Strona główna

Informacja dla uczestników wykładu „rzymskie korzenie wspóŁczesnego prawa cywilnego”


Pobieranie 8.42 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar8.42 Kb.
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW WYKŁADU

RZYMSKIE KORZENIE WSPÓŁCZESNEGO PRAWA CYWILNEGO”


Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapowiedzią na egzaminie z przedmiotu „Rzymskie korzenie współczesnego prawa cywilnego” należy napisać esej na jeden ze wskazanych poniżej tematów. Wybór należy do osoby egzaminowanej, co oznacza, że powinna się przygotować na podstawie literatury podręcznikowej oraz sugerowanych przy wybranym przez siebie temacie lektur.


1. Prawo rzymskie to sposób poznania świata starożytnego czy wprowadzenie do prawa współczesnego?
lektura: Henryk Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, Warszawa 1988

2. Czy wprowadzać fideikomis uniwersalny do kodeksu cywilnego? Uwagi do wystąpienia przed Komisją Kodyfikacyjną


lektura: Marek Kuryłowicz, Fideicommissum hereditatis, zapis uniwersalny i substytucja powiernicza, [w:] Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego ofiarowane R. Sztykowi, [Lublin] 2008, s. 183-195 (materiał dostępny w Sekretariacie Katedr Historyczno-Prawnych, ul. Gołębia 9 od 7 maja 2008 roku);

Franciszek Longchamps de Bérier, O elastyczność prawa spadkowego, Warszawa 2006

3. Prawo spadkowe w Kodeksie Napoleona – czy można jeszcze mówić o rzymskich wpływach?
lektura: Kodex Napoleona z przypisami. Xsiąg trzy, Warszawa 1810 (dostępne on-line www.BibliotekaCyfrowa.pl; www.bu.uni.wroc.pl)

4. Ecclesia vivit lege romana – slogan czy rzeczywistość?


lektura: Antoni Dębiński, Kościół i prawo rzymskie, Lublin 2007
5. Czy Kanał La Manche ma tysiąc mil? Prawo rzymskie a kształtowanie się angielskiego systemu prawnego

lektury:

a/ Andrew Lewis, What Marcellus says is against you: Roman law and Common law, [w:] The Roman Law Tradition, (wyd. A. Lewis, D. Ibbetson) Cambridge 1994 (repr.2006), s. 199-208

b/ Alain Wijffels, Ius gentium in the practice of the Court of Admiralty around 1600, [w:] The Roman Law Tradition, (wyd. A. Lewis, D. Ibbetson) Cambridge 1994 (repr.2006), s. 119-134

c/ Łukasz Marzec, Sprawa Fibrosa vs Fairbairn. Polska spółka, Izba Lordów i prawo rzymskie, „Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego” 7.1 (2007), s. 113-121

d/ Łukasz Marzec, Civil lawyers w Anglii Tudorów i wczesnych Stuartów, „Czasopismo Prawno-Historyczne” tom LV, z. 2 (2003), s. 213 – 230

e/ Łukasz Marzec, Kilka uwag o Sądzie Kanclerskim i systemie equity w Anglii, „Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego” 5.1 (2005), s.195-212

f/ Łukasz Marzec, Prawo rzymskie – składnik angielskiej doktryny i praktyki prawa narodów?, „Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego” 2.2 (2002), s. 83 – 98


6. Bezpodstawne wzbogacenie czy tylko różne sposoby radzenia sobie z nieuzasadnionym przysporzeniem?lektura: R. Zimmermann, The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford 1996, s. 834-901 (materiał dostępny w Sekretariacie Katedr Historyczno-Prawnych, ul. Gołębia 9 od 7 maja 2008 roku)
ks. Franciszek Longchamps de Bérier

dr Łukasz Marzec


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość