Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejPobieranie 6.51 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar6.51 Kb.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający :
KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA

ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 GDYNIA, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.


1. Zamówienie publiczne dotyczy:


Wymiana na nowe mechanizmów otwierania i zamykania okien w budynku nr 349 w Gdyni, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1.
nr sprawy: 4/P/INFR/2016
2. Złożone oferty:Nazwa i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty

Zaoferowana cena brutto

1) Zakład Remontowo Budowlany Aleksander Piotrowski
87-100 Toruń, ul. Tłoczka 10/13

4 950,00 zł

2) P.H.U. Wybrzeże
81-053 Gdynia, ul. Gniewska 9/26

10 314,78 zł

3. Wybrany Wykonawca:


Zakład Remontowo Budowlany Aleksander Piotrowski
87-100 Toruń, ul. Tłoczka 10/13

Sporządziła: Beata TURSKA
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy