Strona główna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sprzedaż I dostawę artkykułÓW Żywnościowych dla przedszkola publicznego nr 4 im


Pobieranie 10.32 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar10.32 Kb.
Nr zamówienia ZP/53/D/PP4/09 Czeladź 04.12.2009
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ ARTKYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4


IM. SŁONECZNEGO UŚMIECHU W CZELADZI.
Działając na podstawie art. 92. ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1665 z późniejszymi zmianami) zamawiający Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Słonecznego uśmiechu w Czeladzi zawiadamia, że w postępowaniu na „Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych dla Przedszkola Publicznego Nr 4 im. Słonecznego uśmiechu w Czeladzi od 04.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, zostały wybrane oferty:

ZADANIE ANABIAŁ - została wybrana oferta złożona przez Sklep Spożywczy, Janina Gruszczyńska, 41-250 Czeladź, ul. 17 Lipca 13.

Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

W niniejszym postępowaniu wpłynęły 3 oferty.

1. j/w

2. F.HU. „MAWI” Monika Jęcek – Forma, 41-250 Czeladź, ul. 35-lecia 1A3. Sklep Ogólnospożywczy F.H ANJA, 41-250 Czeladź, Wojkowicka 1

Odrzucono - 1

Wykluczono - 0

ZADANIE B – MIĘSO, WĘDLINY - została wybrana oferta złożona przez F.H.U. „MAWI”, Monika Jęcek – Forma, 41-250 Czeladź, ul. 35-lecia 1A.

Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

W niniejszym postępowaniu wpłynęły 3 oferty.

1. j/w

2. Sklep Spożywczy, Janina Gruszczyńska, 41-250 Czeladź, ul. 17 Lipca 133. Sklep Ogólnospożywczy F.H ANJA, 41-250 Czeladź, Wojkowicka 1

Odrzucono - 1

Wykluczono - 0
ZADANIE CARTYKUŁY SPOŻYWCZE, RYBY - została wybrana oferta złożona przez Sklep Spożywczy, Janina Gruszczyńska, 41-250 Czeladź, ul. 17 Lipca 13.

Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

W niniejszym postępowaniu wpłynęły 3 oferty.

1. j/w

2. F.H.U. „MAWI”, Monika Jęcek – Forma, 41-250 Czeladź, ul. 35-lecia 1A3. Sklep Ogólnospożywczy F.H ANJA, 41-250 Czeladź, Wojkowicka 1

Odrzucono - 1

Wykluczono - 0
ZADANIE DWARZYWA, OWOCE - została wybrana oferta złożona przez Hurtownię „VIS-VITALIS”, Jerzy Łakomik, 41-250 Czeladź, ul. Mysłowicka 17.

Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

W niniejszym postępowaniu wpłynęły 3 oferty.

1. j/w

2. Sklep Spożywczy, Janina Gruszczyńska, 41-250 Czeladź, ul. 17 Lipca 133. Sklep Ogólnospożywczy F.H ANJA, 41-250 Czeladź, Wojkowicka 1

Odrzucono - 1

Wykluczono - 0
ZADANIE EPIECZYWO - została wybrana oferta złożona przez Piekarnię „KAROL”, Dariusz Krzemiński, 41-250 Czeladź, ul. Kosmonautów 25.

Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

W niniejszym postępowaniu wpłynęły 4 oferty.

1. j/w

2. Sklep Spożywczy, Janina Gruszczyńska, 41-250 Czeladź, ul. 17 Lipca 133. F.HU. „MAWI” Monika Jęcek – Forma, 41-250 Czeladź, ul. 35-lecia 1A

3. Sklep Ogólnospożywczy F.H ANJA, 41-250 Czeladź, Wojkowicka 1

Odrzucono - 1

Wykluczono - 0


KOMISJA PRZETARGOWA

Aleksandra Albera

Romana Dyszy TuchowskaEwa Żebrowska


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość