Strona główna

Informacja o badaniach klinicznych prowadzonych w centrum onkologii – instytut im. Marii skłodowskiej-curie, oddział w gliwicach


Pobieranie 125.94 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar125.94 Kb.

INFORMACJA O BADANIACH KLINICZNYCH PROWADZONYCH W CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, ODDZIAŁ W GLIWICACHMIESIĘCZNA AKTUALIZACJA; STAN NA: 18.06.2014
ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ I ENDOKRYNOLOGII ONKOLOGICZNEJ - BADANIE 01


Dane

Opis

1

2

Tytuł badania klinicznego


Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie kliniczne fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu Sorafenib w porównaniu do placebo u pacjentów z rozpoznaniem miejscowo zaawansowanego / z przerzutami, opornego na leczenie jodem radioaktywnym, zróżnicowanego raka tarczycy (nr protokołu: BAY 43-9006 / 14295 )

Imię i nazwisko, nazwa sponsora albo firma sponsora lub dane indentyfikacyjne przedstawiciela sponsora

Parexel Polska sp. z o.o.

Dane indentyfikacyjne koordynatora badania lub badacza, w tym czy prowadzi on równolegle inne badania kliniczne lub zamierza je prowadzić

prof. dr hab.n. med. Barbara Jarząb

Skład zespołu badawczego

prof. Barbara Jarząb, dr Jolanta Krajewska, dr Tomasz Olczyk, dr Aleksandra Kropińska, dr Barbara Michalik, dr Tomasz Gawlik, dr Sylwia Szpak-Ulczok, dr Aleksandra Kukulska, dr Ewa Chmielik, dr Joanna Sczasny, dr Beata Jurecka-Lubieniecka, dr Kornelia Hasse-Lazar, dr Zbigniew Puch, mgr Hanna Składowska, Justyna Kraus, Bożena Dec, Magdalena Morawska, Krystyna Sętowska, Emilia Wilk, Anna Syska-Bielak, Mirosław Pach, Rafał Mielczarek, Tatar Maria, Kredzińska Ewa, Kosarewicz Halina, Kulczewska-Gałka Aneta, Wyrodek Natalia, Papaj Stefania, Pietrzyk Grażyna, Aleksander Sochanik, Alina Różańska, Paweł Urlych.

Data rozpoczęcia badania klinicznego i przewidywany czas jego trwania

Lipiec 2010 – czas nieokreślony

Przewidywana liczba uczestników badania klinicznego
i kryteria ich rekrutacji

Rekrutacja zakończona

Informacja o prawach i obowiązkach uczestnika badania klinicznego

Informacja o prawach i obowiązkach uczestnika badania klinicznego znajduje się w dokumencie pt. Informacja dla Pacjenta i Formularz Świadomej Zgody na udział w badaniu klinicznym

Wskazanie osoby, z którą można kontaktować się
w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat badania klinicznego i zgłaszania ewentualnych szkód powstałych w związku z uczestnictwem w badaniu klinicznym

według dokumentu „Informacja dla pacjenta i formularz świadomej zgody”.


Wskazanie źródeł finansowania leczenia zdarzeń niepożądanych związanych z uczestnictwem w badaniu klinicznym

Finansowanie leczenia zdarzeń niepożądanych odbywa się na podstawie przepisów prawa. W razie winy badacza lub sponsora ponoszą oni odpowiedzialność za skutki swych działań lub zaniechań , a także posiadają polisę obowiązkowego ubezpieczenia badacza i sponsora.

Informacja o wydaniu przez ministra właściwego
ds. zdrowia decyzji o zawieszeniu badania klinicznego lub cofnięciu pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego lub przerwaniu badania klinicznego przez sponsora, jeżeli miało to miejsce

NIE DOTYCZY

Informacja o zakończeniu badania klinicznego, jeżeli badanie zostało zakończone

Badanie w toku
Data aktualizacji: 18.06.2014

ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ I ENDOKRYNOLOGII ONKOLOGICZNEJ - BADANIE 02Dane

Opis

1

2

Tytuł badania klinicznego


Międzynarodowe, randomizowane badanie fazy 3 z podwójnie ślepą próbą badającą skuteczność preparatu XL 184 w porównaniu z placebo u pacjentów z nieoperacyjnym zaawansowanym miejscowo lub przerzutowym rakiem rdzeniastym tarczycy (nr protokołu: XL184-301)

Imię i nazwisko, nazwa sponsora albo firma sponsora lub dane indentyfikacyjne przedstawiciela sponsora

PPD Poland sp z o.o.

Dane indentyfikacyjne koordynatora badania lub badacza, w tym czy prowadzi on równolegle inne badania kliniczne lub zamierza je prowadzić

prof. dr hab.n. med. Barbara Jarząb

Skład zespołu badawczego

prof. Barbara Jarząb, dr Józef Roskosz, dr Aleksandra Kukulska, dr Daria Handkiewicz-Junak, prof. Barbara Bobek-Billewicz, dr Ewa Chmielik, dr Zbigniew Puch, dr Zbigniew Wygoda, dr Aleksandra Ledwon, dr Agnieszka Czarniecka, dr Jolanta Krajewska, dr Ewa Paliczka-Cieślik, dr Joanna Sczasny, dr Tomasz Olczyk, dr Sylwia Szpak-Ulczok, dr Tomasz Gawlik, dr Beata Jurecka-Lubieniecka, dr Kornelia Hasse-Lazar, Justyna Kraus, Ewelina Gmyrek, Dorota Gryguś, Danuta Kotylak, Iwona Matoga, Anna Chorąży, mgr Magdalena Morawska, inż. Mirosław Pach, mgr Emilia Wilk, Krystyna Sętowska, Wioletta Pysik, Bożena Dec, Hanna Składowska, Halina Kosarewicz, Rafał Mielczarek, Anna Syska-Bielak, Alina Różańska.

Data rozpoczęcia badania klinicznego i przewidywany czas jego trwania

Czerwiec 2009 – czas nieokreślony

Przewidywana liczba uczestników badania klinicznego
i kryteria ich rekrutacji

Rekrutacja zakończona

Informacja o prawach i obowiązkach uczestnika badania klinicznego

Informacja o prawach i obowiązkach uczestnika badania klinicznego znajduje się w dokumencie pt. Informacja dla Pacjenta i Formularz Świadomej Zgody na udział w badaniu klinicznym

Wskazanie osoby, z którą można kontaktować się
w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat badania klinicznego i zgłaszania ewentualnych szkód powstałych w związku z uczestnictwem w badaniu klinicznym

według dokumentu „Informacja dla pacjenta i formularz świadomej zgody”.


Wskazanie źródeł finansowania leczenia zdarzeń niepożądanych związanych z uczestnictwem w badaniu klinicznym

Finansowanie leczenia zdarzeń niepożądanych odbywa się na podstawie przepisów prawa. W razie winy badacza lub sponsora ponoszą oni odpowiedzialność za skutki swych działań lub zaniechań , a także posiadają polisę obowiązkowego ubezpieczenia badacza i sponsora.

Informacja o wydaniu przez ministra właściwego
ds. zdrowia decyzji o zawieszeniu badania klinicznego lub cofnięciu pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego lub przerwaniu badania klinicznego przez sponsora, jeżeli miało to miejsce

NIE DOTYCZY

Informacja o zakończeniu badania klinicznego, jeżeli badanie zostało zakończone

Badanie w toku

Data aktualizacji: 18.06.2014ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ I ENDOKRYNOLOGII ONKOLOGICZNEJ - BADANIE 03


Dane

Opis

1

2

Tytuł badania klinicznego


Międzynarodowe, wielośrodkowe, randomizowane badanie III fazy, z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, majace na celu ocenę skuteczności preparatu ZD6474 (ZACTIMA)względem placebo u pacjentów z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem rdzeniastym tarczycy (nr protokołu: D4200C00058)

Imię i nazwisko, nazwa sponsora albo firma sponsora lub dane indentyfikacyjne przedstawiciela sponsora

Astra Zeneca Pharma Poland sp. z.o.o.

Dane indentyfikacyjne koordynatora badania lub badacza, w tym czy prowadzi on równolegle inne badania kliniczne lub zamierza je prowadzić

prof. dr hab.n. med. Barbara Jarząb

Skład zespołu badawczego

prof. Barbara Jarząb, dr Józef Roskosz, dr Aleksandra Kukulska, dr Daria Handkiewicz-Junak, prof. Barbara Bobek-Billewicz, dr Zbigniew Wygoda, dr Beata Jurecka-Lubieniecka, dr Aleksandra Król, dr Agnieszka Czarniecka, dr Jolanta Krajewska, dr Ewa Paliczka-Cieślik, dr Joanna Sczasny, dr Katarzyna Steinhof-Radwańska, dr Tomasz Olczyk, dr Kornelia Hasse-Lazar, dr Zbigniew Puch, dr Sylwia Szpak-Ulczok, dr Aleksandra Lewdon, Hanna Składowska, Justyna Kraus, Ewelina Gmyrek, mgr Anna Chorąży, Magdalena Morawska, Krystyna Sętowska, mgr Emilia Wilk, Agnieszka Płatek, Anna Syska-Bielak, Monika Kowal, Morawska Patrycja, Dec Bożena, Wioletta Pysik, Danuta Kotylak, Dorota Gryguś, Jadwiga Żebracka-Gala, Dagmara Rusinek, Iwona Matoga, Tomasz Tyszkiewicz, Anna Sobota, Alina Różańska

Data rozpoczęcia badania klinicznego i przewidywany czas jego trwania

Styczeń 2007 – czas nieokreślony

Przewidywana liczba uczestników badania klinicznego
i kryteria ich rekrutacji

40 – rekrutacja zakończona

Informację o prawach i obowiązkach uczestnika badania klinicznego

Informacja o prawach i obowiązkach uczestnika badania klinicznego znajduje się w dokumencie pt. Informacja dla Pacjenta i Formularz Świadomej Zgody na udział w badaniu klinicznym

Wskazanie osoby, z którą można kontaktować się
w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat badania klinicznego i zgłaszania ewentualnych szkód powstałych w związku z uczestnictwem w badaniu klinicznym

według dokumentu „Informacja dla pacjenta i formularz świadomej zgody”.


Wskazanie źródeł finansowania leczenia zdarzeń niepożądanych związanych z uczestnictwem w badaniu klinicznym

Finansowanie leczenia zdarzeń niepożądanych odbywa się na podstawie przepisów prawa. W razie winy badacza lub sponsora ponoszą oni odpowiedzialność za skutki swych działań lub zaniechań , a także posiadają polisę obowiązkowego ubezpieczenia badacza i sponsora.

Informacja o wydaniu przez ministra właściwego
ds. zdrowia decyzji o zawieszeniu badania klinicznego lub cofnięciu pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego lub przerwaniu badania klinicznego przez sponsora, jeżeli miało to miejsce

NIE DOTYCZY

Informacja o zakończeniu badania klinicznego, jeżeli badanie zostało zakończone

Badanie w toku

Data aktualizacji: 18.06.2014ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ I ENDOKRYNOLOGII ONKOLOGICZNEJ - BADANIE 04


Dane

Opis

1

2

Tytuł badania klinicznego


Wieloośrodkowe, otwarte, z jedną grupą terapeutyczną, badanie II fazy, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność doustnego podawania preparatu E7080 w raku rdzeniastym i opornym na jod 131, nieoperacyjnym raku zróżnicowanym tarczycy, stratyfikowanym na podstawie badania histologicznego (nr protokołu: E7080-G000-201)

Imię i nazwisko, nazwa sponsora albo firma sponsora lub dane indentyfikacyjne przedstawiciela sponsora

PPD Poland sp z o.o

Dane indentyfikacyjne koordynatora badania lub badacza, w tym czy prowadzi on równolegle inne badania kliniczne lub zamierza je prowadzić

prof. dr hab.n. med. Barbara Jarząb

Skład zespołu badawczego

prof. Barbara Jarząb, dr Józef Roskosz, dr Aleksandra Kukulska, dr Daria Handkiewicz-Junak, dr Barbara Michalik, dr Tomasz Gawlik, dr Jolanta Krajewska, dr Ewa Paliczka-Cieślik, dr Tomasz Olczyk, dr Kornelia Hasse-Lazar, dr Beata Jurecka-Lubieniecka, dr Aleksandra Kropińska, dr Aleksandra Król, dr Zbigniew Puch, dr Sylwia Szpak-Ulczok, prof. Barbara Bobek-Billewicz, dr Joanna Sczasny, dr Ewa Chmielik, dr Agnieszka Czarniecka, dr Andrzej Piela, dr Michał Jarząb, dr Wiesław Bal, dr Michał Kalemba, Anna Syska-Bielak, Justyna Kraus, Ewelina Gmyrek, Bożena Dec, Magdalena Morawska, Aleksandra Kielar, Krystyna Sętowska, Emilia Wilk, Agnieszka Płatek, Anna Sobota, Anna Chorąży, Monika Kowal, Renata Cypliska, Kornelia Gania, Ewa Piątek, Hanna Składowska, Mirosław Pach, Tatar Maria, Wajda Maria, Wencel Grażyna, Różańska Alina, Grażyna Pietrzyk, Krajewski Mariusz, Małgorzta Kowalska

Data rozpoczęcia badania klinicznego i przewidywany czas jego trwania

Październik 2009 – czas nieokreślony

Przewidywana liczba uczestników badania klinicznego
i kryteria ich rekrutacji

Rekrutacja zakończona

Informacja o prawach i obowiązkach uczestnika badania klinicznego

Informacja o prawach i obowiązkach uczestnika badania klinicznego znajduje się w dokumencie pt. Informacja dla Pacjenta i Formularz Świadomej Zgody na udział w badaniu klinicznym

Wskazanie osoby, z którą można kontaktować się
w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat badania klinicznego i zgłaszania ewentualnych szkód powstałych w związku z uczestnictwem w badaniu klinicznym

według dokumentu „Informacja dla pacjenta i formularz świadomej zgody”.


Wskazanie źródeł finansowania leczenia zdarzeń niepożądanych związanych z uczestnictwem w badaniu klinicznym

Finansowanie leczenia zdarzeń niepożądanych odbywa się na podstawie przepisów prawa. W razie winy badacza lub sponsora ponoszą oni odpowiedzialność za skutki swych działań lub zaniechań , a także posiadają polisę obowiązkowego ubezpieczenia badacza i sponsora.

Informacja o wydaniu przez ministra właściwego
ds. zdrowia decyzji o zawieszeniu badania klinicznego lub cofnięciu pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego lub przerwaniu badania klinicznego przez sponsora, jeżeli miało to miejsce

NIE DOTYCZY

Informacja o zakończeniu badania klinicznego, jeżeli badanie zostało zakończone

Badanie w toku
Data aktualizacji: 18.06.2014

ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ I ENDOKRYNOLOGII ONKOLOGICZNEJ - BADANIE 05Dane

Opis

1

2

Tytuł badania klinicznego


Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy 3 prowadzone metoda podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, dotyczące stosowania leku E7080 w zróżnicowanym raku tarczycy opornym na J-131 (nr protokołu: E7080-G000-303)

Imię i nazwisko, nazwa sponsora albo firma sponsora lub dane indentyfikacyjne przedstawiciela sponsora

PPD Poland sp z o.o

Dane indentyfikacyjne koordynatora badania lub badacza, w tym czy prowadzi on równolegle inne badania kliniczne lub zamierza je prowadzić

prof. dr hab.n. med. Barbara Jarząb

Skład zespołu badawczego

prof. Barbara Jarząb, dr Jolanta Krajewska, dr Alesandra Kukulska, dr Daria Hankiewicz-Junak, dr Barbara Michalik, dr Aleksandra Kropińska, dr Aleksandra Ledwon, dr Tomasz Olczyk, dr Tomasz Gawlik, dr Joanna Sczasny, dr Andrzej Piela, dr Józef Roskosz, dr Aleksander Skoczylas, dr Ewa Chmielik, dr Michał Kalemba, mgr Hanna Składowska, Justyna Kraus, Bożena Dec, Magdalena Morawska, Mirosław Pach, Anna Pela, Halina Kosarewicz, Emilia Wilk, Krystyna Sętowska, Tatar Maria, Wajda Maria, Wencel Grażyna, Pietrzyk Grażyna, Różańska Alina, Paweł Ulrych, Krajewski Mariusz

Data rozpoczęcia badania klinicznego i przewidywany czas jego trwania

24.01.2012 – 36 mies.

Przewidywana liczba uczestników badania klinicznego
i kryteria ich rekrutacji

Rekrutacja zakończona

Informacja o prawach i obowiązkach uczestnika badania klinicznego

Informacja o prawach i obowiązkach uczestnika badania klinicznego znajduje się w dokumencie pt. Informacja dla Pacjenta i Formularz Świadomej Zgody na udział w badaniu klinicznym

Wskazanie osoby, z którą można kontaktować się
w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat badania klinicznego i zgłaszania ewentualnych szkód powstałych w związku z uczestnictwem w badaniu klinicznym

według dokumentu „Informacja dla pacjenta i formularz świadomej zgody”.


Wskazanie źródeł finansowania leczenia zdarzeń niepożądanych związanych z uczestnictwem w badaniu klinicznym

Finansowanie leczenia zdarzeń niepożądanych odbywa się na podstawie przepisów prawa. W razie winy badacza lub sponsora ponoszą oni odpowiedzialność za skutki swych działań lub zaniechań , a także posiadają polisę obowiązkowego ubezpieczenia badacza i sponsora.

Informacja o wydaniu przez ministra właściwego
ds. zdrowia decyzji o zawieszeniu badania klinicznego lub cofnięciu pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego lub przerwaniu badania klinicznego przez sponsora, jeżeli miało to miejsce

NIE DOTYCZY

Informacja o zakończeniu badania klinicznego, jeżeli badanie zostało zakończone

Badanie w toku
Data aktualizacji: 18.06.2014ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ I ENDOKRYNOLOGII ONKOLOGICZNEJ - BADANIE 06Dane

Opis

1

2

Tytuł badania klinicznego


Międzynarodowe, randomizowane badanie prowadzone w grupach równoległych z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności preparatu vandetanib w dawce 150 mg/dobę i 300 mg/dobę u pacjentów z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem rdzeniastym tarczycy w stadium progresji choroby lub choroby objawowej. (nr protokołu: D4200C00097)

Imię i nazwisko, nazwa sponsora albo firma sponsora lub dane indentyfikacyjne przedstawiciela sponsora

Quintiles Poland Sp z o o

Dane indentyfikacyjne koordynatora badania lub badacza, w tym czy prowadzi on równolegle inne badania kliniczne lub zamierza je prowadzić

prof. dr hab.n. med. Barbara Jarząb

Skład zespołu badawczego

prof. Barbara Jarząb, dr Jolanta Krajewska, dr Daria Hankiewicz-Junak, dr Tomasz Olczyk, dr Tomasz Gawlik, dr Aleksandra Kukulska, dr Elżbieta Gubała, dr Joanna Sczasny, dr Andrzej Piela, dr Barbara Mastyk, dr Lucyna Zdanowicz, dr Małgorzata Jasiewicz, mgr Hanna Składowska, Justyna Kraus, Bożena Dec, Magdalena Morawska, Alina Różańska, Luiza Zielonka-Biesiada, dr Alicja Kadela

Data rozpoczęcia badania klinicznego i przewidywany czas jego trwania

01 październik.2012 – wrzesień 2015

Przewidywana liczba uczestników badania klinicznego
i kryteria ich rekrutacji

Rekrutacja zakończona.

Informacja o prawach i obowiązkach uczestnika badania klinicznego

Informacja o prawach i obowiązkach uczestnika badania klinicznego znajduje się w dokumencie pt. Informacja dla Pacjenta i Formularz Świadomej Zgody na udział w badaniu klinicznym

Wskazanie osoby, z którą można kontaktować się
w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat badania klinicznego i zgłaszania ewentualnych szkód powstałych w związku z uczestnictwem w badaniu klinicznym

według dokumentu „Informacja dla pacjenta i formularz świadomej zgody”.


Wskazanie źródeł finansowania leczenia zdarzeń niepożądanych związanych z uczestnictwem w badaniu klinicznym

Finansowanie leczenia zdarzeń niepożądanych odbywa się na podstawie przepisów prawa. W razie winy badacza lub sponsora ponoszą oni odpowiedzialność za skutki swych działań lub zaniechań , a także posiadają polisę obowiązkowego ubezpieczenia badacza i sponsora.

Informacja o wydaniu przez ministra właściwego
ds. zdrowia decyzji o zawieszeniu badania klinicznego lub cofnięciu pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego lub przerwaniu badania klinicznego przez sponsora, jeżeli miało to miejsce

NIE DOTYCZY

Informacja o zakończeniu badania klinicznego, jeżeli badanie zostało zakończone

Badanie w toku
Data aktualizacji: 18.06.2014ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ I ENDOKRYNOLOGII ONKOLOGICZNEJ - BADANIE 07Dane

Opis

1

2

Tytuł badania klinicznego


Randomizowane, wieloośrodkowe badanie Fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, oceniające leczenie ewerolimusem ( RAD001 ) wraz z najlepszym leczeniem objawowym, w terapii pacjentów z zaawansowanym NET wywodzącym się z przewodu pokarmowego lub płuc – badanie RADIANT 4. (nr protokołu: CRAD001T2302)

Imię i nazwisko, nazwa sponsora albo firma sponsora lub dane indentyfikacyjne przedstawiciela sponsora

Novartis Poland Sp z o o

Dane indentyfikacyjne koordynatora badania lub badacza, w tym czy prowadzi on równolegle inne badania kliniczne lub zamierza je prowadzić

prof. dr hab.n. med. Barbara Jarząb

Skład zespołu badawczego

prof. Barbara Jarząb, dr Jolanta Krajewska, dr Daria Hankiewicz-Junak, dr Beata Jurecka-Lubieniecka, dr Tomasz Olczyk, dr Tomasz Gawlik, dr Joanna Sczasny, dr Aleksandra Kukulska, dr Aleksandra Ledwon, dr Barbara Michalik, dr.Elżbieta Gubała, dr Andrea d’Amico, mgr Anna Syska-Bielak, mgr Hanna Składowska, mgr Anna Tręda-Więch, Justyna Kraus, , Alina Różańska, Adrian Hajduk, Paweł Urlych

Data rozpoczęcia badania klinicznego i przewidywany czas jego trwania

03 kwiecień.2013 – czas nieokreślony.

Przewidywana liczba uczestników badania klinicznego
i kryteria ich rekrutacji

Rekrutacja zamknięta.

Informacja o prawach i obowiązkach uczestnika badania klinicznego

Informacja o prawach i -obowiązkach uczestnika badania klinicznego znajduje się w dokumencie pt. Informacja dla Pacjenta i Formularz Świadomej Zgody na udział w badaniu klinicznym

Wskazanie osoby, z którą można kontaktować się
w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat badania klinicznego i zgłaszania ewentualnych szkód powstałych w związku z uczestnictwem w badaniu klinicznym

według dokumentu „Informacja dla pacjenta i formularz świadomej zgody”.


Wskazanie źródeł finansowania leczenia zdarzeń niepożądanych związanych z uczestnictwem w badaniu klinicznym

Finansowanie leczenia zdarzeń niepożądanych odbywa się na podstawie przepisów prawa. W razie winy badacza lub sponsora ponoszą oni odpowiedzialność za skutki swych działań lub zaniechań , a także posiadają polisę obowiązkowego ubezpieczenia badacza i sponsora.

Informacja o wydaniu przez ministra właściwego
ds. zdrowia decyzji o zawieszeniu badania klinicznego lub cofnięciu pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego lub przerwaniu badania klinicznego przez sponsora, jeżeli miało to miejsce

NIE DOTYCZY

Informacja o zakończeniu badania klinicznego, jeżeli badanie zostało zakończone

Badanie w toku
Data aktualizacji: 18.06.2014

ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ I ENDOKRYNOLOGII ONKOLOGICZNEJ - BADANIE 08Dane

Opis

1

2

Tytuł badania klinicznego


LanroNET. Nieinterwencyjne, prospektywne badanie oceniające wykorzystanie zasobów i kosztów lanreotydu autogen120 mg podawanego co 28, 42 lub 56 dni w populacji polskiej u pacjentów z guzami neuroendokrynnymi (NET).

Imię i nazwisko, nazwa sponsora albo firma sponsora lub dane indentyfikacyjne przedstawiciela sponsora

IPSEN Poland Sp z.o.o.

Dane indentyfikacyjne koordynatora badania lub badacza, w tym czy prowadzi on równolegle inne badania kliniczne lub zamierza je prowadzić

prof. dr hab.n. med. Barbara Jarząb

Skład zespołu badawczego

prof. Barbara Jarząb, dr. Beata Jurecka-Lubieniecka, dr.Kornelia Hasse-Lazar

Data rozpoczęcia badania klinicznego i przewidywany czas jego trwania
Przewidywana liczba uczestników badania klinicznego
i kryteria ich rekrutacji

Rekrutacja zamknięta

Informacja o prawach i obowiązkach uczestnika badania klinicznego

Informacja o prawach i obowiązkach uczestnika badania klinicznego znajduje się w dokumencie pt. Informacja dla Pacjenta i Formularz Świadomej Zgody na udział w badaniu klinicznym

Wskazanie osoby, z którą można kontaktować się
w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat badania klinicznego i zgłaszania ewentualnych szkód powstałych w związku z uczestnictwem w badaniu klinicznym

według dokumentu „Informacja dla pacjenta i formularz świadomej zgody”.


Wskazanie źródeł finansowania leczenia zdarzeń niepożądanych związanych z uczestnictwem w badaniu klinicznym

Finansowanie leczenia zdarzeń niepożądanych odbywa się na podstawie przepisów prawa. W razie winy badacza lub sponsora ponoszą oni odpowiedzialność za skutki swych działań lub zaniechań , a także posiadają polisę obowiązkowego ubezpieczenia badacza i sponsora.

Informacja o wydaniu przez ministra właściwego
ds. zdrowia decyzji o zawieszeniu badania klinicznego lub cofnięciu pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego lub przerwaniu badania klinicznego przez sponsora, jeżeli miało to miejsce

NIE DOTYCZY

Informacja o zakończeniu badania klinicznego, jeżeli badanie zostało zakończone

Badanie w toku
Data aktualizacji: 18.06.2014

ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ I ENDOKRYNOLOGII ONKOLOGICZNEJ - BADANIE 09Dane

Opis

1

2

Tytuł badania klinicznego


Randomizowane, prowadzone metodą ślepej próby, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe badanie fazy III, mające na celu ocenę skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania Vandetanibu ( CAPRELSA™ ) 300 mg u pacjentów z rozpoznaniem brodawkowatego lub nisko zróżnicowanego raka tarczycy, lokalnie zaawansowanego lub przerzutowego, którzy wykazuja oporność na terapię jodem radioaktywnym lub występują u nich przeciwwskazania do jej stosowania. ( nr.protokołu: D4203C00011 )

Imię i nazwisko, nazwa sponsora albo firma sponsora lub dane indentyfikacyjne przedstawiciela sponsora

Astra Zeneca Pharma Poland Sp z.o.o.

Dane indentyfikacyjne koordynatora badania lub badacza, w tym czy prowadzi on równolegle inne badania kliniczne lub zamierza je prowadzić

prof. dr hab.n. med. Barbara Jarząb

Skład zespołu badawczego

prof. Barbara Jarząb, dr Jolanta Krajewska , dr Tomasz Olczyk, dr Daria Hankiewicz-Junak, dr Tomasz Gawlik, dr Barbara Michalik, dr Aleksandra Kukulska, dr Aleksandra Ledwon, dr Ewa Chmielik, dr Joanna Sczasny, dr Barbara Masłyk, mgr Anna Syska-Bielak, mgr Hanna Składowska, mgr Anna Tręda-Więch, Justyna Kraus, Alina Różańska, Paweł Ulrych, Mirosław Pach, Emilia Wilk, Krystyna Sętowska, Maria Tatar, Łukasz Lewandowski, dr Alicja Kadela, Bożena Dec, mgr Małgorzata Kowalska, dr Agnieszka Czarnecka, Małgorzata Ocieczek, Anna Palak

Data rozpoczęcia badania klinicznego i przewidywany czas jego trwania

17.09.2013 - czas nieokreślony

Przewidywana liczba uczestników badania klinicznego
i kryteria ich rekrutacji

Rekrutacja otwarta

Informacja o prawach i obowiązkach uczestnika badania klinicznego

Informacja o prawach i obowiązkach uczestnika badania klinicznego znajduje się w dokumencie pt. Informacja dla Pacjenta i Formularz Świadomej Zgody na udział w badaniu klinicznym

Wskazanie osoby, z którą można kontaktować się
w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat badania klinicznego i zgłaszania ewentualnych szkód powstałych w związku z uczestnictwem w badaniu klinicznym

według dokumentu „Informacja dla pacjenta i formularz świadomej zgody”.


Wskazanie źródeł finansowania leczenia zdarzeń niepożądanych związanych z uczestnictwem w badaniu klinicznym

Finansowanie leczenia zdarzeń niepożądanych odbywa się na podstawie przepisów prawa. W razie winy badacza lub sponsora ponoszą oni odpowiedzialność za skutki swych działań lub zaniechań , a także posiadają polisę obowiązkowego ubezpieczenia badacza i sponsora.

Informacja o wydaniu przez ministra właściwego
ds. zdrowia decyzji o zawieszeniu badania klinicznego lub cofnięciu pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego lub przerwaniu badania klinicznego przez sponsora, jeżeli miało to miejsce

NIE DOTYCZY

Informacja o zakończeniu badania klinicznego, jeżeli badanie zostało zakończone

Badanie w toku
Data aktualizacji: 18.06.2014

ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ I ENDOKRYNOLOGII ONKOLOGICZNEJ - BADANIE 10Dane

Opis

1

2

Tytuł badania klinicznego


Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, badanie mające na celu porównanie wskaźnika remisji po 5-tygodniowym kursie leczenia selumetynibem lub placebo oraz terapii uzupełniającej jodem promieniotwórczym w pojedynczej dawce u pacjentów z rozpoznaniem zróżnicowanego raka tarczycy. ( nr.protokołu: D1532C00065 )

Imię i nazwisko, nazwa sponsora albo firma sponsora lub dane indentyfikacyjne przedstawiciela sponsora

Astra Zeneca Pharma Poland Sp z.o.o.

Dane indentyfikacyjne koordynatora badania lub badacza, w tym czy prowadzi on równolegle inne badania kliniczne lub zamierza je prowadzić

prof. dr hab.n. med. Barbara Jarząb

Skład zespołu badawczego

prof. Barbara Jarząb, dr Jolanta Krajewska , dr Zbigniew Wygoda, dr Tomasz Olczyk, dr Daria Hankiewicz-Junak, dr Tomasz Gawlik, dr Barbara Michalik, dr Aleksandra Kukulska, dr Aleksandra Ledwon, dr Ewa Chmielik, dr Joanna Sczasny, dr Andrzej Piela, dr Lucyna Zdanowicz, dr Barbara Mastyk, mgr Anna Syska-Bielak, mgr Hanna Składowska, mgr Anna Tręda-Więch, Justyna Kraus, Alina Różańska, Krystyna Sętowska, Emilia Wilk, Halina Kosarewicz, Mariusz Krajewski, Paweł Ulrych, Mirosław Pach, Beata Kutkowska-Kot, Grażyna Pietrzyk, Maria Tatar, Łukasz Lewandowski, dr Alicja Kadela, Bożena Dec

Data rozpoczęcia badania klinicznego i przewidywany czas jego trwania

15 październik 2013 - 31 październik 2017

Przewidywana liczba uczestników badania klinicznego
i kryteria ich rekrutacji

Rekrutacja otwarta

Informacja o prawach i obowiązkach uczestnika badania klinicznego

Informacja o prawach i obowiązkach uczestnika badania klinicznego znajduje się w dokumencie pt. Informacja dla Pacjenta i Formularz Świadomej Zgody na udział w badaniu klinicznym

Wskazanie osoby, z którą można kontaktować się
w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat badania klinicznego i zgłaszania ewentualnych szkód powstałych w związku z uczestnictwem w badaniu klinicznym

według dokumentu „Informacja dla pacjenta i formularz świadomej zgody”.


Wskazanie źródeł finansowania leczenia zdarzeń niepożądanych związanych z uczestnictwem w badaniu klinicznym

Finansowanie leczenia zdarzeń niepożądanych odbywa się na podstawie przepisów prawa. W razie winy badacza lub sponsora ponoszą oni odpowiedzialność za skutki swych działań lub zaniechań , a także posiadają polisę obowiązkowego ubezpieczenia badacza i sponsora.

Informacja o wydaniu przez ministra właściwego
ds. zdrowia decyzji o zawieszeniu badania klinicznego lub cofnięciu pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego lub przerwaniu badania klinicznego przez sponsora, jeżeli miało to miejsce

NIE DOTYCZY

Informacja o zakończeniu badania klinicznego, jeżeli badanie zostało zakończone

Badanie w toku
Data aktualizacji: 18.06.2014


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość