

Tytuł rozprawy

Opiekun naukowy

20091.

Aleksandra Frączek

15.09.2009

Motyw dziecka
i dzieciństwa w polskim filmie fabularnym po 1945 roku


Dr hab. Dariusz Brzostek
2.

Magdalena Jasińska

15.09.2009

Stowarzyszenie Teatr „Węgajty”: teatr w dialogu z tradycją ludową, religijną i teatralną

Prof. dr hab. Janusz Skuczyński
3.

Anna Mazur

13.10.2009

Motyw łez w liryce polskich poetów romantycznych

Prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak

20104.

Ewa Dryglas-Komorowska

14.09.2010

Miłosz a malarstwo. Wybrane zagadnienia

Prof. dr hab. Maria Kalinowska
5.

Regina Kozubowska

8.06.2010

Estetyka poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

Dr hab. Maria Jakitowicz
6.

Anna Kruszczyńska

29.06.2010

Matka Boska w literaturze Młodej Polski

Prof. dr hab. Wojciech Gutowski
7.

Edyta Krajewska

14.09.2010

Kanadyjska wyrocznia: społeczne zaangażowanie w twórczości Margaret Atwood

Prof. dr hab. Mirosława Buchholtz
8.

Radosław Osiński

14.09.2010

Bohaterowie filmów Tima Burtona w perspektywie campu

Dr hab. Tadeusz Szczepański, prof. UWr
9.

Katarzyna Taczyńska

14.09.2010

Obraz Goli Otok serbskim dyskursie literackim i historycznym końca XX i początku XXI wieku

Dr hab. Jolanta Sujecka, prof. UW

201110.

Emilia Adamiszyn

13.09.2011

Teatr Cinema – teatr gestów codziennych

Prof. dr hab. Janusz Skuczyński
11.

Daria Chmielnicka

17.05.2011

Opera „Król Roger” Karola Szymanowskiego z perspektywy jej libretta

Dr hab. Władysław Sawrycki
12.

Agnieszka Markuszewska

13.09.2011

Doświadczanie świata. Listowe dyskursy romantyków

Prof. dr hab. Mirosław Strzyżewski
13.

Izabela Tabor

13.09.2011

Estetyka telewizji w dramacie polskim i jego inscenizacjach po 1989 roku

Prof. dr hab. Janusz Skuczyński

201214.

Elżbieta Chrulska

18.09.2012

Poezja religijna Ulryka Schobera

Dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK
15.

Jarosław Hetman

18.09.2012

Ekphrastic Conceptualism in the Contemporary Anglophone Novel

Prof. dr hab. Mirosława Buchholtz
16.

Damian Jasiński

17.01.2012

He remained a monk. Asceticism of bishops in the late antique Latin hagiography

Dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMk
17.

Damian Kaja

18.09.2012

Zjednoczone stany samotności. Dyskursy samotności amerykańskiej w tekstach literatury polskiej XX wieku

Dr hab. Maciej Wróblewski
18.

Natalia Rezmer-Mrówczyńska

11.12.2012

Ciało i ubiór człowieka w literaturze polskiego oświecenia

Prof. dr hab. Danuta Künstler-Langner
19.

Natalia Rataj

18.09.2012

Filozofia prawa w świetle dialogów „De legibus” oraz „De republica” Marka Tulliusza Cycerona

Prof. dr hab. Ireneusz Mikołajczyk

201320.

Magdalena Bauchrowicz-Kłodzińska

14.05.2013

Kultura europejska w czasie próby. „Legendy nowoczesności” Czesława Miłosza jako rozpoznanie kryzysu wartości

Prof. dr hab. Maria Kalinowska
21.

Ewa Bodal

25.06.2013

Dimensions of difference. Identity and otherness in selected prose by contemporary Anglophone Canadian women writers (1991-2010)

Prof. dr hab. Mirosława Buchholtz
22.

Aleksandra Burdziej

25.06.2013

Utracony Heimat. Pamięć rodzinna a tożsamość niemieckich wnuków we współczesnej prozie niemieckiej

Prof. dr hab. Leszek Żyliński
23.

Tomasz Dalasiński

4.06.2013

Ja” w stanie przejścia. Podmiot jako przedmiot dyskursu literaturoznawczego drugiej nowoczesności (na materiale twórczości poetyckiej Adama Wiedemanna)

Dr prof. Aleksander Madyda, prof. UMK
24.

Daria Jankowiak

17.09.2013

Fan fiction w kontekście recepcji utworów fantastycznych. Na przykładzie potteromanii w Polsce

Dr hab. Dariusz Brzostek
25.

Joanna Kubera

12.02.2013

Zwierzę jako bohater w folklorze i kulturze popularnej

Dr hab. Maria Jakitowicz
26.

Roman Kuligowski

25.06.2013

Adaptacje filmowe wielkich powieści Fiodora Dostojewskiego (1990-2009)

Dr hab. Anna Kościołek, prof. UMK
27.

Agnieszka Komorowska

17.09.2013

Antropologia poetycka w dramatach Cypriana Norwida i Karola Wojtyły

Prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak
28.

Aleksandra Lutomierska

4.06.2013

Literatura staropolska w literaturoznawstwie polskim doby stalinizmu

Prof. dr hab. Krzysztof Obremski
29.

Tomasz Markiewka

25.06.2013

Interpretacja dzieła literackiego: filozofia, teoria, praktyka. Analiza wybranych dwudziestowiecznych koncepcji teoretycznych

Prof. dr hab. Andrzej Stoff
30.

Weronika Pawlik-Kwaśniewska

17.09.2013

Bohaterki kobiecych i męskich tekstów polskiego oświecenia

Dr hab. Danuta Kowalewska
31.

Katarzyna Piotrowska

17.09.2013

These words are proof there is healing”. Women, nature and identity in the literary output of Linda Hogan

Prof. dr hab. Tadeusz Rachwał
32.

Nelly Strehlau

25.06.2013

Postfeminist identities, relations and affects: women lawyers in selected American television series 1997-2013

Prof. dr hab. Tadeusz Rachwał
33.

Monika Włudzik

25.06.2013

The Poetics of Illness. On Patienthood in Autobiographical Narratives of the Experience of Illness

Prof. dr hab. Tadeusz Rachwał
34.

Olga Zadurska

25.06.2013

Ostracyzm ludowy. Społeczne wykluczenie jednostki w świetle polskich przekazów folklorystycznych i etnograficznych XIX oraz początku XX wieku

Dr hab. Violetta Wróblewska


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość