Imie i nazwisko osoby prezentujacej: Wojciech Szczesny stopien naukowy: dr medPobieranie 3.5 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar3.5 Kb.
27.

imie i nazwisko osoby prezentujacej: Wojciech Szczesny


stopien naukowy: dr  med.
miejsce pracy:
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej CM UMK
ulica: M. Skłodowskiej-Curie 9
miejscowosc: Bydgoszcz
e-mail: wojszcz@interia.pl

autorzy zglaszanej publikacji:


Wojciech szczęsny, Karolina Cerkaska, Andrzej Tretyn, Stanisław Dąbrowiecki

tytul zglaszanej publikacji:


Etiologia przepuklin pachwiny. Co wnoszą badania ultrastruktury pochewki mm. prostych.

streszczenie publikacji:


Już od pocztku XX wieku zaczeto podejrzewać, dzięki pracom Harrisona, że przyczyną powstawania przepuklin moga być zmiany w ultrastrukturze powięzi. Badania Wagha i Reada z lat 70-tych potwierdziły istnienei takich zmian na pozoimie włokien kolagenowych. Badania podstawowe tkanki łacznej, odkrycia zjawiska latyryzmu i współistnienia przepuklin z zespołem Ehlers-Danlosa, wskazały na istotę owych zmian majacych swe źródło zarówno w wadliwej syntezie jak i dojrzewanu włokien kolagenu. W latach 90-tych odkryto  genetyczne podstawy tych zmian, stwierdzajac równocześnie ich ogólnoustrojowe wystepowanie. Tak więc, badanie miejsc nie tworzących bezpośrednio wrót przepukliny, może róznież wskazywać na skazę przepuklinową.
Badania miały na celu porównanie ultrastruktury torebki mięśnia prostego brzucha u chorych z przpuklinami w porównaniu z grupą kontrolną (appendektomia). Stwierdzono wyrażne różnice zarówno w preparatach mikroskopii świetlnej jak i skaningowej mikroskopii elektronowej. Dotyczyły one dystrybucji i grubości włokien kolagenowych, oraz ilości włókien elastycznych w stosunku do istoty podstawowej. W każdym przypadku przepukliny tkanka łączna torebki była zmieniona, co potwierdza zarówno teorię etiopatogenetyczną przepuklin jak róznież przydatność tkanki z torebki m.p.b do badań podstawowych w herniologii.   
: streszczenia
streszczenia -> Komisja metrologii
streszczenia -> Nudą, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem
streszczenia -> Komisja Metrologii
streszczenia -> Spis treści 2012 tom 21 zeszyt 4
streszczenia -> Parując i siejąc trucizny
streszczenia -> Forum wpa: Korzyści I zagrożenia związane z poszerzeniem pojęcia zaburzenia dwubiegunowego
streszczenia -> Jakże rad jestem, że wyjechałem! Najdroższy przyjacielu, czymże jest serce ludzkie!
streszczenia -> Akt I scena I osoby: Jan. Rankiem Jan oczekuje pod drzwiami pokoju Gustawa na powrót swego pana z nocnej hulanki. Scena II
streszczenia -> Porównanie wyników leczenia d-penicylaminą i siarczanem cynku u pacjentów z chorobą Wilsona leczonych w latach 2005-2010 retrospektywna analiza materiału Lek. Monika Czerska
streszczenia -> Wstęp Krzyżacy po swych wieloletnich podbojach doszli do Niemna, który stał się granicą pomiędzy państwem krzyżackim a Litwą. Na obu brzegach rzeki ustawiono posterunki, które "pilnują przeprawy"
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy