Strona główna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne nr spr.: 46/infr/JW4220/2014


Pobieranie 7.49 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar7.49 Kb.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr spr.: 46/INFR/JW4220/2014,

prowadzonego w trybie : przetargu nieograniczonego,

którego przedmiotem jest: Remont pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 22 i 24 oraz remont podłóg w pomieszczeniach w budynku nr 22 w kompleksie wojskowym m. Ustka.

Zadanie 1 – Remont pomieszczenia sanitarnego i remont podłóg w pomieszczeniach w budynku 22 w kompleksie wojskowym m. Ustka,

Zadanie 2 : Remont pomieszczeń sanitarnych na parterze i piętrze budynku nr 24 w kompleksie wojskowym m. Ustka.Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4220, Lędowo-Osiedle 1N, 76-271 Ustka,

tel.: 59-81-51-824 faks : 59-81-51-578,

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zadanie 1 - Remont pomieszczenia sanitarnego i remont podłóg w pomieszczeniach w budynku 22 w kompleksie wojskowym m. Ustka,

Wybrany Wykonawca : Zakład Ogólnobudowlany i Marketing, Andrzej Starzyński, ul. E. Plater 16A/2, 76-150 Darłowo

Uzyskana ilość punktów:

- kryterium nr 1.- 100,00 pkt.

Punktacja łączna - 100,00 pkt.Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza cenowo, spełniająca warunki SIWZ.


Wykonawca 2 : Zakład Remontowo – Budowlany, „Glazbud”, Wiktor Nowik, ul. Rejtana 10/35, 76-200 Słupsk
Uzyskana ilość punktów:

- kryterium nr 1.- 88,00 pkt.

Punktacja łączna - 88,00 pkt.

Zadanie 2 : Remont pomieszczeń sanitarnych na parterze i piętrze budynku nr 24 w kompleksie wojskowym m. Ustka

Wybrany Wykonawca : Zakład Remontowo – Budowlany, „Glazbud”, Wiktor Nowik, ul. Rejtana 10/35, 76-200 Słupsk
Uzyskana ilość punktów:

- kryterium nr 1.- 100,00 pkt.

Punktacja łączna - 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza cenowo, spełniająca warunki SIWZ.


Wykonawca 2 : Zakład Ogólnobudowlany i Marketing, Andrzej Starzyński, ul. E. Plater 16A/2, 76-150 Darłowo
Uzyskana ilość punktów:

- kryterium nr 1.- 87,50 pkt.Punktacja łączna - 87,50 pkt.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość