Strona główna

Informacja o wyniku naboru


Pobieranie 5.4 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar5.4 Kb.

Informacja o wyniku naboru

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego


w Zambrowie informuje, że w wyniku zamieszczonego ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy, opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu 17.12.2007 r. nr oferty: OP-110/58/2007/BIP.
1. na stanowisku:

Referent w Placówce Terenowej KRUS w Kolnie - PT/KRUS w Zambrowie


została zatrudniona:

Pani Hanna Podchyl, zam. Gromadzyn.

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:


Kandydatka Pani Hanna Podchul spełnia wymagania formalne określone
w ogłoszeniu o naborze. Uzyskała największą ilość punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Wykazała się znajomością problematyki ubezpieczeń społecznych w zakresie rozliczeń i egzekucji składek. Sprawnie posługuje się przepisami z zakresu prawa administracyjnego.
2. na stanowisku:

Referent w Placówce Terenowej KRUS w Kolnie - PT/KRUS w Zambrowie


została zatrudniona:

Pani Marzena Joanna Kurpiowska, zam. w Kolnie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:


Wybrana kandydatka spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu
o naborze. Uzyskała drugą co do wielkości ilość punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Wykazała się umiejętnością komunikowania i pracy
w zespole. O dokonanym wyborze zadecydowało posiadanie wymaganych kwalifikacji i umiejętności, które dają gwarancję prawidłowego wykonywania zadań na wymienionym stanowisku.

Kierownik Placówki Terenowej


w Zambrowie
mgr Andrzej Grudziński


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość