Strona główna

Informacja dla byłych pracownikóW „energopol – warszawa”


Pobieranie 5.06 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar5.06 Kb.
INFORMACJA DLA BYŁYCH PRACOWNIKÓW

„ENERGOPOL – WARSZAWA” S.A. jako następca prawny uprzejmie informuje, że jesteśmy w posiadaniu akt osobowych n/w zakładów, które swoją siedzibę miały w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 53 i ul. Nowogrodzkiej 21 tj:
 1. Generalnej Dyrekcji Budownictwa Hydrotechnicznego i Rurociągów Energetycznych

„ENERGOPOL”,

 1. Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego i Budownictwa „ENERGOPOL – WARSZAWA”,

 2. Zakładu Budownictwa Inżynieryjnego „ENERGOPOL”,

i

 1. Zakładu Usług Socjalnych „ENERGOPOL” w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Okunin 1.

oraz akt osobowych pracowników kierowanych przez w/w jednostki na budowy eksportowe do:


 1. Austrii

 2. Emiratów Arabskich

 3. Grecji

 4. Indii

 5. Iraku

 6. Iranu

 7. Niemiec

 8. ZSRR

W celu otrzymania świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 oraz innych stosownych dokumentów dot. zatrudnienia w w/w jednostkach należy wypełnić załączony formularz i przesłać na adres korespondencyjny Spółki:


„ENERGOPOL – WARSZAWA” S.A.

00- 232 Warszawa, ul. Ciasna 6

tel. 22 – 622 – 76 – 15,

53 – 15 – 224.


lub na adres siedziby:

00 – 697 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 53


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość